Видео

Копирен Струг Автоматичен


От: Теньо Петков

8480


Този копирен струг, е напълно автоматичен и оборудван с магазин Автоматичен работен цикъл. Хидравлично затягане. Рязане с длета (с контрол Хидравлично подаване) Хидравлични освобождаване и изхвърляне на детайлите

Добавено: 2011-04-19 11:48:54