Българо-Английски речник

Български Английски
автоклавautoclave
автотоварачlift truck
автотоварач с вилково захващанеfork-lift truck
автохтонно съобществоautohthonous society
агромелиорацияimprovement of agriculture by forestry measures
агрономagronomist
агроном, земеделецagriculturist
агрономическиagronomic
агротехникаagricultural techniques
адвентивни, добавъчни корениadventitous roots
ажурена дърворезба, украса на таванfretwork
ажурностopenness
азотnitrogen
азотна киселинаnitrid acid
акация, сив скакалецlocust
актиномицетactinomycet
акулаshark
акустични свойства на растителносттаacoustic plant properties
алкален, основенalkaline
амбалажpacking container
амбалажна хартияkraft paper
американска липаbasswood
американски рисbobcat
амониев нитратammonium nitrate
амониев сулфатammonium sulphate
амоний, амонячна основаammonium
амоняк, амонячна содаammonia
антилопаantelope
антропогенен ландшафтman-made landscape
ареал, пояс на разпространениеrange
арка, дъгаarch
арматура, чяаст от инсталацияfixture
арчаCentral Asian juniper
атака, нападение, началоonset
бадемalmond
база, основаbase
бала, пресуване (сено, слама)bale
балансирано торенеbalanced fertizer
балсамова смолаbalsamic resin
баражboom
бацилиbacilli
безвръшник(дърво, прекършено на върха)pollard
белен, развит шперплатpeeled venner
белкаmarten
беловинаsapwood
бера, късамpick
билка, треваherb
биомbiome
биосфераbiosphere
биотаbiota
биотично веществоbiotic community
биоценозаbiocoenosis
бичен материалsawn timber
бичен фурнирsawn veneer
бичкияfret saw
благороден еленred deer
благоухаен, ароматенfragrant
блатоbog
близко родственclosely related
бобовпеперудоцветенleguminous
бобърbeaver
богато украсенornate
бодил, трънprickle
бодливо прасеporcupine
болестdisease
болест по дърветатаcanker
болестотворен микробdisease carrying germ
бонитетsite class
борpine
бор(хим.ел.)boron
борба с ерозиятаerosion control
бордолезов разтворBordeaux mixture
боров бръмбарpine bettle
борова вечерницаpine hawk moth
борова шишаркаpine cone
боровинкаbilberry
ботаника на селскостопанските растенияcrop botany
бояpaint
брадваaxe
брадвичкаhatchet
браздаfurrow
брак, отпадъчен материалrejects
бракониерствамpoach
бранаscraper
брана, бранувамharrow
брезаbirch
брестолистно орехчеmeadow sweet
бръмбър еленорогcommon stag-beetle
бръшлянivy
брюкселско зелеBrussels sprouts
бряг, опора, подпоркаshore
брястelm
букbeech
бухалowi
буца земя, парче пръстblock
буца пръст, къс земяclod
бързина на рязанеcutter speed
бъчва, варел, дебелия край на стъблотоbutt
бъчварска работилницаcooperage
бял борScotch pine
бял равнецjarrow
бяла акацияrobinia
бяла брезаsilver birch
бяла яребицаptarmigan
вал, въртящ се цилиндърroller
валежиprecipitation
валиране, уплътняване на почвата с балякcultipack
вар, липаlime
варовитcalcareous
варовитchalky
вдлъбнат, вдаден, вдлъбнатост, сводconcave
вдлъбнато измятане на дъскаcup a board
вековен, дественна гораprimeval
венчеcorolla
венчелистчеpetal
вид тръстика, камъшsedge
вид царевица - конски зъбdent corn
вид, породаspecies
вид, сорт, порода, родkind
видраotter
винт, завинтвамscrew
високо стъблена гораhigh forest
високостъбленlong-length stem
високочестотна сушилняhigh-frequency kiln
вкореняванеrooting
влага, влажностhumidity
влага, влажностmoisture
влагоустойчивmoisture-proof
влаженdamp
влакно на памукаlint
влакно, зърно, строеж, структураgrain
влакно, нишка, тръжка на тичинкаfilament
власинки, косъмчетаhairs
влачка, бранаsmoothing harrow
вложкаinsert
влошавам, понижавам качествоdeteriorate
воден режимhydrological regime
воднотермиченhydrothermal
водоносен слой, пластaquifer
водораслоalga
водородhydrogen
водосборна площcatchment area
волox
впрегателен плугriding plow
вреда, повредаdamage
вреденharmful
временен склад, сборно мястоassembling point
вретено, вал, осspindle
връзка, снопче, гроздbunch
връхна пъпкаapical bud
врязкаnotch
втвърдена смолаscrape
втвърдител, закопчалкаfastener
въглеродcarbon
въглероден двуокисcarbon dioxide
въглехидратcarbohydrate
въжена линияaerial cable way
възел, коляно (на клон, стебло, корен)node
възобновими природни ресурсиrenewablee natural resources
възобновителна сечregeneration cutting
възобновителна сечreproduction cutting
възрастов класage class
възстановявам плодородието на почватаbuild up the soil
външен, чужд, страниченadventitious
вързоп, връзка, снопbundle
върлинаlong log/timber
вършея, вършачкаflail
вътрешна кора, ликоinner bark
габърhornbeam
гатерен трионmultiple saw
генgene
генетика на разтениятаphytogenetics
геологgeologist
гергинаdahlia
главняergot
главня(болест по растенията)blinght
глогhawthorn
глухарcock of the wood
гнезденеnesting
гниенеdecay
годишен, ежегоденannual
годишни пръстениafter-ripening
гола сечclear cutting
големина, формат, размерsize
голосеменни растенияgymnosperms
голям боров хоботникpine weevil
голям камък, камънакboulder
гораforest
горещина жега, нагряванеheat
горна част на клубенаbud end
горска зидаркаnuthatch
горска полянаglade
горска промишленостforest industry
горска таксацияforest inventory
горска типологияforest typology
горски фондforest fund
горско насаждение с дървета на една възрастeven-aged stand
горско промишлен мениджмънтindustrial forest management
горско стопански мениджмънтforestry management
гостоприемникhost
граблива птицаbird of pray
град, градушкаhail
градинска жлъчкаendive
градински бобbroad bean
градински инструмент за правене на дупки в земятаdibber
гребло, грапаrake
греда, лъчbeam
гриза, глозгамgnaw
гриза, опасвамbrowse
гризачrodent
гризящо насекомоchewing insect
грозд, съцветие снопcluster
груп силажroughage
груповоизборна сечgroup-selection cutting
гущерlizard
гъбаmushroom
гъба (дървесна) плесенfungus
гъботворкаgypsy moth
гъвкавresilient
гълм, зародиш, микробgerm
гълъбdove
гълъбpigeon
гърва за горене за огревfuelwood
гъсеницаcaterpillar
гъсеници на пеперудиlepidopterous larvae
гъсеничен тракторcrawler tractor
гъсто саденеclose spacing
гъстота на посеваspacing
двойно извит крак на мебелcabriole
двугодишно растениеbiennal plant
двулемежен и многолемежен плугgang plow
девисилcow parsnip
дейност на камбиналната тъканcambial activity
детелинаclover
дефиле, пролом, клисураravine
джанкаmahaleb cherry
джелholly
див (конски) кестенhorse chesnut
див рожковredbud
дивечgame
дивечов запас, резерватgame stock/reserve
дивечова фермаgame-rearing farm
дивечовъдствоcynegetics
дисков плугdisk plow
дискова бранаdisk harrow
дишанеrespiration
длетоchisel
добитък за месоbeef cattle
добро състояние на почватаfine tilth
дозряванеafter-ripening
дребен безкостилков плодberry
дребно зърнеста почваfine soil
дребнолистна липаsmall -leaved linden
дроплаgreat bustard
дъбoak
дъждовникnewt
дъждомерrain gauge
дълбане, пробиванеchiselling
дълбане, пробиванеslotting
дълбане, пробиванеmortising
дългоух прилепlong-eared bat
дърва зза горенfirewood
дървен материалlumber
дървесина за производство (за пулпиране)pulpwood
дървесни строителни материалиbuilding timber
дървесни строителни материалиconstructional timber
дървеснициleopard moth
дървесно-слоести плочиlaminated densified sheets
дърводелецcarpenter
дърводобивlogging
дърводобивlumbering
дървоядfurniture beetle
дъскаboard
дъска за покривshingle
дъска не по-широка от 7 инчаbatten
дъскорезницаsawmill
дъсчицаslat
дюляquince
дяланеhewing
егологично равновесиеecological balance
единогодишно растениеannual plant
еднодомен, хермафродитенmonoecious
еднолемежен плугsingle-bottom plow
еднопаразитиendoparasites
едра дървесинаsawn wood
едра червена детелинаmammoth red clover
едър добитък, говедоcattle
едър(за пясък семена)coarse
експедирвамship
ектопаразитиectoparasites
ела, чамfir
елеватор за сеноhay loader
елен лопатарfalllow deer
еленче годинакfawn
елшаalder
емайлenamel
ендемиченendemic
епидермисepidermis
есенно дълбока оранfall plow
жабаfrog
железарияhardware
железен, съдържащ двувалентно желязоferrous
железен, съдържащ най-висока валенцияferric
желязоiron
женска, от женски пол-родfemale
животно, което се храни с мършаscavengers
животновъдствоlivestock breading
житен, зърненcereal
житни зърнени културиsmall grains
житно растениеcereal crop
житоноста въшкаhawfinch
жлеб, канал, гнездо, отворmortise
жълта акацияpea-tree
жълъдacorn
жътва, реколта, добивharvest
жътваркаself-binder reaper
жътварка, сноповързвачкаbinder
завод за фурнирн и шперплатplywood factory
завръз, яйчникovary
загниване, гниенеrot
заекrabbit
закаляванеhardening
закотвям, закрепямanchor
залесяванеafforestation
залесяванеreafforestation
залесяванеreforestation
замърсителpollutant
замърсявамpollute
замърсяванеpollution
заостренpointed
запазвам, консервирамpreserve
запасgrowing stock
засяване на единични луковициsingle seed planting
защита от шум и вибрацииnoise and vibration abatement
звездообразен чепbranched knot
зелеcabbage
зелено строителствоamenity planting
зеленоглавка, зеленоглава патицаmallard
зеленчукопроизводствоmarket-gardening
земеровкаshrew
зимен дъбdurmast aok
зимен дъб (горун)Sessile oak
златозадкаbrown tail moth
змийска папратadder^s tongue
змияsnake
зрея, узрявамripen
зрялmature
зъб, зъбец ( на колело)cog
зъбна бранаspike tooth harrow
зърнени културиgrain crop
зърносушилка на бобово растениеlegume
зюмбюлhyacinth
иваgoat willow
иглаneedle
игликаprimrose
иглолистенconiferous
иглолистни дървета, гори, игл. Дървесинаsoftwoods
иглолистно дървоconifer
избелване, обезцветяванеbleaching
избирам, подбирамcull
извозhauling
извозване на дървения материалskidding
извозване с въжена линияaerial skidding
издънка, стрелямshoot
изкосяване, подравнявабнеlevelling
изкуствен торcompost
изкуствен торfertilizer
изкуствено влакноrayon
излужена почваleached soil
излюпвам, измътвамhatch
изникване на растениеheaving
изобилиеabundance
изпадащ чепloose knot
изпъкнал, издутconvex
изпъкналост, дял, заоблен участъкlobe
изсечена площcut-over area
изсичам гораclear a forest
изсушаванеdesiccasion
изсушен въздух дървен материалair dry timber
изсъхване със свиванеdrying out
изсъхнали на корен дърветаdead standing tress
изтичане, оттичанеrunoff
изчерпвам, изтощавамexhaust
имунизацияinnoculation
инкрустация, апликацияinlay
йонion
казеинcasein
кайсия, зарзалаapricot
какавидаpupa
какавиден стадийpupal stage
кактусcactus
калmud
кален поток, носещ камъниmud and rock flow
калибриранеcalibration
калиев окисpotash
калийpotassium
калифорнийско мамонтово дървоredwood
калциев карбонатcalcium carbonate
калцийcalcium
камбийcambium
каменнен дъб, скален дъбholm oak
канадска тополаcotton wood
канал, жлеб, вдлъбнатинаgroove
канелена почваmaroon soil
канилюри с жлебове, набразденfluted
карамфилcarnation
каротинcarotene
кастря, подрязвамprune
кафяви горси почвиbrown forest soil
квадратно-гнездов посевchecking
квадратно-гнездов посевcheckrowing
квадратно-гнездова сеялкаcheckrowing planter
кедърcedar
кестенchestnut
кипарисcypress
киселина, киселacid
киселинна токсичностacid toxicity
киселинностacidity
кислородoxygen
клас, кучанear
клас, сорт, видclass
клей, лепило, туткалglue
клекmountain pine
кленmaple
клетъченcellular
клисура, дол, образувам, набраздявамgully
клонbranch
книга за изчезващите видовеRed Data Book
козаgoat
козирка, защитно устройство, конвейерна лентаapron
козодой, нощна птицаnightjar
койотcoyote
кокичеsnowdrop
кол, прътpole
колен химcollenchyma
колоидcolloid
комбайнcombine harvester thrasher
комбинат за целулоза и хартия, дървесина за пулпиранеpulp and paper factory
комунигаmelitot
конвекционна сушилняconvection kiln
контролаreference
копа сеноcock
копа сено, кося, окосявам, сеновалmow
копитно животноhoofed
коприваneetle
копривкаhackberry
кора, обелка на плодrind
кора, обелкаpeel
коренroot
корененrhizomorphous
коренова обвивкаroot cap
коренови власинкиroot hairs
коренче, зародишradicle
корона, връх, горни клони, коренова шийкаcrown
косblack bird
коса с гребло за косене на пшеницаcradle
кочан(на царевица)cob
кошутаdoe
кравешки грахcowpea
крайбреженlittoral
креозотcreosote
кривослоенspiral-grained
крикjack
крушаpear
кръгла, пръстеновидна пукнатинаring snake
кръгообразен трионcircular saw
кръмно цвеклоfodder beet
кръстосано опрашващи сеcross-pollinated
кръстосване, метизацияcrossbreading
кукувицаcuckoo
култураcashcrop
култура за зелен фуражsoiling crop
култура със специално предназначениеspecial purpose crop
купа сено, кръстец сеноshock
кускутаfield dodder
кутийка (на памука)boll
кухинаcavity
кухо длетоhollow mortising chisel
кучешки дрянdogwood
кълнителен покойseed dormancy
кълняемостseed germination
къпинаblackberry
кърма, фуражfeed
къртицаmole
къртъл, биволско челоmat-glass
лавинаavalanche
лаврово дървоsassafras
лайкукчаcamomile
лак, лаково покритие, лакировкаlacquer
ламперия, табла(гардероб, врата)panel
ларваlarva
ленflax
ленено маслоlinseed oil
лентъчен трионband saw
лепен шперплатplywood
лепило, цимент, свързващо веществоadhesive
леска, лешникhazel
лесовъдство, горско стопанствоforestry
лесоексплоатацияforest utilization
лесозащита, лесоопазванеforest protection
лесозащитен поясforest-shelter belt
лесообразувателforest-forming species
лесопаркmunicipal forest
лесопосадачна машинаmechanical tree planter
лесоустройствоforest management
лесоустройствоsilviculture
летваlath
летен дъбpedunculate oak
лехаbed
ливадаmeadow
ливадна почваmeadow soil
лигнинlignin
лигноцелулозаlignocellulose
лилияlily
лисицаfox
листак, листна масаfoliage
лиственицаlarch
листерна сеялкаlister planter
листна главняflag smut
листна дръжкаpetiole
листни въшкиaphids
листо, петура, острие, перкаblade
листовръткаroller moth
листопаденdeciduous
личинка, червейmaggon
лишейlichen
ловджийско кучеbeagle
ловен паркhunting reserve
ловен туризъмhunting tourism
ловностопански районshooting range
ловувамhunt
лопатаshovel
лопата, белspade
лъвlion
лъжекипарисLawson cypress
лъос, тиня, наносsilt
люцернаalfalfa
лястовича опашка, зъб, сглобка на длаб и зъмdovetail
магнезийmagnesium
маджунputty
майско цветеmay flower
макара, бобинаrell
макара, бобина, шпулаspool
малинаraspberry
малък боров хоботникbanded pine weevil
манганmanganese
маргариткаdaisy
маркировачен пистолетmarkin gun
машинно прорежданеblock out
мебел, обзавежданеfurniture
медcopper
меден карбонатcopper carbonage
медна пита, шуплест порестhoneycomb
междуредова обработкаinter-row cultivation
междуредова, окопна култураrow crop
мезофилmesophyll
мек, соченmellow
мека царевицаsoft corn
мерачна вилка, клупcalipers
меристемаmeristem
мертек, полегата гредаrafter
месест за плодfleshy
месеста част на плодflesh
месояденcarnivorous
месояден, месоядно животноherbivore
месторастене, местообитание, естествена средаhabitat
метличинаcornflower
механизация на горската промишленостforest industry mechanization
механизация на горското стопанствоforest mechanization
механизъм за пускане на машина в ходdriving gear
механика на твърдото тялоmechanics of the solid
механичен състав на почватаsoil texture
механична обработка на дървесинатаmechanical wood processing
механична технология на дървесинатаmechanical wood technology
мечкаbear
мечо гроздеbear berry
миеща се мечкаraccoon
миеща се мечкаrancoon
микроорганизъмmicroorganism
микрофлораmicroflora
минзухарcrocus
минна подпораminning prop
миризлива главня, краста(по картофи или ябълки)scab
митозаmistosis
мицелmycelium
мишкаmouse
млечна киселинаlactic acid
многодишно разтениеperennial plant
молибденmolybdenum
морско равнищеsea level
моторна резачкаpower-driven saw
мравкаant
мразобойнаfrost snake
мраморmarble
мрянаbarbel
мулчирам, мулч(влажна слама или листа поставени около корените кmulch
мураMacedonian pine
муфлонmouflon
мухъл, плесен, матрицаmould
мъжки еленbuck
мъжки, от мъжки пол/родmale
мъхmoss
място, местоположение, площадка, обектsite
на главаper capita
набъбвам, шупла, мехурblister
наводнение, поройflood
надвиснал, предстоящimminent
надлъженlongitudinal
надлъжно биченеrip-sawing
надморска височинаaltitude
нанос, натрупване, алувиално образуваниеalluvium
наносен, алувиаленalluvial
напаст, мор, вредителpest
напояване, оросяванеirrigation
напречен разрезcross section
напречна гредаjig
напречник, напречна греда, бичмеjoist
напречно изкривяване, изкорубванеcupping
нарpomegranate
нарцисdaffodil
насаждения с дървета от всички възрастиall aged stands
насекомен вредителinsect pest
насекомоinsect
насищам, напоявамsaturate
наследственостheredity
наследявам, обитавамinhabit
натрийsodium
нащърбенjagged
нащърбенnotched
неизчерпаемinexhaustible
некротичен участъкnecrotic section
неплодороден, безплоденbarren
неплодороден, безплоденinfertile
неполивно земеделиеdry farming
непородисто, нечистокръвно животноhybrid
неравна повърхност на гредаraised grain
нерез, диво прасеboar
неспорообразуващи бактерииnonsporous bacteria
ниско изпасване, отъпкванеclose grazing
нискорастящ, забавен с растежа сиdwarfed
нисш, лошокачественinferior
нитrivet
нитратnitrate
нишковиденfibrous
нож за надлъжно рязанеriving knife
ножица за кастрене на клониbranch remover
ножовидна бранаblade harrow
носеша способност на почватаload bearing soil capacity
носливост, снасяне на яйцаegg laying
носорогrhinoceros
обвивка, ципаsheath
обезлесяванеdeforestation
обезлистяванеdefoliation
обем на трупитеlog volume
обикновенна смрика (хвойна)juniper
обикновенна царевицаflint corn
обиколкаgirth
обла дървесинаround timber
облицовъчен фурнирface venner
облъчване, излагане на слънцеirradiation
обновление, съживяванеregeneration
оборски торbarnyard manure
оборски тор, естествен торmanure
обработваема площcrop acreage
обработвам с лугаlixivate
обработвам, култивирамcultivate
обработка на почвата в две направленияcross-cultivaation
обработка, обработванеprocessing
обрасъл с храсти, гъстbushy
обрязвамedge
обрязване на дъскиedging
обшивна дъска, дебела дъскаplank
общност, колония, съобществоcommunity
овесoats
овощна градинаorchard
овсигаsmoth brome grass
овсига(безосилеста)brome grass
огнезащитно средствоfire retardant
оголвам, опустошавамdenude
оголенdenuded
оздравителна сечsalvage cutting
озеленяванеlandscape architecture
околна средаenvironment
околоплодникpericarp
околоцветникperianth
окопни културиcultivated crop
окрайчвамcross cut to length
оловоlead
опад, опадали листа клониlitter
опазване на дивечаgame management
опазване на околната средаenvironmental protection
опитоменdomesticated
опложданеfertilization
опложданеfructification
опрашвамpollinate
опустошавамdevastate
оражерийна култураgreen-house culture
оранжерийна култураforcing crop
орелeagle
орен хоризонтcultivated layer
орлова папратbracken
орна (земя)arable
орна земяcrop land
оръдие за уплътняване на почвата, валякcompacter
осaxle
осилawn
осилbeard
осмолен чепresinuous splay knot
осоляванеsalination
отбор по чиста линияpedigree selection
отглежданеcultivation
отглеждане на резнициraising by cuttings
открито разтяща култураoutdoor culture
отломки, обрулени клониdetritus
относителна влажност на въздухаrelative air humidity
отходен каналsewage
офикаrowan
охлювsnail
охрана на природатаnature conservation
охраняем природен обектprotected natural feature
оцветителcolourant
пад за плъзгане на трупи надолуlog slip
палашbeater
памукcotton
памуков хоботникboll wevil
памукочистачна машинаcotton gin
папратfern
паренхимparenchyma
паренхимна клеткаparenchyma cell
паркетblock flooring
паркетinlaid flooring
паркоустройствен проектdesign project
парникgreenhouse
парникhothouse
паша, опасванеgrazing
паша, тревен фуражpasturage
паякspider
ПВЧ (плочи от влакнести частици)fiber boards
перваз, предпрозоречна дъска, прагsill
перуникаflag
пестикpistil
пещ за сушене, сушилняkiln
пипало на насекомоantenna
пирамидална тополаLombardy poplar
пирейquack grass
пиренheather
планиране на сечище по сортови показателиsorting
плевня, хамбарbarn
плесен, ръжда, мухълmildew
плитка коренова системаshallow root system
плод (подобен на ябълка, круша)pome
плод с костилкаdrupe
плод, който се разпукваcracked fruit
плодороден, плодовитfertile
плодородие, плодовидостfertility
плочи от дървесни частици (ПДЧ)particle boards
площадка, временен складlanding
плуг с отметателна дъскаmoldboard plow
плуг, ора с плугplow
плъзгамskid
плъзгам сеslide
плъзгане ная земни пластове, свличане на земна масаlandslide
плътност, гъстотаdensity
плъхrat
по дължинаlengthwise
повалям сека (дърво)fell
повреждам, увреждамinjure
повърхностface
подбелcolt^s foot
подгъване, извивка, завойbend
подемен кран, крикcrane
подземни водиground water
подкорн, вид царевицаpod corn
подметнато стърнищеbroken stubble
подмятане на стърнищеbreak the stubble
подножиеfoothills
подутина, възел, клубенnodule
поемащ вода, хидроскопиенhydroscopic
пойна птичкаsong-bird
покривна култураcover crop
покритие, слой, облицовкаcoating
покритосеменни растенияangiosperms
полевъдствоhusbandry
поленови прашнициpollen cones
поленово зрънцеpollen grain
полигаменpolygamous
полска метличинаblue grass
полска поветицаfield bindweed
полски кленfield maple
полу-semi-
пониквам покълвамgerminate
популация, населениеpopulation
пораpore
порест, на трохиcrumb-like
посев, реколта, култураcrop
потомство от близко родствено размножаванеinbred
потомство, генерацияprogeny
потомство, издънкаoffspring
поточе, ручейbrook
почва, земяsoil
почвен разрезsoil profile
почвен, едафиченedaphis
почвена ерозияsoil erosion
почвознаниеedapholoigy
пояс, колан, трансмисионна лентаbelt
правя дупкаburrow
правя снопи, събирам снопиsheave
празнина, дупка, проходgap
прасковаpeach
праховита главняsmut
прашник, прашникова торбичкаanther
преброяване на населениетоcencus
преграда, щитshield
предавателен механизъмgear
предплужникskimcoulter
презасажданеreplant
прекомерно изпасванеovergraze
премерена дажбаbalanced ration
пресен, свежfresh
пресована дървесинаcompressed wood
пресованеpressing
пресушавам, отводнявамdrain
прикачен подбирач на житотоpick-up attachment
прикрепване, приспособлениеattachmentautoc
прилепващ, свързващ сеcohesive
примамка, уловкаbait
присаждамgraft
присаждане чрез сближаванеapproach grtaf
прихлупеност, свод, покровcanory
прицветникbract
приютявам, подслонявам, проследявам дивечharbour
пробна площ, участъкsample plot/area
проводящя тъканconducting tissue
произвеждам, давам тор, раждамbear
произходorigin
произходprovenance
пропивамsoak
прорастванеshooting
просмуквам сеseep
просоmilium
прост междулинеен хибридsingle cross
противогъбичен препаратfungicide
противоерозионноconservation afforestation
противонасекомен препаратinsecticide
протоплазмаprotoplasm
пръст, земяearth
пръстен, кръгring
пръстенотворкаmalacosoma neustria
пукнатинаcheck
пукнатинаshake
пукнатина от съсъхванеseasoning check
пукнатина от съсъхванеshrinkage check
пукнатина, процепfissure
пущинакmoorland
пъдпъдъкquail
пълнител, зарядfiller
пън, труп на дървоlog
пъпка, зародишbud
първична листна пъпкаplumule
първична обработкаprimary processing
пясъчникsandstone
равнец, хилядолистникmilfoil
радиална сърцевинна пукнатинаheart snake
разбивам, разбърквамchurn
развъдник за дивечаgame sanctuary
развъдник, резерват за животниsanctuary
разгонване(при животните)rut
разклоненостbranchiness
разлагане, разпаданеdecomposition
размеквам, изтощавамmacerate
размиване, смилане на почватаgylly erosion
размножавамreproduce
разможение, размножаванеpropagation
разновидност на бялата детелинаladino clover
разпадам се, разлагам сеdecompose
разположение на листатаleaf arrangement
разпръсквамscatter
разпръсквам семенаbroadcast
разработка на сечищатаlayout of felling
разреждам (дървета)space
разрушавам структура(за почва или растение)break down
разрядorder
разрязвам семена, за да покълнатscarify
разсадseedling
разсадникnursery
разтвор, разрешение на въпросsolution
разтворимsoluble
разтворителsolvent
разтениеplant
разтително съобщество(фитоценоз)plant association
разходи по заплащане на трудаlabour costs
разцепвам на тънки слоеве, правя на листаlaminate
разцепвам, разпуквамrive
ракитаpurple willow
ракитаpurple osier
растителенfloral
раш пилаgrater
раш пилаrasing file
регулатор на растежаgrowth regulator
редосеялкаdrill
режа косо, режа на верев, изкривявамscarf
режа на слоеве, на филииslice
резбарcarver
резерватreserve
резецcutter
резка, белег от брадваkerf
рейка, гредаspar
рекултивацияland reclamation
рендосана дъскаplaned board
рендосвам, сругplane
рендосвачslicer
рендосвач, стругарplaner
ренета(вид ябълка)rennet
ресаcatkin
ресниfringe
рибовъдствоpisciculture
риганmarjoram
рисlynx
рисунак на влакното, текстура, орнаментfigure
родgenus
род, порода, въдя, развъждам, отглеждамbreed
род;измътени пилетаbrood
роторен терасирrotor terraching unit
рохкав, пръхкавfriable
рулеткаmeasuring tape
руно, овча кожаfleece
ръждивrusty
ръчен опрашителhand duster
ряз на трионsaw kerf
санитарна сечsanitation cutting
сачмен лагерball bearing
светлолюбивphotophilous
свракаmagpie
седиментен стокsediment charge(load)
седлово присажданеsaddle graft
сеитбообръщанеrotation of crops
секачfeller
селективед отлов, подборculling
селекционерbreeder
селекция на разтениятаplant breeding
селистраsaltpetre
семеseed
семе за посевsowing-seed
семеделcotyledon
семедобивseed yield
семейство на житнитеgrass family
семенна кутийкаseed chamber
семенна обвивка, кутийкаcapsule
семенно растениеseed plant
сенокосhaymaking
сенокосачкаhay crusher
серовъглеродcarbon disuifide
сечиво, инструмент, припорimplement
сечко (бръмбър)long-horn beetle
сеяsow
сеялка за разпръсната сеитбаbroadcast seeder
сибирски кедърSiberian pine
сива почваgrey soil
сива тополаgrey poplar
сигурност, безопасностsafery
силажsilage
силажиранеensile
силозен склад, силажна ямаsilo
ситков смърчSitka spruce
скала, мащаб, люспа ( на риба)scale
складирани трупиlog pond
склон, наклонslope
скобаclamp
скорост на попълване на популациятаrecruitment rate
скреж, слана, мразfrost
скрин, шкаф, раклаchest
скрипец, макараpulley
скунксskunk
скъсванеrupture
славейnightingale
сладка обикновенна папратpolypody
сладководно рибовъдствоfresh-water pisciculture
следгнездови миграцииpost-nesting wanderings
следжътвени остатъци, стърнищеcrop residues
слепванеconcretion
слепване на ребра, страни(мебелното производство)edge-gluing
сливаplum
слоеста дървесинаlaminated wood
сложен хибридblended hybrid
слой, пластfilm
слой, пластlayer
смокиняfig
смола, клейresin
смолист, иглолистенresinous
смрадликаsmoke tree
снаждам дъски, гредиsplice
снегозадържанеsnow retention
снопsheaf
сойкаjay
сок, мъзгаsap
соколfalcon
соленищеsolomnet
солна киселинаhydrochloric arid
соматиченsomatic
сорго, негърско просоsorghum
сояsoybeans
спарване, изгниванеdamping off
спичам се, полепвам, запушвам(за земя)clog
сплесквамflatten
срастнат чепenclosed knot
средаmedium
средна дървесинаpit wood
срязващо усилиеshearing stress
става, свръзкаjoint
стадий, фаза на цъфтенеbloom stage
стадоherd
стадо, рояк, ятоflock
стареещsenescent
ствол, пънbole
степен на нападениеlesion rate
столар, дърводелецjoiner
стоножкаcentipede
стоножкаmillipede
страниченlateral
страничен филисlateral branch
странични гребла, грапиside delivery rake
странични ползвания на горитеharvesting of minor forest products
странично присажднеside graft
стругdraw knife
стругlathe
стружка, талашchip
стружка, талашshaving
структурна, дребнозърнеста почваflocculate soil
структурни агрегати, почвени бучициsoil granules
студен парник, топла защитена лехаcold frame
стъбла, шума, сламаhaulm
стъбълце, листово стъблоchard
стъклен похлупакcloche
стълб, подпораpier
стълбчеста тъканpalisade tissue
стърготини, талашsawdust
стъудоустойчива култураcold season crop
суграшица, лапавица, киша, поледицаsleet
суров белтъкcrude protein
сурова дървесинаgreen wood
суровинаraw material
сух, безводенarid
суховейdry wing
сушаdrought
суша, изсушавам (дървесина)season
сушенеdrying
сушене, приготвяне на сеноcure hay
счупване, огършване на класоветеhead breaking
съкращениеabbreviation
сълзя, капя (сок от растение)bleed
съплодиеseed ball
съпъдствуваща култура, междинна култураcompanion crop
сърнаdeer
сърнаroe
сърнецsaw-wort
сърпsickle
сърцевинаpith
сърцевина, същностcore
сърцевина, ядро, мъртвата дървесина в дървотоheartwood
сърцевинно загниванеhead rot
съцветиеinflorescence
сянка, сенчесто мястоshade
сянкоиздръжливостshade tolerance
сянколюбивshade loving
таралежhedgehog
твърдокрилиcoleoptera
твърдост, якостrididity
теглителна щангаdrawbar
тежка глинесто-песъчлива почваclay-loam soil
тезгях с вдигащ се капак за трионrising top saw bench
териториално планиранеland-use plinning
теслаadze
теснолинейкаnarrow-gauge railway
техника на безопаснностттаaccident prevention
техника на сечтаflling technique
течение, поток, струяcurrent
тинеста, песъчлива-глинеста почваsilt loam
тинтяваgentian
тип гораforest type
тлъста почва, клинеста почваloam
токуване, чифтосванеmating
топлоемкост, топлопоглъщанеheat capacity
топлоустойчивостheat resistance
тополаpoplar
топя, стопявамmelt
тор, хумусна почваmuck
торене на лехата отстраниside-dressing
торфpeat
точка на замръзванеfreezing point
точка на насищанеsaturation point
траверс, дебела къса гредаsleeper
трамбовамroll
трансмисионен валlineshaft
трасиранеroute location
треваgrass
тревен, тревист, билковherbacious
трепетликаaspen
треска, трънsplinter
трион за надлъжен разрезrip-saw
трион за напречен разрезcross-cut saw
трион за поръбване, за паркетedger saw
трион, бича, режа с трионsaw
трошачкаchipper
трошачка за талашchip-breaker
трошлива върбаcrack willow
труп, лешcarcass
тръба, проводpipe
тръбопровод, каналconduit
трънкаblack thorn(sloe)
трънкосливкаbullace
тясно заливче, рекичка, притокcreek
увяхвам, повяхвамfade
угарfallow land/soil
уплътнител, спойка, заваркаsealer
усвоим, смилаемdigestible
уши на рало, плугmoldboard
фазанpheasant
фалцованеrabating
фаунаfauna
фенотипphenotype
феромонphenomone
фиданкаsapling
филтрирам, промивам, прецеждамleach
финикова палмаdate palm
фитонцидphytocide
фитопланктонphytoplankton
фитоценозаphytocoenosis
флоемphloem
флораflora
фокус на разстояниеfocal distance
формалдехидformaldehyde
фосватphosphate
фосфорна киселинаphosphoric acid
фотограметрична снимкаphotogrammetric picture
фотосинтезаphotosynthesis
фронтон, корниз над врататаpediment
фуражfodder
хапещо насекомоbiting insect
хектарhectare
херметическиairproof
хидравличен чукbattering ram
хидроскопиченhydroscopic
хижаhypha
хистограмаhistogram
хищникpredator
хлоропластchloroplast
хлорофилchlorophyl
хлорпикринchlorpicren
хоботник по иглолистните дърветаcurculionid
храненеnutrition
хранителенnutrient
хранителна веригаfood chain
хранително в-воnutrient
храня, подхранвамnourish
храстfrutex
храст, шубрак, градински храстshrub
храсталакbrush
хромозомаchromosome
хрущялcartilage
хумавagrilaceous
хумус, черноземhumus
царевицаmaize
царевица (американско) зърно (англ.)corn
царевичен кучанear shank
царевичен силаж(от заревица , обрана в млечно-восъчна зрелостmilk-wax silage
цвеклоbeet
цвеклокомбайнbeet harvester
цвеклокомбайнlifter
цветен прашецpollen
цветна лехаflower-bed
цвятflower
цвят, цъфтяblossom
целина, керевизcelery
целулозаcellulose
целулозаholocellulose
цепен, рязан фурнирsliced venner
цепнатина, пукнатина, сцепванеsplit
циркулярcircular
цитоплазмаcytoplasm
цугаhemlock
чакълgravel
частица, късчеparticle
чашелистчеsepal
чашка на цвятcalyx
чашка, цветно дъноreceptacle
чашкодренspindle tree
челно биченеcross-cutting to length
челно шлифованеface grinding
чело на дървен материалend grain
чеп, възел, чворknot
червейearthworm
червен дъбred oak
черен борCorsican pine
черешаcherry
черна тополаblack poplar
черницаmulberry
черно френско гроздеblack-currant
черта, особеностfeature
черупчест плод(орех, лешник)nut
чесънgarlic
четирилистенquatrefoil
чим, тревясала земяsod
чимширboxwood
чимшир, кутияbox
чистотаpurity
чифтосвам сеmate
шаранcarp
шведска детелинаalsike clover
шестилNorway maple
шибойjilly
шикалотворкаcynipid
шипкаbrier
широколистенbroadleaved
широколистна дървесинаhardwood
широколистни дърветаhardwoods
шишаркаcone
шуплестост, шупливостporosity
шушулка, семенникpod
щангаdie
щитовидна въшкаscale insect
ъгъл на съединение между стъбло и клонaxil
ябълков мулецcodling moth
явлениеphenomenon
яворолистен платан, чинарplane
ядроnucleus
язовецbadger
язовирdam
яйце, семеovum
якост на натискcompressive strength
якост на огъванеbendling strength
якост на ударimpact strength
ямкокопателhole digger
японска лиственицаJapanese larch
яребицаpartridge
ясен (дърво)ash tree
ястребhawk
спорофилsporophyll
пръскачкаsprayer
извор, пружинаspring
пружинена бранаspring tooth harrow
пролетна пшеницаspring wheat
пръсканеsprikler
напояване с дъждовални машиниsprinkler irrigation
издънка, филизsprout
прорастванеsprouting
смърчspruce
смърчов бръмбърspruce beetle
мустак, власинкаspur
катеричкаsquirrel
купа, купчинаstack
сортировачstacker
еленstag
петно, боядисвам, оцветявамstain
байцване, повърхностно оцветяванеstaining of wood
тичинкаstamen
само с тичинкиstaminate
дървостойstand
запас на култураstand volume
зърнена култура, която не е прибранаstanding grain
неотсечена дървесинаstanding timber
нишесте, скорбялаstarch
скорецstarling
пара, пропарвам, обработвам с параsteam
въжена линияsteel cable
стъбло, дръжкаstem
стъблен обемstem volume (trunk)
стъблена дървесинаstem wood (trunk)
втвърдителstiffener
близалцеstigna
прилистникstipule
запас, стока, потеклоstock
храна за добитъкаstock feed
животновъдствоstock-breading
устицаstomata
костилкаstone
бялкаstone marten
склад, съхранениеstorage
щъркелstork
портален автокранstraddle carrier
праволинейна редова сеитбаstraight drilling
опасвам дърво с телstrangulate
потокstream
сила, якостstrengh
напрежение, давлениеstress
опънstretch
разтегачка, напречна гредаstretcher
прихващам сеstrike roots
дъсчено дюшемеstrip flooring
южноамерикански бръмбър листоядstriped cucmber beetle
класосъбирачна машина, стриперstripper
шишаркаstrobile
удар, ход (бутало)stroke
пън, остатък, кочанstub
стърнищеstubble
пънstump
продажба на неизсечена гораstumpage
измервам ръст, установявам височина, забавямstunt
силен, як, устойчивsturdy
стил, пестик, плодник, стъбълцеstyle
стилетstylet
подсемействоsubfamily
подподиеsubfloor
подпочва, подорница, ора дълбокоsubsoil
плуг за дълбока оранsubsoil plow
веществоsubstance
засяване в дълбока браздаsubsurface planting
подземен, подпочвенsubterranean
последователност, поредицаsuccession
издъхна (на корен)sucker
смучещо насекомоsucking insect
суданкаSudan grass
захарно цвеклоsugar beet
захарна тръстикаsugar cane
сулфатsulphate
сяраsulphur
сярна киселинаsulphuric acid
реновъчна машинаsurface planer
обикновен начин за сеене на царевицаsurphace planting of corn
околна среда, околностиsurroundings
оглеждам, правя план, топографирамsurvey
стопански запасиsustainable yield
откос, окосена или ожъната ивицаswath
питомен кестенsweet chesnut
сладка царевицаsweet corn
издутина, надебеляванеswelling
яворsycamore
многогодишенsychnocarpous
система на растителните съобществаsystematic plant sociology
такелажtackle
дъбилняtannery
танинtannin
дълбок коренtap root
заострям, изтънявам на върхаtaper
конусообразен, заострен, островърхtapering
катранtar
тараtare
ресничка, киткаtassel
таксон, таксономическа единицаtaxon
систематика, таксономияtaxonomy
тик (устойчиво дърво, използвано в корабостроенето)teak
гъмжа, изобилствамteem
умеренtemperate
закаляванеtempering
мустак, власинкаtendril
шип, карфица, езичеtenon
втулка, щпилка, жабка, езичеtenoner
разтягащ сеtensile
якост на опънtensile strength
напрежение разтяганеtension
терминtermine
терпенterpene
терасиранеterrasing
текстутаtexture
топлопроводимостthermal conductivity
топлолюбивthermophilous
гъсталакthicket
клупаthickness gauge
наподобяващ напръстникthimble-like
разреждане, частично изсичанеthinning
трън, шип, бодилthorn
татулthorn-apple
животновъдство и растениевъдствоthremmatology
вършеяthresh
трофиченthropic
дроздthrush
мащеркаthyme
ред, рангtier
обработка на почватаtillage
окопна култураtilled crop
леторасъл, филизtiller
братенеtillering
състояние на почвата след обработкаtilth
дървен материал, гораtimber
лесосечен фондtimber fund
предел на горско разпространениеtimber line
борса, склад за дървен материалtimber yard
праханtinder
тъканtissue
пъпчива жабаtoad
инструмент сечивоtool
горен слой, повърхностно покритиеtop coat
повърхностно торенеtop dressing
горен слой на почватаtop soil
машина за изрязване на листата и стъблатаtopper
разкъсан строеж (на дъска)torn grain
проливен дъжд, буен потокtorrent
проливен, пороенtorrential
токсиченtoxic
токсичностtoxicity
трахеидаtracheid
трахеомикозаtracheomycosis
следя, диря, писта, пътекаtrack
участък, пространствоtract
ремарке, влекачtrailer
изпарение, потенеtranspiration
пресаждам, пикирамtransplant
уловка, капанtrap
горска дърволазкаtree-creeper
стичам сеtrickle
триделен (за листо)triobate
подравнявам, подрязвамtrim
подрезвач, приспособление за изрязване на чеповеtrimmer
вагонеткаtrolley
пъстърваtrout
ствол, стъбло, дънерtrunk
китка, сноп, кичурtuft
лалеtulip
зачименостturfiness
церTurkey oak
стругарturner
заточванеturning
ряпа, гулияturnip
костенуркаturtle
вейка, клонкаtwig
засуквам, извивамtwist
двуетажни насажденияtwo-stored stand
подрасли млади фиданки, шумакunderbrush
подрастunderbush
необрязана дъскаunedged board
копитно животноungulate
гнил чепunsound knot
използвам, употребявамutilize
вакуолаvacuole
ценност, стойностvalue
клапа, винтилvalve
пара, изпарениеvapour
разновидност, разнообразиеvariety
лак, покритие, лустроvarnish
съдов, васкуларенvascular
зеленчукопроизводствоvegetable-growing
растителностvegetation
жилка на листо, венаvein
фурнирvenner
машина за рязане на фурнирни пластовеvenner slicer
вентилационна сушилняventilating kiln
паразит, вредителvermine
жизнеспособност, жизненостviability
менгемеvice
лоза, виещо се растениеvine crop
теменужкаviolet
усойницаviper
полска мишкаvole
обем, вместимостvolume
растеж на самозасяла се пшеницаvolunteer growth of wheat
стърчиопашкаwagtail
орехwalnut
липстваща част на дефектна дъскаwane
окрайчена дъскаwaney board
топлолюбива култураwarm-season crop
измятам, изкривявамwarp
брадавица, кокоши трън, израстък на дървоwart
поток, течение на водаwater course
влагоемкостwater holding capacity
водоустойчивостwater impermesbility
водно стопанствоwater management
водозадържанеwater retention
водна недостатъчност, недостиг на водаwater shortage
водно осигуряванеwater supply
блатна перушинаwater violet
латинкаwater-cress
водопадwaterfall
напоявам с вода, насищам с вода, преовлажнявамwaterlog
водораздел, басейн на водаwatershed
пипала, мустаци, клончеwattle
восъкwax
невестулкаweasel
излагане на атмосферни влиянияweathering
клинwedge
плевелweed
култиваторweeder
борба с плевелитеweeds control
житоядец, дългоносник, житен червейweevil
фира, загуба на теглоweight loss
шахта, кладенецwell
балсамична тополаWestern balsam poplar
цугаWestern hemlock
гигантска туяWestern red cedar
китwhale
колесен тракторwheeled tractor
личинка на майски бръмбърwhite grub
бяла тополаwhite poplar
бяла върбаwhite willow
горска пищялкаwild angelica
дива черешаwild cherry
развъдник за диви животниwild-life sanctuary
дивеч, дива природаwildlife
охрана на природатаwildlife preservation
увяхвам, повяхвам, клюмвамwilt
лебедкаwinch
защита от вятъраwind break
ветровал, ветролом, обрулен от вятъраwindfall
ветроустойчивостwindfirmness
разделен метод за прибиране на реколтатаwindrow harvesting
уиндроуерwindrower
звездообразен чепwing knot
зимоустойчивост, студоустойчивостwinter hardy
малка, зимна педомеркаwinter moth
зимна пшеницаwinter wheat
увяхвам, спаружвам сеwither
вълкwolf
гора, дървесина, дървен материалwood
бял горски смилwood cudweed
дърворазрушаващи гъбиwood desrtoying fungi
глухарwood grouse
дървесинознаниеwood science
борсаwood storage place
строеж на дървесинатаwood structure
бекасwoodcock
залесенwooded
лесистостwoodiness
кълвачwoodpecker
дърварwoodsman
талашwoodwool
червейworm
венецwreath
планински брястwych elm
ксилемxylem
едногодишникyearling
тис, тисово дървоyew
добив, урожайyield
жив плетzareba
цинкzinc
животинскиzoic
зиготаzygote
ферментация, заразяване, инфекцияzymosis
кожаskin
електроникаelectronics
флексflex
въглищаcoal
Български Английски

Българо-Немски речник

Български Немски
за време и мястоab
фигураAbbildung
разрушаване, разгражданеAbbau
разрушавам, намалявамabbauen
интензивност на разрушаванеAbbauleistung
реакция на разрушаванеAbbaureaktion
опит за устойчивост срещу разрушаванеAbbauversuch
процес на разрушаванеAbbauvorgang
огъвам, извивамabbiegen
отпечатвамabbilden
фигура (в текст)Abbildung
скорост на втвърдяванеAbbindegeschwindigkeit
втвърдявам сеabbinden
процес на втвърдяванеAbbindevorgang
време на втвърдяванеAbbindezeit
втвърдяванеAbbindung
счупвам се, прекъсвам, прекратявамabbrechen
спирам, забавям ходаabbremsen
изронване, откъртванеAbbr?ckelung
прекъсване, прекратяванеAbbruch
покривамabdecken
покривна капачкаAbdeckkappe
покриванеAbdeckung
уплътнявамabdichten
уплътнениеAbdichtung
отпечатъкAbdruck
изпарявам сеabdunsten
тунел за изпаряванеAbdunstkanal
крива на изпаряванеAbdunstkurve
зона на изпаряванеAbdunstzone
вечерabends
но, обачеaber
придвижвамabfahren
отпадък, спаданеAbfall
спада, отделя се отпадъкabfallen
отпадтчна дървесинаAbfallholz
машина за раздробяване на отпадъциAbfallschneider
дървесни частици от отпадъциAbfallsp?ne
оттичанеAbfie?en
оттичанеAbflu?
