Видео

Роботи в мебелното производство


От: tenyo

257


Един пример как да направим един робот да работи като 5 осен център.

Добавено: 2021-02-03 09:47:28