Видео

линия за бичене 40м3 60м3


От: Теньо Петков

3376


Доставка на линия за бичене на трупи до 400мм диаметър. ВАЛТЕ ЕООД,тел:+359899988964

Добавено: 2017-01-31 21:28:45