изисквамabfordern
фрезовамabr?sen
отвеждамabf?hren
отвежданеAbf?hrung
отдаване(на топлина)предаванеAbgabe
приемна маса, заден плотAbgabetisch
отпадъчен газAbgas
отдавам(влага)предавам(продукция)abgeben
очукан, ожуленabgesto?en
образуващ ъгълabgewinkelt
разграничаванеAbgrenzung
зависяabh?ngen
зависимabh?ngig
зависимостAbh?ngigkeit
якост на разлепванеAbhebefestigkeit
отделям се, разлепвам се, откроявам се, изпъквамabheben
отделяне, разлепванеAbhebung
отсраняване на неизправностиAbhilfe
непълнодървесностAbholzigkeit
окрайчванеAbkappen
отказванеAbkehr
обръщанеAbkippen
охлаждамabk?hlen
охлажданеAbk?hlung
окрайчвамabk?rzen
окрайчващ циркулярAbk?rzs?ge
разтоварванеAbladen
поставяне, оставяне, полагане, нарежданеAblage
площ за поставянеAblagefl?che
отлагам сеablagern
отлежаване, отлагане, наслояванеAblagerung
разкроявам напречно на дължинаabl?ngen
отпадъци получени при напречно разкрояванеAbl?ngreste
циркуляр за напречно разкрояванеAbl?ngs?ge
станция за напречно разкрояванеAbl?ngstation
протичане ход, изтичане (на време)Ablauf
протича(процес)ablaufen
поставям, полагам, оставям, нареждамablegen
място(плошадка)за поставянеAblegeplatz
фигура от наредени материалиAblegestapel
устройство за нареждане на материалиAblegevorrichtung
отхвърлям (теория)ablehnen
произтича(задача)извеждам(уравнение)ableiten
отвежданеAbleitung
точност на отчитанеAblesegenauigkeit
отчитамablesen
обработен въздухAbluft
тръбопровод за обработен въздухAbluftleitung
размерAbma?
размерAbmessung
намаляване, приемане, поемане, свалянеAbnahme
място за приеманеAbnahmestelle
приемна масаAbnahmetisch
приспособление за поеманеAbnahmevorrichtung
разглобяемabnehmbar
купувач, потребителAbnehmer
намалява се, вземам, демонтирам, разглобявамabnehmen
износванеAbnutzung
съпротивление на износванеAbnutzugswiderstandng
отчитанеAbrechnung
изтривамabreiben
изтриванеAbreibung
почиствамabreinigen
почистванеAbreinigung
интервал за почистванеAbreinigungsinterval
процес на почистванеAbrienigungsvorgang
скъсва сеabrei?en
изравнявам, изправям, рендосвамabrichten
абрихтAbrichtfr?maschine
абрихтAbrichthobelmaschine
абрихтAbrichtmaschine
маса/плот на абрихтAbrichttisch
якост на изтриванеAbriebfestigkeit
метод за изпитване на изтриванеAbriebpr?fverfahren
реакция на изтриванеAbriebverhalten
закръклям число, заоблямabrunden
заобляне, закръгляне на числоAbrundung
продажба, пласментAbsatz
пласментни отношенияAbsatzbeziehungen
аспирационна инсталацияAbsauganglage
изсмуквам, засмуквамabsaugen
аспирационен щуцерAbsaugstuzen
изсмукване, засмукванеAbsaugung
аспирационна инсталацияAbsaugungsanlage
премахване, отсраняванеAbschaffung
развивам(фурнир)свалям, обелвам(кора на дърво)absch?len
изключвамabschalten
изключванеAbschaltung
преценявамabsch?tzen
преценкаAbsch?tzung
отделям, сепарирамabscheiden
сепараторAbscheider
отделяне, сепарацияAbscheidung
срязване, отрязванеAbscheren
отбиеам, отсичамabschlagen
метод за шлифованеAbschleifverfahren
завършвамabschlie?en
завършвайки, в заключение, накрая, окончателенabschlie?end
завършванеAbschlu?
отрязванеAbschneiden
етап, период, секция, глава, разделAbschnitt
скосявамabschr?gen
който може да се отвинтваabschraubbar
амортизационни изчисленияAbschraubungen
отслабва, намаляваabschw?chen
отрязвам капациabschwarten
не вземам под внимание, абстрахирам сеabsehen
независимо от товаabgesehen davon
понижавамabs?nken
продавам, пласирамabsetzen
утаяване, отлаганеAbsetzen
утаяванеAbsetzung
намерениеAbsicht
изпаряване чрез кипенеAbsieden
спадам, слягам сеabsinken
абсолютенabsolut
отделямabsondern
отделянеAbsonderung
абсорбирам, поглъщамabsorbieren
абсорбация, поглъщанеAbsorption
доза на поглъщанеAbsorptionsdosis
разцепвам сеabspalten
укрепващ фурнирAbsperrfurnier
разстояние, интервалAbstand
изключвамabstellen
нагласявам, нагаждам, съгласувамabstimmen
нагласяване, нагажданеAbstimmung
излъчвамabstrahlen
изхвъргач, изтласквачAbstreifer
оттича сеabstr?men
отвор за оттичанеAbstr?m?ffnung
разделяне на качества, сортиранеAbstufung
затъпяванеAbstumpfen
затъпяванеAbstumpfung
диаграма на затъпяванетоAbstumpfugsdiagramm
подпирамabst?tzen
подпиране, опораAbst?tzung
абсцисаAbszisse
абсцисна осAbszissenachse
опипвам, копирамabtasten
опипване, проследяване с контурAbtastung
цех, отдел, отделениеAbteilung
цехови разходиAbteilungskosten
ръководство на цехAbteilungsleitung
снемане (на слой)Abtag
транспортиранеAbtransport
транспортирамabtransportieren
отделям, отрязвамabtrennen
отделяне, отрязванеAbtrennung
оттичане на капкиabtropfen
време на оттичане на капкиAbtropfzeit
ход, движениеAbw?rtshub
отпадъчна водаAbwasser
пречистване на отпадъчни водиAbwasserreinigung
редуващ се, сменящ се, периодиченabwechselnd
редуване, смяна, разнообразиеAbwechslung
разнообразенabwechslungsreich
отклонявам сеabweichen
отклоняванеAbweichung
изхвърлям, отхвърлям, оспорвамabwerfen
претеглямabwiegen
изхвърлянеAbwurf
откроявам се, изпъквамabzeichnen
изтеглям, заточвамabziehen
вентилационен каналAbzug
осAchse
направление на остаAchsenrichtunng
с успоредни осиachsparallel
вниманиеAcht
внимавамachten
вниманиеAchtung
акрилнитрилAcrzlnitril
адекватенad?quat
адхезия, сцеплениеAdh?sion
адресирамadressieren
афинитетAffinit?t
агрегатAggregat
изменение на агрегатно състояниеAggregatzustand?nderung
приличам, наподобявам?hneln
подобен, сходен?hnlich
прилика, подобие?hnlichket
критерий за подобие?hnlichkeitskriterium
яворAhorn
шкаф за съхраняване на документиAktenschrank
активенaktiv
активиранеAktivierung
акустиченakustisch
приемамakyeptieren
допълнителе, второстепенakzessorisch
алдехидAldehyd
съставям алгоритъмalgorithmieren
алгоритъмAlgotithmus
алкалийAlkali
съдържание на алкалийAlkaligehalt
алкализиранеAlkalisierung
алкохолAlkohol
алкидна смолаAlkydharz
алкидна бояAlkydharzfarbe
система от алкидни лаковеAlkydharzlacksystem
алкилова групаAlkylgruppe
смоallein
но, обачеallerdings
общallgemein
постепененallm?hlich
всестраненallseitig
прекалено, прекомерноallzu
следователноals
старalt
стара сградаAltbau
възрастAlter
цвят на зрялата дървесинаAltersfarbe des Holzes
стариненaltert?mlich
стареенеAlterung
стара хартияAltpapier
алуминийAluminium
алуминиев броматAluminiumbromat
алуминиево фолиоAluminimzulage
алуминиева цулагаAmin
аминогрупаAminogruppe
аминопластAminoplast
амонякAmmoniak
обработване с амонякAmmoniakbehandlung
амонячен разтворAmmoniakl?sung
подаване на амонякAmmoniakzuf?hrung
амортизацияAmortisation
амортизирамamortisieren
амплитудаAmplitude
ампулаAmpulle
аналогичен, аналоговanalog
аналогова изчислителна машинаAnalogrechenanlage
аналитична везнаAnalysenwaage
анализирамanalysieren
аналитиченanalytisch
анатомиченanatomisch
монтирам един до друг (за мебели)anbauen
кухненска секционна мебел 1 групаAnbauk?chenm?bel
модел на кухненска секционна мебел 1 групаAnbauk?chenmodell
секциона мебел от 1 групаAnbaum?bel
набор от секционни мебели от 1 групаAnbausatz
секция, която се нарежда хоризонталноAnbauteil
касае се, отнася се заanbelangen
поставям, монтирамanbringen
другander
от друга странаandererseits
променям(се), изменям(се)?ndern
иначе, другоячеanders
изменение?nderung
притискамandr?cken
притискателно устройствоAndr?ckvorrichtung
признавамanerkennen
получаване на страничен продуктAnfall
получава се като страничен продуктanfallen
началоAnfang
първоначаленanf?nglich
отначалоanfangs
начално наляганеAnfangsdruck
начална влажностAnfangsfeuchte
начално влагосъдържаниеAnfangsfeuchtesatz
начален размерAnfangsma?
начална температура на сушенеAnfangstrocknungstemperatur
начална зонаAnfangszone
хващам, захващамanfassen
изработвамanfertigen
съединявам с фланциanflanschen
изискванеAnforderung
привеждам (данни, резултати)anf?hren
данни, показание(уред)Angabe
посочвам (данни)angeben
оферта, предложениеAngebot
уместенangebracht
отнася се доangehen
опъвач, приспособление за закрепване на трионAngel
стигам, достигам, отивамangelangen
начало на втвърдяванеAngelieren
съответен, отговарящangemessen
с оглед наangesichts
уеднаквяване, нагажданеAngleich
уеднаквявам, нагаждамangleichen
уеднаквяване, нагажданеAngleichung
нападам, разрушавамangreifen
нападане, разрушаванеAngriff
граничещangrenzend
полепвамanhaften
с помощта наanhand
повдигам, повишавамanheben
времв за загряванеAnheizzeit
анизотропияAnisotropie
швартнаAnkleber
позовавам се наankn?pfen
съобщавам, обявявамank?ndigen
съоръжение, инсталация, уред, строежAnlage
инвестиционни разходиAnlagekosten
строителство на съоръжениеAnlagenbau
състояние на съоръжениетоAnlagenzustand
повод, случай, основаниеAnla?
отпускане, отвръщанеAnlassen
по повод, по случайanl??lich
начало, започване, пускане в ходAnlauf
план за започване на работаAnlaufplan
опорен пръстенAnlaufring
замислям, проектирам, поставям, построявамanlegen
следване, придържанеAnlehnung
швартнаAnleimer
машина за кантиранеAnleimmaschine
упътванеAnleitung
прилягам, пасвамanliegen
прилягащ, пасващanliegend
дата на регистрацияAnmeldedatum
приблизителноann?hernd
приблизителност, приближаванеAnn?herung
допускане, предположениеAnnahme
приемливannehmbar
приемам, допускамannehmen
разполагам, нареждамanordnen
разполагане, нарежданеAnordnung
неорганиченanorganisch
нагодимanpa?bar
нагаждам, пасвамanpassen
нагаждане, пасванеAnpassung
притискамanpressen
подтик, импулсAnregung
обогатяване, увеличаване на концентрациятаAnreicherung
разчертаванеAnrei?en
бюфетAnrichte
приготвяне, причиняванеAnrichten
начало, отлагане, натрупване, наставкаAnsatz
всмуквам, засмуквамansaugen
нагледенanschaulich
ограничителAnschlag
заковавам, маркирам, удрям сеanschlagen
ограничителна линияAnschlaglinie
след това, следващanschlie?end
присъединяване, връзка, място на свързванеAnschlu?
инсталирана мощностAnschlu?leistung
стойност на инсталирана мощностAnschlu?wert
срязвам, нарязвамanschneiden
адресAnschrift
разглеждамansehen
външен вид, престижAnsehen
започвам, поставямansetzen
възглед, мнениеAnsicht
харесвам сеansprechen
претенция, изискванеAnspruch
претенциозенanspruchvoll
институт, учреждение, организацияAnstalt
повишава се, нарастваansteigen
вместоanstelle
поставям, правяanstellen
повишаване, нарастванеAnstieg
облъчвамanstrahlen
стремя се къмanstreben
боядисване чрез намазванеAnstrich
бояджийска работаAnstricharbeit
тънък покривен слой от бояAnstrichfilm
вреди при боядисванеAnstrichsch?den
слой от бояAnstrichschicht
бояAnstrichstoff
система от слоеве бояAnstrichsystem
метод за боядисванеAnstrichverhahren
дял, частAnteil
антибактериаленantibakteriell
античенantik
антимикробенantimikrobiell
действие против набъбванеAntiquellwirksamkeit
антистатиченantistatisch
отнася се до, среща сеantreffen
задвижвамantreiben
задвижванеAntrieb
задвижващ елементAntriebselement
задвижващо верижно колелоAntriebskettenrad
двигателна мощностAntriebsleistung
средство за задвижванеAntriebsmittel
двигателAntriebsmotor
задвижващ ремъкAntriebsriemen
система за задвижване, трансмисионна системаAntriebsszstem
задвижващ валAntriebswalze
задвижващ валAntriebswelle
нагряванеAnw?rmen
период на нагряванеAnw?rmeperiode
време на нагряванеAnw?rmezeit
упътване, указаниеAnweisung
приложим, употребимanwendbar
прилагам, използвам, употребявамanwenden
приложение, употребаAnwendung
пример за приложениеAnwendungsbeispiel
случай на приложениеAnwendungsfall
област на приложениеAnwendungsgebiet
приложно-техническиanwendungstechnisch
бройAnzahl
показаниеAnzeige
точност на показаниетоAnzeigegenauigkeit
индикатоор, измервателен уредAnzeigeger?t
показвамanzeigen
затягамanziehen
костюмAnzug
апаратApparat
апаратураApparatur
апликацияApplikation
приближенияApproximation
метод за изчисляване чрез приближениеApproximationsmethode
работа, трудArbeit
работяarbeiten
работникArbeiter
работен процесArbeitsablauf
затъпяване при работаArbeitsabstumpfung
упътване за работаArbeitsanweisung
разход на трудArbeitsaufwand
трудоемъкarbeitsaufwendig
условия за работаArbeitsbedingungen
работна ширинаArbeitsbreite
работно наляганеArbeitsdruck
работно равнищеArbeitsebene
работна повърхнинаArbeitsfl?che
технологична схемаArbeitsflu?bild
последователност на работния процесArbeitsfolge
работна операцияArbeitsgang
работна групаArbeitsgruppe
работна височинаArbeitsh?he
контрол на работния процесArbeitskontrolle
човек, който извършва работа, работна ръкаArbeitskraft
икономия на работна ръкаArbeitskr?fteeinsparung
средство на трудаArbeitsmittel
работен плотArbeitsplatte
работно мястоArbeitplatz
производителност на трудаArbeitsproduktivit?t
работно помещениеArbeitsraum
охрана на трудаArbeitsschutz
условия за охрана на трудаArbeitsschutzbedingungen
работно положениеArbeitsstellung
работен етапArbeitsstufe
система за работаArbeitssystem
темп на работаArbeitstempo
работна маса, работен плотArbeitstisch
поведение при работаArbeitsverhalten
работен процесArbeitsvorgang
начин на работаArbeitsweise
работно времеArbeitszeit
икономия на работно времеArbeitszeiteinsparung
работна стая, кабинетArbeitszimmer
мебел за кабинетиArbeitszimmerm?bel
работен цилиндърArbeitszylinder
архитектуренarchitektonisch
аритметиченarithmetisch
ръка, рамо, лостArm
беденarm
армиранеarmieren
подръчникArmlehne
кресло с подръчнициArmlehnesessel
стол с подръчнициArmlehnstuhl
фиксирамarretieren
арсенArsen
стъкловиден арсенов анхидридArsenglas
арсенов сулфидArsensulfid
артикул, статияArtikel
серия от артикулиArtikelreihe
кедърArve
азбестAsbest
азбестова подложкаAsbestpolster
пепелAsche
пепелно съдържаниеAschegehalt
трепетликаAspe
аспект, гледищеAspekt
дървесина на трепетликатаAspenholz
асоциирамassoziieren
чеп, клонAst
без чеповеastfrei
естетичен?sthetisch
дървесина от клониAstholz
дървесни частици от ударно раздробяване на клониAstholzschlagsp?ne
чепатост?stigkeit
отвор на чепAstloch
издутина на чепAstwulst
асихронен двигателAsznchronmotor
етаноламин?thanolamin
атмосфераAtmosphare
атмосферно наляганеAtmosph?rendruck
атмосференatmosph?risch
абсолютно сухatro, absolut trocken
привлекателен, ефектенattaktiv
свръхналягане в атмосфериat?, Atmosph?ren?berdruck
метод за ецване?tzverfahren
същоauch
обработвамaufarbeiten
строеж, устройство, конструкцияAufbau
построявам, изграждамaufbauen
градейки, опирайки се (на теория)aufbauend
секционна мебел от 2 групаAufbaum?bel
част от секционна мебел, монтирана в/у друга частAufbauteil
подготвям за следващо обработванеaufbereiten
техника на подготвянетоAufbereitungstechnick
съхранявамaufbewahren
съхраняванеAufbewahrung
нанасямaufbringen
един след друг, един върху другaufeinander
залепвам един върху другaufeinanderkleben
поставям един върху другaufeinandersetzen
правя впечатлениеauffallen
очебиенauffallend
улавям, събирамauffangen
събирателен улейAuffangrinne
разбиране, схващанеAuffassung
освежаванеAuffrischen
цитирамauff?ren
напълване, запълванеAuff?llen
задача, подаванеAufgabe
материал за обработкаAufgabegut
поставяне на задачаAufgabenstellung
място за подаване(на материали за обработка)Aufgabestelle
маса за подаванеAufgabetisch
въз основа наaufgrund
окачванеAuf?ngen
повдигамaufheben
повдиганеAufhebung
нагрявамaufheizen
избелванеAufhellen
преставамaufh?ren
изяснявамaufkl?ren
залепвам (отгоре)aufkleben
постъплениеAufkommen
зареждане, пълнене, товаренеAufladen
опора, поставянеAuflage
опорна повърхнинаAuflagefl?che
носеща летваAuflager
опорна рамкаAuflagerahmen
струпване ( на детайли)Auflaufen
поставям (върху нещо)auflegen
швартнаAufleimer
лежа (върху нещо)aufliegen
увеличаване на обема (на стружка)Auflockerung
разтварямaufl?sen
способност на разтварянеAufl?sungverm?gen
поемане (на товар), поглъщане (на вода)Aufnahme
поглъщателна способностAufnahmef?higkeit
затегателен супортAufnahmesupport
поглъщаемостAufnahmeverm?gen
поемам, поглъщамaufnehmen
чувствителен елементAufnehmer
ударAufprall
пресувамaufpressen
награпявамaufrauhen
запазвамaufrechterhalten
запазванеAufrechterhaltung
разкъсвам (се)aufrei?en
навивам на рулоaufrollen
статияAufsatz
поемам, поглъщамaufsaugen
разпенвамaufsch?umen
развлакнявамaufschlie?en
развлакняване, обяснениеAufschlu?
показателен, поучителенaufschlu?reich
време за стопяванеAufschmelzzeit
разкроявам по дължинаaufschneiden
разкрояване по дължинаAufschnitt
завинтвам, закрепвам с винтaufschreiben
невкопаема брадваAufschraubschlo?
записвамaufschreiben
изплувамaufschwimmen
поставямaufsetzen
закрепвам, затягам, опъвамAufspannen
разпръскванеAufspr?hen
монтирамaufstellen
монтиранеAufstellung
разкроявамaufteilen
делителна (разкройваща) машинаAufteils?ge
разкрояванеAufteilung
нанасяне на боя, покритиеAuftrag
нанасямauftragen
машина за нанасяне ( на лепило)Auftragsmaschine
нанесено количествоAuftragsmenge
метод за нанасяне (на лепило)Auftragsverfahren
нанасящ валAuftragswalze
разкроявамauftrennen
появява сеauftreten
разход, изразходванеAufwand
изразходвано количествоAufwandmenge
съобразен с разходаaufwandsgerecht
нагрявам, загрявамaufw?rmen
движение на гореAufw?trsbewegung
проявявам, показвам, имамaufweisen
изразходвамaufwenden
изразходващ, скъпоструващaufwendig
разход, изразходванеAufwendung
навивамaufwickeln
изброяванеAufz?hlung
отбелязвам, регистрирамaufzeichnen
посочвамaufzeigen
повдигаге, асансъорAufzug
повдигателен валAufzugswelle
моментAuddenblick
сега в моментаaugenblicklich
изработвамausarbeiten
изработванеAusarbeitung
ремонтиране, изграждане, преустройствоAusbau
ремонтирам, изграждамausbauen
издутина, неравностAusbeulung
рандеманAusbeute
образувам, обучавам, подготвямausbeute
образуване, обучение, подготовкаAusbildung
издухвамausblasen
переспективаAusblick
пробивам ( отвор)ausbohren
изгарянеAusbrand
изпарява се, изпускам параausdampfen
разширявам (се), удължавам (се)ausdehnen
разширяване, удължаванеAusdehnung
изразAusdruck
изразявам (се)ausdr?cken
изразителенausdrucksvoll
излизам (за транспортиращо устройство)ausfahren
излизане от експлоатацияAusfall
излизам от експлоатацияausfallen
отделяне чрез утаяванеAusf?llung
време за престойAusfallzeit
закърпванеAusflicken
изтичанеAusflie?en
коагулиранеAusflocken
изпълнявам, изработвам, извършвамausf?hren
подробен, изчерпателенausf?hrlich
конструкция, изпълнение, извършванеAusf?hrung
вид конструкцияAusf?hrungsart
форма на конструкцияAusf?hrundsform
запълвам, изпълвамausf?llen
извежданеAusgabe
издеждащ блок, извеждащо устройствоAusgabeblock
изходAusgang
изходна базаAusgangbasis
изходна дължинаAusgangsl?nge
изходен размерAusgangsma?
изходна позицияAusgangsposition
изходна пробаAusgangsprobe
изходна точкаAusgangspunkt
изходящо напрежениеAusgangsspannung
изходно положениеAusgangsstellng
изходно състояниеAusgangszustand
изразходвамausgeben
излизам, изхождамausgehen
рязко очертан, рязко изразенausgepr?gt
изравняванеausgleich
изравнявам ( се)ausgleichen
равновесно съдържание на водаAusgleichfeuchtesatz
изравнителна криваAusgleichskurve
издържамaushalten
който може да се окачваaush?ngbar
откачвамaush?ngen
втвърдява се, закалявамaush?rten
време за втвърдяванеAush?rtezeit
втвърдяване, закаляванеAush?rtung
облизоване, облицовкаAuskleidung
информацияAuskunft
отделам, изклучвамauskuppeln
чужбинаAusland
чуждестраненausl?ndisch
изпускателно устройствоAusla?vorrichtung
натоварвамauslaster
натоварванеAuslastung
степен на натоварванеAuslastungsgrad
излизане, изход ( на машина)Auslauf
страната на изхода (на машина)Auslaufseite
от страната на изходаauslaufseitig
който може да се измива, да се руши от водаauslaugbar
устойчив на измиванеauslaugbest?ndig
измива се, руши се от водаauslaugen
покривам, облицовамauslegen
конзола, рамоAusleger
супортен циркулярAuslegerkreiss?gemaschine
покриване, настилане, облицованеAuslegung
отклонениеAuslenkung
експедиранеAuslieferung
задействам, причинявамausl?sen
задействанеAusl?sung
размерAusma?
изключениеAusnahme
изключителен случайAusnahmefall
без изключениеausnahmslos
използвамausnutzen
използванеAusnutzung
достатъченausreichend
кондициониранеAusreifen
изправям, насочвам, направлявамausrichten
скъсванем разкъсванеAusri?
съоръжавамausr?sten
съоръжаване, съоръжениеAusr?stung
изложение, изказване, твърдение, мнениеAussage
доказателствена сила, убедителностAussagekraft
излагам, изказвам, мнениеaussagen
информационна ценностAussagewert
изключвамausschalten
изключванеAusschaltung
отделямausscheiden
отделянеAusscheidung
решаващausschlaggebend
изключвамausschlie?en
изключителноausschlie?lich
изрязвамausschneiden
изрязване, изрезкаAusschnitt
бракAusschu?
дял на бракаAusschu?quote
количество на бракаAusschu?satz
подвижен, въртящ сеausschwenkbar
подвижен съмausschwenken
изглеждамaussehen
външен видAussehen
вън, отвънau?en
външни размериAu?enabmessungen
външен слой от бояAu?enanstrich
изпращам, изпускам лъчиaussenden
външна повърхностAu?enfl?che
външна формаAu?enform
външна търговияAu?enhandel
външнотърговско предприятиеAu?enhandelsunternehmen
външен климатAu?enklima
въздух отвънAu?enluft
външен размерAu?enma?
външна повърхностAu?enoberfl?che
външен ръбAu?enrand
външен слой от бояAu?enschicht
външна температураAu?entemperatur
външна стенаAu?enwand
външна зонаAu?enzone
освенau?er
не обръщам вниманиеlassen
освен товаau?dem
външен?u?ere
вън от, извънau?erhalb
външен?u?erlich
изразявам, проявявам?u?ern
извънреденau?erordentlich
излагам, подлагамaussetzen
излагане, подлагане, изкърпване на фурнирAussetzen
перспективаAussicht
пресявамaussieben
отделянеAussondern
сортирамaussortieren
съоръжавамausstatten
обзавежданеAusstattung
излагам на показausstellen
изложителAussteller
изложбаAustellung
изложбена площAusstellungsfl?che
продукцияAussto?
замяна ( на детайли), обмен ( на опит)Austausch
(взаимно)заменяемaustauschbar
(взаимно) заменяемостAustauschbarkeit
заменямaustauschen
шпек за изпразване (на бункер)Austragsschecke
изпразващо устройствоAustragsvorrichtung
излизамaustreten
излизане, изходAustritt
изсъхвамaustrocknen
изсъхванеAustrocknung
упражнявам, оказвам ( влияние)aus?ben
изборAuswahl
избирамausw?hlen
измиванеAuswaschung
сменяем, заменяемauswechselbar
сменяемост, заменяемостAuswechselbarkeit
сменям, заменямauswechseln
изходAusweg
отклонениеAusweichen
показвам, потвърждавамausweisen
изхвъргачAuswerfer
оценка, оценяванеAuswertung
отразява се, влияеauswirken
отражение, влияниеAuswirkung
уравновесявам, балансирамauswuchtung
уравновесяване, балансиранеAuswuchtung
отличавам сеauszeichnen
изтеглящ се (плот)ausziehbar
изтеглям, изваждам, издърпвамausziehen
скорост на изтеглянеAusziehgeschwindligkeit
разтегателна масаAusziehtisch
съпротивление на изваждане( изтегляне)Ausziehwiderstand
изтеглящ се плотAuszug
водеща летваAuszugsleiste
автоклавAutoklav
принцип на автоколимациятаAutokollimationsprinzip
автоматAutomat
автоматикаAutomatik
автоматиченautomatisch
автоматизирамautomatisieren
автоматизация, автоматизиранеAutomatisierung
степен на автоматизацияAutomatisierungsgrad
средства за автоматизацияAutomatisierungsmittel
авторAutor
аксиален, осовaxial
аксиален вентилаторAxiall?fter
ацетонAzeton
разтворим в ацетонazetonl?slich
около, приблизителноcirka
конструиране с помощта на компютърCAD
управление на производството с компютърCAM
планиране на производството с компютърCAP
качествен контрол с помощта на компютърCAQ
карбамидCarbamid
слепен с карбамидна смолаcarbamidharzverleimt
целулозаCellulose
характерCharakter
характеризирамcharakterisieren
характеризиранеCharakterisierung
характеристикаCharakteristik
характерен белегCharakteristikum
характеренcharakteristisch
характерна чертаCharakterzug
партида, целия материал за едно зарежданеCharge
химияChemie
химикалиChemikalien
обработване с химикалиChemikalienbehandlung
химичен, химическиchemisch
хлорChlor
хромChrom
съдържание на хромChromgehalt
хромова стоманаChromstahl
анализ на групите, групов анализClusteranalyse
цифрово(програмно) управление с компютърCNC-Steuerung
компютърComputer
управляван с помощта на компютърcomputergesteuert
с помощта на компютърcomputergest?tzt
компютърна томографияComputertomographie
мелница(дробилна машина) от тип "Кондукс"Conduxm?hle
контейнерContainer
транспортиране с контейнериContainertransport
кушеткаCouch
тъй, катоda
при това (него, нея, тях), обаче, ноdabei
покривDach
конструкция на покривDachkonstruktion
обшивка, облицовка, кофраж на покривDachshalung
чрез това, благодарение на товаdadurch
за това, за тази целdaf?r
напротивdagegen
поради товаdaher
дотам, към товаdahin
с това, за даdamit
изолирам, заглушавамd?mmen
изолационна площадкаD?mmplatte
изолация, заглушаванеD?mmung
пара, изпарениеDampf
изпускане на параDampfaustritt
пароизпускателен щуцерDampfaustrittstutzen
потребност от параDampfbedarf
обработване с параDampfbehandlung
нагрян с параdampfbeheizt
непропускащ параdampfdicht
дифузия на параDampfdiffusion
налягане на параDampfdruck
парогенераторDampferzeuger
пропарвамd?mpfen
парообразенdampff?rmig
съдържание на параDampfgehalt
около, приблизителноDampf-Luft-Gemisch
количество на параDampfmenge
камера за обработване с параDampfraum
ефект на паровия ударDampfsto?effekt
метод на паровия ударDampfsto?verfahren
поток от параDampfstr?mung
температура на паратаDampftemperatur
свръхналягане на паратаDampf?berdruck
пропарване, поглъщане, намаляванеD?mpfung
реакция при пропарванеD?mpfugsverhalten
разход на параDampfverbrauch
подаване на параDampfzuf?hrung
след това, според товаdanach
до нея (тях, него)daneben
благодарение наdank
тогава, след товаdann
на, върху товаdarauf
във връзка с това, по отношение на товаdaraufhin
от товаdaraus
в товаdarin
излагамdarlegen
размери на дървесината в абсолютно сухо състояниеDarrabmessungen
плътност на дървесината в абсолютно сухо състояниеDaardichte
разлика в плътността в сухо състояниеDaardichteunterschied
суша, изсушавамdarren
сушилна пещDarrofen
определяне влажността на дърв .чрез изсушаванеDarrprobe
абсолютно сухdarrtrocken
изсушаване на дървесина до сухо състояниеDarrtrocknung
определяне влагата на дърв.чрез изсушаванеDarrverfahren
обем на дървесно тяло в сухо състояниеDarrvolumen
абсолютно сухо състояниеDarrzustand
представям, изобразявамdarstellen
изображениеDarstellung
освен товаdar?ber
затова, пореди товаdarum
това, коетоdas
че, без даda?
товаdasjenige
същотоdasselbe
данниDaten
носител на данниDatentr?ger
уредба за обработване на данниDatenverarbeitungsanlage
датаDatum
дъга на бъчваDaube
продължителност, времеDauer
постоянно натоварванеDauerbelastung
якост на умора при огъванеDauerbiegefestigkeit
як, устойчив на продължително натоварванвdauerfest
трайна якост, якост на умора и натоварванеDauerfestigkeit
диаграма на трайната якостDauerfestigkeitsschaubild
траенdauerhaft
трайностDauerhaftigkeit
постоянна светлинаDauerlicht
продължава, траеdauern
якост на постоянно вибрационно натоварванеDauerschwingfestigkeit
продължително статично натоварванеDauerstandbelastung
трайна якостDauerstandfestigkeit
якост на продължително статично натоварванеDauerstandhaftigkeit
изпитване на продължително статично натоварванеDauerstandpr?fung
продължително въздействиеDauerwirksamkeit
продължително действиеDauerwirkung
от товаdavon
към товаdazu
между тяхdazwischen
лежащ между тяхdazwischenliegend
таванDecke
покривамdecken
покривна способностDeckf?higkeit
лицев фурнирDeckfurnier
покривен лакDecklack
нанасяне на покривен лакDecklackauftrag
покривен слойDecklage
дървесни частици за покривния слойDecklagensp?ne
покривна хартияDeckpapier
покривна плочаDeckplatte
покривен слой, повърхностенDeckschicht
якост на отлепване на покривния слойDeckschichtabhebefestigkeit
материал за покривния слойDeckschichtmaterial
дървесни частици за покривния слойDeckshichtsp?ne
покриване, задоволяване на нуждиDeckung
дефектоскопияDefektoskopie
дефибраторDefibrator
влагнеста дървесна маса, получена в дефибраторDefibratorfaserstoff
дефинирамdefinieren
деформацияDeformation
метод за деформацияDeformationsverfahren
деформиранеDeformieren
намаляващ, спадащdegressiv
разширение, удължениеDehnung
тензодатчикDehnungsme?streifen
коефициент на удължениеDehnungszahl
декор, украсаDekor
декоративенdekorativ
декоративно фолиоDekorfolie
за време и мястоab
фигураAbbildung
разрушаване, разгражданеAbbau
разрушавам, намалявамabbauen
интензивност на разрушаванеAbbauleistung
реакция на разрушаванеAbbaureaktion
опит за устойчивост срещу разрушаванеAbbauversuch
процес на разрушаванеAbbauvorgang
огъвам, извивамabbiegen
отпечатвамabbilden
фигура (в текст)Abbildung
скорост на втвърдяванеAbbindegeschwindigkeit
втвърдявам сеabbinden
процес на втвърдяванеAbbindevorgang
време на втвърдяванеAbbindezeit
втвърдяванеAbbindung
счупвам се, прекъсвам, прекратявамabbrechen
спирам, забавям ходаabbremsen
изронване, откъртванеAbbröckelung
прекъсване, прекратяванеAbbruch
покривамabdecken
покривна капачкаAbdeckkappe
покриванеAbdeckung
уплътнявамabdichten
уплътнениеAbdichtung
отпечатъкAbdruck
изпарявам сеabdunsten
тунел за изпаряванеAbdunstkanal
крива на изпаряванеAbdunstkurve
зона на изпаряванеAbdunstzone
вечерabends
но, обачеaber
придвижвамabfahren
отпадък, спаданеAbfall
спада, отделя се отпадъкabfallen
отпадтчна дървесинаAbfallholz
машина за раздробяване на отпадъциAbfallschneider
дървесни частици от отпадъциAbfallspäne
оттичанеAbfießen
оттичанеAbfluß
изисквамabfordern
фрезовамabräsen
отвеждамabführen
отвежданеAbführung
отдаване(на топлина)предаванеAbgabe
приемна маса, заден плотAbgabetisch
отпадъчен газAbgas
отдавам(влага)предавам(продукция)abgeben
очукан, ожуленabgestoßen
образуващ ъгълabgewinkelt
разграничаванеAbgrenzung
зависяabhängen
зависимabhängig
зависимостAbhängigkeit
якост на разлепванеAbhebefestigkeit
отделям се, разлепвам се, откроявам се, изпъквамabheben
отделяне, разлепванеAbhebung
отсраняване на неизправностиAbhilfe
непълнодървесностAbholzigkeit
окрайчванеAbkappen
отказванеAbkehr
обръщанеAbkippen
охлаждамabkühlen
охлажданеAbkühlung
окрайчвамabkürzen
окрайчващ циркулярAbkürzsäge
разтоварванеAbladen
поставяне, оставяне, полагане, нарежданеAblage
площ за поставянеAblagefläche
отлагам сеablagern
отлежаване, отлагане, наслояванеAblagerung
разкроявам напречно на дължинаablängen
отпадъци получени при напречно разкрояванеAblängreste
циркуляр за напречно разкрояванеAblängsäge
станция за напречно разкрояванеAblängstation
протичане ход, изтичане (на време)Ablauf
протича(процес)ablaufen
поставям, полагам, оставям, нареждамablegen
място(плошадка)за поставянеAblegeplatz
фигура от наредени материалиAblegestapel
устройство за нареждане на материалиAblegevorrichtung
отхвърлям (теория)ablehnen
произтича(задача)извеждам(уравнение)ableiten
отвежданеAbleitung
точност на отчитанеAblesegenauigkeit
отчитамablesen
обработен въздухAbluft
тръбопровод за обработен въздухAbluftleitung
размерAbmaß
размерAbmessung
намаляване, приемане, поемане, свалянеAbnahme
място за приеманеAbnahmestelle
приемна масаAbnahmetisch
приспособление за поеманеAbnahmevorrichtung
разглобяемabnehmbar
купувач, потребителAbnehmer
намалява се, вземам, демонтирам, разглобявамabnehmen
износванеAbnutzung
съпротивление на износванеAbnutzugswiderstandng
отчитанеAbrechnung
изтривамabreiben
изтриванеAbreibung
почиствамabreinigen
почистванеAbreinigung
интервал за почистванеAbreinigungsinterval
процес на почистванеAbrienigungsvorgang
скъсва сеabreißen
изравнявам, изправям, рендосвамabrichten
абрихтAbrichtfrämaschine
абрихтAbrichthobelmaschine
абрихтAbrichtmaschine
маса/плот на абрихтAbrichttisch
якост на изтриванеAbriebfestigkeit
метод за изпитване на изтриванеAbriebprüfverfahren
реакция на изтриванеAbriebverhalten
закръклям число, заоблямabrunden
заобляне, закръгляне на числоAbrundung
продажба, пласментAbsatz
пласментни отношенияAbsatzbeziehungen
аспирационна инсталацияAbsauganglage
изсмуквам, засмуквамabsaugen
аспирационен щуцерAbsaugstuzen
изсмукване, засмукванеAbsaugung
аспирационна инсталацияAbsaugungsanlage
премахване, отсраняванеAbschaffung
развивам(фурнир)свалям, обелвам(кора на дърво)abschälen
изключвамabschalten
изключванеAbschaltung
преценявамabschätzen
преценкаAbschätzung
отделям, сепарирамabscheiden
сепараторAbscheider
отделяне, сепарацияAbscheidung
срязване, отрязванеAbscheren
отбиеам, отсичамabschlagen
метод за шлифованеAbschleifverfahren
завършвамabschließen
завършвайки, в заключение, накрая, окончателенabschließend
завършванеAbschluß
отрязванеAbschneiden
етап, период, секция, глава, разделAbschnitt
скосявамabschrägen
който може да се отвинтваabschraubbar
амортизационни изчисленияAbschraubungen
отслабва, намаляваabschwächen
отрязвам капациabschwarten
не вземам под внимание, абстрахирам сеabsehen
независимо от товаabgesehen davon
понижавамabsänken
продавам, пласирамabsetzen
утаяване, отлаганеAbsetzen
утаяванеAbsetzung
намерениеAbsicht
изпаряване чрез кипенеAbsieden
спадам, слягам сеabsinken
абсолютенabsolut
отделямabsondern
отделянеAbsonderung
абсорбирам, поглъщамabsorbieren
абсорбация, поглъщанеAbsorption
доза на поглъщанеAbsorptionsdosis
разцепвам сеabspalten
укрепващ фурнирAbsperrfurnier
разстояние, интервалAbstand
изключвамabstellen
нагласявам, нагаждам, съгласувамabstimmen
нагласяване, нагажданеAbstimmung
излъчвамabstrahlen
изхвъргач, изтласквачAbstreifer
оттича сеabströmen
отвор за оттичанеAbströmöffnung
разделяне на качества, сортиранеAbstufung
затъпяванеAbstumpfen
затъпяванеAbstumpfung
диаграма на затъпяванетоAbstumpfugsdiagramm
подпирамabstützen
подпиране, опораAbstützung
абсцисаAbszisse
абсцисна осAbszissenachse
опипвам, копирамabtasten
опипване, проследяване с контурAbtastung
цех, отдел, отделениеAbteilung
цехови разходиAbteilungskosten
ръководство на цехAbteilungsleitung
снемане (на слой)Abtag
транспортиранеAbtransport
транспортирамabtransportieren
отделям, отрязвамabtrennen
отделяне, отрязванеAbtrennung
оттичане на капкиabtropfen
време на оттичане на капкиAbtropfzeit
ход, движениеAbwärtshub
отпадъчна водаAbwasser
пречистване на отпадъчни водиAbwasserreinigung
редуващ се, сменящ се, периодиченabwechselnd
редуване, смяна, разнообразиеAbwechslung
разнообразенabwechslungsreich
отклонявам сеabweichen
отклоняванеAbweichung
изхвърлям, отхвърлям, оспорвамabwerfen
претеглямabwiegen
изхвърлянеAbwurf
откроявам се, изпъквамabzeichnen
изтеглям, заточвамabziehen
вентилационен каналAbzug
осAchse
направление на остаAchsenrichtunng
с успоредни осиachsparallel
вниманиеAcht
внимавамachten
вниманиеAchtung
акрилнитрилAcrzlnitril
адекватенadäquat
адхезия, сцеплениеAdhäsion
адресирамadressieren
афинитетAffinität
агрегатAggregat
изменение на агрегатно състояниеAggregatzustandänderung
приличам, наподобявамähneln
подобен, сходенähnlich
прилика, подобиеÄhnlichket
критерий за подобиеÄhnlichkeitskriterium
яворAhorn
шкаф за съхраняване на документиAktenschrank
активенaktiv
активиранеAktivierung
акустиченakustisch
приемамakyeptieren
допълнителе, второстепенakzessorisch
алдехидAldehyd
съставям алгоритъмalgorithmieren
алгоритъмAlgotithmus
алкалийAlkali
съдържание на алкалийAlkaligehalt
алкализиранеAlkalisierung
алкохолAlkohol
алкидна смолаAlkydharz
алкидна бояAlkydharzfarbe
система от алкидни лаковеAlkydharzlacksystem
алкилова групаAlkylgruppe
смоallein
но, обачеallerdings
общallgemein
постепененallmählich
всестраненallseitig
прекалено, прекомерноallzu
следователноals
старalt
стара сградаAltbau
възрастAlter
цвят на зрялата дървесинаAltersfarbe des Holzes
стариненaltertümlich
стареенеAlterung
стара хартияAltpapier
алуминийAluminium
алуминиев броматAluminiumbromat
алуминиево фолиоAluminimzulage
алуминиева цулагаAmin
аминогрупаAminogruppe
аминопластAminoplast
амонякAmmoniak
обработване с амонякAmmoniakbehandlung
амонячен разтворAmmoniaklösung
подаване на амонякAmmoniakzuführung
амортизацияAmortisation
амортизирамamortisieren
амплитудаAmplitude
ампулаAmpulle
аналогичен, аналоговanalog
аналогова изчислителна машинаAnalogrechenanlage
аналитична везнаAnalysenwaage
анализирамanalysieren
аналитиченanalytisch
анатомиченanatomisch
монтирам един до друг (за мебели)anbauen
кухненска секционна мебел 1 групаAnbauküchenmöbel
модел на кухненска секционна мебел 1 групаAnbauküchenmodell
секциона мебел от 1 групаAnbaumöbel
набор от секционни мебели от 1 групаAnbausatz
секция, която се нарежда хоризонталноAnbauteil
касае се, отнася се заanbelangen
поставям, монтирамanbringen
другander
от друга странаandererseits
променям(се), изменям(се)ändern
иначе, другоячеanders
изменениеÄnderung
притискамandrücken
притискателно устройствоAndrückvorrichtung
признавамanerkennen
получаване на страничен продуктAnfall
получава се като страничен продуктanfallen
началоAnfang
първоначаленanfänglich
отначалоanfangs
начално наляганеAnfangsdruck
начална влажностAnfangsfeuchte
начално влагосъдържаниеAnfangsfeuchtesatz
начален размерAnfangsmaß
начална температура на сушенеAnfangstrocknungstemperatur
начална зонаAnfangszone
хващам, захващамanfassen
изработвамanfertigen
