Общи разпоредби

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат отношенията между WOOD.BG и всяко лице (ПОТРЕБИТЕЛ), което ползва услуги, свързани с достъп и ползване на Интернет страницата (уеб сайта) www.wood.bg.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на WOOD.BG е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите и информационните материали, предоставяни от WOOD.BG.

Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

WOOD.BG предоставя следните услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

  • Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в www.wood.bg.
  • Възможност за абониране за информационен бюлетин на WOOD.BG, който да бъде получаван на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща („Достъп до бюлетин”);
  • Други услуги, които WOOD.BG развива и обогатява.

WOOD.BG има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

При използване на информация от сайта www.wood.bg е задължително позоваването на WOOD.BG.

Услуги, изискващи регистрация

WOOD.BG си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

  • Възможност за публикуване на обяви.
  • Възможност за създаване на фирмен профил

Конфиденциалност

Задължение на WOOD.BG е да гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ конфиденциалност на потребителските данни в рамките на системата, подадени при онлайн заявка за регистрация.

Разкриване е възможно единствено в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата „ФИРМЕН ПРОФИЛ” и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Органичаване на отговорността

WOOD.BG, собствениците и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

WOOD.BG не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на WOOD.BG не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

За контакти, въпроси и допълнителна информация, пишете на адрес: manager@wood.bg