Видео

Профилно шлайфане


От: Теньо Петков

4893


Доставка и на склад на машини за профилно шлайфане. Цялостно проектиране и технология на шлайфане. ВАЛТЕ ЕООД тел.+359899988964

Добавено: 2012-09-17 03:21:53