съединявам с фланциanflanschen
изискванеAnforderung
привеждам (данни, резултати)anführen
данни, показание(уред)Angabe
посочвам (данни)angeben
оферта, предложениеAngebot
уместенangebracht
отнася се доangehen
опъвач, приспособление за закрепване на трионAngel
стигам, достигам, отивамangelangen
начало на втвърдяванеAngelieren
съответен, отговарящangemessen
с оглед наangesichts
уеднаквяване, нагажданеAngleich
уеднаквявам, нагаждамangleichen
уеднаквяване, нагажданеAngleichung
нападам, разрушавамangreifen
нападане, разрушаванеAngriff
граничещangrenzend
полепвамanhaften
с помощта наanhand
повдигам, повишавамanheben
времв за загряванеAnheizzeit
анизотропияAnisotropie
швартнаAnkleber
позовавам се наanknüpfen
съобщавам, обявявамankündigen
съоръжение, инсталация, уред, строежAnlage
инвестиционни разходиAnlagekosten
строителство на съоръжениеAnlagenbau
състояние на съоръжениетоAnlagenzustand
повод, случай, основаниеAnlaß
отпускане, отвръщанеAnlassen
по повод, по случайanläßlich
начало, започване, пускане в ходAnlauf
план за започване на работаAnlaufplan
опорен пръстенAnlaufring
замислям, проектирам, поставям, построявамanlegen
следване, придържанеAnlehnung
швартнаAnleimer
машина за кантиранеAnleimmaschine
упътванеAnleitung
прилягам, пасвамanliegen
прилягащ, пасващanliegend
дата на регистрацияAnmeldedatum
приблизителноannähernd
приблизителност, приближаванеAnnäherung
допускане, предположениеAnnahme
приемливannehmbar
приемам, допускамannehmen
разполагам, нареждамanordnen
разполагане, нарежданеAnordnung
неорганиченanorganisch
нагодимanpaßbar
нагаждам, пасвамanpassen
нагаждане, пасванеAnpassung
притискамanpressen
подтик, импулсAnregung
обогатяване, увеличаване на концентрациятаAnreicherung
разчертаванеAnreißen
бюфетAnrichte
приготвяне, причиняванеAnrichten
начало, отлагане, натрупване, наставкаAnsatz
всмуквам, засмуквамansaugen
нагледенanschaulich
ограничителAnschlag
заковавам, маркирам, удрям сеanschlagen
ограничителна линияAnschlaglinie
след това, следващanschließend
присъединяване, връзка, място на свързванеAnschluß
инсталирана мощностAnschlußleistung
стойност на инсталирана мощностAnschlußwert
срязвам, нарязвамanschneiden
адресAnschrift
разглеждамansehen
външен вид, престижAnsehen
започвам, поставямansetzen
възглед, мнениеAnsicht
харесвам сеansprechen
претенция, изискванеAnspruch
претенциозенanspruchvoll
институт, учреждение, организацияAnstalt
повишава се, нарастваansteigen
вместоanstelle
поставям, правяanstellen
повишаване, нарастванеAnstieg
облъчвамanstrahlen
стремя се къмanstreben
боядисване чрез намазванеAnstrich
бояджийска работаAnstricharbeit
тънък покривен слой от бояAnstrichfilm
вреди при боядисванеAnstrichschäden
слой от бояAnstrichschicht
бояAnstrichstoff
система от слоеве бояAnstrichsystem
метод за боядисванеAnstrichverhahren
дял, частAnteil
антибактериаленantibakteriell
античенantik
антимикробенantimikrobiell
действие против набъбванеAntiquellwirksamkeit
антистатиченantistatisch
отнася се до, среща сеantreffen
задвижвамantreiben
задвижванеAntrieb
задвижващ елементAntriebselement
задвижващо верижно колелоAntriebskettenrad
двигателна мощностAntriebsleistung
средство за задвижванеAntriebsmittel
двигателAntriebsmotor
задвижващ ремъкAntriebsriemen
система за задвижване, трансмисионна системаAntriebsszstem
задвижващ валAntriebswalze
задвижващ валAntriebswelle
нагряванеAnwärmen
период на нагряванеAnwärmeperiode
време на нагряванеAnwärmezeit
упътване, указаниеAnweisung
приложим, употребимanwendbar
прилагам, използвам, употребявамanwenden
приложение, употребаAnwendung
пример за приложениеAnwendungsbeispiel
случай на приложениеAnwendungsfall
област на приложениеAnwendungsgebiet
приложно-техническиanwendungstechnisch
бройAnzahl
показаниеAnzeige
точност на показаниетоAnzeigegenauigkeit
индикатоор, измервателен уредAnzeigegerät
показвамanzeigen
затягамanziehen
костюмAnzug
апаратApparat
апаратураApparatur
апликацияApplikation
приближенияApproximation
метод за изчисляване чрез приближениеApproximationsmethode
работа, трудArbeit
работяarbeiten
работникArbeiter
работен процесArbeitsablauf
затъпяване при работаArbeitsabstumpfung
упътване за работаArbeitsanweisung
разход на трудArbeitsaufwand
трудоемъкarbeitsaufwendig
условия за работаArbeitsbedingungen
работна ширинаArbeitsbreite
работно наляганеArbeitsdruck
работно равнищеArbeitsebene
работна повърхнинаArbeitsfläche
технологична схемаArbeitsflußbild
последователност на работния процесArbeitsfolge
работна операцияArbeitsgang
работна групаArbeitsgruppe
работна височинаArbeitshöhe
контрол на работния процесArbeitskontrolle
човек, който извършва работа, работна ръкаArbeitskraft
икономия на работна ръкаArbeitskräfteeinsparung
средство на трудаArbeitsmittel
работен плотArbeitsplatte
работно мястоArbeitplatz
производителност на трудаArbeitsproduktivität
работно помещениеArbeitsraum
охрана на трудаArbeitsschutz
условия за охрана на трудаArbeitsschutzbedingungen
работно положениеArbeitsstellung
работен етапArbeitsstufe
система за работаArbeitssystem
темп на работаArbeitstempo
работна маса, работен плотArbeitstisch
поведение при работаArbeitsverhalten
работен процесArbeitsvorgang
начин на работаArbeitsweise
работно времеArbeitszeit
икономия на работно времеArbeitszeiteinsparung
работна стая, кабинетArbeitszimmer
мебел за кабинетиArbeitszimmermöbel
работен цилиндърArbeitszylinder
архитектуренarchitektonisch
аритметиченarithmetisch
ръка, рамо, лостArm
беденarm
армиранеarmieren
подръчникArmlehne
кресло с подръчнициArmlehnesessel
стол с подръчнициArmlehnstuhl
фиксирамarretieren
арсенArsen
стъкловиден арсенов анхидридArsenglas
арсенов сулфидArsensulfid
артикул, статияArtikel
серия от артикулиArtikelreihe
кедърArve
азбестAsbest
азбестова подложкаAsbestpolster
пепелAsche
пепелно съдържаниеAschegehalt
трепетликаAspe
аспект, гледищеAspekt
дървесина на трепетликатаAspenholz
асоциирамassoziieren
чеп, клонAst
без чеповеastfrei
естетиченästhetisch
дървесина от клониAstholz
дървесни частици от ударно раздробяване на клониAstholzschlagspäne
чепатостÄstigkeit
отвор на чепAstloch
издутина на чепAstwulst
асихронен двигателAsznchronmotor
етаноламинÄthanolamin
атмосфераAtmosphare
атмосферно наляганеAtmosphärendruck
атмосференatmosphärisch
абсолютно сухatro, absolut trocken
привлекателен, ефектенattaktiv
свръхналягане в атмосфериatü, Atmosphärenüberdruck
метод за ецванеÄtzverfahren
същоauch
обработвамaufarbeiten
строеж, устройство, конструкцияAufbau
построявам, изграждамaufbauen
градейки, опирайки се (на теория)aufbauend
секционна мебел от 2 групаAufbaumöbel
част от секционна мебел, монтирана в/у друга частAufbauteil
подготвям за следващо обработванеaufbereiten
техника на подготвянетоAufbereitungstechnick
съхранявамaufbewahren
съхраняванеAufbewahrung
нанасямaufbringen
един след друг, един върху другaufeinander
залепвам един върху другaufeinanderkleben
поставям един върху другaufeinandersetzen
правя впечатлениеauffallen
очебиенauffallend
улавям, събирамauffangen
събирателен улейAuffangrinne
разбиране, схващанеAuffassung
освежаванеAuffrischen
цитирамauffüren
напълване, запълванеAuffüllen
задача, подаванеAufgabe
материал за обработкаAufgabegut
поставяне на задачаAufgabenstellung
място за подаване(на материали за обработка)Aufgabestelle
маса за подаванеAufgabetisch
въз основа наaufgrund
окачванеAufängen
повдигамaufheben
повдиганеAufhebung
нагрявамaufheizen
избелванеAufhellen
преставамaufhören
изяснявамaufklären
залепвам (отгоре)aufkleben
постъплениеAufkommen
зареждане, пълнене, товаренеAufladen
опора, поставянеAuflage
опорна повърхнинаAuflagefläche
носеща летваAuflager
опорна рамкаAuflagerahmen
струпване ( на детайли)Auflaufen
поставям (върху нещо)auflegen
швартнаAufleimer
лежа (върху нещо)aufliegen
увеличаване на обема (на стружка)Auflockerung
разтварямauflösen
способност на разтварянеAuflösungvermögen
поемане (на товар), поглъщане (на вода)Aufnahme
поглъщателна способностAufnahmefähigkeit
затегателен супортAufnahmesupport
поглъщаемостAufnahmevermögen
поемам, поглъщамaufnehmen
чувствителен елементAufnehmer
ударAufprall
пресувамaufpressen
награпявамaufrauhen
запазвамaufrechterhalten
запазванеAufrechterhaltung
разкъсвам (се)aufreißen
навивам на рулоaufrollen
статияAufsatz
поемам, поглъщамaufsaugen
разпенвамaufschäumen
развлакнявамaufschließen
развлакняване, обяснениеAufschluß
показателен, поучителенaufschlußreich
време за стопяванеAufschmelzzeit
разкроявам по дължинаaufschneiden
разкрояване по дължинаAufschnitt
завинтвам, закрепвам с винтaufschreiben
невкопаема брадваAufschraubschloß
записвамaufschreiben
изплувамaufschwimmen
поставямaufsetzen
закрепвам, затягам, опъвамAufspannen
разпръскванеAufsprühen
монтирамaufstellen
монтиранеAufstellung
разкроявамaufteilen
делителна (разкройваща) машинаAufteilsäge
разкрояванеAufteilung
нанасяне на боя, покритиеAuftrag
нанасямauftragen
машина за нанасяне ( на лепило)Auftragsmaschine
нанесено количествоAuftragsmenge
метод за нанасяне (на лепило)Auftragsverfahren
нанасящ валAuftragswalze
разкроявамauftrennen
появява сеauftreten
разход, изразходванеAufwand
изразходвано количествоAufwandmenge
съобразен с разходаaufwandsgerecht
нагрявам, загрявамaufwärmen
движение на гореAufwätrsbewegung
проявявам, показвам, имамaufweisen
изразходвамaufwenden
изразходващ, скъпоструващaufwendig
разход, изразходванеAufwendung
навивамaufwickeln
изброяванеAufzählung
отбелязвам, регистрирамaufzeichnen
посочвамaufzeigen
повдигаге, асансъорAufzug
повдигателен валAufzugswelle
моментAuddenblick
сега в моментаaugenblicklich
изработвамausarbeiten
изработванеAusarbeitung
ремонтиране, изграждане, преустройствоAusbau
ремонтирам, изграждамausbauen
издутина, неравностAusbeulung
рандеманAusbeute
образувам, обучавам, подготвямausbeute
образуване, обучение, подготовкаAusbildung
издухвамausblasen
переспективаAusblick
пробивам ( отвор)ausbohren
изгарянеAusbrand
изпарява се, изпускам параausdampfen
разширявам (се), удължавам (се)ausdehnen
разширяване, удължаванеAusdehnung
изразAusdruck
изразявам (се)ausdrücken
изразителенausdrucksvoll
излизам (за транспортиращо устройство)ausfahren
излизане от експлоатацияAusfall
излизам от експлоатацияausfallen
отделяне чрез утаяванеAusfällung
време за престойAusfallzeit
закърпванеAusflicken
изтичанеAusfließen
коагулиранеAusflocken
изпълнявам, изработвам, извършвамausführen
подробен, изчерпателенausführlich
конструкция, изпълнение, извършванеAusführung
вид конструкцияAusführungsart
форма на конструкцияAusführundsform
запълвам, изпълвамausfüllen
извежданеAusgabe
издеждащ блок, извеждащо устройствоAusgabeblock
изходAusgang
изходна базаAusgangbasis
изходна дължинаAusgangslänge
изходен размерAusgangsmaß
изходна позицияAusgangsposition
изходна пробаAusgangsprobe
изходна точкаAusgangspunkt
изходящо напрежениеAusgangsspannung
изходно положениеAusgangsstellng
изходно състояниеAusgangszustand
изразходвамausgeben
излизам, изхождамausgehen
рязко очертан, рязко изразенausgeprägt
изравняванеausgleich
изравнявам ( се)ausgleichen
равновесно съдържание на водаAusgleichfeuchtesatz
изравнителна криваAusgleichskurve
издържамaushalten
който може да се окачваaushängbar
откачвамaushängen
втвърдява се, закалявамaushärten
време за втвърдяванеAushärtezeit
втвърдяване, закаляванеAushärtung
облизоване, облицовкаAuskleidung
информацияAuskunft
отделам, изклучвамauskuppeln
чужбинаAusland
чуждестраненausländisch
изпускателно устройствоAuslaßvorrichtung
натоварвамauslaster
натоварванеAuslastung
степен на натоварванеAuslastungsgrad
излизане, изход ( на машина)Auslauf
страната на изхода (на машина)Auslaufseite
от страната на изходаauslaufseitig
който може да се измива, да се руши от водаauslaugbar
устойчив на измиванеauslaugbeständig
измива се, руши се от водаauslaugen
покривам, облицовамauslegen
конзола, рамоAusleger
супортен циркулярAuslegerkreissägemaschine
покриване, настилане, облицованеAuslegung
отклонениеAuslenkung
експедиранеAuslieferung
задействам, причинявамauslösen
задействанеAuslösung
размерAusmaß
изключениеAusnahme
изключителен случайAusnahmefall
без изключениеausnahmslos
използвамausnutzen
използванеAusnutzung
достатъченausreichend
кондициониранеAusreifen
изправям, насочвам, направлявамausrichten
скъсванем разкъсванеAusriß
съоръжавамausrüsten
съоръжаване, съоръжениеAusrüstung
изложение, изказване, твърдение, мнениеAussage
доказателствена сила, убедителностAussagekraft
излагам, изказвам, мнениеaussagen
информационна ценностAussagewert
изключвамausschalten
изключванеAusschaltung
отделямausscheiden
отделянеAusscheidung
решаващausschlaggebend
изключвамausschließen
изключителноausschließlich
изрязвамausschneiden
изрязване, изрезкаAusschnitt
бракAusschuß
дял на бракаAusschußquote
количество на бракаAusschußsatz
подвижен, въртящ сеausschwenkbar
подвижен съмausschwenken
изглеждамaussehen
външен видAussehen
вън, отвънaußen
външни размериAußenabmessungen
външен слой от бояAußenanstrich
изпращам, изпускам лъчиaussenden
външна повърхностAußenfläche
външна формаAußenform
външна търговияAußenhandel
външнотърговско предприятиеAußenhandelsunternehmen
външен климатAußenklima
въздух отвънAußenluft
външен размерAußenmaß
външна повърхностAußenoberfläche
външен ръбAußenrand
външен слой от бояAußenschicht
външна температураAußentemperatur
външна стенаAußenwand
външна зонаAußenzone
освенaußer
не обръщам вниманиеlassen
освен товаaußdem
външенäußere
вън от, извънaußerhalb
външенäußerlich
изразявам, проявявамäußern
извънреденaußerordentlich
излагам, подлагамaussetzen
излагане, подлагане, изкърпване на фурнирAussetzen
перспективаAussicht
пресявамaussieben
отделянеAussondern
сортирамaussortieren
съоръжавамausstatten
обзавежданеAusstattung
излагам на показausstellen
изложителAussteller
изложбаAustellung
изложбена площAusstellungsfläche
продукцияAusstoß
замяна ( на детайли), обмен ( на опит)Austausch
(взаимно)заменяемaustauschbar
(взаимно) заменяемостAustauschbarkeit
заменямaustauschen
шпек за изпразване (на бункер)Austragsschecke
изпразващо устройствоAustragsvorrichtung
излизамaustreten
излизане, изходAustritt
изсъхвамaustrocknen
изсъхванеAustrocknung
упражнявам, оказвам ( влияние)ausüben
изборAuswahl
избирамauswählen
измиванеAuswaschung
сменяем, заменяемauswechselbar
сменяемост, заменяемостAuswechselbarkeit
сменям, заменямauswechseln
изходAusweg
отклонениеAusweichen
показвам, потвърждавамausweisen
изхвъргачAuswerfer
оценка, оценяванеAuswertung
отразява се, влияеauswirken
отражение, влияниеAuswirkung
уравновесявам, балансирамauswuchtung
уравновесяване, балансиранеAuswuchtung
отличавам сеauszeichnen
изтеглящ се (плот)ausziehbar
изтеглям, изваждам, издърпвамausziehen
скорост на изтеглянеAusziehgeschwindligkeit
разтегателна масаAusziehtisch
съпротивление на изваждане( изтегляне)Ausziehwiderstand
изтеглящ се плотAuszug
водеща летваAuszugsleiste
автоклавAutoklav
принцип на автоколимациятаAutokollimationsprinzip
автоматAutomat
автоматикаAutomatik
автоматиченautomatisch
автоматизирамautomatisieren
автоматизация, автоматизиранеAutomatisierung
степен на автоматизацияAutomatisierungsgrad
средства за автоматизацияAutomatisierungsmittel
авторAutor
аксиален, осовaxial
аксиален вентилаторAxiallüfter
ацетонAzeton
разтворим в ацетонazetonlöslich
около, приблизителноcirka
конструиране с помощта на компютърCAD
управление на производството с компютърCAM
планиране на производството с компютърCAP
качествен контрол с помощта на компютърCAQ
карбамидCarbamid
слепен с карбамидна смолаcarbamidharzverleimt
целулозаCellulose
характерCharakter
характеризирамcharakterisieren
характеризиранеCharakterisierung
характеристикаCharakteristik
характерен белегCharakteristikum
характеренcharakteristisch
характерна чертаCharakterzug
партида, целия материал за едно зарежданеCharge
химияChemie
химикалиChemikalien
обработване с химикалиChemikalienbehandlung
химичен, химическиchemisch
хлорChlor
хромChrom
съдържание на хромChromgehalt
хромова стоманаChromstahl
анализ на групите, групов анализClusteranalyse
цифрово(програмно) управление с компютърCNC-Steuerung
компютърComputer
управляван с помощта на компютърcomputergesteuert
с помощта на компютърcomputergestützt
компютърна томографияComputertomographie
мелница(дробилна машина) от тип "Кондукс"Conduxmühle
контейнерContainer
транспортиране с контейнериContainertransport
кушеткаCouch
тъй, катоda
при това (него, нея, тях), обаче, ноdabei
покривDach
конструкция на покривDachkonstruktion
обшивка, облицовка, кофраж на покривDachshalung
чрез това, благодарение на товаdadurch
за това, за тази целdafür
напротивdagegen
поради товаdaher
дотам, към товаdahin
с това, за даdamit
изолирам, заглушавамdämmen
изолационна площадкаDämmplatte
изолация, заглушаванеDämmung
пара, изпарениеDampf
изпускане на параDampfaustritt
пароизпускателен щуцерDampfaustrittstutzen
потребност от параDampfbedarf
обработване с параDampfbehandlung
нагрян с параdampfbeheizt
непропускащ параdampfdicht
дифузия на параDampfdiffusion
налягане на параDampfdruck
парогенераторDampferzeuger
пропарвамdämpfen
парообразенdampfförmig
съдържание на параDampfgehalt
около, приблизителноDampf-Luft-Gemisch
количество на параDampfmenge
камера за обработване с параDampfraum
ефект на паровия ударDampfstoßeffekt
метод на паровия ударDampfstoßverfahren
поток от параDampfströmung
температура на паратаDampftemperatur
свръхналягане на паратаDampfüberdruck
пропарване, поглъщане, намаляванеDämpfung
реакция при пропарванеDämpfugsverhalten
разход на параDampfverbrauch
подаване на параDampfzuführung
след това, според товаdanach
до нея (тях, него)daneben
благодарение наdank
тогава, след товаdann
на, върху товаdarauf
във връзка с това, по отношение на товаdaraufhin
от товаdaraus
в товаdarin
излагамdarlegen
размери на дървесината в абсолютно сухо състояниеDarrabmessungen
плътност на дървесината в абсолютно сухо състояниеDaardichte
разлика в плътността в сухо състояниеDaardichteunterschied
суша, изсушавамdarren
сушилна пещDarrofen
определяне влажността на дърв .чрез изсушаванеDarrprobe
абсолютно сухdarrtrocken
изсушаване на дървесина до сухо състояниеDarrtrocknung
определяне влагата на дърв.чрез изсушаванеDarrverfahren
обем на дървесно тяло в сухо състояниеDarrvolumen
абсолютно сухо състояниеDarrzustand
представям, изобразявамdarstellen
изображениеDarstellung
освен товаdarüber
затова, пореди товаdarum
това, коетоdas
че, без даdaß
товаdasjenige
същотоdasselbe
данниDaten
носител на данниDatenträger
уредба за обработване на данниDatenverarbeitungsanlage
датаDatum
дъга на бъчваDaube
продължителност, времеDauer
постоянно натоварванеDauerbelastung
якост на умора при огъванеDauerbiegefestigkeit
як, устойчив на продължително натоварванвdauerfest
трайна якост, якост на умора и натоварванеDauerfestigkeit
диаграма на трайната якостDauerfestigkeitsschaubild
траенdauerhaft
трайностDauerhaftigkeit
постоянна светлинаDauerlicht
продължава, траеdauern
якост на постоянно вибрационно натоварванеDauerschwingfestigkeit
продължително статично натоварванеDauerstandbelastung
трайна якостDauerstandfestigkeit
якост на продължително статично натоварванеDauerstandhaftigkeit
изпитване на продължително статично натоварванеDauerstandprüfung
продължително въздействиеDauerwirksamkeit
продължително действиеDauerwirkung
от товаdavon
към товаdazu
между тяхdazwischen
лежащ между тяхdazwischenliegend
таванDecke
покривамdecken
покривна способностDeckfähigkeit
лицев фурнирDeckfurnier
покривен лакDecklack
нанасяне на покривен лакDecklackauftrag
покривен слойDecklage
дървесни частици за покривния слойDecklagenspäne
покривна хартияDeckpapier
покривна плочаDeckplatte
покривен слой, повърхностенDeckschicht
якост на отлепване на покривния слойDeckschichtabhebefestigkeit
материал за покривния слойDeckschichtmaterial
дървесни частици за покривния слойDeckshichtspäne
покриване, задоволяване на нуждиDeckung
дефектоскопияDefektoskopie
дефибраторDefibrator
влагнеста дървесна маса, получена в дефибраторDefibratorfaserstoff
дефинирамdefinieren
деформацияDeformation
метод за деформацияDeformationsverfahren
деформиранеDeformieren
намаляващ, спадащdegressiv
разширение, удължениеDehnung
тензодатчикDehnungsmeßstreifen
коефициент на удължениеDehnungszahl
декор, украсаDekor
декоративенdekorativ
декоративно фолиоDekorfolie
декоративен ламинатDekorlaminat
декоративна хартияDekorpapier
декоративен слойDekorschicht
делигнификацияDelignifizierung
съобразно с товаdementsprechend
противно, в противоположностdemgegenüber
според това, съобразно с товаdemnach
демонстрирам, показвамdemonstrieren
демонтаж, разглобяванеDemontage
демонтирам, ряазглобяваdemontieren
вследствие на товаdemzufolge
на коитоdenen
мисля, възнамерявам, проектирамdenken
мислим, възможенdenkbar
начин на мисленеDenkweise
тъй като, защотоdenn
все пакdennoch
който ( която, което)der
така, по такъв начинderart
такъв, подобен, от този видderartig
едроразмерна дтрвесинаDerbholz
чиято, чиитоderen
такива, подобниdergleichen
същиятderselbe
сегашен, днешен, съвремененderzeitig
затоваdeshalb
дизайнDesign
дизайнерDesigner
чийто, чиятоdessen
десенDessin
затова, поради товаdeswegen
детайлDetail
детайлирамdetaillieren
ясенdeutlich
немски, германскиdeutsch
такива, подобниdergleichen
това значи, тоестdas heißt
диагнозаDiagnose
диаграмаDiagramm
диамантен шлифовъчен дискDiamantschleifsheibe
плътен, гъстdicht
плътностDichte
загуба на плътностDichteverlust
разпределение на плътносттаDichteverteilung
плътна дървесинаDichtholz
херметичностDichtgkeit
уплътнениеDichtung
дебелdick
дебелинаDicke
щрайхмусDickenfräsmaschine
клас според дебелинатаDickenklasse
индикаторен дебеломерDickenmeßuhr
измерване на дебелинатаDickenmessung
набъбване на дебелинаDickenquellung
отклонение по дебелината от номиналния размерDickenstreuung
опипвач на дебелинитеDickentaster
толеранс за дебелинаDickentoleranz
предварително сортиране според дебелинатаDickenvorsortierung
нарастване на дебелинаDickenwachstum
тънка дъскаDickte
дебелостененdickwandlig
която, което, коитоdie
дъска за подDiele
диелектрикDielektrikum
диелектриченdielektrisch
диелектрическа константаDielektrizitätskonstante
широчина на подова дъскаDielenbreite
дебелина на подова дъскаDielendicke
дължина на подова дъскаDielenlänge
мебел за антретаDielenmöbel
служаdienen
учреждение, службаDienststelle
товаdies
тази, този, товаdiese
този, тази, товаdieser
това, този, тазиdieses
диференциално уравнениеDifferentialgleichung
разликаDifferenz
диференцирамdifferenzieren
дифузияDiffusion
дифузионен процесDiffusionsprozeß
дифузионен методDiffusionsverfahren
съпротивление при дифузияDiffusionswiderstand
цифровdigital
диизоциантDiisocyanat
дименсия, размерDimension
оразмерявамdimensionieren
стабилизиращ размеритеdimensionsstabilisierend
стабилизиране на размеритеDimensionsstabilisierung
стабилност на размеритеDimensionsstabilitt
диметилформамидDimethylformamid
германски индустриален стандартDIN;Deutsche Industrienorm
нещо, вещ, предметDing
двуокисDioxid
дифенилметанDiphenylmethan
пряк, директенdirekt
директно опипванеDirektabtastung
директно облицованеDirektbeschichtung
прекъснат, периодиченdiskontinuierlich
дискутирамdiskutieren
диспергирамdispergieren
диспергиращо средствоDispergierungsmittel
дисперсияDispersion
дисперсионно свързващо веществоDispersionsbindendemittel
дисперсионно лепилоDispersionsklebstoff
намиращ се на разположениеdisponibel
дисплейDisplay
дистанцияDistanz
различен, няколкоdivers
обаче, ноdoch
документацияDokumentation
доминирамdominieren
шлифовъчна машина с две лентиDoppelbandschleifmaschine
двоен банцигDoppelbeize
двойно обрязващ циркулярDoppelbesäumkreissägemaschine
двойно леглоDoppelbett
двустранно профилираща машинаDoppelendprofiler
двустранно профилираща машинаDoppelendprofiliermaschine
двойно фалцванеDoppelfalzung
двустранен циркуляр за форматно обрязванеDoppelformatkreissägemaschine
двойно канапе-леглоDoppelliegesofa
дискова мелницаDoppelscheibenmühle
бичене чрез призмиранеDoppelschnitt
двуетажно леглоDoppelstockbett
дробилка-мелница, с два вида токDoppelstrommühle
принцип на рабора с два вида токDoppelstromprinzip
двоенdoppelt
логаритмуван два пътиdoppetlogarithmisch
удвояванеDoppelung
двустранна зъборезна фрезмашинаDoppel-Zinkenfräsmaschine
дорникDorn
тамdort
дозиращ бункерDosierbunker
дозирамdosieren
система от лостове на дозиращо устройствоDosiergestänge
лост на дозиращо устройствоDosierhebel
дозиранеDosierung
дозиращ валDosierwalze
дозаDosis
дугласка елаDouglasie
телDraht
телена конзолаDrahtkonsole
подложка от телена мрежаDrahtnetzeinlage
телено въжеDrahtseil
отводняващо сито от телена мрежаDrahtsieb
спирално свредлоDrallbohrer
спирална дюзаDralldüse
спирален каналDrallnut
ъгъл на спиралатаDrallwinkel
който може да се обработва на стругdrechselbar
дървесина за стругованеDrechselholz
струговамdrechseln
стругарство, стругарницаDrechslerei
ос на въртенеDrehachse
стругарска работаDreharbeit
който може да се въртиdrehbar
обков за въртящи се вратиDrehbeschlag
въртя се, завъртам се, струговамdrehen
въртящо се устройство на скелет на седална мебелDrehgestell
разтегателна маса с въртящ се централен кракDrenklapptisch
въртящ се централен кракDrehsäule
въртящ се кранDrehkran
стругDrehmaschine
въртящ момент, момент на усукванеDrehmoment
графична характеристика на въртящия моментDtehmomentkennlinie
точка (център) на въртенеDrehpunkt
посока на въртенеDrehrichtung
посока на въртенеDrehsinn
трифазен токDrehstrom
трифазен двигателDrehstrommotor
въртящ се дискDrehteller
въртяща се масаDrehtisch
въртяща се вратаDrehtür
витораслостDrehwusch
брой на оборотитеDrehzahl
реле-регулатор на оборотитеDrehzahlwächter
триdrei
трилентов шлифовъчен автомат за кръстосано шлифованеDreibandkreuzschliffautomat
триъгълникDreieck
триъгълен вставен чепDreieckfeder
триъгълен кух профилDreieckhohlprofil
триъгълен зъбDreieckzahn
трикратен, троенdreifach
трипланкова режеща верига, трипланков трионDreilaschensägekette
триточкова опораDreipunktauflage
трислоенdreischichtig
триместен за трима душиdreisitzig
тричасовdreistündig
трифалцова шлифовъчна машинаDreiwalzenschleifmaschine
трата, третинаDrittel
третоdrittens
дроселирамdrosseln
дроселов винтилDrosseventil
налягане, натискDruck
спадане на наляганетоDruckabfall
повишаване на наляганетоDruckanstieg
притискаща гредаDruckbalken
натоварване на натискDruckbeaufschlagung
автоклавDruckbehälter
натоварен на натискdruckbelastet
зана на натискаDruckbelastung
зона на натискаDruckbereich
отпечатъкDruckbild
напрежение на разрушаване при натискDruckbruchspannung
диаграма на наляганетоDruckdiagramm
равнина на наляганетоDruckebene
притискащо устройствоDruckeinrichtung
притискащ елементDruckelement
притискам, натискамdrücken
печатащо устройствоDrucker
як на натискdruckfest
якост на натискDruckfestigkeit
натискова дървесинаDruckholz
бутонDruckknopf
сила на натискDruckkraft
опорен сачмен лагерDruckkugellager
притискателна лента, линияDruckleiste
без натиск, без наляганеdrucklos
сгъстен въздухDruckluft
инсталация за сгъстен въздухDruckluftanlage
резервоар за сгъстен въздухDruckluftkessel
пневматична гвоздезабивна машинаDruckluftnagler
вихрова дюза за сгъстен въздухDruckluftwirbeldüse
подаване на сгъстен въздухDruckluftzuführung
пневматичен цилиндърDruckluftzylinder
редукционен вентилDruckminderventil
модул на линейната деформация при натискDruckmodul
притискащ елементDruckorgan
притискателна пластинаDruckplatte
редуциране на наляганетоDruckreduzierung
бутонен превключвателDruckschalter
напорен ръкав, маркучDruckschlauch
притискащ винтDruckschraube
приспособление за ръчно притисканеDruckschuh
напрежение при натискDruckspannung
акумулатор на наляганеDruckspeicher
бутон, клавишDrucktaste
мултипликатор, преобразувател на наляганетоDruckübersetzer
разлика в наляганетоDruckunterschied
изпитване на натискDruckversuch
разпределител на наляганетоDruckverteiler
притискащ валDruckwalze
пневматичен цилиндърDruckzylinder
диблаDübel
автомат за диблиDäbelautomat
уредба за пробиване на отвориDübelbohranlage
отвор за диблаDübelbohrung
свредло за пробиване на отвори за диблиDübellochbohrer
машина за диблиDübellochbohrmaschine
машина за диблиDübelmaschine
съединявам чрез диблиdübeln
съединение чрез диблиDübelverbindung
тъменdunkel
тъмнозеленdunkelgrün
тънък, рядъкdünn
много рядъкdünnflüssig
дребноразмерна дървесинаDünnholz
тънкостененdünnwandig
начин, чрез, средствоdurch
огъване надолу, провисванеDurchbiegen
огъване надолу, провисванеDruchbiegung
увеличаване на провисванетоDurchbiegungzunahme
перфорацияDurchbrechung
перфорацияDurchbruch
обмислямdurchdenken
прониквамdurchdrungen
изстиквам, прекарвамdurchdrücken
прореждане (на гора)Durchforstung
дървесина получена при прореждане на гораDurchforstungsholz
провеждам, извършвамdurchführen
провеждане, извършванеDurchführung
преминаванеDurchgang
общовалиденdurchgängig
преминаващ, непрекъсващdurchgehend
пропускане, прокарванеDurchlaß
пропускателна способностDurchlaßfähigkeit
лакирване чрез прокарване на лака през тесен отворDurchlaßlackieren
пропускливdurchlässig
пропускливостDurchlässigkeit
преминаванеDurchlauf
преминавамdurchlaufen
скорост на преминаванеDurchlaufgeschwindigkeit
проходно съоръжение за челно рязанеDurchlaufkappanlage
тунелна сушилняDurchlauftrockner
време за сушенеDurchlaufzeit
диаметърDurchmesser
измерване на диаметъраDurchmessermessung
редуциране на диаметъраDurchmesserreduzierung
стойност на диаметъраDurchmesserwert
преминаванеDurchsatz
количество, капацитетDurchsatzmenge
средата, средна стойностDurchschnitt
среденdurchschnittlich
средна дължинаDurchschnittslänge
средна стойностDurchschnittwert
налагам сеdurchsetzen
утвърждаванеDurchsetzung
прозраченdurchsichtig
протича, преминаваdurchströmen
импрегнирам, напоявамdurchtränken
напояване, пропиванеDürchtränkung
изсушаванеDurchtrocknung
стопляне, затоплянеDurchwärmen
трябва, биваdürfen
дуропласт, термореактивна пластмасаDuroplast
облицован с дуропластduroplastbeschichtet
термореактивенduroplastisch
дюзаDüse
вентилиране с дюзаDüsenbelüftung
тръбнодюзова сушилняDüsenrohrtrockner
дюзова сушилняDüsentrockner
динамикаDynamik
динамиченdynamisch
дина (мярка за сила)Dyn
равен, плосъкeben
равнина, плоскостEbene
също, също такаebenfalls
истинскиecht
разстояние между ъглитеEckabstand
ъгълEcke
ъглест, ръбестeckig
ъглово парче, ъглов детайлEckklotz
ъглова конструкцияEckkonstruktion
ъглов шкафEckschrank
разглобка за ъглово съединениеEckeverbinder
ценен, благороденedel
фурнир от ценни дървесни видовеEdelfurnier
повърхнина на ценна дървесинаEdelholzoberfläche
облагороден кестенEdelkastanie
електронно обработване на данниEDV;Elektronische Datenverarbeitung
ефектEffekt
ефективенeffektiv
ефективностEffektivität
ефектен лакEffektlack
ефектенeffektvoll
изравняванеEgaslisieren
изравняващ валEgalisierwalze
по- рано, по -скороeher
тисEibe
дъбEiche
сравнявам с еталонаeichen
дъбов сечкоEichenbock
дъбова дървесинаEichenholz
дъбова ядрова дървесинаEichenkernholz
траверса от дъбова дървесинаEichenschwelle
дъбова бърнаEichenwirrling
сравняване с еталона, скалаEichung
собственeigen
собствено задвижванеEigenantrieb
своеобразностEigenart
собствено теглоEigenwicht
собствена тежестEigenlast
собствена масаEigenmase
свойство, качествоEigenschaft
подобряване на свойстватаEigenschaftverbesserung
собствено трептене, вибрацияEigenschwingung
вътрешно напрежениеEigenspannung
истински, всъщностeigentlich
своеобразенeidenwillig
годен съм, подходящeignen
годностEignung
един друг, взаимноeinander
вкарвамeinarbeiten
вгражданеEinbau
вграждамeinbauen
вградена мебелEinbaumöbel
вграден шкафEinbauschrank
поставям (в нещо)einbetten
включвамeinbeziehen
включванеEinbeziehung
увивамeinbinden
цилиндрична панта (с винторезно рамо)Einbohrband
пробиване със свредлоEinbohren
винторезно рамо на пантаEinbohrzapfen
вкарвамeinbringen
вкарванеEinbringung
загубаEinbuße
недвусмисленeindeutig
завинтванеEindrehen
прониквамeindringen
настойчивeindringlich
дълбочина на проникванеEindringtiefe
проникваща способностEindringvermögen
вдлъбнатина получена при изпитване на твърдостEindruck
вкарвам под налягане с натискeindrücken
стеснявам, ограничавамeinengen
от една странаeinerseits
прост, обикновенeinfach
обикновен байцEinfachbeize
остро бичене, разкрояванеEinfachschnitt
обикновен чепEinfachzapfen
влиза, вкарва се(с транспортно средство)einfahren
еднофамилна къщаEinfamilienhaus
рамкаEinfassung
прозорец с едно крилоEinflügelfeenster
влияниеEinfluß
фактор, оказващ влияниеEinflußfaktor
влияеща величинаEinflußgröße
въвеждам (новости), вкарвамeinführen
въвежданe, вкарване, уводEinführung
подаване на команда, въвеждане на данниEingabe
устройство за въвеждане на данниEingabevorrichtung
вход, пристиганеEingang
в началотоeingangs
подавам команда, въвеждам данниeingeben
спирам се(на даден въпрос)влизамeingehen
подробенeingehend
врязвам се, зацепвам(зъбни колела)eingreifen
врязване, отнемане на материалEingriff
дълбочина на рязане, на врязванеEindriffsgröße
спазвамeinhalten
спазванеEinhaltung
окачванеEinhängen
местенeinheimisch
единица, еднородност, агрегатEinheit
единен, еднороден, хомогененeinheitlich
еднородни дървесни частициEinheitsspäne
няколко, някоиeinige
включвам в продажната ценаeinkalkulieren
покупкаEinkauf
врязванеEinkerbung
клапващeinklappbar
залепвамeinkleben
затварям с браваeinklinken
еднокомпонентен лакEinkomponentlack
съединяванеEinkuppeln
подложкаEinlage
отлага се, натрупва сеeinlagern
отлаганеEinlagerung
отложено веществоEinlagerungsstoff
пускам, влагамeinlassen
влизане, входEinlauf
влиза, постъпваeinlaufen
входна шахтаEinlaufschacht
вход, входна странаEinlaufseite
рафтEinlegeboden
поставям, полагамeinlegen
започвамeinleiten
въведение, уводEinleitung
става ясноeinleuchten
приложенeinliegend
запоявамeinlöten
веднъжeinmal
заемам (площ)einnehmen
класифицирамeinordnen
класификацияEinordnung
опаковамeinpacken
пасвамeinpassen
еднореденeinreihig
съоръжавам, обзавеждамeinrichten
устройство, уредба, съоръжениеEinrichtung
предмет, вещ за обзавежданеEinrichtungsgegenstand
програма за обзавежданеEinrichtungsprogramm
вариант за обзавежданеEinrichtungsvariante
желание за обзавежданеEinrichtungswunsch
уплътняване чрез вибриранеEinrüttelung
използване, приложениеEinsatz
условия за експлоатацияEinsatzbedingungen
област на приложениеEinsatzgebiet
възможност за използванеEinsatzmöglichkeit
изходен материалEinsatzstoff
включвамeinschalten
включванеEinschaltung
оценявам, преценявам, определямeinschätzen
разпенвамeinschäumen
едносоенeinschichtig
вкарвам (чрез бутане)einschieben
сеч, отсичане, отсечена дтрвесинаEinschlag
забивам, заковавам, сека, отсичамeinschlagen
количество отсечена дървесинаEinschlagsmenge
включвам, затварямeinschließen
включителноeinschließlich
изрязвам шлицeinschlitzen
нарязвам, бича, разкроявамeinschneiden
режещ едностранноeinschneidig
нарязване, разбичване, разкрояванеEinschnitt
диспозиция, план за напречно разкрояване на трупиEinschnittplan
схема на диспозицияEinschnittscheam
вариант на диспозицияEinschnittvariante
ограничавамeinschränken
завинтваща се буксаEinschraubbuchse
завинтвамeinschrauben
завинтваща се втулкаEinschraubhülse
вкарване (чрез бутане)Einschub
едностраненeinseitig
приложим, използваемeinsetzbar
използвам, прилагамeinsetzen
налягане при затяганеEinspanndruck
обтягам, опъвам, затягамeinspannen
сила на опъванеEinspannkraft
напрежение при опъванеEinspannspannung
опъване, обтяганеEinspannung
време за опъванеEinspannzeit
спестявамeinsparen
спестяванеEinsparung
впръсквамeinsprühen
вкопаема браваEinsteckshloß
регулируемeinstellbar
нагласявам, настройва, регулирамeinstellen
уред за регулиране, настройване, центрованеEinstellehre
настройване, регулиранеEinstellung
ъгъл на регулиранеEinstellwinkel
време за регулиранеEinstellzeit
нареждам по степенeinstufen
потапямeintauchen
скорост на потапянеEintauchgeschwindigkeit
подразделям, класифицирамeinteilen
неразглобяемeinteilig
класифициране, класификацияEinteilung
нанасям, регистрирамeintragen
забивам, навивам, вкарвамeintreiben
настъпваeintreten
настъпване, входEintritt
входвн каналEintrittskanal
безупреченeinwandfrei
въздействам, влияяeinwirken
въздействие, влияниеEinwirkung
нанасямeinzeichnen
отделна задачаEinzelaufgabe
единично леглоEinzelbett
индивидуална оценкаEinzelbewertung
единичен, отделен случайEinzelfall
единично производствоEinzeilfertigung
единичен кракEinzelfuß
единична машинаEinzelmaschine
единична мебелEinzelmöbel
отделен, единичен, самостоятеленeinzeln
единичен шкафEinzelschrank
единично серийно производствоEinzelserienfertigung
екземплярEinzelstück
отделен детайлEinzelteil
