Видео

Хидравлична машина за острене на колове


От: Теньо Петков

5971


Заостряне на акациеви колове. ВАЛТЕ ЕООД тел:+359899988964

Добавено: 2014-06-08 08:40:44