отделна стойностEinzelwert
единственeinzig
подаващ валEinzugswalze
желязоEisen
железопътна линияEisenbahn
железопътен вагонEisenbahnwaggon
част от желязоEisenteil
железенeisern
химия на белтъчните веществаEiweißchemie
еластиченelastisch
еластичностElastizität
граница на еластичносттаElastizitätsgrenze
модул на еластичносттаElastizitätsmodul
електрическиelektrisch
електричествоElektrizität
електродElektrode
електроенергияElektroenergie
разход на електроенергияElektroenergieaufwand
потребност на електроенергияElektroenergiebedarf
транспортно средство за електрозадвижванеElektrofahrzeug
електрически уредElektrogerät
електрохидравличенelektrohydraulisch
електрокарElektrokarren
електромагнитElektromagnet
електромагнитенelektromagnetisch
електромагнитна плочаElektromagnettplatte
електромоторElektromotor
електронElektron
електронен растеров микроскопElektronenrastermikroskop
електроникаElektronik
електроненelektronisch
електропневматиченelektropneumatisch
електростатиченelektrostatisch
лебедка с електрическо задвижванеElektrowinde
електротелферElektrozug
елементElement
елементаренelementar
основен слойElementarschicht
група елементиElementengruppe
елиптиченelliptisch
окислявам, електролитноeloxieren
родителиEltern
емисия, излъчванеEmission
емисионна възможностEmissionsvermögen
приемам, получавамempfangen
приемник, получателEmpfänger
препоръчвамempfehlen
препоръкаEmpfehlung
чувствителенempfindlich
чувствителностEmpfindlichkeit
коефицент на чувствителносттаEmpfindlichkeitsfaktor
емпириченempirisch
емулгаторEmulgator
емулгирамemulgieren
емулсияEmulsion
окончателно обработванеEmndbehandlung
крайно наляганеEnddruck
крайно наляганеEnde
свършвамenden
окончателно обработванеEndfertigung
крайна влажностEndfeuchte
крайно влагосъдържаниеEndfeuchtesatz
окончателенendgültig
крайни смолиEndharze
крайно положениеEndlage
безкраенendlos
непрекъснат методEndlosverfahren
окончателен монтажEndmontage
последна фазаEndphase
краен продуктEndprodukt
краен изключвателEndschalter
крайно положениеEndstellung
крайна температура на сушенеEndtrocknungstemperetur
крайна зонаEndzone
крайно състояниеEndzustand
енергияEnergie
потребност от енергияEnergiebedarf
разход на енергияEnergieverbrauch
подаване на енергияEnergiezufuhr
тесенeng
ангажиментEngagement
теснослойна дървесинаEngholz
ансамбълEnsemble
пада сеentfallen
отстранявамentfernen
отстраняванеEntfernung
запалимentflammbar
отстраняване на влагатаEntfeuchten
удовлетворявамentgegenkommen
противопоставямentgegensetzen
противодействамentgegenwirken
енталпияEnthalpie
съдържаниеenthalten
обезсмолявамEntharzen
отделямentkuppen
разтоварванеEntladung
отвор за разтоварванеEntladungsluke
по продължение наentlang
движещ се по продължение наentlanglaufend
разтоварванеEntlastung
изпразвамentleeren
устройство за изпразванеEntleervorrichtung
вентилацияEntlüftung
вентилационен агрегатEntlüftungsaggregat
вземане, поеманеEntnahme
изпразващо устройствоEntnahmevorrichtung
вземам, поемамentnehmen
беля кораentrinden
коробелачна машинаEntrinder
коробелачна инсталацияEntrindungsstation
инструмент за обелване на кораEntrindungswerkzeug
решавамeintscheiden
решениеEntscheidung
намиране на решениеEinscheidungsfindung
ситуация за вземане на решениеEntscheidungssituation
тренинг за вземане на решениеEntscheidungsstraining
подготовка за вземане на решениеEntscheidungsvorbereitung
вземам решениеentschließen
решениеEntschluß
отвръщам, отпускамEntspannen
отдих, отмораEntspannung
съответсвамentsprechen
съответвнentsprechend
разщабелиращо устройствоEntstapeleinrichtung
обезпрашавамentstauben
прахоуловителEntstäuber
опезпрашаванеEntstäubung
обезпрашително устройствоEntstaubungseinrichtung
кабина за обезпрашаванеEntstaubungskabine
възниква, появява сеentstehen
възникване, появяванеEntstehung
място за възникванеEntstehungsort
обезводнявамentwässern
илиentweder
излита, отделя сеentweichen
отделящ сеentweichend
проектирамentwerfen
проектантEntwerfer
обезценявамentwerten
обезценяванеEntwertung
разработвам, проектирамentwickeln
разработванеEntwicklung
развойна работаEntwicklungsarbeit
развиваща се странаEntwicklungsland
възможност за развитиеEntwicklungsmöglichkeit
ниво на развитиеEntwicklungsstand
тенденция за развиванеEntwicklungstendenz
основна насока на развитиеEntwicklungstrend
проектEntwurf
проектанско бюроEntwurfsbüro
проектански институтEntwurfsinstitut
коригирамentzerren
коригиращо устройствоEntzerrvorrichtung
извличамentziehen
извличанеEntzug
епоксидна смолаEpoxidharz
изработвамerarbeiten
Земя, планета, земяErde
подтискащerdrückend
континентErdteil
опитенerfahren
опитErfahrung
обмен на опитErfahrungsaustausch
според опитаerfahrungsgemäß
включвам, обхващамerfassen
включване, обхващанеErfassung
изобретениеErfindung
съобразно изобретениетоerfindungsgemäß
успехErfolg
става, извършва сеerfolgen
обещаващ успехerfolgversprechend
необходимerforderlich
изисквамerfordern
изискванеErfordernis
изследвамerforschen
изследванеErforschung
радвам сеerfreuen
изпълнявамerfüllen
изпълнениеErfüllung
допълвамergänzen
допълнениеErgäntung
получава сеergeben
резултатErgebnis
ергономияErgonomie
ергономиченergonomisch
изследвам, проучвамergründen
получавам, запазвамerhalten
втвърдяванеErhärten
предявявам претенцииerheben
значителенerheblich
нагрявамerhitzen
нагряванеErhitzung
повишавам, повишава сеerhöhen
повишаванеErhähung
почивка, отдихErholung
забележимerkenndar
откривам, установявамerkennen
знание, познаниеErkenntnis
познавателна стойностErkenntniswert
разпознаванеErkennung
обяснявамerklären
придобивамerlangen
позволявамerlauben
обяснявамerläutern
обяснениеErläuterung
елшаErle
улеснявамErleichtern
претърпявамerleiden
чиста печалбаErlös
установявамermitteln
установяванеErmittlung
дава възможностermöglichen
умораErmüdung
подновявамerneuen
отново, повторноerneut
откривам, ракривамeröffnen
обсъждамerörtern
изпробвам, изпитвамerproben
изчислявамerrechnen
причинителErreger
достижимerreichbar
постигам, достигамerreichen
замянаErsatz
явявам сеerscheinen
явлениеErscheinung
съвкупност от външни белезиErscheinungsbild
разкривамerschließen
вибрацияErschütterung
без бибрацииErschütterungsfrei
затруднявамerschweren
виждамersehen
замествамersetzen
видим, очевиденersichtlich
едваerst
първиerste
втвърдява сеerstarren
втвърдяванеErstarrung
разработвамerstellen
разработванеErstellung
гореспоменатerstgenannt
за първи пътerstmalig
разпростирам сеerstrecken
понасям, издържамertragen
излишно еerübrigen
възрастенErwachsene
съобръжениеErwägung
споменавамerwähnen
награвям, загрявамerwärmen
нагряване, загряванеErwärmung
средство за нагряванеErwärmungsmittel
възможност за нагряванеErwärmungsmöglichkeit
очаквамerwarten
очакванеErwartung
според очакваниятаerwartungsgemäß
оказва сеerweisen
разширявамerweitern
разширяванеErweiterung
който може да се разширяваerweiterungsfähig
желанerwünscht
произвеждамerzeugen
продукт, изделиеErzeugnis
разработване на изделиеErzeugnisentwicklung
група изделияErzeugnisgruppe
номер на изделиетоErzeugnisnummer
цена на изделиетоErzeugnispreis
производствоErzeugung
постигамerzielen
постиганеErzielung
ясенEsche
ясенова дървесинаEschenholz
оцетна киселинаEssigsäure
храня сеessen
място за храненеEßplatz
естерEster
маса за храненеEßtisch
трапезаря, столоваEßzimmer
етажEtage
етажно леглоEtagenbett
етажна преса с нагревателни плочиEtagenheizplattenpresse
етажеркаEtagere
етапEtappe
околоetwa
малкоetwas
вид евкалиптово дървоEukaliptusart
европейскиeuropäisch
изсмуквам, изтеглямevakuieren
евентуаленeventuell
точенexakt
ексхаусторExhaustor
съществуванеExistenz
съществувамexisteieren
екзотермиченexotherm
експериментExperiment
експерименталенexperimentell
експертExpert
изричноexplizite
експонатExponat
експонент, степенен показателExponent
експоненциаленexponentiell
експорт, износExport
износителExporteur
експортирам, изнасямexportieren
експортна доставкаExportlieferung
гама от експортни стокиExportpalette
експортна програмаExportprogramm
ексикаторExsikkator
ексрахирамextrahieren
екстакцияExtraktion
определяне на влажността чрез екстахиранеExtraktionsverfahren
екстрахивни веществаExtraktstoffe
екстремен, краенextrem
крайностExtrem
крайна стойностExtremwert
покриване със слoй чрез екструзияExtrudierbeschichtung
екструдиранеExtrudieren
екструзияExtrusion
ексцентрикExtzenter
ексцентрикова разглобка с винтExzenterschaubverbinder
ексцентриков валExzenterwelle
есксцентриченexzentrisch
ексцентричностExzentrizität
фирмаFirma
фабрика, заводFabrik
фабрикантFabrikat
специалност, рафтFach
квалифициран работник, специалистFacharbeiter
професионална изложбаFachausstellung
отраслов стандартFachbereichstandard
технически правиленfachgerecht
специална литератураFachliteratur
специалистFachmann
нишкаFaden
линейна (нишковидна) молекулаFadenmolekül
способен, годенfähig
способност, годностFähigkeit
превозим, подвижен, мобиленfahrbar
отива, придвижва се, премества сеfahren
радиус-векторFahrstrahl
транспортно средствоFahrzeug
фактFakt
фактор, коефицентFaktor
случайFall
който може да се утаява, утаимfällbar
падамfallen
сека, утаявамfällen
височина на паданеFallhöhe
в случай чеfalls
вреди при сечене, вреди от сечтаFällschäden
утаяване, утайкаFällung
фалшив, лъжливfalsch
сгъвамfalten
фалцFalz
облицоване на фалцовеFalzbekleidung
фалцванеFalzen
фреза за фалцовеFalzfräser
летва с фалцFalzleiste
профил с фалцFalzprofil
машина за шлифоване на фалцовеFalzscheifmachine
фалцванеFalzung
съединение чрез фалцFalzverbindung
затваряне чрез фалцови швартиFalzverschlß
семействоFamilie
член на семействоFamilienmitglied
покритие от бояFarbanstrich
валяк за нанасяне на бояFarbauftragzwalze
разлика в оцветяванетоFarbdifferenz
цветен печатFarbdruck
цвят, бояFarbe
боядисвам, оцветявамfärben
техника на боядисванеFärbetechnik
дефект на боятаFarbfehler
цветово оформянеFarbgestaltung
цветенfarbig
безцветенfarblos
пистолет за шприцоване на бояFarbspritzpistole
цветен отпечатъкFarbstempelaufdruck
боя, багрилно веществоFarbstoff
тон (нюанс) на цвятFarbton
нюансиране на цветоветеFarbtönung
боядисване, оцветяванеFärbung
вана за бояFarbwanne
смяна на боятаFarbwechsel
факсаFase
влакноFaser
разположение на влакнатаFaseranornung
влакновиденfaserartig
свързване на влакнатаFaserbindung
снопче от влакнаFaserbündel
снопче от влакнаFaserbüschel
твърда плоча от дървесни влакнаFaserhartplatte
дължина на влакнатаFaserlänge
надлъжно направление на влакнатаFaserlängsrichung
материал от влакнаFasermaterial
плоча от дървесни влакнаFaserplatte
свързващо вещество за ПДВFaserplattenbindemittel
индустрия за ПДВFaserplattenindrustrie
завод за ПДВFaserplattenwerk
направление на влакнатаFaserrichtung
суровина за получаване на дървесни влакнаFaserrohstoff
насищане на влакнатаFasersättigung
област на насищане на влакнатаFasersättigungsbereich
влажност при насищане на влакнатаFasersättigungsfeuchte
точка на насищане при влакнатаFasersättigungspunkt
развлакнени дървесни частициFaserspäne
развлакнена дървесна маса, влакнест материалFaserstoff
каша от влакнест материалFaserstoffbrei
килим от дървесни влакнаFaserstoffkuchen
сушилня за дървесни влакнаFasertrockner
ориентация на влакнатаFaserverlauf
килим от дървесни влакнаFaservlies
бъчваFaß
понятен, разбираемfaßbar
дъно на бъчваFaßboden
побирамfassen
фасонна фрезмашинаFassonfräsmaschine
капацитет, вместимост, обемFassungsvermögen
почтиfast
гнилост, гниенеFäule
гнилост, гниенеFäulnis
гнилостно явлениеFäulnisescheinung
противогнилостенfäulnisverhütend
емпирична формулаFaustformel
перо, пружина, писецFeder
пружинно дъноFederboden
поставен на пружиниfedergelagert
пружинирамfedern
пружиниранеFederung
съединение чрез перо и нутFederverbindung
чеп с чепчеFederzapfen
съединение чрез длаб и чеп с чепчеFederzapfenverbindung
отсъствам, липствамfehlen
неправилно разпенванеFehlverschäumung
дефект, недостатък, фрешкаFehler
диагноза на грешкитеFehlerdiagnose
регистриране на грешкиFehlererfassung
без дефекти, без грешкиfehlerfrei
дефектен, погрешенfehlerhaft
източник на грешкиFehlerquelle
дефектно мястоFehlerstelle
причина за дефектаFehlerursache
фин, точен, прецизенfein
обработен фино, точноfeinbearbeitet
фино регулиранеFeinenstellung
ситна резбаFeingewinde
фин материал, ситна фракцияFeingut
дял на ситната фракцияFeingutanteil
финост, ситностFeinheit
точен моделFeinmodell
фино моделиранеFeinmodellierung
финопорестfeinporig
дървесни частици за фин слойFeinschichtspäne
фино шлифоване, дървесна маса смляна ситноFeinschliff
фини дървесни частициFeinspäne
фин прахFeinstaub
покривен слой от най-фини дървесни частициFeinstdeckschicht
най-фина фракцияFeinstgut
фина структураFeinstruktur
с фина структураfeinstrukturiert
най-фини дървесни частициFeinstspäne
производство на най-фини дървесни частициFeinstspanerzeugung
фино (точно) регулиранеfeinverstellbar
полеFeld
напрегнатост на електриеското полеFeldstärke
прозорецFenster
панта на прозорецаFensterband
производство на прозорецFensterbau
производител на прозорциFensterbauer
технология за производство на прозорциFensterbautechnologie
прозоречен елементFensterelement
производство на прозорциFensterfertigung
рамка (каса) на прозорецFensterrahmen
отвесна част на касата на прозорецаFensterschenkel
далеченfern
дистанционна индикацияFernanzeige
по-нататъкferner
дистанционен регулаторFernregler
управлявам от разстояниеfernsteuerbar
управлявам от разстояниеfernsteuern
дистанционно управлениеFernsteuerung
дистанционен термометърFernthermometer
готовfertig
окончателна дебелинаFertigdicke
произвеждам, изработвамfertigen
готво изделиеFertigerzeugnis
умениеFertigkeit
готова плочаFertigplatte
изработванеFertigstellung
готов детайлFertigteil
производствоFertigung
ход на производствения процесFertigungsablauf
технологичностFertigungsgerechtigkeit
производствен контролFertigungskontrolle
работен размерFertigungsmaß
метод на производствоFertigungsmethode
средство за производствоFertigungsmittel
организация на производствотоFertigungsorganisation
производстен процесFertigungsprozeß
управление на производствотоFertigungssteuerung
производствена линияFertigungsstraße
технологиченfertigungstechnisch
технология на производствотоFertigungstechnologie
метод на производствоFertigungsverfahren
подготовка на производствоFertigungsvorbereitung
склад за готови изделияFertigwarenlager
складиране на готови изделияFertigwarenlagerung
здрав, як, твърдfest
обем, кубатураFestgehalt
запомням, отбелязвам сиfesthalten
дял на сухата смолаFestharzanteil
количество на сухата смолаFestharzmenge
якост, устойчивостFestigkeit
спадане на якосттаFestigkeitsabfall
изчисляване на якосттаFestigkeitsberechnung
анализиране на якосттаFestigkeitsbetrachtung
разлика в якосттаFestigkeitsdifferenz
якостно свойствоFestigkeitseigenschaft
учение за съпротивление на материалитеFestigkeitslehre
сортиране според якосттаFestigkeitssortierung
повишаване на якосттаFestigkeitssteigerung
разлика в якосттаFestigkeitsunterschied
стойност на якосттаFestigkeitswert
механична тъканFestigungsgewebe
установявамfestlegen
установяване, констатацияFestlegung
затягам неподвижноfestspannen
неподвижен, стационаренfeststehend
установявамfeststellen
установяване, констатацияFeststellung
съдържание на сухо веществоFeststoffgehalt
мазнина, гресFett
къс парчеFetzen
влаженfeucht
влага, влажностFeuchte
отдаване на влагаFeuchteabgabe
влагоотблъскващfeuchteabweisend
поемане на влагаFeuchteaufnahme
изравняване на влажносттаFeuchteausgleich
диапазон на влажносттаFeuchtebereich
влагоустойчивFeuchtebeständigkeit
определяне на влажносттаFeuchtebestimmung
влияние на влажносттаFeuchteeinfluß
въздействие на влажносттаFeuchteeinwirkung
извличане на влагаFeuchteentzug
влажностен градиентFeuchtegefälle
съдържание на влагаFeuchtegehalt
степен на влажносттаFeuchtegrad
влагопроводимостFeuchteleitfähigkeit
измерване на влажносттаFeuchtemessung
метод за измерване на влажносттаFeuchtemeßverfahren
количество на влажността Feuchtesatz
поток от влагаFeuchtestrom
температура, измерена с мокър термометърFeuchtetemperatur
мокър термометърFeuchtethermometer
пренасяне на влагатаFeuchtetransport
разлика във влажносттаFeuchteunterschied
деформиране под влияние на влагатаFeuchteverformung
увеличаване на влагатаFeuchtezunahme
достъп на влагатаFeuchtezutritt
влага, влажностFeuchtigkeit
движение на влагатаFeuchtigkeitsbewegung
количество на влагатаFeuchtigkeitsmenge
защита от влагаFeuchtigkeitsschutz
огън, пожарFeuer
зашитен от огънfeuergeschützt
възпрепядстващ огъняfeuerhemmend
защита от огънFeuerschutz
праханFeuerschwamm
огнеупоренfeuersicher
продължителност на устойчивостта на огънFeuerwiderstandsdauer
степен на развлакняванеFibrillierungsgrad
смърчFichte
филм, тънък слойFilm
образуване на филмFilmbildung
температура при образуване на филмаFilmbildungstemperatur
дебелина на филмаFilmdicke
време за желиране на филмаFilmgelierzeit
филтърFilter
инсталация от филтриFilteranlage
филтърен агрегатFiltereinheit
филтърна тъканFiltergewebe
ръкав на филтърFilterschlauch
система от филтриFiltersystem
филтрацияFiltration
процесна филтруванеFiltrationsprozeß
филцFilz
краен продуктFinalerzeugnis
финансиранеFinanzierung
намирамfinden
съединение чрез длаб и чеп с чепчеFingerzapfenverbindung
съединение чрез открити прави зъбиFingerzinkenverbindung
съединение чрез открити прави зъбиFingerzinkung
финиш-фолиоFinishfolie
лак за лицев слойFinishlack
фирмаFirma
фиксирамfixieren
фиксиранеFixierung
плосъкflach
сграда с един или два етажаFlachbau
плоскост, повърхнинаFläche
плътност на единица площFlächendichte
ъглово съединение на мебелни плочиFlächeneckverbindung
единица за измерване на повърхнинаFlächeneinheit
плочест елементFlächenelement
тегло отнесено към единица повърхнинаFlächengewicht
интеграл за изчисляване на повърхнинаFlächenintegral
линия за лакиране на повърхностиFlächenlackierstraße
натоварване, разпределено върху цялата площFlächenlast
мебел с плочеста конструкцияFlächenmöbel
шлифоване на плочиFlächenschliff
плосък детайлFlächenteil
инерционен момент на повърхнинаFlächenträgheitsmoment
плосък водач, плоска направляващаFlächenführung
плоскопресованflachgepreßt
плосъкflächig
плоска палетаFlachpalette
плоскопресована плочаFlachpreßplatte
плоскопресов методFlachpreßverfahren
плосък ремъкFlachriemen
ленFlachs
плоски дървесни частициFlachspäne
ленени отпадъциFlachsschäben
плоска стоманаFlachstahl
зареждане с хоризонтално транспортиранеFlachtransportbeschickung
плосък зъбFlachzahn
фладерFlader
пламъкFlamme
пламва, възпламенява сеflammen
огнезащитно средствоFlammenschutzmittel
точка на възпламеняванеFlammpunkt
фланецFlansch
шишеFlasche
полиспастFlaschenzug
трептене, вибриранеFlattern
плетена мебелFlechtwerkstoffmöbel
петноFleck
образуване на петнаFleckenbildung
отсраняване на петнаFleckentfernung
частично, на местаfleckenweise
дял на ликотоFleischanteil
гъвкавост, еластичностFlexibilität
кръпкаFlicken
парче за кърпенеFlickstück
центробежна силаFliehkraft
участък на поточна линияFließabschnitt
текаfließen
течащ, преливащfließend
поточно производствоFließfertigung
поточна линияFließreihe
непрекъсната стружкаFlißspan
поточна линияFließstraße
мебел с плочеста конструкцияFlockung
разтвор, смесFlotte
летливflüchtig
крило на прозорецFlügel
дървесина за крила на прозорциFlügelholz
рамка на крило на прозорецFlügelrahmen
диаметър на рязанеFlugkreisdurchmesser
аерофонтанна сушилняFlugtrockner
течностFluid
резервоар за течностиFluidbehälter
флуорFluor
измерване на флуоресценциятаFluoreszenzspektrum
флуоропластFluorplast
антреFlur
безрелсовоколесно транспортно средтсвоFlurfördermmittel
безрелсовflurgebunden
мебел за антреFlurmöbel
помещение за антреFlurraum
ситуация в антретоFlursituation
потокFluß
течен, пластиченflüssig
течна смолаFlüssigharz
течностFlüssigkeit
резервоар за течностFlüssigkeitsspiegel
разпределение на потокаFlußverteilung
плътен кубически метърFestmeter
последица, последствиеFolge
следвамfolgen
следниятfolgend
по следния начинfolgendermaßen
с тежки последициfolgenschwer
заключвам, правя изводfolgern
извод, заключениеFolgerung
следователноfolglich
фолиоFolie
облицован с фолиоfolienbeschichtet
фондовеFonds
отнасящ се до фондоветеfondsbezogen
транспортно съоръжениеFörderanlage
транспортна лентаFörderband
таблета с транспортна лентаFörderbandtablett
транспортна ламаринена подложкаFörderblech
транспортьорFörderer
скорост на транспортиранеFördergeschwindigkeit
транспортна веригаFörderkette
транспортно разстояниеFörderlänge
транспортирано количествоFördermenge
транспортно средствоFördermittel
изисквамforden
транспортирамfördern
захранваща помпаFörderpumpe
транспортираща рамкаFörderrahmen
направление на транспортиранеFörderrichtung
червячен транспортьорFörderschnecke
изискванеForderung
транспортиранеFörderng
форма, видForm
отклонение от форматаFormabweichung
формаленformal
формалдехидFormaldehyd
отделяне на формалдехидFormaldehydabspaltung
дял на формалдехидаFormaldehydanteil
определяне на формалдехидаFormaldehydbestimmung
формалдехидна параFormaldehyddampf
въздействие на формалдехидаFormaldehydeinwirkung
формалдехиден газFormaldehydgas
формалдехидна смолаFormaldehydharz
съдържание на формалдехид във въздухаFormaldehydimmission
количество на формалдехидFormaldehydmenge
формалинFormalin
формамидFormamid
изменение на формата, деформацияFormänderung
форматFormat
отклонение от форматаFormatabweichung
форматно обработванеFormatbearbeitung
производствена линия за форматно обработванеFormatbearbeitungsstraße
форматно обрязващ циркулярFormatkreissägemaschine
форматно обрязващ циркулярFormatsägemaschine
форматно обрязванеFormatsägen
форматно обрязванеFormatschneiden
годност за формованеFormbarkeit
формоустойчивостFormbeständigkeit
формулаFormel
оформям, формовамformen
фасонно фрезованеFormfräsen
оформяне, формованеFormgebung
точност на форматаFormgenauigkeit
оформен и пресован, пресован във формаformgepreßt
формоизгражданеFormgestaltung
формована дървесинаFormholz
формирамformieren
формиранеFormierung
канал за оформяне (на килим)Formkanal
формовъчна машинаFormmaschine
формована тапицерияFormpolster
с красива формаformschön
стабилност на форматаFormstabilität
формовъчна станцияFormstation
формован детайлFormteil
формулиране(преработване на веществото във вид, удобен за употреFormulierung
оформяне, формованеFormung
изменение на форматаFormveränderung
формована масивна дървесина, вита масивна дървесинаFormvollholz
изследователForscher
изследване, проучванеForschung
научно-изследователска работаForschungsarbeit
научно-изследователска задачаForschungsaufgabe
научно-изследователски институтForschungsinstitut
гора (стопанисване)Forst
горскиforstlich
лесотехническиforsttechnisch
горско делоForstwesen
горско стопанствоForstwirtschaft
наука за горското стопанствоForstwissenschaft
по-нататъшно съществуванеFortbestand
отвеждамfortführen
прогресивенfortgeschritten
непрекъснатfortlaufend
напредвамfortschreiten
напредък, прогресFortschritt
продължениеFortsetzung
постояненfortwährend
вкамененfossil
фотометърFotomesser
фотоклетка, фотоелементFotozelle
въпросFrage
анкетен листFragebogen
въпросителен знакFragezeichen
фракцияFraktion
фракциониранеFraktionierung
фрезов автоматFräsautomat
фрезаFräse
фрезовамfräsen
фреза, фрезер ( инструмент)Fräser
машина за заточване на фрезиFräserschleifmaschine
зъб на фрезаFräserzahn
височина на фрезованеFräshöhe
фрезова веригаFräskette
фрезова главаFräskopf
фрезмашинаFräsmaschine
двигател на фрезовъчна машинаFräsmotor
фрезова шайбаFrässcheibe
стружки, получени при фрезованеFrässpäne
шпиндел, вретеноFrässpindel
супорт на фрезова машинаFrässupport
фрезованеFräsung
фрезов инструментFräswerkzeug
свободен, на откритоfrei
изпитване на устойчивостта на материалите на атмосферни влиянияFreibewitterungsversuch
задна повърхнина на режещ инструментFreifläche
износване на задната повърхностFreiflächenverschleiß
опит на откритоFreilandversuch
свободен ходFreilauf
атмосферно сушенеFreilufttrocknung
сушилня за атмосферно сушенеFreilufttrockner
трептящ свободноfreischwingend
освобождавамfreisetzen
отделяне, освобождаванеFreiwerden
заден ъгълFreiwinkel
използване на свободното времеFreizeirgestaltung
чуждfremd
чуждо тялоFremdkörper
честотаFrequenz
честотен филтърFrequenz Filter
преобразувател на честотатаFrequenzwandler
фризFries
пресен свежfrisch
свеж въздухFrischluft
въздухопровод за свеж въздухFrischluftleitung
тоалеткаFrisiertisch
срокFrist
фронт, предна лицева частFront
фронтален, преденfrontal
фронтален щабельорFrontalstapler
челен ограничителFrontanschlag
фронтална конструктивна групаFrontbaugruppe
лицева повърхнинаFrontfläche
оформяне на лицевата странаFrontgestaltung
предна плочаFrontplatte
мраз, студFrost
студоустойчивfrostbeständig
студоустойчивостFrostbeständigkeit
въздействие на студаFrosteinwirkung
мразовито ядроFrostkern
пукнатина, причинена от мразFrostriß
хавлиен платFrotteeware
хавлиена кърпаFrottierhandtuch
раненfrüh
ранна дървесинаFrühholz
дял на ранната дървесинаFrühholzanteil
трахеид в ранната дървесинаFrühholztracheide
зона на ранната дървесинаFrühholzzone
ранна дървесинаFrühlingsholz
фуга, съединениеFuge
фреза за фугованеFugefräser
фугмашинаFügemaschine
съединявам, снаждамfügen
област на хлабинитеFugenbereich
площ на хлабинитеFugenfläche
разположение на фугатаFugenverlauf
фугована част за съединение чрез приглажданеFügeteil
осезаемfühlbar
водя, довеждамführen
операторFührer
водач, плъзгач, направляващаFührung
водещ път, водачFührungsbahn
направляващо устройствоFührungseinrichtung
водеща летва, водачFührungsleiste
водеща ролкаFührungsrolle
водеща шинаFührungsschiene
водещо приспособлениеFührungsschuh
пълня, запълвам, насипвамfüllen
пълнежFüllgut
височина на насипванеFüllhöhe
насипна масаFüllmasse
пълнителFüllstoff
запълване, табла (за врата), пълнежFüllung
степен на запълванеFüllungsgrad
насипен обемFüllvolumen
изкоп за фундаментFundamentgrube
фунгициг, прапарат за унищожаване на гъбиFungizid
фунгициденfungizid
функцияFunktion
функционаленfunktional
функционаленfunktionell
функционирамfunktionieren
функционален анализFunktionsanalyse
област на определяне на функциятаFuktionsbereich
определяне на функциятаFunktionsbestimmung
функционален елементFunktionselement
функционален датчикFunktionsgeber
отговарящ на функциятаfunktionsgerecht
функционална величинаFunktionsgröße
функционално решениеFunktionslösung
функционален недостатъкFunktionsmangel
фукционален размерFunktionsmaß
съобразно с функциятаfunktionsmäßig
функционален обем (на мебел)Funktionsraum
сигурен при функциониранеfunktionssicher
функционална сигурностFunktionssicherheit
функционална годностFunktionstüchtigkeit
стойност на функциятаFunktionswert
заfür
фурнирFurnier
отпадъци от фурнирFurnierabfälle
износване на фурнираFurnierabnutzung
автомат за закърпване на фурнирFurnierausfkickautomat
фурнирно платноFurnierband
фурнирен листFurnierblatt
дебелина на фурнираFurnierdicke
фурнировам, облицовам с фурнирfurnieren
машина за фуговане и слепване на фурнирFurnierfügemaschine
фугелайммашинаFurnierfugenverleimmaschine
производство на фурнирFurnierherstellung
дървесина за фурнирFurnierholz
индустрия за фурнирFurnierindustrie
гилотинна ножица за фурнирFurnierklipper
фурнирен ножFurniermesser
машина за рязане на фурнирFurnierermessermaschine
рязане на фурнирFurniermessern
пакетна ножица за фурнирFurnierpaketschere
шперплатFurnierplatte
преса за фурнирFurnierpresse
машина за бичене на фурнирFurniersägemaschine
бичене на фурнирFurniersägen
развиване на фурнирFurnierdschälen
машина за развиване на фурнирFurnierschälmaschine
ножица (за разкрояване) на фурнирFurnierschere
стъбло за производство на фурнирFurnierstamm
автомат за щанцоване на фурнирFurnierstanzautomat
фурнирна лентаFurnierstreifen
сушилня за фурнирFurniertrockner
сушене на фурнирFurniertrocknung
вагонетка за фурнирFurnierwagen
завод за фурнирFurnierwerk
машина за снаждане на фурнирFurnierzusammensetzmaschine
междинно шлифоване на фурнирFurnierzwischenschliff
кракFuß
подFußboden
подова настилкаFußbodenbelag
елемент на подова настилкаFußbodenelement
скелет с кракаFußgestell
конструкция с кракаFußkonstruktion
педално управлениеFußschaltung
патронник, хастар, уплътнителFutter
вилка, вилицаGabel
количка с повдигаща се вилкаGabelhubwagen
вилков високоповдигачGabelstapler
гама лъчиGammastrahlen
операция, ход, процесGang
цял, съвсем, напълноganz
цял, пълен, напълно, съвсемgänzlich
конструкция, изработена изцяло от металGanzmetallausführung
сушилня, изработена от металGanzmetalltrockner
пердеGardine
гарантирамgarantieren
гардеробGarderobe
място за поставяне на дрехиGarderobeablage
гарнитураGarnitur
градинаGarten
градинска мебелGartenmöbel
газGas
газова горелкаGasbrenner
произвеждащ газgaserzeugend
газообразенgasförmig
гостGast
домакинGastgeber
ресторантGaststätte
гатерGatter
направляващи на гатерната вагонеткаGatterbahn
оператор на гатерGatterführer
гатерен цехGatterhalle
гатерна рамкаGatterrahmen
гатерен трионGattersägeblatt
гатерGattersägemaschine
дъскорезен заводGattersägewerk
производствена линия от гатериGatterstraße
сграда, постройкаGebäude
давам, имаgeben
датчикGeber
областGebiet
въздуходувкаGebläse
употреба, експлоатацияGerbrauch
употребяем, използваемgerbräuchlich
указание за използванеGebrauchsanweisung
натоварване при използванеGerbauchsbeanspuchung
условия на използванеGebrauchsbedingungen
продължителност на използванеGebrauchsdauer
потребително свойствоGebrauchseigenschaft
предмет за ежедневна употребаGebrauchsgegenstand
изпитване на употребявана дървесинаGebrauchsholzprüfung
мостра за пробаGebrauchsmuster
изпитване при експлоатационни условияGebrauchsprüfung
поведение при използванеGebrauchsverhalten
потребителна стойностGebrauchswert
свойство, което определя потребителната стойностGebrauchswerteigenschaft
анализ на разходите и потребителната стойностGebrauchswert-Kosten-Analyse
оптимизация на разходите и потребителната стойностGebrauchswert-Kosten-Optimierung
прибори за масаGedeck
опасностGefahr
излагане на опасностGefährdung
спад, спаданеGefälle
съдGefäß
моариранgeflammt
структураGefüge
чувствоGefühl
в дадения случайgegebenenfalls
даденостGegebenheit
срещу, към, околоgegen
противоналяганеGegendruck
противодействаща силаGegenkraft
движение срещу посоката на подаванеGegenlauf
рязане чрез снемане на стружки срещу посоката на подаванеGegenlaufspanen
противоположностGegensatz
взаименgegenseitig
предметGegenstand
обратен поток, противотокGegenstrom
противотоково вентилиранеGegenstrombelüftung
противотоково спиранеGegenstrombremsung
в сравнение сgegenüber
съпоставямgegenüberstellen
съпоставянеGegenüberstellung
съвременност, присъствиеGegenwart
съвременен, настоящgegenwärtig
съдържаниеGehalt
кожух (на машина) кутияGehäuse
вървя, отивамgehen
герунгGehrung
съединение под герунг чрез приглажданеGehrungsverbindung
принадлежаgehören
обвит в капсула, капсулованgekapselt
теренGelände
стигам, достигамgelangen
жълтgelb
жълтеникаво бялgelblichweiß
париGeld
възможностGelegenheit
става, шарнирGelenk
шарнирно рамоGelenkarm
изхвърляща пантаGelenkband
ставен болтGelenkbolzen
шарнирен, подвиженgelenkig
шарнирна ролкаGelenkrolle
желиране, втвърдяванеGelierung
удава се, сполучваgelingen
важиgelten
валидностGeltung
дефиниционна област на функцияGeltungsbereich
обикновенgemein
общgemeinsam
рязан фурнирgemessert
смесGemisch
заленчуциGemüse
уютенgemütlich
точенgenau
точност на форматаGenauigkeit
изискване към точностGenauigkeitsforderung
степен на точностGenauigkeitsgrad
клас на точностGenauigkeitsklasse
общ, общовалиденgenerell
достатъчноgenug
достатъчен е, стигаgenügen
достатъченgenügend
геометрияGeometrie
геометриченgeometrisch
прав, точно, тъкмоgerade
права линияGerade
праволинеенgeraglinig
право заточванеGeradeschliff
уред, приборGerät
шумGeräusch
който създава малко шумgeräuscharm
образуване на шумGeräuschentwicklung
безшуменgeräuschlos
дъбилно веществоGerbstoff
съдържащ дъбилни веществаgerbstoffhaltig
отговарящ на, съобразен сgerecht
оправданgerechtfertigt
правота, основателностGerechtigkeit
малъкgering
незначителенgeringfügig
миризмаGeruch
обременяване от миризмиGeruchsbelästigung
скелет, носеща конструкцияGerüst
цял, пълен, напълно, съвсемgesamt
общ, цял, пъленGesamt..
обща офертаGesamtangebot
общ изгледGesamtansich
цялата доза, която се поглъщаGesamtaufnahmedosis
разлика в пълното наляганеGesamtdruckunterschield
обща оценкаGesamteinschätzung
обща площGesamtfläche
сумарна величинаGesamtdröße
съвкупностGesammtheit
обща височинаGesamthöhe
общо количествоGesamtmenge
обща пасивна силаGesamtpassivkraft
обща необходима площGesamtplatzbedarf
общо налягане при пресованеGesamtpreßdruck
цялата продукцияGesamtproduktion
обща дълбочинаGesamtschnittiefe
обща ширинаGesamttiefe
обща дължина на масатаGesamttischlänge
общо време за сушенеGesamttrocknungszeit
общ коефицент на полезно действиеGesamtwirkungsgrad
магазинGeschäft
става, извършва сеgeschehen
кухненски съдовеGeschirr
затворенgeschossen
извитgeschweift
скоростGeschwindingkeit
обществоGessellschaft
общественgesellschaftlich
обществена сградаGesellschaftsbau
матрицаGesenk
законGesetz
законенgesetzlich
закономерностGesetzmäßigkeit
гледна точкаGesichtspunkt
формаGestalt
отклонение от форматаGestaltabweichung
оформямgestalten
отнасящ се до оформянетоgestalterisch
оформянеGestaltung
декоративен елементGestaltungselement
възможност за оформянеGestaltungsmöglichkeit
система от лостовеGestänge
позволявамgestatten
тяло, корпусGestell
скелетна конструкцияGestellkonstruktion
решетъчна мебелGestellmöbel
здравgesund
здравеGesundheit
здравеопазванеGesundheitsschutz
предавателен механозъмGetriebe
двигател с редукторGetriebemotor
детайл на предевателен механизъмGetriebeteil
предлагам, предоставямgewähren
осигурявамgewährleisten
осигуряванеGewährleistung
тъканGewebe
платнен филтърGewebefilter
структура на тъкантаGewebestruktur
тежест, теглоGewicht
тежъкgewichtig
натоварен с тежестиgewichtsbelastet
лост с тежестиGewichtshebel
константност на теглотоGewichtskonstanz
резбаGewinde
болт с резбаGewindebolzen
фреза за нарязване на резбаGewindefräser
отвор с резбаGewindeloch
получавам, добивамgewinnen
известенgewiß
съвестенgewissenhaft
до известна степенgewissermaßen
навикGewohnheit
обикновенgewöhnlich
засводен, сводестgewölbt
лакозаливен агрегатGießaggregat
нанасяне (на лак) чрез заливанеGießauftrag
лакозаливно съоръжениеGießeinrichtung
заливам, отливамgießen
отливна машинаGießformmaschine
(лако) заливна главаGießkopf
конструкция на (лако) заливната главаGießkopfausführung
(лако) заливна машинаGießmaschine
система от (лако) заливни машиниGießmaschinensystem
метод за заливане с лакGießverfahren
отроваGift
отровен разтворGiftlösung
устойчив на отровиgiftresistent
решеткаGitter
рамка с решеткаGitterrahmen
гланц, блясъкGlanz
блестяglänzen
стъкло, стъклена чашаGlas
стъкловиденglasartig
стъклено влакноGlasfaser
усилен със стъклени влакнаglasfaserverstärkt
закрепваща летва за стъкло на прозорецGlasleiste
нут за стъклоGlasnut
отвор за стъклоGlasöffnung
рамка за стъклоGlasrahmen
стъкло на прозорецGlasscheibe
стъклена плъзгаща се вратаGlasschiebetür
панта на стъклена вратаGlastürband
гладъкglatt
гладкостGlätte
изглаждамglätten
изглажданеGlättung
изглаждащ валGlättungswalze
един и същgleich
еднаквостGleichartigkeit
постоянен, непроменящ сеgleichbleibend
приличам, наподобявамgleichen
също такаgleichermaßen
същоgleichfalls
с еднаква формаgleichförmig
едноквост на форматаGleichförmigkeit
равновесиеGleichgewicht
условие за равновесиеGleichgewichtsbedingung
равновесна влажностGleichgewichtsfeuchte
равновесна концентрацияGleichgewichtskonzentration
равновесно състояниеGleichgewichtszustand
синхронен ходGleichlauf
надлъжно фрезованеGleiclaufspanen
равномеренgleichmäßig
равномереностGleichmäßigkeit
постоенен електрически токGleichstrom
противотоково вентилиранеGleichstrombelüftung
източник на постоянен токGleichstromquelle
уравнение, равенствоGleichung
равностоенgleicwertig
едновремененgleichzeitig
релсаGleis
релсово транспортно съоръжениеGleisförderanlage
релсовоgleisgebunden
безрелсовgleislos
вагонеткаGleiswagen
плъзгам сеgleiten
плъзгачGleiter
повърхнина на плъзганеGleiftläche
плъзгачи, паралелиGleiführungen
плъзгащ лагерGleitlager
триене при плъзганеGleitreibung
плъзгачGleitstück
звено, секцияGlied
пластинчат транспортьорGliederbandförderer
верига от звенаGliederkette
разчленявамgliedern
разчленяванеGliederung
глутинGlutin
горещо глутиново лепилоGlutinheißinder
глутиново лепилоGlutinkleber
глутиново лепилоGlutinleim
степен, градусGrad
градиентGradient
графикаGraphik
графиченgraphisch
гратовGrat..
гратово съединениеGratverbindung
сивgrau
сив чугунGrauguß
плот на абрихт от сив чугунGraugußabrichttisch
машинна стойка от сив чугунGraugußmaschinenständer
гравюраGravur
гравиран валякGravurwalze
хващамgreifen
грайферGreifer
границаGrenze
гранична функцияGrenzfunktion
гранично положениеGrenzlage
граничен слойGrenzschicht
гранична стойностGrenzwert
ръкохватка, дръжкаGriff
елемент на дръжкаGriffelement
височина, на която се поставя дръжкатаGriffhöhe
грубgrob
едра фракцияGrobfraktion
едър материал, едра фракцияGrobgut
дял на едрата фракцияGrobgutanteil
грубо шлифованеGrobschiff
едри дървесни частициGrobspäne
грубо регулиранеGrobverstellung
голямgroß
голям резервоарGroßbehälter
големина, размерGröße
с голям форматgroßformatig
голяма снимкаGroßfoto
с големи пориgroßporig
голямокамерна сушилняGroßraumtrockner
едросерийно производствоGroßserienfertigung
голяма скалаGroßskala
в по-голямата си частgrößtenteils
яма, трап, изкопGrube
минна гъбаGrubenschwamm
минна подпораGrubenstempel
зеленgrün
основа, причинаGrund
основен конструктивен елементGrundbaustein
основен елементGrundelement
основавамgründen
основна бояGrundfarbe
основна грешкаGrundfehler
основно изискванеGrundforderung
основна формаGrundform
основна функцияGrundfunktion
основен уредGrundgerät
основен скелетGrundgerüst
грундирамgrundieren
грундиранеGrundierung
основна конструкцияGrundkonstruktion
основен лакGrundlack
основа, базаGrundlage
изследване на основите (на дадена наука)Grundlagenforschung
основенgrundlegend
основна машинаGrundmaschine
основно средствоGrundmittel
състав на основните средстваGrundmittelbestand
основен моделGrundmodell
основен параметърGrundparametter
основна плочаGrundplatte
основен принципGrundprinzip
хоризонтална проекцияGrundriß
размер на хоризонталната проекцияGrundrißmaß
принципGrundsatz
принципенgrundsätzlich
основни трептенияGrundschwingungen
суровинаGrundstoff
суровинна базаGrundstoffbasis
основна структураGrundstruktur
основен етапGrundstufe
основен типGrundtyp
основно покритиеGrundüberzug
основаванеGründung
година на основаванеGründungsjahr
групаGruppe
валиденgültig
област на валидностGültigkeitsbereich
гума, каучукGummi
гумено уплътнениеGummidichtung
гумен печатащ валякGummidruckwalze
каучукова лентаGummigurt
кухо гумено тялоGummihohlkörper
гумен буферGummipuffer
гумена транспортна лентаGummitransportband
благоприятенgünstig
лента, ремъкGurt
леене, отливкаGuß
чугуненgußeisern
лята конструкцияGußkonstruktion
метод на леенеGußverfahren
добърgut
материалGut
преминаване на материалаGutdurchsatz
качествоGüte
условие за качествоGütebedingung
класиране според качествотоGüteeinstufung
степен на качествотоGütegrad
контрол на качествотоGütekontrolle
стандарт за качествотоGütestandart
коефицент на качествотоGütezahl
сравняване на качествотоGütevergleich
знак за качествоGütezeichen
маса на материалаGutmasse
повърхнина на материалаGutoberfläche
имам, притежавамhaben
сека, насичамhacken
материал, получен при насичане на дървесинаHackgut
секачна машинаHackmaschine
секачен роторHackrotor
технологична трескаHackschnitzel
влажност на технологичните трескиHackschnitzelfeuchte
фракция от технологични трескиHackschnitzelfraktion
смес от технологични трескиHackschnitzelgemisch
бункер за технологични трескиHackschnitzelsilo
транспорт за технологични трескиHackschnitzeltransport
обем на технологичните трескиHackschnitzelvolumen
раздробяване на технологичните трескиHackschnitzelzerspanung
ситно нарязана сламаHäcksel
нарязвам сламаhäckseln
машина за ситно нарязване на сламаHäcksler
технологични трескиHackspäne
овесена сламаHaferstroh
сцеплен е, държи се здраво ( за нещо)haften
сцепляемостHaftfähigkeit
якост на сцеплениеHaftfestigkeit
сила на сцеплениеHaftkraft
триене при сцепление, триене при покой, задържащо триенеHaftreibung
сцеплениеHaftung
габърHainbuche
кука, закачалкаHaken
зъб-кукаHakenzahn
половинhalb
полу-Halb, halb
полуавтоматиченhalbautomatisch
полуавтоматизиранhalbautomatisiert
полупропускливhalbdurchlässig
разполовявамhalbieren
полусфераHalbkugel
полусфериченhalbkugelig
полупроводникHalbleiter
полусух методHalbtrockenverfahren
полуфабрикатHalbzeug
половинаHälfte
зала, цехHalle
здание от павилионен типHallenbau
конструкция на здание от павилионен типHallenkonstruktion
пънчушкаHallimasch
траенhaltbar
трайностHaltbarkeit
задържаща силаHaltekraft
задържащ обковHaltebeschlag
задържаща летваHalteleiste
държа, изнасямhalten
държателHalter
фиксиращ щифтHaltestift
съдържащ...haltig
съхраняванеHaltung
чукHammer
глава на чукHammerkopf
чукова мелницаHammermühle
обработване с чукHämmern
ръкаHand
ръчна работа, физически трудHandarbeit
ръчно нанасяне (на боя)Handauftrag
ръчна бормашинаHandbohrmaschine
ръчно регулиранеHandeinstellung
търговияHandel
касае сеhandeln
търговско наименованиеHandelsbezeichnung
търговска формаHandelsform
търговско наименованиеHandelsname
търговски партньорHandelspartner
обичаен в търговиятаhandelsüblich
манипулиранеHandhaben
манипулиранеHandhabung
манипулаторHandhabungsgerüt
манипулаторна техникаHandhabungstechnik
ръчен лостHandhebel
търговецHändler
удобен за използванеhandlich
мотив за действиеHandlungsmotiv
ръчно колелоHandrad
ръчно беленеHandschälen
метод за ръчно разпенванеHandschäumverfahren
ръчно смазванеHandschmierung
ръчно подаванеHandvorschub
занаятHandwerk
занаятчийскиhandwerklich
занаятчийско предприятиеHandwerksbetrieb
занаятчийски клонHandwerkszweig
въжена линияHängebahn
висящ кранHängekran
вися, окачвамhängen
окачваем шкафHängeschrank
апаратна чат, технически средства (на техническа машина)Hardware
хармониченharmonisch
карбамидHarnstoff
карбамидно-формалдехидна смолаHarnstoff - Formaldehzydharz
карбамидно-формалдехидно лепилоHarnstoff - Formaldehydleim
карбамидна смолаHarmstoffharz
слепен с карбамидно лепилоharnstoffharzverleimt
твърдhart
който може да се втвърдява, термоактивенhärtbar
твърдостHärte
степен на твърдостHärtegrad
камера за закаляванеHärtekammer
тунел за закаляванеHärtekanal
закалявамhärten
изпитване на твърдосттаHärteprüfung
метод за изпитване на твърдостHärteprüfverfahren
втвърдителHärter
вид втвърдителHärterart
степен на твърдостHärtestufe
коефицент на твърдостHärtezahl
време за закаляванеHärtezeit
зона на закаляванеHärtezone
решетка от дървесни влакнаHartfasergitter
облицовка от твърда гума(ебонит)Hartgummibelag
твърда дървесинаHartholz
байц за твърда дървесинаHartholzbeize
щаб, объл прът от твърда масивна дървесинаHartholzrundstab
твърд метал, твърда сплавHartmetall
снабден с твърдосплавна пластинаhartmetallbestückt
снабдяване с твърдосплавна пластинаHartmetallbestückung
циркулярен трион от твърда сплавHartmetallkreissägeblatt
резец от твърда сплавHartmetallschneide
твърдосплавен инструментHartmetallwerkzeug
твърд пенопластHartschaumstoff
закаляване, втвърдяванеHärtung
реакция на втвърдяванеHärtungsreaktion
време за втвърдяванеHärtungszeit
твърдо хромиранhartverchromt
смолаHarz
смолни торбичкиHarzgallen
смолни каналиHarzgänge
съдържание на смолаHarzgehalt
импрегниран със смолаharzgetränkt
богат на смолаharzreich
смолно веществоHarzubstanz
смолни частициHarzteilichen
тип смолаHarztyp
хаспел, барабанHaspel
капак, кожухHaube
честhäufig
честотаHäfigkeit
главен, основенHaupt
основни размериHauptabmessungen
главни анизотропни оси(направления)Hauptanisotropieachsen
главна задачаHauptaufgabe
главен детайлHauptbauteil
главна съставна частHauptbestandteil
главен факторHaupteinflußfaktor
главен елементHauptelement
главно явлениеHaupterscheinung
главно изделиеHaupterzeugnis
главна машинаHauptmaschine
главен продуктHauptprodukt
главноhauptsächlich
главен режещ инструментHauptsägewerkzeug
главен прекъсвачHauptschalter
главен резещ ръбHauptschneide
главно направление на рязанеHauptschnittrichtung
главен отличителен белегHauptunterscheidungsmerkmal
главна причинаHauptursache
главен валHauptwelle
главен броячHauptzähler
къща, домHaus
домашна работаHausarbeit
голям домашен сечкоHausbock
къщна гнилотаHasusfäule
причинител на къщна гнилотаHausfäuleerreger
домакинствоHaushalt
домашна гъбаHausschwamm
покъщнинаHausrat
входна вратаHaustür
брава на врата на къщаHaustürschoß
домакинскиhauswirtschaftlich
гъвкав тънък слойHaut
сигнализиране при аварияHavariemeldung
повдигаща се платформаHebebühne
лост, ръчкаHebel
натиск на лостHebelduck
лостово устройство за регулиранеHebelverstellung
повдигамheben
повдигателна масаHebetisch
повдигателен механизъмHebezeug
машина за заскобяванеHeftmaschine
домHeim
горещо глутиново лепилоheiß
свързващо вещество за горещо слепванеHeißbinder
гореща параHeißbdampf
сушилня, работеща с прегрята параHeißdampftrockner
сушене с прегрята параHeißdampftrocknung
значи, означаваheißen
втвърдител за горещо слепванеHeißhärter
горещо слепванеHeißkleben
метод за горещо слепванеHeißklebverfahren
горещ въздухHeißluft
горещо маслоHeißöl
гореща пресаHeißpresse
горещо пресованеHeißpressen
процес на горещо пресованеHeißpressvorgang
горещо шприцованеHeißspritzen
уред за горещо шприцованеHeißspritzgerät
облагородяване чрез термообработкаHeißvergütung
горещо слепванеHeißverklebung
гореща водаHeißwasser
нагряван с гореща водаheißwasserbeheizt
капчици гореща водаHeißwassertröpfchen
нагревателна инсталацияHeizanlage
нагряваща гредаHeizbalken
калориферHeizbetterie
нагревателен елементHeizelement
нагрявамheizen
нагревателен плотHeizetage
нагрявна повърхнинаHeizfläche
нагревателна камераHeizkammer
нагревателно тялоHeizkörper
топлинна мощностHeizleistung
нагревателна плоча, нагревателен плотHeizplatte
температура на горешия плотHeizplattentemperatur
гореша пресаHeizpresse
нагревателен регистърHeizregister
нагревателна шинаHeizschiene
нагревателна лентаHeizstreifen
система за нагряванеHeizsystem
сушилен барабанHeiztrommel
нагряване, нагревателHelzung
нагревателна уредбаHeizungsanlage
нагревателно устройствоHeizungseinrichtung
метод за нагряванеHeizverfahren
нагревателен валHeizwalze
калоричностHeizwert
помагамhelfen
светълhell
светлозеленhellgrün
хемицелулозаHemizellulose
възпрепятствамhemmen
понижавам, намалявамhherabsetzen
привличамheranziehen
излизам (с транспортиращо средство)herausfahren
извличам чрез разтварянеherauslösen
снемам, свалямherausnehmen
изрязвамherausschneiden
оказва се, установява сеherausstellen
който може да се извади, изтеглиherausziehbar
изваждане, изтеглянеHerausziehen
есенHerbst
есенен панаирHerbstmesse
огнищеHerd
влизам(с транспортиращо средство)hereinfahren
обичаенherkömmlich
произходHerkuft
херметиченhermetisch
преобладавамherrschen
който може да се изработиherstellbar
произвеждамherstellen
производителHersteller
предприятие-производителHerstellerbetrieb
фирма- производителHerstellerfirma
завод-производителHerstellerwerk
производствена точностHerstellergenauigkeit
производствени разходиHerstellkosten
производствоHerstellung
условия за производствоHerstellungsbedingungen
предприятие-производителHerstellungsbetrieb
производствени разходиHerstellugskosten
производствен процесHerstellungsprozeß
метод на производствоHerstellungsverfahren
следва, произтичаhervorgehen
подчертавам, изтъквамhervorheben
издаващ се, стърчащhervorragend
предизвиквамhervorrufen
изпъквамhervortreten
днесheute
днешенheutig
тукhier
след товаhierauf
от товаhieraus
при товаhierbei
чрез товаhierdurch
за товаhierfür
относно товаhierüber
от товаhiervon
към товаhierzu
помощHilfe
помощна работаHilfsarbeit
спомагателен методHilfsmethode
помощно средствоHilfsmittel
спомагателен двигателHilfsmotor
спомагателен материалHilfsstoff
спомагателен ъгълHilfswinkel
вън, отвънhinaus
излизамhinasgehen
с оглед наHinblick
препятствиеHindernis
показвамhindeuten
презhindurch
вътре, навътреhinein
внасям, вкарвамhineinbringen
дифундирам навътреhineindiffundieren
напротивhingegen
отношениеHinsicht
по отношение наhinsichtlich
отзадhinten
зад, заденhinter
заден план, фонHintergrund
оставямhinterlassen
поставям отзадhinterlegen
затилованеHinterschleifen
затилована повърхнинаHinterschliffläche
задна частHinterteil
задна маса указаниеHintertisch
указаниеHinweis
посочвамhinweisen
прибавя сеhinzukommen
чело ( на труп)Hirn
повърхнина на челотоHirnfläche
твърдост на челотоHirnhärte
напречен разрезHirnschnitt
повърхнина на напречния разрезHirnschnittfläche
горещинаHitze
устойчив на горещинаhitzebeständig
намаляващ горещинатаhitzedämmend
раздробен в чукова мелницаhammermühlenzerkleinert
хобеловане, рендосванеHobelarbeit
машина за рендосванеHomelmaschine
рендосвамhobeln
стружки получени при рендосванеHobelspäne
верига с рендосващи зъбиHobelzahnkette
висок, голямhoch
високо строителствоHochbau
високо наляганеHochdruck
дюза, работещя при високо наляганеHochdruckdüse
лакиране под високо наляганеHochdrucklackieren
уред за шприцоване под високо наляганеHochdruckspitzgerät
високоеластиченhochelastisch
висока честотаHochfrequenz
високочестотно полеHochfrequenzfeld
високочестотно нагряванеHochfrequenzheizung
високочестотно сушенеHochfrequenztrocknung
високочестотно вакуумно сушенеHochfrequenzvakuumtrocknung
рязане с голяма точноатHochgenauigkeitsschnitt
високоскоростно сушенеHochgeschwindigkeitstrockung
високонапрегнатhochgespannt
с огледален блясъкhochglänzend
количка с високоповдигаща се платформаHochhubwagen
високолегиранhochlegiert
висока облегалкаHochlehne
високопроизводителна машинаHochleistungsmaschine
високопроизводителен вертикален гатерHochleistungsvollgatter
високомолекуленhochmolekular
високополимерHochpolymer
високопроизводителенhochproduktiv
високореактивенhochreaktiv
висок шкафHochschrank
максимална силаHöchstkraft
максимално натоварванеHöchstlast
максимално напрежениеHöchstspannung
високотемпературно сушенеHochtemperaturtrocknung
висок вакуумHochvakuum
висококачественhochwertig
високоустойчивhochwiderstandsfähig
табуреткаHocker
дворчеста пораHoftüpfel
височинаHöhe
регулиране не височинаHäheneinstellung
който може да се премества на височинаhöhenverstellbar
преместване на височинаHöhenverstellung
поставяне на по-голяма височинаHöherstellen
кухhohl
холкерHohlkehle
празно пространствоHohlraum
кух шпинделHohlspindel
холоцелулозаHolocellulose
дървесинаHolz
отпадъци от дървесинаHolzabfälle
дървесни частици от отпадъци от дървесинаHolzabfallspäne
дървесен видHolzart
рандеман на дървесинатаHolzausbeute
използване на дървесинаHolzausnutzung
строителен елемент от дървесинаHolzbauelement
детайл от дървесинаHolzbauteil
конструкция от дървесинаHolzbauweise
дървообработващholzbearbeitend
дървообработванеHolzbearbeitung
дървообработваща машинаHolzbearbeitungsmaschine
дървообработващ инструментHolzbearbeitungswerkzeug
качество на дървесинатаHolzbeschaffenheit
компоненти от дървесинаHolzbestandteil
образуване на дървесинаHolzbildung
свързващо вещество за дървесинаHolzbindemittel
биология на дървесинатаHolzbiologie
дървен мостHolzbrücke
плътност на дървесинатаHolzdichte
дебелина на дървесинатаHolzdicke
струг за дървоHolzdregnaschine
дървена диблаHolzdübel
характерен за дървесинатаholzeigen
свойство на дървесинатаHolzeigenschaft
вложка от дървесинаHolzeilage
използване на дървесинатаHolzeinsatz
икономия на дървесинаHolzeinsparung
дървен, от дървесинаhölzern
изделие от дървесинаHolzerzeugnis
дървесно влакноHolzfaser
плоча от дървесни влакнаHolzfasetplatte
материал от дървесни влакнаHolzfaserstoff
недостатък на дървесинатаHolzfehler
прозорец от дървесинаHolzfenster
индустрия за прозорци от дървесинаHolzfensterindustrie
влажност на дървесинатаHolzfeuchte
влагомер за дървесинаHolzfeuchtemäßgerät
влагосъдържание на дървесинатаHolzfeuchtesatz
изчисляване на влагосъдържанието на дървесинатаHolzfeuchtesatzberechnung
формован детайл от дървесинаHolzformteil
изследване на дървесинатаHolzforschung
научно-изследователски институт за дървесинаHolzforschungsinstitut
фурнир от дървесинаHolzfurnier
структура на дървесинатаHolzgefüge
скелет от дървесинаHolzgestell
дървесна тъканHolzgewebe
твърдост на дървесинатаHolzhärte
дървообработваща индустрияHolzindustrie
вътрешност на дървесинатаHolzinnere
студено лепило за дървесинаHolzkaltleim
дървесно ядроHolzkern
лепило за дървесинаHolzklebstoff
дървесен компонентHolzkomponente
конструкция от дървесинаHolzkonstruktion
дървесно тяло, дървесна пробаHolzkörper
летва от дървесинаHolzleiste
дървесна масаHolzmasse
материал от дървесинаHolzmaterial
повърхност на дървесинатаHolzoberfläche
дървесни частициHolzpartikeln
транспортиране на дървесни плочи с лентов транспортьорHolzplattenbandtransport
дървесна проба, образец за изпитванеHolzprobe
дървесен образец за изпитванеHolzprüfkörper
качество на дървесинатаHolzqualität
триене на дървесинатаHolzreibung
остатъци (отпадъци) от дървесинаHolzreste
получаване на отпадъциот дървесинаHolzresteanfall
дървесна плесенHolzschimmel
шлифоване на дървесинаHolzschliff
винт за дървесинаHolzschraube
защита на дървесинатаHolzschutz
мероприятие за защита на дървесинатаHolzschutzmaßnahme
средство за защита на дървесинатаHolzschutzmittel
формулиране на веществата за защита на дървесинатаHolzschutzmittelformulierung
изчисляване на веществата за защита на дървесинатаHolzschutzimittelprüfung
сортиране на дървесинатаHolzsortierung
асортимент на дървесинаHolzsortiment
дървесни частициHolzspäne
плоча от дървесни частициHolzspanplatte
материал от дървесни частициHolzspanwerkstoff
дървесен прахHolztaub
структура на дървесинатаHolzstruktur
къс от дървесина, дървесна пробаHolzstück
дървесно веществоHolzsubstanz
технология на дървесинатаHolztechnologie
дървообработваща техникаHolztechnik
дървесна част, ксилемаHolzteil
температура на дървесинатаHolztemperatur
сушене на дървесинатаHolztrocknen
сушене на дървесинатаHolztrocknung
инсталация за сушене на дървесинатаHolztrocknungsanlage
врата от дървесинаHolztür
дървопреработващ, дървообработващholzverarbeitend
дървопреработване, дървообработванеHolzverarbeitung
дървопреработващо предприятиеHolzverabeitungsbetrieb
дървопреработваща техникаHolzverarbeitungstechnik
съединение на детайли от дървесинаHolzverbindung
потребление/разход на дървесинаHolzverbrauch
потребител на дървесинаHolzverbraucher
облагородяване на дървесинаHolzveredlung
ламперия, облицовка с елементи от дървесинаHolzverkleidung
използване на дървесинаHolzverwertung
предприятие за изделия от дървесинаHolzwarenbetrieb
материал от дървесинаHolzwerkstoff
плоча от дървесинаHolzwerkstoffplatte
дървесна оса, дървояд-сирексHolzwespe
дървесна вълнаHolzwolle
разрушаващ дървесинатаholzzerstörend
разрушаване на дървесинатаHolzzerstörung
подаване на дървесинатаHolzzufuhr
подаване на дървесинатаHolzzuführung
разкрояване на материал от дървесинаHolzzuschnitt
хомогененhomogen
хомополимеренhomopolymer
етажна вагонеткаHordenwagen
хоризонталенhorizontal
хоризонтален блокбанцигHorizontalblockbandsägemaschine
хоризонтална равнинаHorizontalebene
хоризонтална фрезмашинаHorizontalfräsmaschine
хоризонтален гатерHorizontalgattersägemaschine
хоризонтална тангентаHorizontaltangente
панталонHose
повдигане, ходHub
повдигателно движениеHubbewegung
количка с високоповдигаща се вилкаHubgabel
бутален компресорHubkolbenverdichter
повдигаща се платформаHubplattform
повдигателен шпинделHubspindel
повдигателна масаHubtisch
подаване на един ходHubvorschub
количка с повдигаща се платформаHubwagen
обвиваща криваHüllkurve
втулкаHülse
ханшHüfte
шапкаHut
хидратацияHydratation
хидравликаHydraulik
хидравличен агрегатHydraulikaggregat
хидравлична инсталацияHydraulikanlage
хидравличен двигателHydraukikomotor
хидравлична системаHydrauliksystem
хидравличен цилиндърHydraulikzylinder
хидравличенhydraulisch
хидроагрегатHydroaggregat
хидролизаHydrolyse
хидрофобирамhydrophobieren
хидрофобиранеHydrophobierung
хидрофобно веществоHydrophobierungsmittel
хидротермиченhydrothermisch
хидротопенhydrotrop
хидроксилна групаHydroxylgruppe
хигрометърHygrometer
хигроскопиченhygroskopisch
хиперболаHyperbel
хипотезаHypothese
хистерезисHysterese
хистерезисна криваHystereseschleife
хистерезисно отношение, хистерезисни условияHystereseverhältnis
идеаленideal
идеяIdee
богат на идеиideenreich
идентиченidentisch
на него, муihm
него, гоihn
на тяхihnen
техен, нейнihr
от нейна страна, от тяхна странаihrerseits
имагинеренimaginar
имитирамimitieren
винаги, все ощеimmer
все пакimmerhin
съдържание във въздухаImmission
метод чрез инжектиранеImpverfahren
включвамimplizieren
вносImport
дял от вносаImportanteil
внасямimportieren
който, може да се импрегнираimprägnierbar
импрегнирамimprägnieren
импрегнационен разтворImprägnierflotte
скорост на импрегниранеImprägniergeschwindigkeit
импрегниранеImprägnierung
импулсImpuls
за мястоin
ангажиране, натоварванеInanspruchnahme
пускане в експлоатацияInbetriebnahme
пускане в експлоатацияInbetriebsetzung
разглобка тип шведскаInbusmontagebeschlag
катоindem
индексIndex
индийскиindisch
индивидуаленindividuell
индексирамindizoeren
индуктивенinduktiv
индустрия за прозорци от дървесинаIndustrie
дървесни частици от индустриални отпадъциIndustrieabfallspäne
индустриализирамindustrialisieren
индустриално строителствоIndustriebau
индустриални условияIndustriebedingungen
индустриално предприятиеIndustriebetrieb
индустриално изделиеIndustrieerzeugnis
индустриален лакindustrielack
индустриаленindustriell
индустриаленindustriemaßig
индустриална норма, индустриален стандартIndustrienorm
индустриална ценаIndustriepreis
система на индустриалните цениIndustriepreissystem
индустриална системаIndustriesystem
клон на индустриятаIndustriezweig
вкарвам едно в другоineinanderschieben
инертен газInertgas
вследствие на поради, зарадиinfolge
информацияInformation
нагряване с инфрачервени лъчиInfrarotheizung
преграждащ филтър за инфрачервени лъчиInfrarotsperrfilter
сушилня, работеща с инфрачервени лъчиInfrarottrockner
инженерIngenieur
съдържаниеInhalt
вещество, влизащо в състава (на дървесината), ингредиентInhaltsstoff
инхибитор, антикатализатор, забавителInhibitor
нехомогенен, нееднороденinhomogen
инициаторInitiator
нарастванеInkrement
страната, вътрешността на странатаInland
вътреinnen
вътрешен строеж, вътрешна структураInnenaufbau
вътрешни строителни работиInnenausbau
вътрешно обзавеждане (оформление)Innenausstattung
вътрешно разпределениеInneneinteilung
вътрешна повърхнинаInnenoberfläche
вътрешна рамкаInnenrahmen
вътрешна странаInnenseite
вътрешен шпинделInnenspindel
вътрешна вратаInnentür
вътрешна стенаInnenwand
вътрешенinner
вътрешнозаводскиinnerbetrieblich
вътрешностInnere
в продължение наinnerhalb
нововъведениеInnovation
особеноinsbesondere
насекомоInsekt
поразяване, засегнатост от насекомиInsektenbefall
инсектициден, унищожаващ насекомитеinsektenbekämpfend
увреждане от насекомиInsektenfraß
ларви на насекомоInsektenlarve
инсектицид, средство, унищожаващо насекомитеInsektizid
инсектициденinsektizid
островInsel
общоinsgesamt
дотолкова, доколкотоinsoweit
нестабиленinstabil
инсталирамinstalieren
поддържане в изправностInstandhaltung
ремонт, привеждане в изправностInstandsetzung
институтInstitut
институцияInstitution
инструментInstrument
интарзияIntarsie
интегралIntegral
интеграцияIntegration
интензивностIntensität
интензивенintensiv
интересенinteressant
интересInteresse
интересувам сеinteressieren
междумицеленintermizellar
междумолекуленintermolekular
интернационаленinternational
интерполацияInterpolation
итерпретацияInterpretation
интервалInterval
вътрешно-молекуленintramolikular
инвестицияInvestition
инвестиционни разходиInvestitionskosten
междувременноinzwischen
който и да е, някойirgendein
който и да е, някойirgendwelch
необратимirreversibel
вероятност на грешкатаIrrtumswahrscheinlichkeit
действителен размерIstmaß
действителна стойностIstwert
изоцианатIsocyanat
изоцианатно свързващо веществоIsocyanatbindemittel
слепен с изоцианатно лепилоisocyanatverleimt
разпределение на изоцианатаIsocyanatverteilung
изолирамisolieren
годност на изолиранеIsolierfähigkeit
изолиранеIsolierung
изотермиченisothermisch
изотропенisotrop
итеративен, многократенiterativ
сакоJacke
годинаJahr
век, столетиеJahrhundert
годишенjährlich
годишен пръстенJahrring
строеж на годишните пръстениJahrringbau
широчина на годишните пръстениJahrringbreite
разположение на годишните пръстениJahrringverlauf
наje
всеки, всяка, всякоjeder
но, обачеjedoch
някога, предиjemals
онзи, онази, онезиjener
сегаjetzt
даден, съответенjeweilig
съответноjeweils
напречник, гредаJoch
йодометриченjodometrisch
младежJugend
младеж, девойкаJugendliche
младежка стаяJugendzimmer
мебел за младежка стаяJugendzimmermöbel
програма за мебели за младежки стаиJugendzimmerprogramm
младjung
юстирам, регулирам, пасвамjustieren
приспособление за юстиранеJustiervorrichtung
скоба за закрепване на кабелKabelhalter
кабелен кранKabelkran
кабинаKabine
кадмийKadmium
каландърKalander
калибрирамkalibrieren
калибриранеKalibrierung
устройство за калибриранеKalibriervorrichtung
калибриращ валKalibrierwalze
калусKallus
студенkalt
студKälte
студено лепилоKaltleim
инсталация за студено шприцованеKaltspritzanlage
студено шприцованеKaltspritzen
студено лепенеKaltverklebung
камбийKambium
камераKammer
първоначална температура на сушилната камераKammeranfangstemperatur
дължина на камератаKammerlänge
камерна сушилняKammertrockner
гребеновиден ножKammermesser
боря сеkämpfen
каналKanal
тунелна сушилняKanaltrockner
канаKanne
кант, ивица, ръбKante
оценка на летвитеKantelauswertung
летвиKanteln
разкрояване на летвиKantelzuschnitt
машина за кантиранеKantenanleimmaschine
машина за обработване на кантовеKantenbearbeitungsmaschine
дължина на кантаKantelänge
машина за шлифоване на кантовеKantenschleifmaschine
шлифоване на кантовеKantenschliff
призмирана дървесинаKantholz
капацитетKapazität
капацитивенkapazitiv
капиляренkppilar
капилярно напрежениеKappilarspannung
изпаряване на капилярна водаKappilarwasserverdampfung
капитални разходиKapitalkosten
циркуляр за челно рязанеKappsäge
карбамидKarbamid
карбамидна смолаKarbamidharz
карданов валKardanwelle
картезианскиkartesisch
картонKarton
каширанеKaschierung
казеиново лепилоKaseinleim
каскадаKaskade
каскаден магнитKaskadenmagnet
каскаден въздушен сепараторKaskadensichter
чекмеджеKasten
дъно на чекмеджеKastenboden
нут на дъно на чекмеджеKastenbodennut
касетъчна фигура с малки разстоянияKastenengstapel
прозорец с двойна рамкаKastenfenster
кутиеобразен, с форма на кутияkastenförmig
корпусна мебелKastenmöbel
детайл на корпусна мебелKastenmöbelteil
страница на чекмеджеKastenseite
цокъл на чекмеджеKastensockel
детайл на чекмеджеKastenteil
категорияKategorie
покупкаKauf
купувамkaufen
желание за покупкаKaufwunsch
едва лиkaum
причиненkausal
автомат за жлебове ( канали)Kehlautomat
жлеб, каналKehle
правя жлебовеkehlen
фреза за жлебове (канали)Kehlfräser
профилна летваKehlleiste
машина за жлебовеKehlmaschine
реципрочна стойностKehrwert
клинKeil
клиновиденkeilförmig
разглобка за леглоKeilhaken
клиновидна планкаKeilleiste
клиновиден ремъкKeilriemen
клиновидно съединениеKeilverbindung
клиново затяганеKeilverschluß
ъгъл на заострянеKeilwinkel
клинозъбно съединениеKeilzypfenverbindung
клинозъбно съединениеKeilzinkenverbindung
клинозъбно съединениеKeilzinkung
никой, никакъвkein
в никакъв случайkeinesfall
по никакъв начинkeineswegs
къщна избена гъбаKellerschwamm
параметри, основни технически данниKenndaten
познавамkennen
параметърKenngröße
графична характеристикаKennlinie
знаниеKenntnis
параметър, показателKennwert
параметър, показателKennzahl
маркировка, означениеKennzeichen
характеризирам, маркирамkennezeichnen
маркиране, означаванеKennzeichnung
параметър, показателKennziffer
коефициент на концентрация на напреженията при зарярванеKerbwirkungsfaktor
ядроKern
дъска от ядрова дървесинаKernbrett
граница на ядротоKerngrenze
съдържащ ядроkernhaltig
ядрова дървесинаKernholz
ядрово дървоKernholzbaum
проба на ядрова дървесинаKernholzprobe
ядрова пукнатинаKernriß
среден слойKernschich
котелKessel
котелна инсталацияKesselange
метод за импрегниране под налягане в автоклавKesseldruckverfahren
веригаKette
верижен транспортьорKetteförderer
фрезоване с веригаKettenfräsen
верижна фрезмашинаKettenfräsmaschine
верижна предавкаKettengetriebe
верижно задвижванеKettentrieb
верижно подаванеKettenvorschub
борKiefer
декоративно фолио, имитиращо борова дървесинаKieferdekorfolie
боров сюнгерKiefernbaumschwamm
борова дървесинаKiefernholz
рязани борови дървесни частициKiefernschneidspäne
фасониран (бичен) материал от борова дървесинаKiefernschnittholz
борови дървесни частициKiefernspäne
стъбло на борKieferstamm
детеKind
детско леглоKinderbett
детска градинаKindergarten
детска мебелKindermöbel
типова (стандартана) гарнитура от детска мебелKindermöbeltypensatz
детска масаKindertisch
детска стаяKinderzimmer
мебел за детски стаиKinderzimmermöbel
програма за производство на мебели за детски стаиKinderzimmerprogramm
кинетиченkinetisch
наклоняем, обръщащ сеkippbar
наклонявам, изсипвамkippen
обръщащ механизъмKippmechanik
момент на преобръщанеKippmoment
устройство за наклоняванеKippvorrichtung
черешово дървоKirschbaum
възглавницаKissen
възглавница за тапицирана мебелKissenpolster
сандъкKiste
основа от китKittbett
нанасяне на китKitteinbringung
кламер (за мебели)Klammer
сгъваемо леглоKlappbett
капак, клапваща вратаKlappe
ввъртящ се допълнителен плот на масаKlappeinlage
изхвърляща панта за клапваща вратаKlappenscharnier
сгъваем кракKlappfuß
сгъваем столKlappstuhl
сгъваема масаKlapptisch
прозрачен, ясенklar
изяснявамklären
яснотаKlarheit
прозрачен лакKlarlack
клас, групаKlasse
класификацияKlassifikation
класифициранеKlassifizierung
класическиklassisch
шарнирна пантаKlavierband
дисперсия на лепилотоKlebdispersion
начин на залепванеKlebeart
лепилоKlebemittel
лепя, залепвамkleben
лепилоKleber
подаване на лепилоKleberangabe
вид лепилоKleberart
нанасяне на лепилоKleberauftrag
устройство за нанасяне на лепилоKleberauftrageinrichtung
лепилонанасяща машинаKleberauftragmaschine
якост на слепванеKlebfestigkeit
нелепливklebfrei
лепилна фугаKlebfuge
лепливklebrig
място за слепванеKlebstelle
лепилоKlebstoff
подаване на лепилоKlebstoffangabe
вид лепилоKlebstoffart
вана за събиране на лепилоKlebstoffauffangwanne
нанасяне на лепилоKlebstoffauftrag
лепилонанасяща машинаKlebstoffauftragmaschine
пробив на лепилотоKlebstoffdurchlag
използване на лепилоKlebstoffeinsatz
тънък слой от лепилоKlebstofffilm
производител на лепилоKlebstoffhersteller
количество на лепилотоKlebstoffmenge
мустачки на лепилен шевKlebstoffnase
тип лепилоKlebstofftyp
ленено съединениеKlebstoffverbindung
разпределяне на лепилотоKlebstoffverteilung
завод за лепилоKlebstoffwerk
технология на лепенеKlebtechnologie
лепене, залепванеKlebung
лепено съединениеKlebverbindung
облекло, дрехиKleider
закачалка за облеклоKleiderablage
закачалка за облеклоKleiderbügel
кука за окачване на облеклоKleiderhaken
гардеробKleiderschrank
лост за облеклоKleiderstange
облекло, дрехиKleidung
малък, дребенklein
с малка площkleinflächig
малогабаритна мебелKleinmöbel
възможно най-малъкkleinmöglich
малък детайлKleinteil
устройство за затяганеKlemmeinrichtung
затягам, стягамklemmen
затегателна планкаKlemmleiste
затегателен винтKlemmschraube
система за затяганеKlemmsystem
затягащо съединениеKlemmverbindung
затягащо действиеKlemmwirkung
климатKlima
климатична инсталацияKlimaanlage
климатични условияKlimabedingungen
климатична устойчивостKlimabeständigkeit
оформяне на климатаKlimagestaltung
климатична камераKlimakammer
климатичен каналKlimakanal
климатичен шкафKlimaschrank
климатични колебанияKlimaschwankungen
климатичен тестKlimatest
климатиченklimatisch
аклиматизирамklimatisieren
камера за аклиматизиранеKlimatisierungskammer
климатична зонаKlimazone
късо трупчеKlotz
клубна масаKlubtisch
недостатъченknapp
изкъкчванеKnick
изкълчвам сеknicken
якост на изкълчванеKnickfestigkeit
точка на изкълчванеKnickpunkt
пречупена стружкаKnickspan
изкълчванеKnickung
клекKnieholz
костено лепилоKnochenleim
бутон, копчеKnopf
бутонно включванеKnopfschaltung
възел, чепKnoten
обработвам с вряла водаkochen
вряла водаKochwasser
време на варенеKochzeit
коефицентKoeffizient
кохезияKohäsion
съдържание на въглеродKohlenstoffgehalt
въглероден двуокисKohlendioxid
подобен на въглехидратkohlenhydratartig
въглеводородKohlenwasserstoff
въглеводородна връзкаKohlenwassestoffbindung
буталоKolbe
бутален прът, мотовилкаKolbenstange
колегаKollege
колективенkollektiv
комбинатKombinat
комбинацияKombination
комбинирамkombinieren
комфорт, удобствоKomfort
командаKommando
идва се, стига се, идвамkommen
търговскиkommerziell
комод, скринKommode
комутаторна машинаKommutatormaschine
компактенkompakt
съвместимостKompatibilität
компенсацияKompensation
компенсаторKompensator
комплектенkomplett
комплектувамkomplettieren
комплектуванеkomplettierung
комплексенkomplex
комплексKomplex
комплексна задачаKomplexaufgabe
комплексностKomplexität
сложенkompliziert
компонентKomponente
количество на компонентитеKomponentenmenge
температура на компонентитеKomponententemperatur
свиваемостKompressibilität
възможност за сгъстяванеKomprimierbarkeit
кондензатKondensat
кондензацияKondensation
годен за кондензацияkondensationsfähig
степен на кондензацияKondensationsgrad
кондензационен продуктKondensationsproduckt
кондензаторKondensator
кондензирамkondensieren
кондициониранеKonditionierung
продължителност на кондициониранеKonditionierunsdauer
помещение за кондициониранеKonditionierungsraum
иглолистни дървесни видовеKoniferen
кониченkonisch
конкретенkonkret
могаkönnen
последователностKonsequenz
консервативенkonservativ
консистенцияKonsistenz
конзолаKonsole
константен, постояненkonstant
константан, медно-никелова сплавKonstantan
константаKonstante
константностKonstanz
конституция, структура, строежKonstitution
конструирамkonstruieren
конструкцияKonstruktion
вид конструкцияKonstruktionsart
дъно на конструкцияKonstruktionsboden
конструкторско бюроKonstruktionsbüro
конструктивен детайлKonstruktionsdetail
конструкционна ПДЧKonstruktionsholzspanplatte
възможност за конструиранеKonstruktionsmöglichkeit
принцип на конструиранеKonstruktionsprinzip
направление в конструиранетоKonstruktionsrichtung
конструктивен детайлKonstruktionsteil
начин на конструиранеKonstruktionsweise
конструктивен материалKonstruktionserkstoff
конструктивенkonstruktiv
област на потреблениеKonsumbereich
стоки за широко потреблениеKonsumgüter
контактKontakt
контактно навлажняванеKontaktbefeuchtung
инсталация за контактно навлажняванеKontaktbefeuchtnungsanlage
контактно нагряванеKontakterwärmung
контактна повърхностKontaktfläche
контактна шлифовъчна машинаKontaktschleifmaschine
контактна сушилняKontakttrockner
контактна съвместимостKontaktverträglichkeit
контактен валKontaktwalze
непрекъснатkontinuierlich
сметкаKonto
контролKontrolle
контролно свойствоKontrolleigenschaft
контролен уредKontrollgerät
контролна границаKontrollgrenze
контролирамkontrollieren
контролна пробаKontrollpobe
контролно пресяванеKontrollsiebung
контролна везнаKontrollwaage
контролен центърKontrollzentrum
конусKonus
конвекцияKonvektion
конвекционно нагряванеKonvektionserwärmung
конвекционен каналKonverktionskanal
конвекционна сушилняKonvektionstrockner
конвекционно сушенеKonvektionstrocknung
конвективен, конвекционенkonvektiv
конвенционаленkonventionell
конвергенцияKonvergenz
концентрацияKonzentration
концентрирамkonzentriegen
концепция, схващанеKonzeption
концерн, тръстKonzern
схващамkonzipieren
координатаKoordinate
координатна системаKoordinatensystem
координирамkoordinieren
главаKopf
предно чело (на легло)Kopfteil
копирен стругKopierdrehmaschine
копирамkopieren
копирна фрезмашинаKopiefräsmaschine
модел за копирно фрезованеKopierfräsmodell
шаблон за копирно фрезованеKopierfrässchablone
съполимеризатKopolymerisat
свързвам, съединявамkoppeln
свързване, съединяванеKopplung
кошKorb
коркKork
коркKorkstoff
зърноKorn
форма на зърнотоKornform
големина на зърнотоKorngröße
група (клас) на зърнестостKorngruppe
зърнестостKörnung
тялоKörper
сухо съдържаниеKörpergehalt
съобразен с тялотоkörpergerecht
стойкаKörperhaltung
телесенkörperlich
размери на тялотоKörpermaße
корпус, тялоKorpus
дъно на корпусKorpusboden
широчина на корпусаKorpusbreite
височина на корпусаKorpushöhe
корпусна конструкцияKorpuskonstruktion
производствена линия за лакиране на корпусиKorpuslackierstraße
корпусна мебелKorpusmöbel
серия от корпусиKorpusreihe
страна на корпусKorpusseite
детайл на корпусKorpusteil
широчина на корпусаKorpustiefe
корпусно съединениеKorpusverbindung
корекция, коригиранеKorrektur
корекционен коефициентKorrekturfaktor
коригиращо звеноKorrekturglied
корелацияKorrelation
корелационен анализKorrelationsanalyse
съотнасям сеkorrelieren
коригирамkorrigieren
корозияKorrosion
корозионно устойчивkorrosionsbeständig
корозионна гнилотаKorrosionfäule
разходиKosten
дял на разходитеKostenanteil
влияние върху разходитеKostenbeeinflussung
благоприятен по отношение на разходитеkostengünstig
намаляване на разходитеKostensenkung
сравнение на разходитеKostenvergleich
ефективност на разходитеKostenwirksamheit
сила, енергияKraft
действие на сила, прилагане на силаKraftangriff
разход на енергияKraftaufwand
енергоемъкkraftwendlig
потребност от (електро)енергияKraftbedarf
(въз)действие на силаKrafteinwirkung
силен, якkräftig
направление на силатаKraftrichtung
механична лопаткаKraftschaufel
захващащо устройствоKralle
кранKran
кранов релсов пътKranfahrbahn
боленkrank
болестKrankheit
венецKranz
неустойчив на надраскванеkratzempfindlich
драскотина, бразда, греблов транспортьорKratzer
греблов транспортьорKratzerbandförderer
творчествоKreativität
кръг, дискKreis
лице на кръгKreisfläche
кръгов транспортьорKreisförderer
циркулация, цикълKreislauf
кръгълkreisrund
циркулярна машина, циркулярKreissäge
циркулярен агрегатKreissägeaggregat
циркулярен трионKreisägeblatt
циркулярна машина, трионKreiss#gemaschine
рязане (бичене, разкрояване) с циркулярKreissägen
циркулярен трионKreissägewerkzeug
кръгово махово движениеKreisschwungbewegung
сегмент на кръгов цилиндърKreiszylindersegment
импрегниране с креозотKreosottränkung
кръстосвамkreuzen
винт с два взаимно перпендикулярни отвора в главатаKreuzlochschraube
кръстовиден образец за изпитване на срязванеKreuzscheprobe
метод за кръстосано шлифованеKreuzschleifverfahren
автомат за кръстосано шлифованеKreuzschliffautomat
кръстосана фигураKreuzstapel
кръстосан потокKreuzstrom
вентилиране с кръстосан потокKreuzstrombelüftung
кръстата царгаKreuzzarge
пълзенеKriechen
коефициент на пълзенеKriechfaktor
якост на пълзенеKriechfestigkeit
процес на пълзенеKriechvorgang
коефициент на пълзенеKriechzahl
време на пълзенеKriechzeit
кристалKristall
критерийKriterium
критиченkritisch
коронаKrone
челна цилиндрична фрезаKronenfräser
дървесина от короната на дървоKronenholz
канаKrug
кривkrumm
кривина, изкривяванеKrümmung
кухняKüche
килим (от дървесни частици)Kuchen
кухненска работна масаKüchenarbeitstisch
кухненско обзавежданеKücheneinrichtung
хоризонтална проекция на кухняKüchengrundriß
кухненска мебелKüchenmöbel
производство на кухненка мебелKüchenmöbelbau
индустрия за кухненска мебелKüchenmöbelindustrie
детайл на кухненска мебелKüchenmöbelteil
програма за производство на кухненска мебелKüchenprogramm
кухненски шкафKüchenschrank
кухненска масаKüchentisch
вариант на кухняKüchenvariante
плъзгач, плазKufe
сачма, сфера, кълбоKugel
твърдост на дървесината, установена чрез натискане на сачма върхKugeldruckhärte
диаметър на сачмаKugeldurchmesser
поставен на сачмени лагериkugelgelagert
сферичен, кълбовиденkugelig
сачмен лагерKugellager
твърдост на дървесината, определена чрез удар със сачма върху прKugelschlaghärte
охлаждамkühlen
хладилникKühler
гранична температура на охлажданеKühlgrenztemperatur
охлаждащо средство, охлаждащ агентKühlmittel
станция (камера) за охлажданеKühlstation
охлажданеKühlung
метод на охлажданеKühlverfahren
охлаждаща водаKühlwasser
източник на охлаждаща водаKühlwasserquelle
заона за охлажданеKühlzone
маса с разтягащ се скелетKulissentisch
телескопичен водач (цуг)Kulissenzug
култураKultur
клиентKunde
бъдещkünftig
изкуствоKunst
художественозанаятчийскиkunsthandwerklich
синтетична смолаKunstharz
покритие от синтетична смолаKunstharzanstrich
прибавяне на синтетична смолаKunstharzbeimischung
импрегниран със синтетична смолаkunstharzgetränkt
изкуствена кожаKunstleder
художественkünstlerish
изкуственkünstlich
изкусенkunstreich
изкуствен материалKunststoff
разтвор на синтетичен материалKunststofflösung
медKupfer
съдържание на медKupfergehalt
съединявам, зацепвамkuppeln
съединяване, зацепване, съединителKupplung
коляноKurbel
колянов механизъмKurbeltrieb
колянов валKurbelwelle
колянова шийкаKurbelzapfen
лагер на коляновата шийкаKurbelzapfenlager
крива (линия)Kurve
уравнение на криваKurvengleichung
сноп кривиKurvenschar
шлифовъчна машина за шлифоване на криволинейни повърхниниKurvenschleifmaschine
конфигурация на криваKurvenverlauf
къс, кратъкkurz
кратко (съкратено) означениеKurzbezeichnung
краткосроченkurzfristig
с кратък животkurzlebig
облицоване с помощта на късотактова пресаKurztaktbeschichtung
късотактова пресаKurztaktpresse
късотактов методKurztaktverfahren
кратко (съкратено) означениеKurzzeichen
кратковременен, краткотраенkurzzeitig
кратковременно изпитванеKurzzeitprüfung
лабораторияLabor
лабораторни условияLaborbedingungen
резултат от лабораторно изпитванеLaborergebnis
лабораторен експериментLaborexperiment
лабораторна дискова машина за раздробяване на ленLabor-Flachsscheibenzerspaner
лабораторен форматLaborformt
лабораторна мебелLabormöbel
отделен детайл на лабораторна мебелLabormöbeleinzelteil
номенклатура на лабораторна мебелLabormöbelnomenklatur
метод за лабораторно изпитванеLaborprüfmethode
лабораторно изпитванеLaborprüfung
лабораторно помещениеLaborraum
размер на лабораторното помещениеLaborraummaß
опит за лабораторно сушенеLabortrocknungsversuch
лабораторно изследванеLaboruntersuchung
лабораторен опитLaborversuch
лабораторен лакLack
оттичане на лакаLackabfluß
износване на лакаLackabnutzung
лаково покритиеLackanstrich
улей за събиране на лакаLackauffangrinne
нанасяне на лакLackauftrag
лаконанасяща машинаLackauftragmaschine
количество на нанасяния лакLackauftragsmenge
метод за нанасяне на лакаLackauftragsverfahren
резервоар за лакLackbehälter
окончателно шлифоване на лаково покритиеLackendschliff
фабрика за лаковеLackfabrik
лакова бояLackfarbe
лаков филмLackfilm
дебелина на лаковия филмLackfilmdicke
транспортиране на лакаLackförderung
заливане с лакLackdießen
втвърдяне на лакаLackhärtung
лакирамlackieren
инсталация за лакиранеLackieranlage
машина за лакиранеLackiermaschine
производствена линия за лакиранеLackeierstraße
техника за лакиранеLackiertechnik
лакиране, лаково покритиеLackierung
лаково леглоLackkleber
количество на лакаLackmenge
самоопадане на лакаLacknachfall
пукнатина в лакаLackriß
остатъци от лакLackrückstände
лаков слойLackschicht
покривен слой от лакLackschichtendecke
лакова завесаLackschleier
машина за шлифоване на лакови покритияLackschleifmascine
шлифоване на лакови покритияLackschliff
лакова системаLacksystem
вагонетка от тунелна сушилня за лакови покритияLacktrockenwagen
сушилня за лакови покритияLacktrocknungsanlage
лакова завесаLackvorhang
запасен резервоар за лакLackvorratsbehälter
валова машина за нанасяне на лаково покритиеLackwalzmaschine
вана за лакLackwanne
междинно шлифоване за лакови покритияLackzwischenschliff
товарна единицаLadeeinheit
материал за товаренеLadegut
товаряladen
положение, слой, пластLage
слоеста дървесинаLagenholz
материал от слоеста дървесинаLagenholzwerkstoff
лагер, складLager
условия за складиранеLagerbedingungen
складова наличностLagerbestand
годност за съхраняване в складLagerfähigkeit
причинител на складова гнилотаLagerfäuleerreger
складова площLagerfläche
тяло на лагер, лагерна кутияLagergehäuse
съхраняване в складLagerhaltung
материал за складиранеLagermaterial
поставям, монтирам на лагериlagern
склад ( на открито)Lagerplatz
складово помещениеLagerraum
вреди при складиранеLagerschägen
лагерна чупкаLagerschale
складиране, съхраняванеLagerung
условия за съхраняване в складLagerungsbedingungen
годност за съхраняване в складLagerungsfähigkeit
последователност на складиранеLagerungsfolge
материал за складиранеLagerwerkstoff
време на складиранеLagerzeit
изменение на положениетоLageveränderung
смяна на положениетоLagewechsel
чаршафLaken
слой от ламелиLamellarschicht
ламела (за паркет)Lamelle
пластинчата лентаLamellenbamd
ламелен паркетLamellenparkett
ламинаренlaminar
ламинатLaminat
ламинатен листLaminatbogen
ламинатна лентаLaminatstreifen
ламинирамlaminieren
лампаLampe
страна, сушата (на земята)Land
складиране на сухоLandlagerung
селскиlänglich
дълъгlang
шлифоващ агрегат с дълга лентаLangbandschleifeinhelt
дълга притискаща гредаLangdruckbalken
дължинаLänge
градация на дължинитеLöngenabstufung
изменение на дължинатаLängenänderung
ограничител по дължинаLöngenanschlag
определяне на дължинатаLängeneinschätzung
размер по дължинаLängenmaß
устройство за измерване на дължинатаLängenmeßeinrichtung
летва, получена при надлъжно разкрояване на ПДЧLängenstreifen
дългосроченlangfristig
трупи, дълъг объл материал от дървесинаLangholz
рампа за трупиLangholzpolter
фреза за дълги отвориLanglochfräser
фрезмашина за дълги отвориLanglochfräsmaschine
надлъжно, по продължениеlängs
надлъжна осLängsachse
бавенlangsam
надлъжно вентилиранеLängsbelüftung
натиск надлъжно на влакнатаLängsdruck
якост на натиск надлъжно на влакнатаLängsdruckfestigkeit
съединение по дължина чрез диблиLängsdübelung
надлъжен транспортьорLängsförderer
дълго ситоLangsieb
отливна машина с дълго ситоLangsiebmaschine
надлъжна силаLängskraft
надлъжен циркулярLängskreissägemaschine
направление по дължинаLängsrichtung
надлъжен разрез (бичене)Längsschnitt
трион за надлъжен разрез (бичене)Längsschnittsägeblatt
съединение на конструктивни елементи по дължинаLängsverbindungen
машина за снаждане на фурнир по дължинаLängsverleimmaschine
надлъжна царгаLängszarge
якост на опън по продължение на влакнатаLängszugfestigkeit
циркуляр за надлъжно разкрояванеLängszuchneidekreissägemaschine
продължителен процесlangwierig
обковLappen
лиственицаLärche
дървесина от лиственицаLärchenholz
шумLärm
ларваLarve
планкаLasche
лазерLaser
машина за рязане с лазерLaserschneidemascine
лазерен лъчLaserstrahl
лазерна клеткаLaserzele
лакиран с безцветен лакlasieren
прозраченlasierend
може, позволява, дава възможностlassen
товар, тежест, натоварванеLast
скелет за поемане на натоварванеLastaufnahmegestell
място на натоварванеLaststelle
товарна колаLastwagen
товарен влакLastzug
бичмеLatte
дървесина на широколистен дървесен видLaubholz
дървесни частици от дървесина на широколистен видLaubholzspäne
ход, движениеLauf
движи се, работиlaufen
текущ, пореденlaufend
работна повърхностLauffläche
водеща летваLaufleiste
съгласноlauf
животLeben
живlebendig
продължителност на живота, експлоатационна продължителностLebensdauer
житейска привичкаLebensgewohnheit
тече, изтичаlecken
кожаLeder
кожено лепилоLederleim
самоlediglich
празенleer
тегло на конструкциятаLeergewicht
празен ходLernub
мощност на празен ходLeerlufleistung
шайба за празен ходLeerschelbe
точност на поставянеLegegenauigkeit
поставям, слагамlegen
легиранlegiert
сплавLegierung
поставяне, слаганеLegung
облегалкаLehne
възможност за обляганеLehnegelegenheit
възглавница за облегалкаLehnenkissen
горен детайл за облегалка на столLehnenkopfstück
плоча за облегалкаLehnenplatte
тапицерия на облегалкаLehnenpolsterung
калибър, шаблонLehre
налягане върху стената на отворLeibungsruck
бельоLiebwäche
лесен лекleicht
лека строителна плочаLeichbauplatte
лек детайлLeichtbauteil
лека дървесинаLeichtholz
лесно хидролизиращ сеleichthydrolisierbar
лекотаLeichtigkeit
лек металLeichtmetall
цилиндър от лек металLeichtmetallzylinder
леснотопимleichtschmelzend
за съжалениеleider
лепилоLeim
подаване на лепилоLeimangabe
изходна лепилна смесLeimansatz
лепилонанасяща машинаLeimauftragmaschine
пробив (избиване) на лепилоLeimdurchschlag
повърхнина на олепиляванеLeimfläche
лепилна фугаLeimfuge
съдържание на лепилоLeimgehalt
разходи за лепилоLeimkosten
изпитване на лепилоLeimprüfung
остатък от лепилоLeimrückstand
капчица лепилоLeimtröpfchen
разход на лепилоLeimverbrauch
диспергиране (пулверизиране) на лепилоLeimversrühung
разпределение на лепилоLeimverteilung
агрегат за диспергиране на лепилоLeimverteilungaggregat
ленено маслоLeinöl
летва, планкаLeiste
извършвамleisten
машина за съединяване на летвиLeistenzusammensetzamaschine
мощност, производителностLeistung
необходима мощностLeistugsbedarf
диаграма на мощносттаLeistungsdiagramm
плътност на мощносттаLeistungsdichte
производителен, мощенleistungsfähig
производителностLeistungsfähigkeit
коефициент на мощностLeistungsfaktor
мощенleistungsstark
повишаване на мощносттаLeistungssteigerung
водещо предприятиеLeitbetrieb
провеждам, ръководяleiten
проводникLeiter
стъпаловиденleiterförmig
проводимостLeitfähigkeit
проводяща тъканLeitwebe
провод, ръководствоLeitung
управлявамlenken
последенletzt
споменат на последно мястоLetztgenannt
осветително тялоLeuchte
светяleuchten
светлинен сигналLeuchtsignal
луминесцентна лампаLeuchtstofflampe
лепило от ЛойнаLeunaleim
либриформни (дървесни) влакнаLibriformfasern
светълlicht
светлинаLicht
въздействие на светлинатаLichteinwirkung
източник на светлинаLichtquelle
отражение на светлинатаLichtreflexion
светлинни условияLichtverhältnisse
доставчикLieferant
доставимieferbar
доставямliefern
обем на доставкатаLieferumfang
доставкаLieferung
кушеткаLiege
площ за лежанеLiegefläche
мебел за лежанеLeigemöbel
е, намира се, лежиliegen
кресло - леглоLiegesessel
канапе - леглоLiegesofa
лигнинLignin
съдържащ лигнинligninhaltig
структура на лигнинаLigninstruktur
липаLinde
линеалLineal
линеенlinear
линейно оптимизиране (програмиране)Linearoptimierung
линияLinie
подобен на линияlinienartig
трасеLinienführung
линиран, набразденliniert
отляво, налявоlinks
лещаLinse
температура на лещатаLinsentemperatur
списъкListe
литератураLiteratur
товарна колаLastkraftwagen
отворLoch
перфорирамlochen
перфокартаLochkarte
якост на стената на отвораLochleibungsfestigkeit
перфориранеLochung
завиваща се стружкаLocke
хлабавlocker
лъжицаLöffel
логаритмиченlogarithmus
логаритъмLogarithmus
логиченlogisch
струващ си трудаlohnenswert
разглобяем, разтворимlösbar
пожарогасителLöschgerät
попивателна хартияLöschpapier
хлабав, насипенlose
разтварящя способностLösefähigkeit
разтварящя способностLösekraft
разтварям, решавам (задача)lösen
големина на партидатаLosgröße
разтворимlöslich
разтворимостLöslichkeit
разтвор, разтварянеLösung
концентрация на разтвораLösungskonzentration
разтворителLösungsmittel
пара на разтворителLösungsmitteldampf
смес от разтворителиLösungsmittelgemisch
възможност за разтварянеLösungmöglichkeit
вариант на решениеLösungvariante
метод за разтварянеLösungsverfahren
начин на решаванеLösungsweg
запоявам, споявамlöten
съгласноlaut
празнинаLücke
въздухLuft
изолиране на въздухаLuftabschuß
въздушен мехурLuftblase
въздухопропускливостLuftdurchlässigkeit
въздействие на въздухаLufteinwirkung
вентилаторLüffer
от страна на вентилатораlüfterseitung
влажност на въздухаLuftfeuchte
влажност на въздухаLuftfeuchtigkeit
подаване на въздух, въздухопроводLuftführung
скорост на въздухаLuftgeschwindigkeit
количество на въздухаLuftmenge
измерване на количеството на въздухаLuftmengenmessung
въздушна възглавницаLuftpolster
пукнатини от съсъхванеLuftrisse
рециркулация на въздухаLuftrückführung
въздушен слойLuftschicht
маркуч за въздухLuftschlauch
въздушен потокLuftstrom
авиационно-техническиluttechnisch
температура на въздухаLufttemperatur
въздушносухlufttrocken
съхнещ на откритоlufttrockend
вентилационна уредба подаване на въздухLüftungsanlage
отворLuke
клетъчна празнинаLumen
лункер, всмукнатинаLunker
правяMachen
момичеMädchen
магазин (на машина)Magazin
свързан с магнезитmagnesitgebunden
магнитMagnet
магнитно полеMagnetfeild
магнитен сепараторMagnetabscheider
магнитен шнаперMagnetschnäpper
махагонMahagoni
раздробяваща повърхнинаMahlbahn
широчина на раздробяващата повърхнинаMahlbahnbreite
меля, смилам, раздробявамmahlen
степен на смиланеMahlgrad
зона на раздробяванеMahlraum
раздробяващ дискMahlscheibe
раздробяващ сегментMahlsegment
макроскопиченmakroskopisch
художник, бояджияMaler
някоиmanche
недостатък, дефектMangel
лисва, не достигаmangeln
манипулацияManipulation
мъж, човекMann
разнообразенmannigfach
манометърManometer
палто, обвивкаMantel
ръченmanuell
сърцевинаMark
рязко очертан, рязко изрязанmarkant
следа (от нож)Marke
маркетингMarketing
сърцевинно петноMarkfleck
маркирамmarkieren
маркировкаMarkierung
пукнатина в сърцевинатаMarkriß
сърцевинна тръбичкаMarkröhre
сърцевинен лъчMarkstrahl
пазарMarkt
съобразен с пазараmarktgerecht
пазарни условияMarkverhältnisse
отвор, клеткаMasche
широчина на клеткаMaschenweite
машинаMaschine
машиненmaschinell
натоварване на машинаMaschinenauslastung
съоръжаване с машиниMaschinenausrüstung
машиностроенеMaschinenbau
панаир на машиностроителна продукцияMaschinenbaumesse
настройване на машинаMaschineneinstellung
машинен елемент (детайл)Maschinenelement
машинна поточна линияMaschinenfließreiche
оператор, работник, който обслужва машинаMaschinenführer
корпус на машинаMaschinengestell
параметър на машинаMaschinenkenngröße
конструкция на машинаMaschinenkonstruktion
производителност на машинаMaschinenleistung
доставчик на машиниMaschinenlieferant
машинен паркMaschinenpark
стойка на машинаMaschinenständer
система от машиниMaschinensystem
машинна техникаMaschinentechnik
машинна частMaschinenteil
маса на машинаMaschinentisch
тип машинаMaschinentyp
свързване на машини с автоматично транспортно устройствоMaschinenverkettung
разпенен с машинаmaschinenverschäumt
машинно разпенванеmaschinenverschäumung
инструмент на машинаMaschinenwerkzeug
машинно времеMaschinenzeit
рисунък на дървесината, текстураMaserbild
машина за печатане на текстураMaserdruckmaschine
метод за печатане на текстураMaserdruckverfahren
имитиране на текстураMassern
машина за шпахтеловане на текстураMaserspachtelmaschine
структура на текстуратаMaserstruktur
рисунък на дървесината, текстура : имитиране на текстураMaserung
размер, степенMaß
отклонение от размеритеMaßabweichung
изменение на размераMaßänderung
маса, материал, веществоMasse
определяне на масатаMassebestimmung
тегловно дозиранеMassedosierung
масово производствоMassenfertigung
инерционни силиMassenkräfte
масово производствоMassenproktion
тегловно съотношениеMasseverhältnis
загуба на маса (от дървесина)Masseverlust
меродавенmaßgeblich
точност на размеритеMaßgenauigkeit
спазване на размеритеMaßhaltigkeit
умеренmaßig
умереностMaßigkeit
масивенmassiv
масивна дървесинаMassivholz
предлагане на масивна дървесина, оферта за масивна дървесинаMassivholzangebot
швартна от масивна дървесинаMassivholzanleimer
швартна от масивна дървесинаMassivholzaufleimer
конструкция от масивна дървесинаMassivholzkonstruktion
мярка, мероприятиеMaßnahme
типоразмериMaßreihe
мащабMaßstab
допустимо отклонение от номиналния размерMaßtoleranz
размерно числоMaßzahl
стълб, мачтаMast
материалMaterial
използване на материалиMateriallausnutzung
качество на материалитеMaterialbeschaffenheit
използване на материалиMaterialeinsatz
свързан с материалитеmaterialgerecht
група материалиMaterialgruppe
материален показателMaterialkennziffer
материални разходиMaterialkosten
складиране на материалиMateriallagerung
икономия на материалитеMaterialökonomisch
икономичен на материалmaterialökomisch
изпитване на материалMaterialprüfung
ситуация, отнасяща се до материалитеMaterialsituation
разход на материалитеMaterialverbrauch
загуба на материалMaterialverlust
избор на материалMaterialwahl
математическиmathematisch
матракMatratze
основа на матракMatratzenboden
матрицаMatrix
матиранеMttierrren
безцветен матов мебелен лакMattine
зидарияMauerwerk
зидана конструкцияMauerwerksausführung
максималенmaximal
максимална дължинаMaximallänge
максимална стойностMaximalwert
максимумMaximum
средно твърди ПДВMdF; Faserplatte mittlerer Dichte
механикаMechanik
механиченmechanisch
механизирамmeschanisieren
механизацияMechanisierung
механизъмMechanismus
среда, агентMedium
брашно, раздробен материалMehl
повечеmehr
банциг с няколко трионаMehrblattbandsägemaschine
циркуляр с няколко триона, многолентов циркулярMehrblattkreissäge
няколкоmehrere
многоетажна гореща пресаMehretagenheißpresse
многопластовmehrschichtig
многостраненmehrseitig
от много частиmehrteilig
многопътен транспортьорMehrwegförderer
многовалентенmehrwertig
множествоMehrzahl
мнениеMeinung
повечетоmeist
най-честоmeistens
майсторMeister
меламинформалдехидна смолаMelaminformaldehydharz
покриване със слой от меланинова смолаMelaminharzbeschichtung
импрегниран с меламинова смолаmelaminharzgetränkt
мембранаMembran
количествоMenge
разпределение на количествоMengenaufteilung
количествена производителностMengenleistung
количественmengenmäßsig
количествено съотношениеMegenverhältnis
човекMensch
човешкиmenschich
забележим, значителенmerklich
белег, признакMermal
измервателна уредбаMeßanlage
измеримmeßbar
обхват на измерванеMeßbereich
измерителна диагфрагмаMeßblende
панаирMesse
панаирен теренMessegelände
измервателно устройствоMeßeinrichtung
измервамmessen
резец, ножMesser
ножова гредаMesserbalken
стъблена секция за получаване на рязан фурнирMesserblock
точиларнмаMesserei
ножова коробелачкаMesserentrindungsmaschine
рязан фурнирMesserfurnier
резултат от измерванеMeßergebnis
ножодържачMesserhalter
смяна на ножодържачаMesserhalterwechsel
ножова кутияMesserkasten
ножова главаMesserkopf
дробилна машина с ножова главаMesserkopfzerspannugsmaschine
фурнирна машина (за рязан фурнир)Messermaschine
нарязване (на призми) на фурнирни листовеMessern
остатъчна дъска (при производството на рязян фурнир)Messerrest
форма на остатъчна дъскаMesserrestform
ножов пръстен (ротор)Messerring
дробила машина с ножов пръстенMesserringzerspaner
ножов дискMesserscheibe
дробилна машина с ножов дискMesserscheibenzerspaner
шлифовъчна машина за точене на ножовеMesserschleifmaschine
режещ ръб, остриеMesserschneide
носач на ножMessertäger
барабан с ножовеMessertrommel
барабанна дробилна машинаMessertrommelzerspanungsmaschine
издаване на ножа (над повърхността на вала)Messerüberstand
приспособление за смяна на ножоветеMeserwechselvorrichtung
ножов валMesserwelle
ос на ножовия валMesserwellenachse
брой на оборотите на ножовия валMesserwellendrehzahl
окръжност на рязане на ножовия валMesserwellenflugkreis
тяло на ножовия валMesserwellenkörper
повърхност на ножовия валMesserwellenoberfläche
тип (вид) на ножовия валMesserwellentyp
смяна на ножовия валMesserwellenwechsel
дробилна машина с ножов валMesserwellenzerspaner
дробилна машина с ножов валMesserwellenzerspanungsmaschine
брой на ножоветеMessezahl
грешка при измерванеMeßfehler
измервана повърхнинаMeßfläche
точност на измерванеMeßgenauigkeit
измервателен уредMeßgerät
завод за измервателни уредиMeßgerätewerk
измерена величинаMeßgröse
месингMessing
месингова ламаринаMessingblech
измервателна главаMeßkopf
измерена дължинаMeßlänge
измервателна летва (линия)Meßleiste
методика на измерванеMeßmethodik
обект на измерванеMeßobjekt
принцип на измерванеMeßprinzip
точка (място) на измерванеMeßpunkt
серия измерванияMeßreihe
място на измерванетоMeßstelle
измервателна ивицаMeßstreifen
измервателен дебеломерMeßuhr
измерване на количеството на въздухаMessung
метод на измерванеMeßverfahren
измервателен цилиндърMeßzylinder
металMetall
метална втулкаMetallbusche
кух метален профилMetallhohlprofil
метализирана дървесина (импрегнирана с метал)Metallholz
метален кламер (за мебели)Metallklammer
метална конструкцияMetallkonstruktion
металотърсачMetallsuchgerät
метална частMteallteil
методMethode
методикаMethodik
методическиmethodisch
метилMethyl
метилметакрилатMethylmethacrilat
микробиологиченmikrobiologisch
микрофурнирMikrofurnier
(развивачна) машина за микрофурнирMikrofurniermaschine
микрогеометрияMikrogeometrie
микроизпаряванеMikroverdampfung
микрометърMikrometer
мокрометричен винтMikrometerschraube
скала на микрометърMikrometerskala
микроскопMikroskop
микроскопиченmikroskopisch
микроструктураMikrostruktut
околна средаMilieu
милиметрова скалаMillimeterskala
по-малкоminder
намалявамmindern
намаляванеMinderung
малоценен, нискокачественminderwertig
най-малък, минималенmindest
най-малко, понеmindestens
минимален размерMindertmaß
минимална температураMindesttemperatur
минимално изразходвано количествоMindestverbrauchsmenge
минераленmineralisch
минималенminimal
минимална дължинаMinimallänge
минимизиранеMinimierung
минимумMinimum
смесителна инсталацияMischanlage
смесвамmischen
смесителMischer
смесен кондензатMischkondensat
смесителна главаMischkopf
подаване на смесен въздухMischluftzufuhr
смес, смесванеMischung
съотношение на смесванеMischungsverhältnis
смесително устройствоMischwerk
сътрудничествоMitarbeit
сътрудникMitarbeier
заедноmiteinander
член на семействотоMitglied
движещ се заедноmitlaufend
захващащо приспособлениеMitnehmer
верига с опори (захващащи приспособления)Mitnehmerkette
пинолMitnehmerkrone
средаMitte
съобщавамmitteilen
съобщениеMitteilung
средство, веществоMittel
среден, централенMittel..
средноmittel..
средна дъскаMittelbrett
средно нляганеMitteldruck
средноевропейскиmitteleuropäisch
средно влаженmittelfeucht
централен кракMittelfuß
средно звеноMittelglied
средно твърдmittelhart
среден слойMittellage
дървесни частици за средния слойMittellagespäne
средна ламелаMittellamelle
центърMittelpunkt
посредством, чрезmittels
централен кракMittelsäule
среден слойMittelschicht
дървесни частии за средния слойMittelschichtspäne
материал от дървесни частици за средния слойMittelschichtspanmaterial
средно тежъкmittelschwer
резделителна страницаMittelseite
средна царга на леглоMittelsteg
разделителна страницаMittelwand
средна стойностMittelwert
средна зонаMittelzone
диаметър на средата (на труп)Mitteldurchmesser
среденmittler
понякогаmitunter
мицелен скелетMizellargerüst
мицелMizelle
мебел, мебелиMöbel
размери на мебелиMöbelabmessungen
изложба на мебелиMöbelausstellung
производство на мебелиMöbelbau
материал за производство на мебелиMöbelbaumaterial
детайл на мебелMöbelbauteil
конструктивна група на мебелMöbelbaugruppe
мебелно предприятиеMöbelbetrieb
мебелна облоцовъчна тъканMöbelbezungsstoff
ъглово съединение на мебелMöbeleckverbindung
агропатна пантаMöbeleinstemmband
фабрика за мебелиMöbelfabrik
производство на мебелиMöbelfertigung
форма на мебелMöbelform
формован мебелен детайлMöbelformteil
крак на мебелMöbelfuß
мебелна гарнитураMöbelgarnitur
магазин за мебелиMöbelgeschäft
оформяне на мебелиMöbelgestaltung
скелет на мебелMöbelgestell
производство на мебелиMöbelherstellung
мебелна индустрияMöbelindustrie
мебелна клапваща вратаMöbelklappe
мебелен комбинатMöbelkombinat
конструктивно съединение на мебелиMöbelkonstruktionsverbindung
мебелен концернMöbelkonzern
мебелен корпусMöbelkorpus
склад за мебелиMöbellager
автовлак за мебелиMöbellastzug
доставка на мебелиMöbellieferung
панаир на мебелиMöbelmesse
повърхност на мебелMöbeloberfläche
производство на мебелиMöbelproduktion
програма за производство на мебелиMöbelprogramm
качество на мебелитеMöbelqualität
цокъл на мебелиMöbelsockel
тъкан за мебелиMöbelstoff
един брой мебелMöbelstück
система от мебелиMöbelsystem
детайл на мебелMöbelteil
врата на мебелMöbelfür
вариант на мебелMöbelvariante
завод за мебелиMöbelwerk
подвиженmobil
подвижен кракMobilkran
мебелирамmöblieren
мебелиранеMöblierung
призма (за разкрояване)Model
моделModell
изработване на моделиModellbau
моделна фрезмашинаModellfräsmaschine
моделиранеModellierung
моделиращо устройствоModellierungsblock
моделни дървесни частициModellspäne
обръщач на призмиModelwender
мухъл, плесенModer
причинител на меко гниене и оцветяванеModerfäuleerreger
гъба причиняваща меко гниене и оцветяванеModerfäulepilz
мухлясва, пленясва, гниеmodern
модеренmodern
модификацияModifikation
модифицирамmodifizieren
модифициранеModifizierung
модулModul
възможенmöglich
възможностMöglichkeit
молекулаMolekül
молекуленmolekular
моментMoment
моментно изключванеMomentausschaltung
крива на моментаMomentenverlauf
месецMonat
лъжлива (вътрешна) беловинаMondringe
монометърMonomer
молекула на монометърMonomermolekül
монтажMontage
монтажен детайлMontagebauteil
монтажен обковMontagebeschlag
монтажна пружинаMontagefeder
универсално сглобяемо-разглобяема мебелMontagemöbel
монтажна площадкаMontageplatz
монтажен детайлMontageteil
време за монтажMontagezeit
който може да се монтираmontierbar
монтирамmontieren
морфологиченmorphologisch
мозайкаMosaik
дъсчица(детайл) на мозаечен(фигурен) паркетMosaikparkettstäbchen
мотивMotiv
моторMotor
задвижван от двигателmotorgetrieben
произвеждащ двигателиmotorherstellend
мощност на двигателMotorleistung
включване на двигателMotorschalter
лесно, без усилияmühelos
мелница, машина за раздробяванеMühle
умножениеMultiplikation
умножавамmultiplizieren
корпус на музикален инструментMusikinstrumentenkörper
трябваmüssen
образец, мостраMuster
гайкаMutter
болт с гайкаMutterbolzen
микоголиченmykologisch
за последователност и време, следnach
имитирамnachahmen
допълнително обработванеNachbearbeitung
допълнително обработванеNachbehandlung
време за допълнително обработванеNachbehandlungszeit
допълнително пропарванеNachdämpfen
след катоnachdem
потъмняване след известно времеNachdunkeln
един след другnacheinander
следващ, по-долуnachfolgend
търсене (на стоки и услуги)Nachfrage
траен, продължителенnachhaltig
(по)следвамnachkommen
отслабване, намаляванеNachlaß
време за движение по инерцияNachlaufzeit
регулирам допълнително, донастройвамnachregulieren
включвам допълнителноnachschalten
допълнително шлифованеNachschliff
второ преминаване (на трупа през гатера)Nachschnitt
втори гатерNachshnittgatterägemaschine
следващ, най-наблизоnächst
намиращ се най-близоnächstliegend
допълнително напряганеNachspannung
по-долу, следващnachstehend
регулиращ винтNachstellschraube
недостатъкNachteil
вреден, неблагоприятенnachteilig
нощницаNachthemd
допълнителенnachträglich
допълнително изгарянеNachverbrennung
доказателствоNachweis
който може да се докаже, доказуемnachweisbar
доказвамnachweisen
допълнително развлакняванеNachzerfaserung
раздробявамnachzerkleinern
допълнително раздробяванеNachzerkleinerung
машина за раздробяванеNachzerleinerungsmaschine
иглаNadel
дървесина на иглолистен дървесен видNadelholz
траверса от дървесина на иглолистен видNadelholzschwelle
дървесни частици от дървесина на иглолистен дървесен видNadelholzspäne
ръжда по иглитеNedelrost
мебелни точилариNegekäfer
гвоздейNagel
съпротивление на изваждане на гвоздейNagelausziehwiederstand
който може да се заковава с помощта на гвоздейnagelbar
схема на сковаванеNagelbild
машина за заковаванеNagelmaschine
кова, заковавамnageln
съединяване с гвоздеиNagelung
съединение с гвоздеиNagelverbindung
близо, близъкnah
близостNähe
понятен, разбираемnaheliegend
по-подробноnäher
подробностиNäheres
призлизително уравнениеNäherungsgleichung
апроксимираща криваNäherungskurve
почтиnahezu
шевNaht
безшевен, без ръбnahtlos
наименованиеName
виденnamhaft
именноnämlich
мокърnaß
бункер за мокри дървесни частициNaßbunker
мокър обезпрашител (прахоуловител)Naßenstauber
як в мокро състояние, влагоустойчивnaßfest
якост в мокро състояние, влагоустойчивNaßfestigkeit
якостни свойства в мокро състояниеNaßfestigkeitseigenschaften
петнистост, причинени от мокри петнаNaßfleckigkeit
мокро каширанеNaßkaschierung
мокро полиранеNaßpolieren
метод за мокро пресованеNaßpreßverfahren
мокро шлифованеNaßschliff
метод за за мокро рязанеNaßschnittverfahren
мокър методNaßverfahren
националенnational
природенnativ
природаNatur
с естествен цвятnaturfarben
естествена дървесинаNaturholz
прозорец от естествена дървесинаNaturholzfenster
естественnatürlich
освен, наред, доneben
допълнителен, вториченNeben
допълнително натоварванеNebenbeanspruchung
намират се един до другnebeneinanderliegen
допълнителен продуктNebenproduckt
страничен режещ ръбNebenschneide
заден ъгъл на страничен режещ ръбNebenschneidenfreiwinkel
ъгъл на заостряне на страничен режещ ръбNebenschneidenkeilwinkel
преден ъгъл на страничен режещ ръбNebendchneidenspanwinkel
странично въздействиеNebenwirkung
негативенnegativ
вземамnehmen
наклоняемneigbar
склонен съм към нещоneigen
наклонNeigung
ъгъл на наклонаNeigungswinkel
номинална широчинаNennbreite
номинална якост на умораNenndauerfestigkeit
номинална дебелинаNenndicke
споменавам, наричамnennen
заслужаващ да се споменеnennenswert
номинална дължинаNennlänge
номинален размерNeenmaß
неопренова гумаNeoprengummi
нетно теглоNettogewicht
нетна масаNettomasse
мрежаNetz
напрежение на мрежатаNetzspannung
мрежеста структураNetzstruktur
мокрещо действиеNetzwirkung
новneu
новneuartig
нова задачаNeuaufgabe
нова сграда, нов строежNeubau
ново обзавежданеNeueinrichtung
новоразработенneuentwickelt
нова разработкаNeuenwicklung
напоследъкneuentwickelt
нововъведениеNeuerung
новостNeuheit
нова конструкцияNeukonstruktion
неутраленneutral
неnicht
неблокиранnichtblockiert
нелинеенnichtlinear
несрастналnichtverwachsend
никогаnie
държач, притискачNiederhalter
ниско наляганеNiederdruck
полиетилен, получен при ниско наляганеNiederdruckpoyäthylen
нискочестотен усилвателNiederfrequenzverstärker
намаленniedergeschlagen
количка с нископовдигаща платформаNiederhubwagen
утайкаNiederschlag
нисъкniedrig
нисколегиранniedriglegiert
никогаniemals
нитNiet
глава на нитNietkopf
нишаNische
покритие от нитролакNitrolackanstrich
нитроцелулозна основаNitrozellulosebasis
нитроцелулозен разтворNitrozelluloselösung
нивоNiveau
ощеnoch
повторенnochmalig
още веднъжnochmals
номенклатураNomenklatur
номограмаNomogramm
нониусNonius
северенnordlisch
норма, стандартNorm
нормаленnormal
нормално обзавежданеNormalausstattung
нормално налягане, атмосферно наляганеNormaldruck
нормален случайNormalfall
нормална влажностNormalfeuchte
нормален климатNormalklima
нормална силаNormalkraft
нормална слоеста дървесинаNormallagenholz
нормален товарNormallast
нормален калибърNormallehre
нормална температураNormaltemperatur
стандартни принадлежностиNormalzubehör
нормативенnormativ
нормален климатNormklima
стандартна кабина за шприцованеNormspritzkabine
серия от един и същи типNormtypenreiche
необходимnötig
необходимnotwendig
необходимостNorwendigkeit
нулаNull
номерирамnumerieren
цифровnumerisch
номерNummer
и така, сегаnun
самоnur
орехово дърво, орехNußbaum
с цвят на орехова дървесинаnußbaumfartig
орехова дървесинаNußbaumholz
хут, жлеб, каналNut
изработвам нутnuten
фреза за нутовеNutenfräser
съединение чрез нут и пероNutfederverbindung
нутвана летваNutleiste
фреза за нутовеNutfräser
дъска с нут и пероNut- und Federbrett
съединение чрез нутNutverbindung
използваемnutzbar
използваемостNutzbarkeit
изчисляване на полезния ефектNutzeffektberechnung
ползвам, използвамnutzen
използваема площNutzfläche
материал, годен за обработванеNutzgut
дървесина, годна за обработванеNutholz
полезен товарNutzlast
безполезенnutzlos
ползванеNutzung
повреда при използване (експлоатация)Nutzungsschaden
нимфеинNymphein
далиob
гореoben
гореспоменатobengenannt
видово понятиеOberbegriff
горно облеклоOberbekleidung
таванOberboden
горенober
повърхностOberfläche
активен на повърхносттаoberflächenaktiv
навлажняване на повърхносттаOberflächenbefeuchtung
обработване на повърхностOberflächenbehandlung
производствена линия за обработване на повърхностиOberflächenbehandlungsstraßee
качество на повърхносттаOberflächenbeschaffenheit
облицоване на повърхностOberflächenbeschichten
рисунък на повърхносттаOberflächenbild
ефект на повърхносттаOberflächeneffekt
дефект на повърхносттаOberflächenfehler
форма (вид) на повърхносттаOberflächengestalt
оформяне на повърхносттаOberflächengestaltung
качество на повърхносттаOberflächengüte
лакиране на повърхносттаOberflächenlackierung
материали за повърхностен слойOberflächenmaterial
облагородявеане на повърхнина чрез пресованеOberflächenpreßvergütung
качество на повърхносттаOberflächenqualität
набъбване на повърхносттаOberflächenquellung
грапавост на повърхносттаOberflächenrauheit
образуване на пукнатини по повърхносттаOberflächenrißbildung
повърхностен слойOberflächenschicht
свиване на повърхносттаOberflächenschwindung
дървесни частици за повърхностен слойOberflächenspäne
трошливост на повъхностния слойOberflächensprödigkeit
температура на повърхносттаOberflächentemperatur
с облагородена повърхностoberflächenveredelt
облагородяване на повърхностOberflächenveredelung
запечатване на повърхнинаOberflächenversiegelung
вълнистост на повърхнинаOberflächenwelligkeit
материал за повърхностен слойOberflächenwerstoff
горно крило (на прозорец)Oberflügel
горна фрезаOberfräser
фрезмашина с горно разположение на шпинделаOberfräsmaschine
горна границаObergrenze
надoberhalb
горна ризаOberhemd
надземенoberirdisch
горен слойOberlage
горен основен плотOberplatte
горен шкафOberschrank
горна странаOberseite
повърхностно напрежениеOberspannung
горна частOberteil
горен валOberwalze
горенobig
обектObjekt
обективенobjektiv
плодовеObst
макарobwohl
илиoder
отворенoffen
явен, очевиденoffenbar
описание на изобретениеOffenlegungsschrift
очевиденOffensichtlich
отварямöffnen
отворенÖffnung
ъгъл на отварянеÖffnungswinkel
честоoft
честоoftmals
безполезенohne
икономика, икономияÖkonomie
икономичен, пестеливökonomisch
окулярOkular
окулярен микрометърOkularmikrometer
маслоÖl
маслена баняÖlbad
резервоар за маслоÖlbehälter
налягане на маслотоÖlrduck
закален с маслоölgehärter
закаляване в маслоÖlhärtung
дървесина, импрегнирана в маслоÖlholz
масленölig
оливка (дръжка на врата)Olive
с маслинен цвятolivfarben
доставка на маслоÖllieferung
богат на маслоölreich
маслен китÖlspachtel
операцияOperation
оперативенoperativ
оптикаOptik
оптималенoptimal
оптималностOptimalität
оптимално решениеOptimallösung
оптимална стойностOptimalwert
оптимизирамoptimieren
оптимизиранеOptimierung
задача за оптимизиранеOptimierungsaufgabe
модел за оптимизиранеOptimierungsmodell
оптимумOptimum
оптиченoptisch
плоча с повърхнина, облагородена чрез пресованеOPV-Platte, oberflächenpreßvergütete Platte
подреждамorden
ред, порядъкOrdnung
съобразно изискваниятаordnungsgemäß
органOrgan
организацияOrganisation
организационна структураOrganisationsstuktur
органиченorganisch
ориентирамorientieren
ориентиранеOrientierung
агрегат за ориентиранеOrientierungsaggregat
устройство за ориентиранеOrientierungseinrichtung
направление на ориентиранеOrientierungsrichtung
оригиналенoriginal
орнаментOrnament
мястоOrt
ортогонален, , правоъгъленorthogonal
местенörtlich
стационаренortsfest
ухоÖse
изтокosten
окислявамoxzdierbar
няколкоpaar
двойка, чифтPaar
образуване на двойкаPaarung
ленено платно за опакованеPackmatte
опаковкаPackung
плътност на опаковкатаPackungsdichte
пакетPaket
връзка пакетиPaketbündel
пакетиранеPacketierung
инсталация за пакетиранеPaketierungsanlage
на пакетиpaketweise
палетаPalette
палетизацияPalettierung
палетизиранpalettisiert
панела, ламперияPaneel
профил на панелаPaneelprofil
хартияPapier
хартиена индустрияPapierindustrie
хартиен слойPapierlage
дискова картонорезачкаPapierschere
хартиена лентаPapierstreifen
хартиен клетъчен пълнежPapierwabe
картон, мукаваPappe
тополаPappel
тополов видPappelart
тополов сечкоPapelbock
голям тополов сечкоGroßer (Saperdia carcharias)
малък тополов сечкоKleiner (Saperdia populnea)
тополова дървесинаPappelholz
параболично огледалоParabolspegel
парафинParaffin
излизане на парафинParaffinaustritt
примеси в парафинаParaffineinsclüsse
парафинова емулсияParaffinemulsion
съдържание на парафинParaffininhalt
параграфParagraph
паралелен, успореденparallel
пендулен циркулярParallelschwingsäge
параметърParameter
паренхимаParenchzm
паркPark
паркетParkett
паркетен щитParkettafel
подпаркетна основаParkettauflage
паркетна подова настилкаParkettdiele
дървесина за паркетParkettholz
паркетна дъсчицаParkettstab
паркетна фрезмашинаParkettstabfräsmaschine
тип (вид) паркетParkettzp
частично наляганеPartialdruck
част от машина, секцияPartie
частиченpartiell
частицаPartikel
геометрия на частицитеPartikelgeometrie
размер на частицитеPartikeldimension
големина на частицитеPartikelgröße
материал от дървесни частициPartikelmaterial
материал от дървесни частициPartikelwerkstoff
партньор, съдружникPartner
пасвам, нагаждамpassen
годност за пасванеPaßfähigkeit
шпонкаPaßfeder
минавам, преминавамpassieren
пасивенpassiv
пасивна силаPassivkraft
допусково поле за сглобкаPaßtoleranzfeld
пасване, нагажданеPassung
пастаPaste
патентPatent
предмет (претенция) на патентаPatentanspruch
патентована притискаща гредаPatentdruckbalken
патентна литератураPatentlieteratur
патентовамpatentieren
павильонPavillion
пауза, прекъсванеPause
махалоPendel
висящо осветително тялоPendelleuchte
самонагаждащ се ролков лагерPendelrollenlager
мaхалноударна машинаPendelschlagwerk
периодPeriode
периференperipher
двуокисенperoxidisch
лице, човекPerson
персоналPersonal
переспективаPerspektive
шевронно назъбванеPfeilverzahnung
растениеPflanze
растителенpflanzlich
грижи, полагане на грижиPflege
лесен за поддържанеpglegeleicht
лекота на поддържанеPflegeichtigkeit
стълб, отвесна част на каса ( на врата)Pfosten
запушвамpfropfen
фазаPhase
фенолPhenol
беден на фенолphenolarm
фенолфолмадехидна основаPhenolformaldehydrundlage
фенолфолмадехидна смолаPhenolformaldehydharz
съдържание на фенолPhenolgehalt
импрегниран с фенолphenolgetränk
фенолна смолаPhenolhalz
слепен с фенолна смолаphenolharzverleim
слепване са фенолна смолаPhenolhalzverleimung
феноленphenolisch
фенолпластPhenoplast
фосфорPhosphor
фосфорна киселинаPhosphorsäure
естер на фосфорната киселинаPgosphorsäureester
фосфороводород, фосфинPhoshorwasserstoff
фотоелектриченphotoelektrisch
физиченphysikalisch
физиологияPhysiologie
пигментPigment
пигментно фолиоPigmentfolie
комбинация от пигментиPigmentkombination
пигментирамpigmentieren
пигментен лакPigmentlack
пигментно съотношениеPigmentverhältnis
гъбаPilz
нападение от гъби (поразяване)Pilzart
неблагоприятен за гъбитеpilzwidrig
пинолPinole
четкаPinsel
гладък, равен, плосъкplan
планPlan
планирамplanen
плоска повърхнинаPlanfläche
челно биенеPlanlauffehler
плоскопаралеленplanparallel
плоскоситова машина за лабораторно пресяванеPlanprüfsiebmaschine
планшайбаPlanscheibe
плоскоситова машина, хоризонтално ситоPlansichter
плоскоситова машинаPlansiebmaschine
планиранеPlanung
процес на планиранеPlanungsprozeß
пластмасаPlast
проучване на приложението на пластмаситеPlastanwerdungsforshung
пластмасово покритиеPlastbelag
пластмасова вложкаPlastbuchse
пластмасов плъзгачPlastgleiter
кух пластмасов профилPlasthohlprofil
пластифицирамplastifizieren
пластифициранеPlastifizierung
стадий на пластифициранеPlastifizierungsstadium
пластиченplastisch
пластичностPlastizität
граница на пластичносттаPlastizitätsgrenze
увеличаване на пластичносттаPlastizitätssteigerung
материал от комбинация на пластмасиPlastkombinationswerkstoff
пластмасова слоеста дървесинаPlastlagenholz
пластмасова облицовкаPlastmantel
пластмасова повърхнинаPlastoberfläche
пластмасаPlaststoff
детайл от пластмасаPlaststoffeil
облицован с пластмасаplastummantelt
облицоване с пластмасаPlastummantelung
материал от пластмасаPlastwerkstoff
платан, чинарPlatane
плоча, плот, пластинаPlatte
устройство за сваляне и връщане на цулагитеPlattenabgabe
разстояние между плочитеPlattenbstand
швартна за плочиPlattenankleber
структура на плочатаPlattenaufbau
циркуляр за разкрояване на плочиPlattenaufteikreissägemaschine
циркуляр за разкрояване на плочиPlattenaufteilsäge
разкрояване на плочиPlattenaufteilung
пластинчата лентаPlattenband
широчина на плочатаPlattenbreite
плътност на плочатаPlattendichte
дебелина на плочатаPlattendicke
преминаване на плочитеPlattendurchlauf
равнина на плочатаPlattenebe
формат на плочатаPlattenformat
форматнообрязващ циркуляр за плочиPlattenformatsägemashine
форматно обрязване (разкрояване) на плочиPlattenformatschneiden
плочестplattenförmig
големина на плочатаPlattendröße
производство на плочиPlattenherstellung
индустрия за плочиPlattenindustrie
кант на плочаPlattenkante
конструкция на плочатаPlattenkonstruktion
размер на плочатаPlattenmaß
материал за плочиPlattenmaterial
повърхнина на плочатаPlattenoberfläche
производство на плочиPlattenproduktion
качество на плочитеPlattenqualität
напречно сечение на плочатаPlattenquerschnitt
разцепена или пукната плочаPlattenreißer
плътност на плочатаPlattenrohdichte
циркулационно охлаждане на плотове (на преса)Plattenrückkühlung
грамофонPlattenspieler
непрекъсната бутално-пресована плочаPlattenstrang
тип плочаPlattentyp
изкривяване на плочаPlattenverziehung
изкривяване на плочаPlattenverrzug
обръщач на плочиPlattenwender
материал за плочиPlattenwerkstoff
разкрояване на плочиPlattenzuschnitt
място, площадкаPlatz
спестяващ мястоplatzsparend
поставям, разполагамplazieren
внезапенplötzich
плюсplus
пневматиченpneumatisch
мебелен точиларPochkäfer
лента за полиранеPolierband
полирамpolieren
годен за полиранеpolierfähig
полировъчна главаPolierkopf
полировъчно тялоPolierkörper
пръстен за полиранеPolierring
плоскиpolnisch
тапицерияPolster
тапицерска работилницаPolsterei
тапициран елементPolsterelement
тапицирана гарнитураPolstergarnitur
табуреткаPolsterhocker
тапицирана мебелPolstermöbel
програма за (производство на) елементи за тапицирана мебелPolstermöbelelementeprogramm
производство на тапицирана мебелPolstermöbelfertigung
гарнитура от тапицирана мебелPolstermöbelgarnitur
индустрия за тапицирана мебелPolstermöbelindustrie
програма за производство на тапицирана мебелPolstermöbelprogramm
тапицирамpolstern
тапициран столPolsterstuhl
тапицирана частPolsterteil
тапициране, тапицерияPolsterung
рампаPolter
фундамент на рампаPolterunterbau
полиамидPolyamid
полиетилен, получен при ниско наляганеPolyäthylen
импрегниран с полиетиленгликолpolyäthenglycolgetränkt
полиестерPolyester
полиестерна базаPolyesterbasis
импрегниран с полиестерpolyestergetränkt
полиестерна смолаPolyesterharz
полиестерен лакPolyesterlack
свързан (слепен) с поликарбамидpolyharnstoffgebunden
поликондензатPolykondensat
полимерPolymer
химия на полимеритеPolymerchemie
полимерна дървесинаPolymerholz
полимеризатPolymerisat
полимеризацияPolymerisation
полимеризирамpolymerisieren
полиметилметакрилат (плексиглас)Polymethylmetakrylat
полипропиленPolypropilen
полизахаридиPolysaccharide
пенопласт от полистиролPolystirolschaum
полиуретанPolyurethan
полиуретанова основаPolyurethanbasis
поливинилацетатPolyvinlazetat
дисперсия на поливинилацетатPolyvinylazetatdispersion
поливинилхлоридPolyvinylchlorid
пораPore
с открити пориporenoffen
обем на поритеPorenraum
пореста домашна гъбаPorenschwamm
пореста конструкцияPorenstruktur
порестporig
порестporös
позицияPosition
положителенpositiv
планиране и управление на производствотоProduktionsplanung und -steuerung
щамповамprägen
щампованеPrägung
практикPraktiker
практическиpraktisch
отражателна плочаPrallplatte
дискова ударно-отражателна мелницаPralltellermühle
предпоставкаPrämisse
практикаPraxis
прецизен, точенpräzis
прецизност, точностPräzision
прецизен предавателен механизъмPräzisionsgetriebe
ценаPreis
повишаване на ценатаPreisanhebung
с благоприятна ценаpreisgünstig
отбив от ценатаPreisnachlaß
съотношение на ценитеPreisrelation
намаление на ценатаPreissenkung
пресово съоръжение, пресова инсталацияPreßanlage
ламаринена подложка за зареждане на пресиPreßblech
диаграма на пресованеPreßdiagramm
налягане при пресованеPreßdruck
пресаPresse
получаващ се при пресоване (отпадък)pressefallend
пресовамpressen
пресов агрегатPressenaggregat
пресово съоръжение, пресова инсталацияPressenanlage
зареждане на пресатаPressenbeschinkung
изпразване на пресатаPressenentleerung
времв за затваряне на пресатаPressenschließzeit
повърхнина на пресованеPreßfläche
канал за пресованеPreßkanal
бутало на пресаPreßkolben
сила на пресованеPreßkraft
слоеста дървесина с голяма плътностPreßlagenholz
сгъстен въздухPreßluft
уредба за сгъстен въздухPreßluftanlage
пакет за пресованеPreßpaket
секция за пресованеPreßpartie
пресова сглобкаPreßpassung
плот на пресаPreßplatte
направление на пресованеPreßrichtung
слоеста дървесина с голяма плътност и успоредно направление на вPreßschichtholz
такт на пресаPreßtakt
пресован детайлPreßteil
температура на пресованеPreßtemperatur
маса на пресаPreßtisch
пресованеPressung
метод на пресованеPreßverfahren
подобряване на свойствата чрез пресованеPreßvertgüten
уплътнена масивна дървесинаPreßvollholz
процес на пресованеPreßvorgang
приспособление на пресованеPreßvorrichtung
пресов инструментPreßwerkzeug
време за пресованеPreßzeit
съкращаване на времето на пресованеPreßzeitverkürzung
цикъл на пресованеPreßzyklus
цилиндър на пресаPreßzylinder
принципPrinzip
принципна схемаPrinzipdarstellung
принципен, по принципprinzipiell
приоритет, предимствоPriorität
привилигирована странаPrioritätsland
призмаPrisma
призматична направляващаPrismaführung
призматиченprismatisch
повърхнина на призмаPrismenoberfläche
за, наpro
проба, изпитванеProbe
вземане на пробаProbeentnahme
пробно тялоProbekörper
размери на образеца за изпитванеProbenabmessungen
вземане на пробаProbenahme
дебелина на образеца за изпитванеProbenlänge
дължина на образеца за изпитванеProbendicke
материал за пробаProbenmaterial
повърхност на образеца за изпитванеProbenoberfläche
проба, образец за изпитванеProbestück
проблемProblem
проблематикаProblematik
без проблеми, безпроблеменproblemlos
поставяне на проблемаProblemstellung
продукт, изделиеProdukt
производство, продукцияProduktion
протичане на производствения процесProduktionsablauf
производствено съоръжениеProduktionsanlage
производствени фондовеProduktionsfonds
водещ в производствотоproduktionsführend
производствена мощностProduktionskapazität
производствена мощностProduktionsleistung
произвоодствена (серийна) машинаProduktionsmaschine
производствена възможностProduktionsmöglichkeit
производствен профилProduktionsprofil
производствена програмаProduktionsprogramm
производствен процесProduktionsprozeß
производствено помещениеProduktionsraum
асортимент на продукцияProduktionssortiment
увеличаване на продукцияProduktionssteigerung
подготвящ производствотоproduktionsvorbereitend
производствена водаProduktionswasser
начин на производствоProduktionsweise
производствен цикълProduktioszyklus
продуктивенproduktiv
продуктивностProduktivität
производителProduzent
произвеждамproduzieren
профилProfil
профилна фрезаProfilfräser
профилна фрезмашинаProfilfräsmaschine
съединяване чрез двустранно скосяванеProfilfuge
профилирамprofilieren
профилиранеProfilierung
профилирана летваProfilleiste
линия на профилаProfillinie
профилна рамкаProfilrahmen
машина за шлифоване на профилаProfilscheifmaschine
шлифоване на профилаProfilschliff
профилно рязанеProfilschnitt
профилирана летваProfilstab
рамка от профилна стоманаProfilstahlrahmen
профилиран детайлProfilteil
профилно съединениеProfilverbindung
машина за раздробяване на капаци и други материалиProfiilzerspaner
прогнозаPrognose
прогностиченprognostisch
програмаProgramm
изпълнение на програматаProgrammablauf
с програмно управлениеprogrammgesteuert
програмиранеProgrammierung
програмен регулаторProgrammregler
проектProjekt
проектантProjektant
етап на проектиранеProjektstadium
проектирамprojizieren
продукцияProportion
пропорционаленproportional
прозенхимаProsenchym
процентProzent
процентно съдържаниеProzentsatz
процентенprozentual
процентно числоProzentzahl
процесProzeß
протичане на процесаProzeßablauf
модел на процесProzeßmodell
управление на процесаProzeßsteuerung
условия за изпитванеPrüfbedingungen
изпитвамprüfen
резултат от изпитванеPrüfergebnis
повърхнина на изпитванеPrüffläche
изпитвателен уредPrüfgerät
проба, образец за изпитванеPrüfkörper
сила на изпитванеPrüfkraft
изпитвателна лабораторияPrüflaboratorium
изпитвателна машинаPrüfmaschine
метод на изпитванеPrüfmethode
методика на изпитванеPrüfmethodik
плоча за изпитванеPrüfplatte
проба за изпитванеPrüfprobe
изпитвателно ситоPrüfsieb
изпитвателна ситова машинаPrüfsiebmaschine
пръчковиден образец за изпитванеPrüfstab
стандарт за провеждане на изпитанияPrüfstandart
изпитвателна техникаPrüftechnik
изпитванеPrüfung
оценка на изпитванетоPrüfungsauswertung
продължителност на изпитванетоPrüfungsdauer
провеждане на изпитванетоPrüfungsdurchfphrung
метод на изпитванеPrüfverfahren
приспособление за изпитванеPrüfvorrichtung
цел на изпитванетоPrüfzweck
психрометърPsychrometer
психометрична таблицаPsychrometertafel
публикацияPublikation
буферPuffer
буферен складPufferlager
буферна линияPufferstraße
буферно веществоPuffersubstanz
студено формован полиуретанов пенопластPU-Formkaltschaum
пултPult
прахPulver
помпаPumpe
помпанеpumpen
помпен агрегатPumpenaggregat
точка, мястоPunkt
точковиденpunktförmig
предсрочно натоварванеPunktlast
точковpunktweise
кукла, какавидаPuppe
полиуретанPUR- Polyurethan
формован детайл от полиуретанPUR-Formteil
полиуретанова масаPUR-Masse
пенополиуретанPU-Schaum
пенополиуретанPU-Schaumstoff
мазилкаPutz
чистя, почиствамputzen
прибори за чистенеPutzzeug
поливинилацетатPVAC, Polyvinylazetat
дисперсия на поливинилацетатPVAC-Dispersion
поливинилацетатна основаPVAC-Grundlage
поливинилацетатно лепило за студено слепване на дървесинаPVAC-Holzkaltleim
поливинилацетатно лепилоPVAC-Klebstoff
поливинилхлоридPVC, Polyvinylchlorid
пирометърPyrometer
квадратенquadratisch
ниво на квалификацияQualifikationsniveau
квалифицирамqualifizieren
качествоQualität
качественqualitativ
изискване към качествотоQualitätsanforderung
претенция към качествотоQualitätsanspruch
оценка на качествотоQualitätsbewertung
загуба на качествотоQualitätseinbuße
оценка на качествотоQualitätseinschätzung
повишаване на качествотоQualitätserhöhung
изискване към качествотоQualitätsforderung
гледна точка за качествотоQualitätsgesichtspunkt
показател за качество, качествен показателQualitätskennziffer
качествен контролQualitätskontrolle
критерий за качествоQualitätkriterium
влошаване на качествотоQualitätsminderung
(високо) качествена мебелQualitätsmöbel
стандарт за качествоQualitätsnorm
параметър на качествотоQualitätsparameter
осигуряване на качествоQualitätssicherung
система за осигуряване на качествоQualitätssicherungssystem
степен на качествотоQualitätsstufe
подобряване на качествотоQualitätsverbesserung
(високо) качествено съединениеQualitätverbindung
който може да се изразява количественоquantifizierbar
количественquantitativ
живакQuecksilber
живачна параQueksilberdampf
източникQuelle
набъбвамquellen
способност на набъбванеQuellfähigkeit
вещество, предизвикващо набъбванеQuellmittel
набъбванеQuellung
натиск при набъбванеQuellungsdruck
крайна стойност на набъбванеQuellungsendwert
скорост на набъбванеQuellungsgeschwindigkeit
крива на набъбванеQuellungskurve
размер на набъбванеQuellundgmaß
процес на набъбванеQuellungsvorgang
топлина при набъбванеQuellungswärme
стойност на набъбванеQuellwert
коефицент на набъбванеQuellzahl
напречноquer
напречен транспортьорQuerbahn
напречна вентилацияQuerbelüftung
напречен натиск, напречно наляганеQuerdruck
натоварване на напречен натискQuerdruckbelastung
якост на напречен натискQuerdruckfesgkeit
напречен транспортьорQuerförderer
напречна фугаQuerfuge
дибла, вмъкваща се напречноQuerholzdübel
напречна силаQuerkraft
напречна риглаQuerriegel
напречна пукнатинаQuerriß
машина за напречно рязане (разкрояване)Quersäge
шлифовъчна лента за напречно шлифованеQuerschleifband
шлофоващ напречноquerschleifend
ъгъл на напречния режещ ръбQuerschneidenwinkel
напречен разрезQuerschnitt
повърхнина на напречния разрезQuerschnittsfläche
напречно парчеQuerstück
напречен транспортQuertransport
система за напречен транспортQuertransportsystem
напречна траверсаQuertraverse
напречно съединениеQuerverbindung
напречна царгаQuerzarge
якост на опън напречно на влакната Querzugfeistigkeit
циркуляр за напречно разкрояванеQuerzuschneidekreissägemascine
смачквамquetschen
част, дялQuote
R
колелоRad
радиаленradial
радиално направлениеRadialrichtung
радиален разрезRadialschnitt
повърхнина на радиалния разрезRadialschnittfläche
радиално положениеRadialstellung
радикалRadikal
радиусRadius
рафинатор (машина за допълнително развлакняване)Raffineur
стърчащragend
рамкаRahmen
рамкова конструкцияRahmenbauweise
ъгъл на рамкаRahmenecke
ъглово рамково съединениеRahmeneckverbindung
производство на рамкиRahmenfertigung
направляваща на рамката (гатер)Rahmenführung
големина на рамкатаRahmengroße
ход на рамкатаRahmenlauf
мебел с рамкова конструкцияRahmenmöbel
рамкова скелетна конструкцияRahmenskelettkonstruktion
зачистващ ножRakel
край, граница, ръбRand
повърхнина на кантаRandoberfläche
граничен ъгълRandwinkel
гранична зонаRandzone
ранг, степен, класRang
последователност според рангаRangfolge
рапична сламаRapsstroh
бързRasch
растерRaster
размер на растераRastermaß
дялRate
рационализиранеRationalisierung
рационаленrationell
дим, пушекRauch
непропускащ димrauchdicht
димен газRauchgas
грапавrauh
грапавина, грапавостRauheit
грапавина, грапавостRauhigkeit
измерване на грапавосттаRauhigkeitsmessung
височина на грапавинитеRauhtiefe
помещение, камера, пространствоRaum
използващ помещениетоrumausnutzend
насипен обемRaumbedarf
условна плътностRaumdichte
коефициент на условната плътностRaumdichtezahl
форма на помещениетоRaumform
пространствена структураRaumgefüge
големина на помещениетоRaumgroße
микроклимат на помещениетоRaumklima
пространственräumlich
пространствени направленияRaumrichtungen
преграден материалRaumteiler
стайна температураRaumtemperatur
ресктивReagens
реагирамreagieren
реакцияReaktion
протичане на реакцияReaktionsablauf
реакционен съдReaktionsgefäß
степен на реактивностReaktionsgrad
реактивен грундReaktionsgrung
реакционна дървесинаReaktionsholz
реакционно времеReaktionszeit
реактивенreaktiv
реактивностReaktivität
реализирамrealisieren
реализиранеRealisierung
план за реализацияRealisierungsplan
реална производителностPealproduktivität
изчислителна уредбаRechenanlage
изчислителен автоматRechenautomat
операндRechengröße
сметка, отчетRechenschaft
търсене на информацияRecherche
изчислявам, държа сметкаrechnen
електронна изчислителна машина, компютърRechner
управляван от изчислителна машинаrechnergesteuer
с помпща на изчислителна машина (компютър)rechnergestützt
изчислителенrechnerisch
изчисляванеRechnung
прав, десен, твърде, многоrecht
правоъгълникRechteck
правоъгълна диблаRechteckdübel
правоъгъленrechteckig
правоъгълна рамкаRechteckrahmen
оправдавамrechtfertigen
отдясно, вдясноrechts
правоъгъленrechtwinklig
правоъгълностRechtwinkligkeit
своевременен, навремененrechtzeitig
речRade
редукционна втулкаReduzierbuchse
редуцирам, намалявамreduzieren
редукция, редуциранеReduzierung
редукционен вентилRedukzierventil
реаленreell
реферат, докладReferet
рефлектирам, отразявамreflektieren
рефлексия, отражениеReflexion
етажерка, рафтRegal
стелажна мебелRegalmöbel
оживенrege
правилоRegel
регулируемreelbar
рагулиращо устройствоRegeleinrichtung
регулиращ уредRegelgerät
изпълнителен механизъм на регулаторRegelgetriebe
правилен, редовенregelmäßig
регулирамregeln
регулиранеRegelung
регулиращ вентилRegelventil
режим, начин на работаRegimr
секция с регистриRegisterpartie
регистриращо устройствоRegistriereinrichtung
регистрирамregistrieren
регулаторRegler
регресияRegression
регресионен анализRegressionanalyse
регресионно уравнениеRegressionsgleichung
регресионен коефициентRegressionskoeffizient
регресионен моделRegressionsmodell
регресионен анализRegressionsrechnung
редовен, правиленregulär
регулирамregulieren
регулиранеRegulierung
трияreiben
белене на кора чрез триенеReibentrindung
триеща повърхностReibfläche
сила на триенеReibkraft
триенеReibung
фрикционно свойствоReibungseigenschaft
коефициент на триенеReibungskoeffizient
съпротивление при триенеReibungswinderstand
богатreich
стигамreichen
разнообразенreichhaltig
достатъченreichlich
степен на зрялостReifegrad
зряла дървесинаReifholz
дърво със зряла дървесинаReifholzbaum
серия, поредицаReiche
последователностReichenfolge
чистrein
плътност на дървесното веществоReindichte
поддържане на чистотаReinhaltung
чистотаReicheit
почиствам, пречиствамreinigen
почистванеReinigung
четка за почистванеReinigungsbürste
ефект от почистванетоReinigungseffekt
средство за почистванеReinigungsmittel
чиста култураReinkultur
чист фенолReinphenol
съчки, вършиниReisig
скъсвам, разкъсвамreißen
верига с прерязващи зъбиReißerzahnkette
коефициент на скъсванеReißfaktor
якост на скъсванеReißfestigkeit
дължина на скъсванеReißlänge
задно седлоReitstock
център на задно седлоReitstockspitze
граниза на дразнимостReizgrenze
реконструирамrekonstruiren
релеRelais
отношениеRelation
релативен, относителенrelativ
относителна скоростRelativgeschwindigkeit
релаксацияRelaxation
релевантен, съществен, важенrelevant
релевантностRelevanz
ремонтRenovierung
рентабиленrentabel
ремонтReparatur
ремонтно предприятиеReparaturbetrieb
ремонтен цикълReparaturzyklus
представителRepräsentant
представителенrepräsentativ
резерва, запасReserve
устойчивresistent
резонансResonanz
резорцинформалдехидна смолаResorzinformaldehydharz
резорциново лепилоResorzinleim
остатък, отпадъциRest
реставрацияRestaurierung
остатъчна дъскаRestbohle
остатъчно наляганеRestdruck
остатъчна влажностRestfeuchte
без остатъкrestlos
остатъчно количествоRestmenge
остатъчна плочаRestplatte
рестрикция, ограничениеRestriktion
остатъчна кораRestrinde
кросно, цилиндричен сърцевинен остатък (при развиване на фурнир)Restrolle
дължина на остатъка от стъблотоReststammlänge
резултатResultat
следвам (от нещо) явявам се като резултатresultieren
реверсивен, обратимreversibel
реверсивен ходReversierhub
ревизиране, проверкаRevidierung
революционизирамrevolutionieren
револверна главаRevolverkopf
реологиченrheologisch
ромбичен, ромбоиденrhombisch
ритъмRhytmus
изправянеRichten
насочвам, регулирам сеrichten
правиленrichtig
предписание, насокаRichtlinie
посока, направлениеRichtung
ориентировъчна стойностRichtwert
канал, жлебRiefe
риглаRiegel
ремъкRiemen
ремъчно задвижванеRiemenantrieb
ремъчна предавкаRiemengetriebe
ремъчна шайбаRiemenscheibe
диаметър на ремъчната шайбаRiemenscheibendurchmesser
опъване на ремъкаRiemenspannung
каналRiffel
рифеловам, нарязвам каналиriffeln
рифелован валRiffelwalze
кораRinde
дял на коратаRindenanteil
качество на коратаRindenbeschaffenheit
парче кораRindenfetzen
загуба на кораRindenverlust
пръстенRing
пръстеновиден ексцентрикRingexzenter
пръстеновиденringförmig
пръстеновидно-клиновидна диблаRingkeildübel
пръстеновидно-клиновидна оребрена диблаRingkeilrippendübel
кръговопорестringporig
отлупни пукнатиниRingrisse
улейRinne
реброRippe
пукнатинаRiß
образуване на пукнатини по повърхносттаRißbildung
без пукнатиниrißfrei
напуканrissig
малко зъбно колелоRitzel
надрасквамritzen
драскотинаRitzer
твърдост на надраскванеRitzhärte
рицножRitzmesser
държач на рицножRitzmesserhalter
смяна на държача на рицножаRitzmesserhalterwechsel
приспособление за смяна на държача на рицножаRitzmesserhalterwechselvorrichtung
акацияRobinie
роботRoboter
здрав, солиден, стабиленrobust
суров, необработенroh
плътност на дървесното тяло заедно с поритеRohdichte
диапазон на плътносттаRohdichtebereich
разлика в плътносттаRohdichtedifferenz
клас на плътностRohdichteklasse
намаляване на плътносттаRohdichteminderung
профил на плътносттаRohdichteprofil
изменение на плътносттаRohdichteveränderung
стойност на плътносттаRohdichtewert
сурова дървесинаRohholz
полуфабрикатRohling
суров материалRohmaterial
тръбаRohr
тръбичкаRöhrchen
плочи с тръбни кухиниRöhrenplatte
тръбопроводRohrleitung
тръбен участъкRohrstrecke
суровинаRohstoff
суровинна базаRohstoffbasis
нужда от суровиниRohstoffbedarf
ролетна вратаRolladen
легло с колелаRollbett
ролка, колелоRolle
търкалям сеrollen
ролков пътRollenbahn
ролкова сушилняRollenbahntrockner
ролков водачRollenführung
ролкова веригаRollenkette
ролгангова масаRollentisch
който може да се търкаляrollfähig
ролгангRollgang
кантонеркаRollschrank
стол на колелаRollstuhl
маса на колелаRolltisch
розета, розеткаRosette
конски кестенRoßkastanie
ръждаRost
червенrot
ротационна месермашинаrotationsmessermaschine
ротационен агрегат за дълбок печатRotationstiefdruckaggregat
роторна сушилняRotationstrockner
ротационно сушенеRotationstrocknung
червенокафявrotbraun
европейски букRotbuche
фурнир от европейски букRotbuchenfurnier
дървесина от европейски букRotbuchenholz
фасониран материал от европейски букRotbuchenschnittholz
дървесни частици от дървесина на европейски букRotbuchenspäne
въртя сеrotieren
червеникавобялrötlichweiß
роторRotor
роторна коробелачкаRotorentrinder
гръбRücken
задна водеща ролкаRückenführungsrolle
облегалкаRückenlehne
вреди от изнасяне на дървен материал от сечищеRückeschäden
възстановява се еластичноrückfedern
еластично възстановяванеRückfederung
отвеждане назад, обратноRückführung
транспортьор за връщане назадRückführungsförderer
обратен, заден ходRückgang
спадащ, намаляващrückgängig
обратна връзкаRückkopplung
циркулационно охлажданеRückkühlung
обратен ходRücklauf
обратенrückläufig
възвратен вентилRückschlagventill
изводRückschluß
на обратна страна, на гърбаrückseitig
остатъкRückstand
изостаналrückständig
възвратен механизъмRückstelleinheit
преместване назадRückversetzung
гръб (на мебел)Rückwand
табла на гръб (на мебел)Rückwandfüllung
назадrückwärts
остатъкRudiment
име, реномеRuf
почива, основава сеruhen
статиченruhend
бъркам, смесвамrühren
бъркалка, смесителRührer
механизъм за разбъркванеRührwerk
объл, кръгълrund
кръгла диблаRunddübel
заоблямrunden
цилиндрично фрезованеRundfräsen
обла дървесинаRundholz
постъпление на объл дървен материалRundholzaufkommen
склад за трупиRundholzplatz
съоръжение за сортиране на трупиRundholzsortieranlage
преработване на трупиRundholzverarbeitung
кръгово въртенеRundlauf
отклонение от кръгово въртенеRundlaufabweichung
радиално биенеRundlauffehler
кръгла оливкаRundolive
концентрично развиван фурнирRundschälfurnier
образец за изпитване на радиално срязванеRundscherprobe
объл прътRundstab
фрезмашина за обли прътиRundstabfräsmaschine
шлифовъчна машина за обли прътиRundstabschleifmaschine
обла стоманаRundstahl
груб, простrustikal
време за съоръжаване, време за подготовкаRüstzeit
спускателен улейRutsche
плъзгам сеrutschen
фрикционен съединителRutschkupplung
вибрирамrütteln
вибриционен методRüttelverfahren
вещ, предметSache
надлежен, съответенsachgemäß
сокSaft
скоро отсеченsaftfrisch
метод за импрегниране чрез изтласкване на дървесния сокSaftverdrängungsverfahren
трионSäge
опъвач за гатерен трионSägeangel
платно на трионSägeblatt
широчина на трионSägeblattbreite
дебелина на трионSägeblattdicke
диаметър на трионSägeblattdurchmesser
диаметър на рязане на трионаSägeblattflugkreisdurchmesser
водач на трионаSägeblattführung
основно тяло на трионаSägeblattgrundkörper
дължина на трионаSägeblattlänge
траверсна гъбаSägeblattling
средна зона на трионаSägeblattmittelzone
линия на гърба на трионаSägeblatttrückenlinie
автомат за заточване на трионаSägeblattschleifautomat
опъване на трионаSägeblattspannung
труп за биченеSägeblock
количество на трупите за биченеSägeblockmenge
сортимант трупи за биченеSägeblocksortiment
съоръжение за биченеSägeeinrichtung
наскоро отрязанsägefrisch
бичен фурнирSägefurnier
дърворезен цехSägehalle
трупи за биченеSägeholz
дърворезна индустрияSägeindustrie
режеща веригаSägekette
машина за биченеSägemaschine
стърготиниSägemehl
режа с трион, бича, разкроявамsägen
фабрика за триониSägenfabrik
устройство за изправяне на триониSägenrichter
автомат за заточване на триониSägenschärfautomat
вал на трионSägenwelle
диаметър на вала на трионаSägenwellendurchmesser
процес на биченеSägeprozeß
гатерна рамкаSägerahmen
лентоводно колелоSägerolle
стърготиниSägespäne
плоча от стърготиниSägespäneplatte
труп за биченеSägestamm
процес на биченеSägevorgang
дъскорезен заводSägewerk
отпадъци от производството в дъскорезницитеSägewerksabfälle
инструмент за биченеSägewerkzeug
зъб на трионSägezahl
солSalz
поглъщане на солSalzaufnahme
кристал от солSalzkristal
солен разтворSalzlösung
събирамsammeln
всичкиsämtliche
пясъкSand
обработвам с пясъкSandeln
пясъкоструен апаратSandstrahlgebläse
наситенsatt
насищамsättigen
насищанеSättigung
съдържание, количествоSatz
чистsauber
почиствамsäubern
кислородSauerstoff
засмукващо устройствоSauergeinrichtung
засмуквамsaugen
засмукан въздухSaugluft
вакуумна секция за обезводняванеSaugpartie
колонаSäule
колонна бормашинаSäulenbohrmaschine
маса с централен кракSäulentisch
изрезкаSäumling
киселинаSäure
киселинновтвърдяващ сеsäurehärtend
добавяне на киселинаSäurezugabe
пъздерSchabe
шабровамschaben
шаблонSchablone
шахтаSchacht
кутияSchachtel
вредяschaden
вреда, повредаSchaden
признак на повредаSchadenmerkmal
повреждане, уврежданеSchädigung
вреденschädlich
вредителSchädling
вредно веществоSchadstoff
беден на вредни вещества веществоschadstoffarm
създаванеschaffen
създаванеSchaffung
ствол, стъбло, дръжка (на инструмент)Schaft
опашкова фрезаSchaftfräser
дървесина на стъблоSchaftholz
съединение чрез едностранно скосяванеSchäftung
отпадъци от развиване на фурнирSchälabfälle
фурнирно платно, получено при развиванеSchälband
труп за развиванеSchäblock
черупка (на лагер)Schale
развивам, беля, обелвамschälen
развиван фурнирSchälfurnier
звукSchall
изолация на звукSchalldämmung
грамофонна плочаSchallplatte
звукоизолираща плочаSchallschluckplatte
машина за развиване на фурнирSchälmaschine
стружки, получени при развиване на фурнирSchälspäne
електрическа схемаSchaltbild
включвам, превключвамschalten
прекъсвачSchalter
последователност на включванеSchaltfolge
разпределителна кутияSchaltkasten
пулт за управлениеSchaltpult
разпределително таблоSchaltschrank
включване, електрическа схемаSchaltung
дървена обшивка (облицовка)Schalung
процес на развиване (на фурнир)Schälvorgang
остър, точенscharf
остротаSchärfe
заточвамschärfen
дефект при заточванеSchärffehler
с остри зъбовеscharfkantig
шарнир, пантаScharnier
шарнирно съединениеScharnierverbindung
оттенък, нюансSchattierung
оценявам, определямschätzen
оценка, преценкаSchätzung
приблизителноschätzungsweise
диаграмаSchaubild
люлков транспортьорSchaukelförderer
пянаScham
пенобетонSchambeton
свойство на пянатаSchaumeigenschaft
разпенвамschäumen
образуване на пянаSchaumentwicklung
пенофолиоSchaumfolie
пеногумаSchaumgummi
пенопластSchaumstoff
плътност на пенопластSchaumstoffdichte
пора на пенопластSchaumstoffpore
диск, стъкло, шайбаScheibe
дискова спирачкаScheibenbremse
големина на стъклотоScheibengroße
дискова секачна машинаScheibenghackmaschine
дисков насичащ роторScheibenhackrotor
дисково буталоScheibenkolben
дискова мелницаScheibenmühle
ролков път от дискови ролкиScheibenrollenbahn
дискова шлайфмашинаScheibenleifmaschine
завъртане (оборот) на дискаScheibenumdrehung
дискова дробилна машинаScheibenzerspaner
привиденscheinbar
изглеждаscheinen
схемаSchema
схематиченschenatisch
бедро, страна, рамоSchenkel
оказвамschenken
натоварване на срязванеScherbelastung
ножица (за разкрояване на фурнир)Schere
производствена линия с ножица (за разкрояване на фурнир)Scherenstraße
як на срязванеscherfest
якост на срязванеScherfestigkeit
образец за изпитване якостта на срязванеScherfestigkeitprobe
изпитване на якостта на срязванеScherfestigkeitsprüfung
повърхнина на срязванеScherfläche
образец за изпитване (на якосттта) на срязванеScherprobe
изпитване на срязванеScherversuch
издръжливост на изтриванеScheuerfestigkeit
изтривамscheuern
слой, пластSchicht
слоест строежSchichtaufbau
дебелина на слояSchichtdicke
слоеста структураSchichtgefüge
слоеста дървесинаSchichtholz
закачалка от слоеста дървесинаSchichtholzbügel
стол от слоеста дървесинаSchichtholzstuhl
слоеста пресована дървесинаSchichtpreßholz
слоест пресован материалSchictpreßstoff
плътност на слояScichtrohdichte
наслояванеSchichtung
трансбордьор, платформа за напречно изместванеSchiebebühne
площ за придвижванеSchiebefläche
чекмеджеSchiebekasten
предло чело на чекмеджеSchiebekastenvorderstück
предло чело на чекмеджеSchiebevorderteil
бутам, избутвамschieben
шибърSchieber
подвижна маса, подвижен плот (на машина)Schiebetisch
плъзгаща се вратаSchiebetür
брава за плъзгаща се вратаSchiebetürshloß
крив, изкривенschief
релсаSchiene
релсово транспортно средствоSchienenfahrzeug
шилд, букса (на брава)Schild
мухъл плесенSchimmel
плесенова гъбаSchimmelpilz
снизходителенschizogen
пижамаSchlafanzug
спяschlafen
спална мебелSchlafmöbel
спалняSchlafraum
мебел за спалняSchlafraummöbel
място за спанеSchlafstätte
спалняSchlafzimmer
мебел за спалняSchlafzimmermöbel
удар, биенеSchlag
як на огъване при ударschlagbiegefest
изпитване на огъване при ударSchalagbiegeversuch
удрям, забивамschlagen
чукSchläger
чукова мелницаSchlägermühle
чуков механизъм, ротиращ вал с чуковеSchägerwerk
ударна кръстачкаSchlagkreuz
кръстоударна мелницаSchlagkreuzmühle
ударна планкаSchlagleiste
дървесни частици, получени при ударно раздробяванеSchlagspäne
жилавост на ударSchlagzähigkeit
машина за ударно раздробяванеSchalgzerspannungsmaschine
спирална тръбаSchlange
степен на стойностSchlankheitsgrad
ръкав, маркучSchlauch
лошschleicht
шлифовъчна лентаSchleifband
широчина на шлифовъчната лентаScheifbandlänge
дължина на шлифовъчната лентаScheifbreite
широчина на шлифованеSchleifdruck
налягане при шлифованеSchleifebene
повърхнина на шлифованеSchleifeinheit
шлифовъчен агрегатSchleinheit
шлифовъчно устройствоSchleinfeinrichtung
шлифовъщ елементSchleifelement
шлифовамschleifen
дефект при шлифованеSchleiffehler
скорост на шлифованеSchleifgeschwindigkeit
кабина за шлифованеSchleifkabbine
шлифовъчна главаSchleifkopf
шлифовъчно зърноSchleifkorn
шлифовъчен дискSchleifkörper
закрепване на шлифовъчно тялоSchleifkörperspannung
дължина на шлифованеSchleiflänge
платнена шкуркаSchleifleinen
шлифовъчна машинаSchleifmaschine
шлифовъчно средствоSchleifmittel
шкуркаSchleifpapier
шлифовъчен дискSchleifscheibe
приспособление за ръчно притисканеSchleifschuh
прах, получен при шлифованеSchleifstaub
система за шлифованеSchleifsystem
шлифовъчен барабанScheiftrommel
шлифовъчен валScheifwalze
шлифовъчен инструментSchleifwerkzeug
влекачSchlepper
верижен транспортьорSchleppkettenförderer
центрофугирамschleudern
гладъкschlicht
болт с щифтSchließbolzen
устройство за затваряне чрез натискSchließdruckeinrichtung
затварям, заключвам, правя изводschließen
сила на затварянеSchließkraft
затворено положениеSchließlage
накрая, в заключениеschließlich
затварянеSchließung
процес на затварянеSchließvorgang
време за затварянеSchließzeit
шлифоване, дефибрирана дървена масаSchlieff
шейна, супортSchlietten
шлиц, жлеб, каналSchlitz
широчина на шлицаSchlitzbreite
дюза с продълговат тесен отворSchlitzdüse
машина за шлицовеSchlitzmaschine
шарнирна пантаSchlitzscharnier
дълбочина на шлицаSchlitztiefe
съединение чрез шлицSchlitzverbindung
съединение чрез шлиц и чепSchlitzzapfenverbindung
брава за плъзгаща се вратаSchloß
покривна летва за браваSchloßdeckleiste
шлосерSchlosser
шлосерско изкуствоSchlosserkunst
кутия за браваSchloßkasten
език на браваSchloßklotz
заключение, изводSchluß
заключителни бележкиSchlußbemerkungen
ключSchlüssel
изводSchußfolgerung
водене на ключаSchlüsselführung
шилд (букса) на браваSchlüsselschild
окончателно лакиранеSchlußlackierung
затваряща плочаSchlußplatte
тесенschmal
тясна повърхнина, кантSchmalgläche
лента за кантовееSchmalflächenband
обработване на кантовеSchmalflächenbesrbeitung
облицоване на кантове, кантиранеSchmalflächenbeschichtung
машина за кантиранеSchmalflächefurniermaschine
профил на кантовеSchmalflächenprofil
уплътняване на кантовеSchmalflächenversiegelung
тесен детайлSchmalteil
стопявам, разтапямschmelzen
стопяващо се лепилоSchmelzkleben
ковачSchmied
смазвамschmieren
мазенschmierig
смазкаSchmiermittel
план за смазванеSchmierplan
място за смазванеSchmierstelle
смазванеSchmierung
мърсотияSchmutz
шнаперSchnapper
шнаперSchnapperscharnier
система за задържане в определено положениеSchnappsystem
шнек, червякSchnecke
червячно свредлоSchneckebohrer
шнеков транспортьорSchneckenförderer
червячна предавкаSchneckengetriebe
червячно зъбно колелоSchneckenrad
червячно задвижванеSchneckentrieb
годност за обработване чрез рязанеSchneidberkeit
режещ ръб, остриеSchneide
резачна машинаSchneidemaschine
режа с трион, бича, разкроявамschneiden
затъпяване на резецаSchneidenabstumpfung
широчина на резецаSchneidenbreite
предна стена на резецSchneidenbrust
плоскост (равнина) на резецаSchneidenebene
връх на резецаSchneidenecke
диаметър на окръжността на рязане на резецаSchneidenfludkreisdurchmesser
форма на резецаSchneidenform
геометрия на резецаSchneidengeometrie
стъпка на зъбите (на трион)Schneidenteilung
обелване на кора чрез рязанеSchneidentrindung
износване на резецаSchmeidenverschleiß
смяна на ножаSchneidenwechsel
материал за резциSchneidenwwerkstoff
състояние на резецаSchneidenzustand
резачна машина, режещ ръбSchneider
режещ ръб, остриеSchneidkante
заобляне на режещия ръбSchneidkantenabrundung
режещ клинSchneidkeil
минерало-керамичен материал за режещи инструментиSchneidkeramik
резачна машинаSchneidmaschine
рязани дървесни частициSchneidspäne
плоча от рязани дървесни частициSchneidspanplatte
материал за режещи инструментиSchneidstoff
процес на рязанеSchneidvorgang
режещ инструментSchneidwerkzeug
ъгъл на рязанеSchneidwinkel
машина за раздробяване чрез рязанеSchneidzerspanungsmaschine
бързschnell
бързорежеща стоманаSchnellarbeitsstahl
бързовтвърдяващ сеschnellbinden
бързодействащ съединителSchnellkupplung
бърз методSchnellmethode
бързосъхнещschnelltrocknend
бързо регулиранеSchnellverstellung
рязане, биченеSchnitt
условия за рязанеSchnittbedingungen
движение при рязанеSchnittbewegung
широчина на рязаSchittbreite
плоскост на рязанеSchnittbene
температура при рязанеSchnittemperatur
дефект при рязанеSchnittfehler
повърхнина на рязанеSchnittfläche
ряз, прорезSchnittfuge
скорост на рязанеSchnittgeschwindigkeit
материал за рязанеSchnittgut
качество на рязанеSchnittgüte
височина на рязаSchnitthöhe
бичен дървен материалSchnittholz
рандеман на бичен дървен материалSchnittholzausbeute
нужда от фасониран дървен материалSchnittholzbedarf
предприятие за фасониран дървен материалSchnittholzbetrieb
производство на фасониран дървен материалSchnittholzerzeugung
индустрия за фасониран дървен материалSchnittholzindustrie
склад за фасониран дървен материалSchittholzlagerplatz
склад за фасониран дървен материалSchnittholzplatz
производство на фасониран дървен материалSchnittholzproduktion
защита на фасониран дървен материалSchnittholzschutz
асортимент фасониран дървен материалSchnittholzsortiment
стандарт за фасониран дървен материалSchnittholzstandart
сушилня за фасониран дървен материалSchnittholztrockner
обем на фасонирания дървен материалSchnittholzvolumen
дълбочина на рязанеSchnittiefe
режещ ръбSchnittkante
сила на рязанеSchnittkraft
мощност на рязанеSchnittleistung
пресечна точкаSchnittpunkt
качество на рязанеSchnittqualität
направление на рязанеSchnittrichtung
изрязващ поансон (на щанцмашина за фурнир)Schnittstempel
процес на рязанеSchnittvorgang
фасониран дървен материалSchnittware
дължина на рязанеSchnittweg
ъгъл на рязанеSchnittwinkel
зона на рязанеScnittzone
трескаScnhnitzel
форма на трескатаSchnitzelform
резбарSchnitzer
резбарство, дърворезбаSchnitzerei
вече, ощеschon
хубав, красивschön
щадяschonen
художественschöngeistig
черпещ валSchöpfwalze
щриховамschraffieren
кос, наклоненschräg
наклонено положениеSchräglage
с наклонени зъбиschrägverzahnt
шкаф, чапразSchrank
чапразяschränken
чапразенеSchräken
фронтална страна на шкафSchrankront
обем на шкафSchrankraum
страница на шкафSchrankseite
част на шкафSchrankteil
толеранс при чапразенеSchranktoleranz
вградена преградна мебелSchranktennwand
врата на шкафSchranktür
разглобка на шкафSchrankverbinder
вградена преградна мебелSchrankwand
болт с резбаSchraubbolzen
винтSchraube
завинтвамschrauben
съпротивление на изваждане на винтSchraubenausziehwiederstanf
болт с резбаSchraubenbolzen
диаметър на винтаSchraubendurchmesser
големина на винтаSchraubengroße
дължина на винтаSchraubenlänge
винтово съединениеSchraubenverbindung
предварително затагяна на винтаSchraubenvorspannung
отверкаSchraubenzieher
винтова сглобкаSchraubverbindungsbeschlag
пишаschreiben
записващ уредSchreiber
клапващ плот за писанеSchreibklappe
плот за писанеSchreibplatte
писалище, бюроSchreibtisch
литератураSchrifttum
стъпка на зъбите (на трион)Schritt
постепенноschrittweise
рязъкschroff
свива сеschrumpfen
свиванеSchrumpfung
напрежение при свиванеSchrumpfungsspannung
якост на срязванеSchubfestigkeit
коляно-мотовилкова предавкаSchubkurbeltrieb
модул на ъглова деформацияSchubmodul
обувкаSchuh
шкафче за обувкиSchubschränkchen
училищна мебелSchulmöbel
купаSchüssel
насипна плътностSchüttdichte
насипвамschütten
насипен материалSchüttgut
фуния за насипванеSchütttrichter
насипване, насипна масаSchüttung
насипен обемSchüttvolumen
защита, предпазванеSchutz
начин на защитаSchutzart
зашитно обработванеSchutzbehandlung
защитно свойствоSchutzeigenschft
защитавамschützen
предпазен капакSchutzaube
защитна кутияSchutzhaube
защитно средствоSchutzmittel
поглъщане на защитно средствоSchutzmittelaufnahme
разтвор на защитно средствоSchutzmittellösung
доказване на наличието на защитно средствоSchutzmittelnachweis
защитно импрегниранеSchutztränkung
защитно покритиеSchutzüberzug
защитно действиеSchutzwirkung
инсталация за швабелованеSchwabbelanlage
швабел машинаSchwabbelmaschine
швабеловам, полирамschwabbeln
паста за швабелованеSchwabbelpaste
инструмент за швабелованеSchwabbelwerkzeug
време за швабелованеSchwabbelzeit
слаб, тънъкschwach
отслабвамschwächen
дребноразмерна дървесинаSchwachholz
слабо мястоSchwachpunkt
съединение чрез гратов шлиц и чеп, нут и пероSchwallbenschwanzverbindung
съединение чрез гратови зъбиScwalbenschwazzinkung
колебая сеschwanken
колебаниеSchwankung
коефициент на колебаниеSchwankungskoeffizient
капакSchwarte
черенschwarz
черна елшаSchwarzerle
дървесина от черна елшаSchwarzerlenholz
черен борSchwarzkiefer
скорост на витаенеSchwebegeschwindigkeit
въздушен сепараторSchwebesichter
аерофонтанна сушилняSchwebetrockner
шведска кухняSchwedenküche
сяраSchwefel
заварявамschweißen
заварена конструкцияSchweißkonstruktion
заваръчен шефSchweißnaht
траверсаSchwelle
нарастващschwellend
фигура от траверсиSchwellen-Z-Stapel
подвижно рамоSchwenkarm
машина за полиране с подвижно рамоSchwenkarmpoliermaschine
шлифовъчна машина с подвижно рамоSchwenkarmschleifmaschine
подвижен, въртящ сеschwenkbar
подвижен съмschwenken
труден, тежъкschwer
хидролизиращ се трудноschwerhydrolisierbar
гравитацинен транспортьорSchwerkraftförderer
тежко маслоSchweröl
център на тежесттаSchwerpunkt
труденschwierig
трудностSchwierigkeit
свива сеschwinden
свиване, съсъхванеSchwindung
процес на съсъхванеSchwindungsprozeß
намаляване на съсъхванетоSchwindungsverringerung
процес на съсъхванеSchwindungsvorgang
стойност на съсъхванеSchwindwert
коефициент на съсъхванеSchwindzahl
вибрирам, трептяschwingen
инерционен транспортьорSchwingförderer
поглъщане на вибрацияSchwingungsdämpfung
без вибрацияschwingungsfrei
имерване на вибрацииSchwingungsmessung
свиванеSchwund
мах, размахSchwung
махово, движениеSchwungbewegung
махова масаSchwungsmasse
махово колелоSchwunggrad
махов сегментSchwungsegment
шествалова швабелмашинаSechswalzenschwabbelmaschine
16-милиметров винтSechzehnmillimereschraube
сегментSegment
секционна конструкцияSegmentbauweise
виждамsehen
тангенциален разрезSehnenschnitt
многоsehr
въжеSeil
ролка за въжеSeilrolle
съм, може, трябваsein
неговsein
от (за време)seit
страна, страницаSeite
страничен ограничителSeitenanschlag
странична дъскаSeitenbrett
странична скобаSeitenbügel
странична водеща ролкаSeitenführungsrolle
пълнеж на страницаSeitefüllung
странична твърдостSeitenhärte
дължина на странатаSeitenlänge
странични дъскиSeitenmaterial
от страна наseitens
странична неподвижностSeitensteifheit
странична частSeitenteil
регулиране на странициSeitenverstellung
крайна страницаSeitenwand
странична царгаSeitenzarge
страниченseitlich
секцияSektion
дори, сам, самияselbst
самостоятеленselbständig
намаляване на себестойносттаSelbkostensenkung
саморегулиращ сеselbstregelnd
автоматиченselbsttätig
естествено, разбира сеselbstverständlich
селекция, подборSelektion
метод на селекцияSelektionsmethode
рядък, рядко срещанselten
понижавам, снижавамsenken
гвоздей със скрита главаSenkkopfnagel
вертикален, перпендикулярен, отвесенsenkrecht
вертикална фигураSenkrechtstapel
понижаване, снижаване, намаляванеSenkung
сензор, чувствителен елементSensor
управляван със сензорsensorgesteuert
отделенseparat
сепарирам, отделямseparieren
серияSerie
серийно производствоSeriefertigung
сериенserienmäßig
серийно производствоSerienproduktion
креслоSessel
производство на креслаSesselbau
форма на креслотоSesselform
конструкция на креслотоSesselkonstruktion
модел на креслотоSesselmodell
стойка на креслоSesselpfosten
киселинновтвърдяващ лакSH-Lack
се, себе сиsich
сигуренsicher
сигурност, безопасностSicherheit
разстояние за сигурностSicherheitsabstand
коефициент на сигурностSicherheitsaktor
безопасно стъклоSicherheitsglas
осигурявамsichern
осигурявамsicherstellen
осигуряванеSicherung
аварийна системаSicherungssystem
гледна точкаSicht
видимsichtbar
сортиращ ефектSichteffekt
отделямsichten
сепараторSichter
съоръжение за сепариранеSichterlange
напречно сечение на сепараторSichterquerschnitt
тип сепараторSichtkammer
камера на сепараторSichtkammer
етап на сортиранеSichtertyp
сепариранеSichtung
агрегат за сортиранеSichtungsaggregat
загуба при сортиранеSichtverlust
процес на сортиранеSichtvorgang
те, тя, той, тоsie
ситоSieb
ситов анализSiebanalyse
ситова лентаSiebband
ускоряване на пресяванетоSiebbeschleunigung
ситопечатSiebdruck
ефект на пресяванетоSiebeffekt
пресявамsieben
седемsieben
фракциониране чрез пресяванеSiebfraktionierung
тъкан (мрежа) на ситоSiebwebe
ситов кошSiebkasten
конструкция на ситов кошSiebkastenaufbau
ситов кошSiebkorb
отвор на ситоSiebloch
размер на отвор на ситоSieblochabmessung
отвор на ситоSiebmasche
големина на отворите на ситоSiebmaschenweite
ситова машинаSiebmaschine
отвор на ситоSieböffnung
рамка на ситоSiebrahmen
ситов пръстенSiebring
остатъци от пресяванеSiebrückstände
центробежна ситова машинаSiebschleudemühle
ситов сепараторSiebsichter
пресяванеSiebung
замърсяване на ситоSiebverschmutzung
брой на ситатаSiebzahl
ври, кипиsieden
точка на кипенеSiedenpunkt
температура на кипенеSiedetemperatur
сигналSignal
сигнализирамsignalisieren
сигнализиранеSignalisierung
сигнална лампаSignallampe
съществен, характеренsignifikant
със сребърен цвятsilberfarbig
пълнене на бункерSilierung
бункерSilo
имитиранеSimulation
имитационен моделSimulationsmodell
имитирам, моделирамsimulieren
симултанно устройство за затварянеSimultanschließvorrichtung
спада, намалява сеsinken
смисълSinn
съобразен със смисълаsinngemäß
смислен, разуменsinvoll
ситуацияSituation
седалкаSitz
дължина на седалкатаSitzbreite
седяsitzen
площ за седенеSitzfläche
възможност за седенеSitzgelegenheit
седална групаSitzgruppe
повърхнина на седалната групаSitzgruppenfläche
височина на седалкатаSitzhöle
възглавница за седалкаSitzkissen
комфорт при седенеSitzkomfort
седалка-облегалкаSitzlehnenschale
седална мебелSitzmöbel
детайл на седална мебелSitzmöbelteil
седалкаSitzplatte
място за седенеSitzplatz
дължина на мястото за седенеSitzplatzbreite
тапицерия на седалкаSitzpolsterung
рамка на седалкаSitzrahmen
широчина на седалкатаSitztiefe
ъгъл на седенеSitzwinkel
устройство за регулиране на ъгъла на седенеSitzwinkelspannvorrichtung
скалаSkala
деление на скалаSkaleneinteilung
деление на скалаSkalenteilung
скелетSkelet
така, тъй, толковаso
щом, щом катоsobald
цокълSockel
ламарина на цокъла (на прозореца)Sockelblech
цокълна блендаSockelblende
цокълSockelholz
конструкция с цокълSockelkonstruktion
конструкция от цокъл с кракаSockel- und Fußkonstruktion
цокълна царгаSockelzarge
канапеSofa
доколкотоsofern
веднагаsofort
незабавенsofortig
програмно осигуряванеSoftware
система за програмно осигуряванеSoftwaresystem
всмукванеSog
така нареченsog., sogennant
дориsogar
докатоsolange
такъвsolch
трябваsollen
зададено количество влажностSoll-Feuchtesatz
зададен размерSollmaß
зададена стойностSoll-Wert
късна дървесинаSommerholz
следователноsomit
специален агрегатSonderaggregat
специална конструкцияSonderausführung
отделямsondern
но, не само, но иsondern
слънцеSonne
слънчево облъчванеSonnenbestrahlung
слънчевsonnig
иначеsonst
другsonstig
грижа се, полагам грижиsorgen
грижлив, внимателенsorgfältig
поглъщанеSorption
сорбционно свойствоSorptionseingenschaft
сорбционна изотермаSorptionsisotherme
сорбционна криваSorptionsschleife
изпитване на поглъщанеSorptionsversuch
сортSorte
сортировъчна рампаSortenpolter
сортировъчна инсталацияSortieranlage
сортирамsortieren
срок за сортиранеSortierfrist
площадка за сортиранеSortierplatz
сортировъчна линияSortiestraße
сортировъчна линияSortierstrecke
сортиранеSortierung
сортировъчна инсталацияSortierungsanlage
сортировъчно приспособлениеSortievorrichtung
асортиментSortiment
доколкотоsoviel
доколкото, общо взетоsoweit
както иsowie
както, така иsowohl...als auch
социологиченsoziologisch
кит, шпаклаSpachtel
китSpachtelmaterial
шпаклованеSpachteln
цепнатина, процепSpalt
цепим, който може да се цепиspaltbar
цепителностSpaltbarkeit
цепя, разцепвамspalten
якост на разцепванеSpaltfestigkeit
опасност от разцепванеSpaltgefahr
разклинващ ножSpaltkeil
коничен циркулярен трионSpaltkreissägeblatt
тънка дъскаSpaltware
широчина на процепаSpaltweite
дървесна частица, стърготинаSpan
отвеждане на дървесните частициSpanabführung
размери на дървесните частициSpanabmessungen
снемане на стружкиSpanabnahme
снемащ стружки, стружкоотделящspanabnehmend
отделяне на стружкиSpanabtrennung
стружковиденspanartig
сортиране на дървесни частициSpanaufteilung
машина за опепиляване на дървесни частици, смесителSpanbeleimaschine
олепиляване на дървесни частициSpanbeleimung
метод за олепиляване на дървесни частициSpanbeleimungsverfahren
стружкочупач, стружколомителSpanbrecher
дебелина на дървесните частициSpandicke
ограничаващ дебелината на стружкитеspandickenbegrenzend
дозиране на дървесни частициSpandosierung
отвеждане на дървесни частициSpäneabfluß
засмукване на дървесни частициSpäneabsaugung
увеличаване на обема на стружкитеSpäneauflockerung
коефициент на увеличаване обема на стружкитеSpäneauflockerungsfaktor
бункер за дървесни частициSpänebunker
лицев слой от дървесни частициSpänedeckschicht
транспортиране на дървесни частициSpäneförderung
материал от дървесни частициSpänematerial
смесване на дървесни частициSpänemischung
рязане на стружки (снемане)Spanen
наклонен спусков улей за стружкиSpänerutsche
сепаратор за дървесни частициSpänesichter
структура на дървесните частициSpänestruktur
килим от дървесни частициSpänevlies
влажност на дървесните частициSpanfeuchte
предна повърхност, предна странаSpanfläche
формован детайл от дървесни частициSpanformteil
фракция от дървесни частициSpanfraktion
без стружкиspanfrei
смес от дървесни частициSpangemisch
скорост на дървесните частициSpangeschwindigkeit
големина на дървесните частициSpangroße
материал от дървесни частициSpangut
килим от дървесни частициSpankuchen
дължина на дървесните частициSpanlänge
витка на стружкаSpanlocke
безстружковspanlos
маса от дървесни частициSpanmasse
материал от дървесни частициSpanmaterial
количество на дървесните частициSpanmenge
стъпка (на зъбите на трион)Spann
затегателен болтSpannbolzen
налягане при затяганеSpanndruck
затегателно устройствоSpanneinrichtung
напрягам, опъвамspannen
затегателен патронникSpannfutter
обтягаща тежестSpanngewicht
клин за затяганеSpannkeil
сила на опъванеSpannkraft
затегателен пръстенSpannring
грубо и неправилно вълнообразно разположение на годишните пръстеSpannrückigkeit
затегателен болтSpannschraube
напрежение, затягане, закрепванеSpannung
изравняване на напрежениятаSpannungsausgleich
без напрежениеspannungsfrei
коефициент на напрежениетоSpannungskoeffizient
регулатор на напрежениетоSpannungsregler
релаксация на напрежениетоSpannungsrelaxation
разлика в напрецениятаSpannungsunterschied
коефициент на напрежениетоSpannungsverhältnis
напрегнато състояниеSpannungszustand
опъващо приспособлениеSpannvorrichtung
захващаща вагонеткаSpannwagen
затегателен валSpannwalze
разстояние, разлика между най-голяма и най-малка величина в еднаSpannweite
затегателни клещиSpannzange
затегателен цилиндърSpammzylinder
повърхнина на дървесните частициSpanoberfläche
с ориентирани дървесни частициspanorientier
ориентиране на дървесните частициSpanorientierung
плоча от дървесни частициSpanplatte
инсталация за производството на ПДЧSpanplattenanlage
свързващо вещество за ПДЧSpanplattenerzmittel
производство на ПДЧSpanplattenerzeugung
генерация ПДЧSpanplattengeneration
производство на ПДЧSpanplattenherstellung
дървесина за производство на ПДЧSpanplattenholz
инсдустрия за ПДЧSpanplattenindustrie
лепило за ПДЧSpanplattenleim
преса за ПДЧSpanplattenpresse
пресоване на ПДЧSpanplattennpressung
образец за изпитване на ПДЧSwpanplattenprobe
производство на ПДЧSpanplattenprodukt
ивица от ПДЧSpanplattenstreifen
част от ПДЧSpanplattenteil
вид ПДЧSpanplattentyp
завод за ПДЧSpanplattenwerk
проба от дървесни частициSpanprobe
профил на дървесни частициSpanprofil
сортиране на дървесни частициSpansichtung
дебелина на стружкитеSpanstärke
регулиране на дебелината на стружкитеSpanstärkeeinstellung
регулиране на дебелината на стружкитеSpanstärkenverstellung
сушилня за дървесни частициSpantrockner
изпитване на сушилня за дървесни частициSpantrocknertestung
сушене на дървесни частициSpantrocknung
рязане чрез отделяне на стружкиSpanung
условия за рязане чрез отделяне (снемане) на стружкиSpanunugsbedingungen
процес на рязане чрез отделяне на стружкиSpanunugsvorgang
килим от дървесни частициSpanvlies
обем на стружкитеSpanvolumen
преден ъгъл (на режещ инструмент)Spanwinkel
дробилна машина за дървесни частициSpanzerleger
пестя, спестявамsparen
главна греда на покривSparren
пестеливsparsam
клон (на индустрията)Sparte
икономичен метод за импрегниранеSpartränkverfahren
късенspät
късна дървесинаSpätholz
дял на късната дървесинаSpätholzanteil
трахеид в късната дървесиназона на късната дървесинаSpätholztracheide
зона на късната дървесинаSpätholzzone
скалад, бункерSpeicher
резервна тъканSpeihergewebe
натрупвам, акумулирам, складирамspeichern
програма, съхранявана в паметтаSpeicherprogramm
храня се, ям, захранвамspeisen
столоваSpeisezimmer
мебели за столоваSpeisezimmermöbel
захранване, зарежданеSpeisung
спектраленspektral
спектрален анализSpektralanalyse
обхват на спектъраSpektralbereich
спектрален фотометърSpecktralphotometer
спектърSpektrum
резе, фиксаторSperre
затварям, заключвамsperren
шперплатSperrholz
износ на шперплатSperrholzexport
индустрия за шперплатSperrholzindustrie
шперплатен листSperrholzplatte
производство на шперплатSperrholzproduktion
врата от шперплатSperrholztür
преграждащ слойSperrschicht
специален обковSpezialbeschlag
специална дюзова сушилняSpezialdüsentrockner
специална бояSpezialfarbe
специализирам сеspezialisieren
специална мебелSpezialmöbel
специален двигателSpezialmotor
специален профилSpezialprofil
специален методSpezialverfahren
специално приспособлениеSpezialvorrichtung
специаленspeziell
спецификаSpezifik
специфиченspezifisch
спецификацияSpezifizierung
огледало, ниво, равнищаSpiegel
хлабина, луфтSpiel
играя, колебая сеspielen
превозно средство-играчкаSpielfahrzeug
хлабинаSpielraum
играчкаSpielzug
шпиндел, вретеноSpindel
обороти на шпинделаSpindeldrehzahl
глава на шпинделаSpindelkopf
седло на шпинделаSpindelstock
регулиране на шпинделаSpindelverstellung
брой на шпинделитеSpindelzahl
спирално свредлоSpiralbohrer
спиртSpiritus
остърspitz
шестилSpitzahorn
връх, острие, център (на машина)Spitze
разстояние между центритеSpitzenabstand
максимална стойностSpitzenwert
ъгъл при върхаSpitzenwinkel
остър ъгълSpitzwinkel
зъб с прав гръбSpitzwinkelzahn
беловинаSplint
подобен на беловинаsplintähnlich
изискване към беловинатаSplintanforderung
беловинна дървесинаSplintholz
беловинно дървоSplintholzbaum
набразден дървоядецSplintholzkäfer liniiert
образец за изпитване от беловинна дървесинаSplintholzprobe
контролиране на беловинатаSplintkontrolle
зона на беловинатаSplintzone
трескаSplitter
говоряsprechen
трескаSpreisel
трескаSpreißel
дърва за отоплениеSpreißelholz
инсталация за шприцованеSpritzanlage
шприцовамspritzen
процес на шприцованеSpritzgang
уред за шприцованеSpritzgerät
кабина за шприцованеSpritzkabine
глава за шприцоване, глава за шприцпистолетSpritzkopf
лакиране чрез шприцованеSpritzlackieren
пистолет за шприцованеSpritzpistole
техника за шприцованеSpritztechnik
метод за шприцованеSpritzverfahren
крехък, трошливspröde
крехкост, трошливостSprödigkeit
шпроснаSprosse
оросителен агрегатSprühaggregat
оросително устройствоSprüheinrichtung
оросявам, напръсквамsprühen
оросяване, напръскванеSprührohr
метод (за защита на дървесина) чрез напръскванеSprühverfahren
мивкаSpüle
изплаквам, промивамspülen
следаSpur
доловим, забележимspürbar
междурелсово разстояние, широчина на коловозSpurweite
държавенstaalich
пръчковиден образец за изпитване, прът, пръчкаStab
дъсчица, летваStäbchen
среден слой от летвиStäbchenmittellage
пръчковидна диблаStabdübel
стабиленstabil
стабилизирамstabilisieren
стабилизирамStabilisierung
стабилностStabilität
нмебелна плоча със среден слой от летвиStabplatte
стадий, етапStadium
намирам се в стагнация (застой)stagnieren
стоманаStahl
стоманена осStahlachse
стоманена лентаStahlband
стоманена ламаринаStahlblech
цилиндър от стоманена ламаринаStahlbechzylinder
стоманена пружина за натоварване на натискStahldruckfeder
стоманена диблаStahldübel
лята стоманена конструкцияStahlgußkonstruktion
стоманена сачмаStahlkugel
стоманена рамкаStahlrahmen
стоманена тръбаStahlrohr
скелет от стоманена тръбаStahlrohrgestell
стоманена ролкаStahlrolle
стоманен дискStahlscheibe
стоманен ситов кошStahlsiebkasten
стъбло на дърво, трупStamm
разкрояване на трупиStammaufteilung
диаметър на трупаStammdurchmesser
произхождамstammen
край на стъбло (на труп)Stammende
гнилота по стъблотоStammfäule
причинител на гнилота по стъблатаStammfäuleerreger
дървесина на стъблото, объл дървен материалStammholz
дължина на трупитеStammholzlänge
съоръжение за сортиране на трупиStammholzsortieranlage
сортировач на трупиStammholzverteiler
дължина на стъблотоStammlänge
сечение на трупаStammquerschnitt
трупStammspindel
завъртане на трупаStammumdrehung
ниво, степен, състояниеStand
стандартStandart
отклониение от стандартаStandardabweichung
стандартна широчинаStandardbreite
съобразен със стандартаstandardgereicht
стандартна лакозаливна машинаStandardgießmaschine
стандартизирамstandardisierund
стандартизиранеStandardisierung
препоръка за стандартизиранеStandardisierungsempfehlung
стандартен методStandardverfahren
издръжливостStanddauer
корпус, тялоStänder
бормашина на стойка, колонна бормашинаStänderbohrmaschine
устойчивостStandfestigkeit
опорна повърхнинаStandfläche
устоявам, издържамstandhalten
постояненständig
месторазположениеStandort
гледище, становищеStandpunkt
устойчивостStandsicherheit
устойчив участък на подаванеStandvorschubweg
експлоатационна издръжливостStandzeit
щанга, прът, лостStange
шарнирна панта тип клавирStangenscharnier
щанцовамstanzen
нож на щанцаStanzmesser
инструмент за щанцованеStanzwerkzeug
фигура от наредени материалиStapel
покрив на фигура от наредени материалиStapeldach
устройство за стифиранеStapeleinrichtung
щапелен транспортьорStapelförderer
височина на фигурата от наредени материалиStapelhöhe
кран за нареждане на материали на фигуриStapelkran
разделителна лентаStapelleiste
дебелина на разделителна лентаStapelleistendicke
нареждам едно върху друго във вид на фигураstapeln
площадка, на коята материалите се стифиратStapelplatz
система за нареждане на материали на фигуриStapelsystem
сушене на материали на фигури, атмосферно сушенеStapeltrocknung
стифиранеStapelung
фундамент на фигура от дървен материалStapelunterbau
вагонетка, върху която се нареждат материали на фигуриStapelwagen
машина за нареждане на материали на фигуриStapler
силен, голям, много дебелstark
дебелина, силаStärke
неподвиженstarr
стартStart
станцияStation
стационаренstationär
статиченstatisch
статистикаStatistik
статистическиstatistisch
вместоstatt
мястоStätte
състои сеstattfinden
прахStaub
сепаратор на прахStaubabscheider
прахоотделянеStaubabscheidung
отстраняване на прахаStaubenfernung
без прахstaubfrei
съдържание на прахStaubgehalt
прашен въздухSstaubluft
остатък от прахStaubrest
прахосъбирачStaubsammeltrog
частица от прахStaubteilchen
разплесквам, клепяstauchen
без разплескване, без смачкванеstauchfrei
гресьоркаStaufferbürchse
съединителен болтSteckbolzen
глух тръбообразен гаечен ключSteckschlüssel
болтово съединениеSteckverbindung
шпроснаSteg
шпроснаStegleiste
стои, намира сеstehen
неподвижност, устойчивостSteifheit, Steifigkeit
щайгаSteige
повишава сеsteigen
повишавамsteigern
повишаване, увеличаванеSteigerung
процент на прирастаSteigerungsrate
годност за запълване на кухиниSteigfähigkeit
покачване, повишаванеSteigung
стръменsteil
каменовъглено маслоSteilkohlenteeröl
място, учреждениеStelle
поставямstellen
площ за поставянеStellfläche
серводвигателStellmotor
положениеStellung
краче (на уред)Stelze
дълбанеStemmen
дълбачна машинаStemmaschine
нож за дълбанеStemmesser
дълбачен инструментStemmwerkzeug
щемпел, поансонStempel
якост на щемпелен натискStempeldruckfestigkeit
звездаStern
звездовиденsternartig
звездовиденsternförmig
звездовидна слоеста дървесинаSternholz
звездообразен гвоздейSternnagel
непрекъснатstetig
транспортьор за напрекъснато транспортиране, непрекъснат транспоStetigförderer
винаги, постоянноstets
диаграма за управлениеSteuerdiagramm
бутон за управлениеSteuerdruckknopf
устройство за управлениеSteuereinrichtung
команден импулсSteuerimpuls
разпределителен клапанSteuerklappe
управлявамsteuern
система за управлениеSteuersystem
управлениеSteuerung
команден уредSteuerungsgerät
приспособление за управлениеSteuervorrichtung
проба, избрана случайноStichprobe
контрол чрез вземане на случайни пробиStichprobenkontrolle
азотStickstoff
летен дъбStileiche
щифтStift
стилStileiche
тих, безшуменstill
спирамstillsetzen
престойStillstand
време за престойStillstandzeit
стилна мебелStilmöbel
стимулStimulus
челоStirn
челна повърхнинаStirnfläche
челно фрезованеStirnfräsen
от страна на челотоStirnseite
челна страницаstirnseitig
стохастиченstochastisch
дънер, пън, етажStock
втвърдява се, застиваstocken
температура на втвърдяванеStockpunkt
вещество, материалStoff
секция за подаване на влакнести материалиStoffauflauf
свойство на материалаStoffeigenschaft
дифузияStoffübergang
пространствено ъглово съединениеStolleneckverbindung
мебел със скелетна конструкцияStollenmöbel
страница на скелетна конструкцияStollenwand
уплътнителна буксаStopbuchse
спирамstoppen
смущавамstören
неизправност, повредаStörung
без смущенияstörungsfrei
удар, тласъкStoß
натоварване на ударStoßbelastung
як на ударstoßfest
якост на ударStoßfestigkeit
изпитване на ударStoßprüfung
място на удараStoßstelle
ударен, на тласъциstoßweise
опънат, строгstaff
лъч, струяStrahl
излъчвамstrahlen
лъчиста енергияStrahlenergie
втвърден чрез облъчванеstrahlengehärtet
излъчвателStrahler
излъчванеStrahlung
приемател на излъчванеStrahlungsempfänger
лъчиста енергияStrahlungsenergie
лъчисто нагряванеStrahlungserwärmung
поле на облъчванеStrahlungsfeld
разпределие на лъчистия потокStrahlungsflußverteilung
канал за облъчванеStrahlungskanal
източник на излъчванеStrahlungsquelle
лъчиста сушилняStrahlungstrockner
сушене чрез облъчванеStrahlungstrocknung
буталнопресованstranggepreßt
бутална пресаStangpresse
бутално пресованеStangpressen
буталнопресов начинStangpreßverfahren
производствена линияStraße
стремя сеstreben
разстояние, дължина, отсечкаStrecke
граница за разтяганеStreckgrenze
пълнителStreckmittel
намазвам с бояstreichen
ивица, лентаStreifen
на ивициstreifig
условия за насипанеStreubedingungen
насипна плътностStreudichte
насипваща дюзаStreudüse
равнина на насипванеStreuebene
насипвамstreuen
насипваща машинаStreumaschine
насипване, разсейванеStreuung
насипващо устройствоStreuvorrichtung
насипващ валStreuwalze
сламаStroh
токStrom
вид на електрическия токStromart
преминаване на потокаStromdurchgang
тече, струиströmen
схема на токовите веригиStromlaufplan
елетропроводимостStromleifähigkeit
електическа сушилняStromtrockner
потокStrömung
скорост на потокаStrömugsgeschwindigkeit
електрозахранванеStrömversorgung
електрозахранванеStromzuführung
структураStruktur
структурно изменениеStrukturänderung
структуренstrukturell
увреждане на структуратаStrukturschädigung
структурен пенопластStrukturschaum
структурно различиеStrukturunterschied
структурно изменениеStrukturveränderung
чорапStrumpf
парче, късStück
единичен товарStpckgut
на парчетаstückig
брой на изделиятаStückzahl
студияStudie
проучване, изследванеStudium
степен, стъпалоStrufe
безстепенен, безстъпаленstrufenlos
степенна шахбаStrufenscheibe
знаменателStrufensprung
на степениstrufenweise
на стъпалаstufig
степенуванеStufung
столStuhl
производство на столовеStuhlbau
скелет на столStuhlgestell
индустрия за столовеStuhlindustrie
модел на столStuhlmodell
работилница за тапициране на столовеStuhlpolsterei
седалка на столStuhlsitz
пластина на вкопаема браваStulp
тъп, затъпенstumpf
съединение чрез приглажданеStumpfverbindung
часStunde
часова производителностStundenleistung
часовstündig
всеки часstündlich
опораStütze
подпирамstützen
щуцерStutzen
разстояние между опориStützweite
стиролStyrol
субективенsubjektiv
субстанцияSubstanz
заместване, субституцияSubstitution
замествам, суституирамsunstituieren
възможност за заместванеSubstitutionsmöglichkeit
субстранен байцSubstbeize
търсенеSuche
търсяsuchen
сулфидSulfid
отпадъчна сулфитна лугаSulfitablauge
сумаSumme
сумиранеSummierung
супортSupport
символSymbol
симетрияSymmetrie
симетриченsymmertisch
синхронен двигателSynchronmotor
синтезSynthese
синтетиченsynthetisch
системаSystem
систематиченsystematisch
табличенtabellarisch
таблицаTab, Tabelle
таблета (за зареждане на преса)Tablett
таблетна системаTablettsystem
лист, плочаTafel
вагонетка за листообразни материалиTafelwagen
денTag
дневенtäglich
конгрес, научна сесияTagung
такт, стъпкаTakt
поточна линияTaktstraße
в тактtaktweise
време на тактаTaktzeit
дълбочина на вдлъбнатинатаTaltiefe
тангентаTangente
тангенциаленtangential
тангенциално направлениеTangentialrichtung
тангенциален разрезTangentialschnitt
повърхнина на тангенциалния разрезTangentialschnittfläche
тангенциално положениеTangentialstellung
допирам, докосвамtangieren
елаTanne
пластинчата елова гъбаTannenblättling
елова дървесинаTannnenholz
танинTannin
импрегниран с танинtanningetränkt
танинов разтворTanninlösung
количество танинTanninmenge
тапетTapette
носна кърпаTaschentuch
чашаTasse
клавиш, бутонTaste
опипвамtasten
бутонен прекъсвачTaster
повърхнина на опипванеTastfläche
уред за опипванеTastgerät
дейностTästigkeit
фактTatsache
фактическиtatsächlich
апарат за потапянеTauchapparat
потапямtauchen
инсталация за потапянеTauchanlage
лакиране чрез потапянеTauchlackieren
потопяема помпаTauchpumpe
дълбочина на потапянеTauchtiefe
годен съмtaugen
годностTauglichkeit
оценявамtaxieren
тикова дървесинаTeakholz
техникаTechnik
техническиtechnisch
технологияTechnologie
технологиченtechnologisch
катранTeer
катранено маслоTeeröl
картон, напоен с катранTeerpappe
басейнTeich
част, дялTeil
отчастиteilautomatisch
частично автоматиченteilautomatisiert
делимteilbar
частицаTeilchen
частично наляганеTeildruck
спадане на частичното наляганеTeildruckgefälle
разлика в частичното наляганеTeildruckunterschied
производство на детайлиTeileherstellung
деля, разделямteilen
разделителTeiler
вземам участиеteilnehmen
частичен проблемTeilproblem
отчастиteils
частичноteilweise
телескопTeleskop
телескопиченteleskopartig
телескопичен шпинделTeleskopindel
чинияTeller
дискова шлифовъчна машинаTellerschleifmaschine
дискова сушилняTellertrockner
температураTemperatur
повишаване на температуратаTemperaturanstieg
температурна областTemperaturbereich
температуроустойчив, топлоустойчивTemperaturbeständigkeit
повишаване на температуратаTemperatururerhöhung
темпетарурен спадTemperaturgefälle
температуропроводимостTemperaturleifähigkeit
коефициент на температуропроводимостTemperaturleitzahl
измерване на температуратаTemperaturmessung
пропорционален на температуратаtemperaturproportional
регулиране на температуратаTemperaturregelung
терморегулаторTemperaturregler
температурно колебаниеTemperaturshwankung
температурен скокTemperatursprung
повишаване на температуратаTemperatursteigerung
ход на температуратаTemperaturverlauf
допълнително термично обработванеTempern
темпTempo
забавяне на темпаTempoverlust
тенденцияTendenz
тензорTensor
съобразно срокаtermingerecht
термитиTermiten
защитен от термитиtermitengeschützt
тест, изпитванеTest
метод за изпитванеTestmethode
скъпteuer
тъканиTextilien
теоретиченtheoretisch
теорияTheorie
терминологиченterminologisch
термичен, топлиненthermisch
термодифузияThermodiffusion
термодинамикаThermodiynamik
термоелементThermoelement
верига от термоелементиThermoelementkette
термометърThermometer
термично маслоThermoöl
термопластThermoplast
термопластиченthermoplastisch
топлинно напрежениеThermospannung
термостатThermostat
тиксотропенthixotrop
дълбок, нисъкtief
дълбок печатTiefdruck
машина за дълбок печатTiefdruckmaschine
метод за дълбок печатTiefdruckverfahren
валяк за дълбок печатTiefdruckwalze
дълбочинаTiefe
регулиране на дълбочинатаTiefedruckverstellung
най-ниското мястоTiefstelle
животноTier
животинскиtierisch
анималистичен мотивTiermotiv
масаTisch
ограничител на масаTischanschlag
настолен банцигTischbandsägemaschine
диаметър на масатаTischdurchmesser
повърхнина на масатаTischfläche
крак на масатаTischfuß
кант на масаTischkante
широчина на кант на масаTischkantenbreite
кламер за масаTischklammer
конструкция на масаTischkonstruktion
настолен циркулярTischkreissägemaschine
дължина на масатаTischlänge
дърводелец, мебелистTischler
дърводелствоTischlerei
дърводелски занаятTischlerhandwerk
мебелна плочаTischlerplatte
лицев фурнир за мебелни плочиTischerplattendeckfurnier
плот на масаTischplatte
страница на масаTischseite
удължаване на масатаTischverlängerung
покривка за маса и салфеткиTischwäsche
царга на масаTischzarge
дял на титановия двуокисTitandioxidanteil
толеранс, допускToleranz
толерансов обхватToleranzbereich
граница на толеранситеToleranzgrenze
допустимtolerierbar
томографияTomographie
тон, нюансTon
тон (мярка)Tonne
оттенъкTönung
тенджераTopf
изхвърляща пантаTopfband
отвор за изхвърляща пантаTopfbohrung
време за желиране (полувтвърдяване)Topzeit
тор (единица за измерване на налягане)Torr
стробираща (избираща) схемаTorschaltung
усукванеTorsion
якост на усукванеTorsionsfestigkeit
тотален, цялостен, съвсем, напълноtotal
мебелен точиларTotenuhr
мъртва точкаTotpunkt
трахеяTrachee
трахеидTracheide
традицияTradition
свързан с традициятаtraditionsgebunden
традиционенtraditionell
носяtragen
носеща частTräger
път на носителяTrägerbahn
якост на огъване на носеща гредаTrägerbiegefestigkeit
дължина на носеща гредаTrägerlänge
материал на подложкатаTrägermaterial
носеща хартияTrägerpapier
носеща плочаTrägerplatte
носещ материалTrägerwerkstoff
товароспособностTragfähigkeit
носещ скелетTraggerüst
носеща конструкцияTragkonstruktion
носещо тялоTragkörper
носеща летваTragleiste
носеща плочаTragplatte
тренировкаTraining
който, може да се импрегнираtränkbar
годност за импрегниранеTränkbarkeit
напоявам, импрегнирамtränken
резултат от импрегниранетоTränkergebnis
импрегнационен разтворTränkflotte
течност за импрегниранеTränkflüssigkeit
съд за импрегниранеTränkgefäß
импрегнационна смесTränkgemisch
количество на импрегнационната смолаTränkharzmenge
казан за импрегниране, автоклавTränkkessel
импрегнационен разтворTränklösung
средство за импрегниранеTränkmittel
поглъщане на импрегнационното веществоTränkmittelaufnahme
разход на импрегнационно веществоTränkmittelverbrauch
технология на импрегниранеTränktechnologie
съд (вана) за импрегниранеTränktrog
импрегниранеTränkung
хистерезис на импрегниранетоTränkungdhysterese
метод за импрегниранеTränkverfahren
поведение (ракция) при импрегниранеTränkverhalten
импрегнирана масивна дървесинаTränkvollholz
време за импрегниранеTränkzeit
трансформацияTransformation
транспортTransport
превозим, мобиленtransportabel
транспортна лентаTransportband
транспортно съоръжениеTransporteinrichtung
скорост на транспортиранеTransportgeschwindigkeit
помощно транспортно средствоTransporthilfsmittel
транспортирамTransportieren
транспортен капацитетTransportkapazität
транспортни услугиTransportleistungen
транспортно средствоTransportmittel
транспортен обемTransportraum
повреди при транспортиранеTransportschäden
транспортиращ шнекTransportschnecke
транспортна системаTransportsystem
транспортен обемTransportvolumen
дължина на трасетоTrassenlänge
траверсаTraverse
вземам меркиtreffen
движа, задвижвамtreiben
порообразувателTreibmittel
основна посокаTrend
определящ основната посока на развитиеtrendbestimmend
трион на делителен банцигTrennbandsägeblatt
делителен банцигTrennbandsägemaschine
отделям, разделямTrennen
разделителна фугаTrennfuge
разделителTrennmittel
вградена преградна мебелTrennwand
стълбаTreppe
появява сеtreten
триалкилфосфатTrialkyplphosphat
фунияTrichter
сухtrocken
бункер за сухи дървесни частициTrockenbunker
якост в сухо състояниеTrockenfestigkeit
съдържание на абсолютно сухо веществоTrockengehalt
сушилна камераTrockenkammer
сухо каширанеTrockenkaschierung
метод за сухо пресованеTrockenpreßverfahren
сухо шлифованеTrockenschniff
сухо рязанеTrockenschnitt
температура на сушенеTrockentemperatur
сух термометърTrockenthermometer
сух методTrockenverfahren
вагонетка от тунелна сушилняTrockenwagen
време на сушенеTrockenzeit
суша (се), съхнаtrocken
сушилняTrockner
регулиране(настройване) на сушилнятаTrocknereinstellung
производителност на сушилнятаTrocknerleistung
сушенеTroknung
фаза (етап) на сушенеTrocknungsabschnitt
сушилен агрегатTrocknungsaggregat
сушилно съоръжениеTrocknungsanlage
условия за сушенеTrocknungsbedingungen
характеристика на сушенетоTrocknungscharakteristik
продължителност на сушенеTrocknungsdauer
диаграма на сушенетоTrocknungsdiagramm
резултат от сушенетоTrocknungsergebnis
спадане на влажността при сушенеTrocknungsgefälle
скорост за сушенеTrocknungsgeschwindigkeit
материал за сушенеTrocknungsgut
фигура от наредени материали за сушенеTrocknungsgutstapel
сушилна камераTrocknungskammer
сушилен канал, тунелна сушилняTrocknungskanal
среда за сушенеTrocknungsmedium
метод за сушенеTrocknugsmethode
средство за сушене, среда за сушенеTrocknungsmittel
параметър на сушенеTrocknungsparameter
период на сушенеTrocknungsperiode
план на сушене, режим на сушенеTrocknungsplan
процес на сушенеTrocknungsprozeß
сушилно помещениеTrocknungsraum
пукнатини, получени при сушенеTrocknungsrisse
технология на сушенеTrocknungstechnologie
температура на сушенеTrocknungstemperatur
метод на сушенеTrocknungsverfahren
поведение (реакция) при сушенеTrocknungsverhalten
протичане на процеса на сушенеTrocknungsverlauf
опит за сушенеTrocknungsversuch
процес на сушенеTrocknungsvorgang
съпротивление при сушенеTrocknungswidestand
време за сушенеTrocknungszeit
зона (секция) на сушенеTrocknungszone
съд, вана, коритоTrog
барабанTrommel
барабанна коробелачна машинаTrommelentrinder
барабанна секачна машинаTrommelhackrotor
лакиране в барабанTrommellackieren
барабанна шлифовъчна машинаTrommelschleifmaschine
барабанна секачна машинаTrommelschnitzler
капчицаTröpfchen
капкаTropfen
тропическиtropisch
въпрекиtrotz
въпреки товаtrotzdem
помътняванеTrübung
раклаTruhe
способност, годностTüchtigkeit
пораTüpfel
пориTüpfelung
вратаTür
панта на вратаTürband
облицовка на вратаTürbekleidung
турбинна сушилняTurbinentrockner
платно на вратаTürblatt
турбулентенturbulent
турбулентностTurbulenz
турбулентна клапаTurbulenzklappe
равнина на вратаTürebene
елемент на вратаTürenelement
производство на вратиTürenerzeugung
производство на вратиTürenproduktion
крило на вратаTürflügel
фронтална страна на вратаTürfront
хастар на вратаTürfutter
произвеждащ вратиtürherstellend
вътрешна страна на вратаTürinnenseite
кулаTurm
въртящ се кулокранTurmdrehkran
рамка (каса) на вратаTürrahmen
панта на вратаTürschrnier
затваряне на врата, заключване на вратаTürschließen
брава на вратаTürschloß
праг на вратаTürschwelle
стена-вратаTürwand
тип, видTyp
типиченtypisch
типизацияTypung
навсякъдеüberall
преработвамüberarbeiten
надстроявамüberbauen
съединение чрез зарязванеÜberblattung
обзор, прегледÜberblick
покривамüberdecken
превъртанеÜberdrehen
свръхналяганеÜberduck
над средното (ниво)überdurchschnittlich
един върху другübereinander
поставям един върху другübereinanderlegen
лежат един върху другübereinanderliegen
съвпадам, съгласувам сеübereinstimmen
съвпаданеÜbereinstimmung
излишенüberflüssig
пренасям, прехвърлямüberführen
пренасянеÜberführung
предаванеÜbergabe
преходÜbergang
перде от плътен платÜbergardine
предавамübergeben
преминавамübergehen
заливамübergießen
изобщо, въобщеüberhaupt
прегрявамÜberhitzen
изпреварвамüberholen
кръстосвамüberkreuzen
наслоявамüberlagern
наслояванеÜberlagerung
застъпва сеüberlappen
претоварванеÜberlastung
превъзхождамüberlegen
превъзходствоÜberlegenheit
разсъждениеÜberlegung
надмяркаÜbermaß
прекомерен, прекаленübermäßig
поеманеÜbernahme
поемамübernehmen
съединениеÜberplattung
проверявамüberprüfen
проверкаÜberprüfung
изненадвамüberraschen
свръхостротаÜberschärte
превишавам, надвишавамüberschreiten
преглед, обзорÜbersicht
прегледенübersichtlich
прегледностÜbersichtlichkeit
издатък, издаване напредÜberstand
издържам (натоварване)überstehen
издаващ се, подаващ се напредüberstehend
превишавам, надвишавамübersteigen
наднормална температураÜbertemperatur
сушилня, работеща с повишена температураÜbertemperaturtrockner
пренасям, предавамübertragen
пренасяне, предаванеÜbertragung
предавателна веригаÜbertragungskette
превъзхождам, надминавамübertreffen
наблюдавам, контролирамüberwachen
наблюдение, контролÜberwachung
задача на наблюдениетоÜberwachungsaufgabe
зарастванеÜberwallung
преобладаваÜberwiegen
преобладаващüberwiegeng
преодолявамüberwinden
убедителенüberzeugend
покривамüberziehen
покритиеÜberzug
обичаенüblich
обикновеноüblicherweise
останалübrig
впрочемübrigens
П-образна формаU-Form
П-образенU-förmig
П-образно гумено уплътнениеU-Gummidichtung
часовникUhr
ултразвуков генераторUltaschallgenerator
за, за даum
реконструкция, преустройствоUnbildung
завъртане, оборотUmdrehung
обем, обхват, размер, периметърUmfang
обширенumfangreich
периферно фрезованеUmfangsfräsen
периферна скоростUmfangsgeschwindigkeit
периферна силаUmfangskraft
обхващамumfassen
обширенumfassend
пластично изменение на форматаUmformen
преобразувателUmformer
общуванеUmgang
заобикалям, ограждамumgeben
околна средаUmgebung
атмосфера на околната средаUmgebugsatmosphäre
веднага, незабавноumgehend
обратенumgekehrt
обвиванеUmhüllung
връщам се обратно, назад, обръщам посоката на движениеumkehren
реверсивна сушилняUmkehrtrockner
реверсивно устройствоUmkehrvorrichtung
изкълчвамumknicken
циркулацияUmlauf
транспортна ламарина, цулагаUmlaufblech
циркулиращ, движещ се кръгumlaufend
оборотни средстваUmlaufmittel
обвързване на оборотните средстваUmlaufmittelbindung
фонд от оборотни средстваUmlaufmittelfonds
швартнаUmleimer
направлявам, насочвам в противопожна посокаumlenken
направляваща ролкаUmlenkrolle
циркулиращ въздухUmluft
дюзова сушилня, работеща с циркулиращ въздухUmluftdüsentrockner
сушене с циркулиращ въздухUmlufttrocker
обвивам, облицовамummanteln
облицовка, обвивкаUmmantelung
преизчислявамumrechnen
преизчисляванеUmrechnung
коефициент за преизчисляванеUmrechnungskoeffizient
коефициент за преизчисляванеUmrechnungsfaktor
коефициент за преизчисляванеUmrechnungszahl
очертавамumreißen
очертание, контурUmriß
форма на контуритеUmrißform
преустройствоUmriüstung
оборотUmsatz
превключвамumschalten
обгръщам, обвивамumschlingen
описвамumschreiben
описванеUmschreibung
процес на преквалификацияUmschulungsprozeß
прелом, обратUmschwung
превърщанеUmschzung
степен на превръщанеUmschzungsgrad
напразноumnonst
обстоятелствоUmstand
преустройвамumstellen
обтичамumströmen
циркулирамumwälzen
циркулационна помпаUmwälzpumpe
циркулазионен метод за смесванеUmwälzverfahren
превръщам, преобразувамumwandeln
превръщане, трансформиранеUmwandlung
околна средаUmwelt
условия на околната средаUmweltbedingungen
защита на околната средаUmweltschutz
независимunabhängig
независимостUnanhängigkeit
ненатрапчивunaufdringlich
незабележимunauffällig
необработенunbearbeitet
несъмнен, безспоренunbedenklich
безусловен, задължителенunbedingt
незадоволителенunbefriedigend
неограниченunbegrenzt
необработенunbehandelt
непознатunbekannt
незабелязанunbemerkt
невзет под вниманиеunberücksichtigt
необрязан, незаръбенunbesäumt
необлицованunbeschichtet
негоденunbrauchbar
негорим, незапалимunbrennbar
и, аung
неплътностUndichtigkeit
неравност, грапавостUnebenheit
абсолютно необходимunentbrehrlich
наложителенunerläßlich
нежеланunerwünscht
злополукаUnfall
опасност от злополукаUnfallgefahr
възможност за злополукаUnfallmöglichkeit
осигурен срещу злополука, обезопасенunfallsicher
независимо от, въпрекиungeachtet
приблизителноungefähr
неточностUngenauigkeit
недостатъчен, незадоволителенungenügend
ненаситенungesättigt
необученungeschult
незащитенungeschützt
неволенungewollt
неназъбенungezahnt
неравенungleich
неравномеренungleichmäßig
неравенствоUngleichung
система от неравенстваUngleichungssystem
неблагоприятенungünstig
унифицирамunifizieren
унифициране, унификацияUnifizierung
универссаленuniversal
универсален панаирUniversalmesse
универсална олепиляваща машинаUniversalbeleimmaschine
универсална бормашина за отвори на диблиUniversaldübelbohrmaschine
универсална изпитвателна машинаUnoversalprüfmaschine
универсална машина за заточване на инструментиUniversalwerkzeugschleifmaschine
универсална дробилна машинаUniversalzerspaner
универсаленuniversell
неясенunklar
неяснотаUnklarheit
нелегиранunlegiert
неразглобяем, неразтворимunlösbar
неразтворимunlöslich
непосредственunmittelbar
невъзможенunmöglig
ненужен, излишенunnötig
непарафиниранunparaffiniert
неполяренunpolart
неправиленunregelmäßßg
неравномерностUnregelmäßigkeit
нас, на нас, ниuns
ненадлежен, несъответен, несъобразенunsachgemäß
неселективенunselektiv
нашunser
невидимunsichtbar
долуunteb
при, подunter
доленunter
фундамент, долна част (на машина, съоръжение)Unterbau
дъноUnterboden
прекъсвамunterbrechen
поставям, инсталирамunterbringen
поставяне, инсталиранеUnterbringung
подналягане, вакуумUnterdruck
долно крило (на прозорец)Unterflügel
фрезмашина с долно разположение на шпинделитеUnterfräsmaschine
вътрешен фурнир, блиндфурнир, фурнир-хастарUnterfurnier
скелетUntergestell
подразделямuntergliedern
подunterhalb
развлечение, забавлениеUnterhaltung
подложкаUnterlage
подложна хартияUnterlegapapier
подложна шайбаUnterlegscheibe
подлежаunterliegen
предприемамunternehmen
предприятиеUnternehmen
предприемачUnterbehmer
подценявамunterschätzen
различавам се, отличавам сеunterscheiden
развличане, отличаванеUnterscheiung
отличителен белегUnterscheidungsmerkmal
разлика, различиеUnterschield
различенunterschiedlich
долен шкафUnterschrank
завинтван отдолуunterschrauben
по-малък е, по-малки саunterschreiten
долна странаUnterseite
намаляване, редуциранеUntersetzung
понижено напрежениеUnterspannung
подчертавамunterstreichen
подкрепямunterstützen
подкрепаUnterstützung
изследвамuntersuchen
изследванеUntersuchung
резултат от изследванеUntersuchungsergebnis
материал за изследванеUntersuchungsmaterial
метод на изследванеUntersuchungsmethode
обект на изследванеUntersuchungsobjekt
метод на изследванеUntersuchungsverfahren
долна частUnterteil
подразделямunterteilen
понижена температураUntertemperatur
бельоUnterwäsche
складиране (съхраняване) под водаUnterwasserlagerung
подлагам (на изпитване)unterwerfen
подлагам (на изпитване)unterziehen
неизбеженunumgänglich
вакуумVakuum
вакуумен кранVakuumhahn
вакуумна помпаVakuumpumpe
вакуумно устройство за закрепване (на детайли)Vakuumspannvorrichtung
вакуумна сушилняVakuumtrockner
вакуумно сушенеVakuumtrocknung
вариращ, променливvariabel
променливостVariabilität
променлива (величина)Variable
вариантVariante
с много вариантиvariantenreich
дисперсионен анализVarianzanalyse
вариация, изменениеVariation
амплитуда на вариациятаVariantionsbreite
вариационен коефициентVariantionskoeffizient
варирам, изменям (се)variieren
векторVektor
вентил, клапанVentil
обобщениеVerallgemeinerung
остарямveralten
променлива (величина)Veränderliche
изменям (се)verändern
изменениеVeränderung
закрепвамverankern
принуждавам, накарвам, давам поводveranlassen
поводVeranlassung
оценявамveranschlagen
организиранеVeranstaltung
отговоренverantwortlich
преработвамverarbeiten
този, който се преработваVerarbeiter
преработванеVerarbeitung
свойства, позволяващи преработванетоverarbeitungseigenschlaften
технология на преработванеVerarbeitungstechnologie
съвкупност, съединение (от клетки)Verband
застроявамverbauen
подобрявамverbessern
подобряванеVerbesserungsmöglichkeit
възможност за подобряванеVerband
забранявамverbauen
който може да се свързваverbindbar
свързвам, съединявамverbinden
съединителVerbinder
задължителенverbindlich
съединение, сглобка, свързванеVerbindung
вид съединениеVerbindungsart
елемент на съединениеVerbindungselement
повърхнина на съединяванеVerbindungsfläche
междинен транспортьорVerbindungsförderer
съединително звеноVerbindungsglied
средство за съединяванеVerbindungsmittel
възможност за съединяванеVerbindungsmöglichkeit
място на съединяванетоVerbindungsstelle
техника на съединяванетоVerbindungstechnik
посинявамverblauen
закривам с преградаverblenden
потребление, разходVerbrauch
(из)разходвамverblauchen
потрбителVerbraucher
навик за потреблениеVerbrauchsgewohnheit
стоки за потреблениеVebrauchsgüter
разпространявамverbreiten
изгарянеVerbrennung
свързванеVerbund
двоен прозорец със свързани крилаVerbundfenster
сглобяема конструкцияVerbundskonstruktion
пластовослепена плоча, мебелна почаVerbundplatte
двуслойна стоманаVerbundstahl
многослоен материалVerbundwerkstoff
хромирамverchromen
образува пара, изпарява сеverdampfen
образуване на пара, изпаряванеVerdampfung
изпарителна мощностVerdampfugsleistung
сушене чрез образуване на параVerdampfugstrocknung
дължаverdanken
закривам, скривамverdecken
изяснявамverdeutlichen
компресорVerdichter
уплътняване, скъстяванеVerdichtung
заслужавамverdienen
удвояванеVerdoppelung
измествамverdrängen
изместванеVerdrängung
усукванеverdrehen
усукванеVerdrehung
съединение чрез диблиVerdübelung
годност на разрежданеVerdünnbarkeit
разреждамverdünnen
изпарениеVerdunsten
изпарениеVerdunstung
изпарителна мощностVerdunstungsleistung
изпарително сушенеVerdunstungstrocknung
коефициент на изпарениеVerdunstungszahl
облагородявамveredeln
облагородяванеVeredlung
материал за облагородяванеVeredlungsmaterial
споразумениеVereinbarung
обединявамvereinen
опростявамvereinfachen
опростяванеVereinfachung
уеднаквявамvereinheitlichen
уеднаквяванеVereinheitlichung
обединявамvereinigen
единичен, отдалеченvereinzelt
постъпвам, действамverfahren
методVerfahren
комбинация от методиVerfahrenskombination
технологичен етапVerfahrensschritt
технологичен етапVerfahrensstufe
технологияVerfahrenstechnik
технологиченverfahrenstechnisch
вариант на методVerfahrensvariante
опростяване на методаVerfahrensvereinfachung
начин на постъпванеVerfahrensweise
изменение на цветаVerfärben
изменение на цветаVerfärbung
опасност от изменение на цветаVerfärbungsgefahr
авторVerfasser
влияние на междуотрасловите връзкиVerflechtungswirkung
проследявамverfolgen
годност на деформиранеVerformbarkeit
деформирамverformen
деформацияVerformung
степен на деформацияVerformunggrad
поведение при деформацияVerformungsverhalten
наличенverfügbar
наличностVerfügbarkeit
разполагам (с нещо)verfügen
разположениеVerfügung
остъклявамverglasen
остъкляванеVerglasung
температура на втвърдяванеVerglassungstemperatur
сравнениеVergleich
сравнимvergleichbar
сравнявамvergleichen
възможност за сравнениеVergleichsmöglichkeit
образец за сравняванеVergleichsmuster
еталонна плочаVergleichsplatte
сравнително изследванеVergleichsuntersuchung
цел на сравнениетоVergleichszweck
сравняванеVergleichung
посивяванеVerdrauen
увеличавамvergrößern
увеличаванеVergrößerung
маса за заливанеVergußmasse
облагородявамvergüten
облагородяванеVergütung
ефект от облагородяванетоVergütunseffekt
мероприятие за облагородяванеVergütungsmaßnahme
метод за облагородяванеVergütungsverfahren
цел на облагородяванетоVergütungsziel
реагираverhalten
поведение, реакцияVerhalten
отношениеVerhältnis
сравнителноverhältnismäßig
осмоляванеVerharzen
възпрепятствамverhindern
вдървесиненverholzt
предпазвамverhüten
поставям на кант, заклинвамverkanten
продавамverkaufen
заклинвамverkeilen
образуване на ядроVerkernung
свързвам машини в автоматична поточна линияverketten
свързване на машини в автоматична поточна линияVerkettung
слепвамverkleben
слепванеVerklebung
степен на слепванеVerklebungsgrad
техника на слепванеVerklebungstechnik
облицовка, облицованеVerkleidunk
материал за облицованеVerkleidungsmaterial
облицовъчна частVerkleidungsteil
намалявамverkleinern
свързванеVerknüpfung
съкращавамverkürzen
съкращаванеVerkürzung
изместванеVerlagerung
удължавамverlängen
забавямverlangsamen
напускамverlassen
протичане, ходVerlauf
преминааverlaufen
отклоняванеVerlaufen
придавамverleihen
слепвамverleimen
машина за снаждане на фурнирVerleimmaschine
слепванеVerleimung
качество на слепванеVerleimugsqualit
тип слепванеtVerleimungstyp
време на слепванеVerleimugszeit
наранявам, повреждамverletzen
губя, загубвамverlieren
загубаVerlust
коефициент на загубитеVerlustfaktor
избягвамvermeiden
избягванеVermeidung
отбелязвамvermerken
намалява (се)vermindern
намаляванеVerminderung
смесвамvernmuschen
предавам, давам (знания)vermitteln
посредникVermittler
възможностVermögen
предполагамvermuten
вероятенvermutlich
занемарявамvernachlässigen
пренебрегванеVernachlässigung
съединение с гвоздейVernagelung
съединявам мрежовидно (молекули)vernetzen
мрежовидно съединение (на молекули)Vernetzung
никелирамvernickeln
разуменvernünftig
публикувамveröffentlichen
публикацияVeröffentlichung
опаковамverpacken
опакованеVerpackung
средство за опаковане, амбалажVerpackungsmittel
материал за опакованеVerpackungswerkstoff
пресовамverpressen
извършванеVerrichtung
затварям с риглаverriegeln
намалявамverringern
намаляванеVerringerung
премествам чрез плъзганеverrutschen
експедицияVersand
готов за експедицияversandfertig
облицовкаVerschalung
разпенвамverschäumen
разпенванеVerschäumung
който, може да се изместваverschiebbar
измествамverschieben
изместванеVerschiebung
различенverschieden
разнообразенverschiedenartig
на няколко пътиverschlechtlich
влошавамverschlechtern
влошаванеVerschlechterung
износванеVerschleiß
износвамverschleißen
износоустойчивverschleißfest
износоустойчивостVerschleißfestigkeit
износваща се повърхностVerschleißfläche
крива на износванеVerschleißkurve
следа от износванеVerschleißmarke
съпротивление при износванеVerschleißwiderstand
затварямverschließen
затваряне, заклюяванеVerschluß
замърсявамverschmutzen
замърсяванеVerschmutzung
степен на замърсяванеVerschmutzungsgrad
завинтвамverschrauben
изчезвамverschwindeb
снабдявам, съоръжавамversehen
смесвам, примесвамversetzen
запечатвамversiegeln
запечатванеVersiegelung
снабдяванеVersorgung
поставям шплентversplinten
обещавамversprechen
преминаване в крехко състояниеVersprödung
склонност към трошливостVerspödungsneigung
разбираемverständlich
усилвамverstärken
усилвателVerstärker
разбирамverstehen
усилване, втвърдяванеVersteifen
регулируемverstellbar
регулирамverstellen
възможност за преместванеVerstellmöglichkeit
преместванеVerstellung
запушване, задръстванеVerstopfung
възможност за нанасяне с четка (боя)Verstreichbarkeit
опит, изпитванеVersuch
опитвам (се)versuchen
протичане на опитаVersuchsablauf
изпитвателна уредбаVersuchsanlage
организиране на опитаVersuchanordnung
оценка на резултата на опитаVersuchauswertung
условия на опитаVersuchbedingungen
опитни данниVersuchsdaten
продължителност на опитаVersuchsdauer
провеждане на опитаVersuchsdurchführung
опитна уредбаVersuchseinrichtung
опитно бичене (разкрояване)Versuchseinschnitt
резултат от опитаVersuchsegebnis
дървесина за изпитванеVersuchsholz
методика на опитаVersuchsmethode
планиране на опитаVersuchsplannung
програма за извършване на опитиVersuchsprogramm
серия от опитиVersuchsreihe
схема на опитаVersuchsshema
експериментална производствена линияVersuchsstrecke
опитно сушенеVersuchstrocknung
обем на опитаVersuchsumfang
вариант на опитаVersuchsvariante
опитно, чрез изпитванеversuchsweise
изпитвателен инструментVersuchswerkteug
опитни данниVersuchswerte
цел на опитаVersuchszweck
защитаVerteidigung
разпределямverteilen
разпределителVerteiler
разпределителен валVerteilerwalze
разпределянеVerteilung
разпределително устройствоVerteilungseinrichtung
вдлъбнатvertieft
вдлъбнатинаVertiefung
вертикаленvertikal
вертикален блокбанцигVertikalblockbandsägemaschine
вертикална фрезмашинаVertikalfräsmaschine
вертикален гатерVertikalgatter
вертикален каналVertikalkanal
вертикален бункерVertikalsilo
зареждане с вертикално транспортиранеVertikaltransportbeschikung
поносимостVeträglichkeit
доверителна областVetrauensbereich
доверителна границаVetrazensgrenze
доверителен интервалVetrauensintervall
приемливvertretbar
застъпвам (мнение)vertreten
представителVertreter
пласментVetrieb
замърсяванеVerunreinigung
причинявамverursachen
усъвършенствамvervollkommnen
срасналverwachsen
управление, администрацияVerwaltung
трансформируемverwandlungsfähig
трансформируема мебелVerwandlungsmöbel
бъркамverwechseln
престоявамverweilen
време на престояванеVerweilzeit
отпрявам, насочвамverweisen
използваемverwendbar
използваемостVerwendbarkeit
употребявамverwenden
употребаVerwendung
област на употребаVerwendungsgebiet
възможност за употребаVerwendugsmöglichkeit
цел на употребаVerwendugszweck
измятанеVerwerfen
използваемverwertbar
използваемостVerwertung
използвамverwerten
използванеVerwertung
осъществявамverwirklichen
осъществяванеVerwirklichung
заличавамverwischen
назъбвамverzahnen
отбелязвамverzeichen
списъкVerzeichnis
изкривяванеVerzerrung
изкривявам сеverziehen
изкривяванеVerziehung
забавямverzögern
забавянеVerzögerung
изкривяванеVerzug
сравниvgl., vergleiche
вибрацияVibration
вибрационно подаващо устройствоVibrationsaufgeber
вибрационна машина за нанасяне на лепилоVibrationsbeleimungsmaschine
без вибрацииvibrationsfrei
вибрационна шлифовъчна нашинаVibrationsschleifmaschine
вибрационно рязанеVibrationsschnitt
вибрационна системаVibrationssystem
вибрационна сушилняVibrationstrockner
вибраторVibrator
многоviel
многократенvielfach
многообразие, разнообразиеVielfalt
многообразие, разнообразиеvielfältig
по-скороvielmehr
многословенvielschichtig
многостраненvielseitig
многостранностVielseitigkeit
голям бройVielzahl
многоклетъченvielzellig
четириvier
ножов вал с квадратно сечениеVierkantmesserwelle
четириъгълен щифтVierkantstift
четири пътиviermal
вал с четири ножаViermesserwelle
маса за четири душиVierpersonentisch
четвъртиvierte
с четири вратиviertürig
вискозитетViskosität
визуаленvisuell
килим (от дървени влакна)Vlies
образуване на килим от дървени влакнаVliesbildung
народVolk
народно стопанствоVolkswirschaft
народностопанскиvolkswirschaftlich
пълен, плътенvoll
напълно автоматиченvollautomatisch
напълно автоматизиранvollautomatisiert
пълна автоматизацияVollautomatisierung
пълно опъване (обтягане)Volleinspannung
вертикален гатерVollgatter
набъбнал до краен пределvollgequollen
масивна дървесинаVollholz
швартна от масивна дървесинаVollholzankleber
швартна от масивна дървесинаVollholzanleimer
тънка дъска от масивна дървесинаVollholzdickte
среден слой от масивна дървесинаVollholzmittellage
царга от масивна дървесинаVollholzzargenholz
напълно, пъленvöllig
напълно, пъленvollkommen
твърд картонVollpappe
плътна плочаVollplatte
пълен, напълноvollständig
извършва сеvollziehen
волтVolt
обамVolumen
обемно дозиранеVolumendosierung
стойност на обемното набъбванеVolumenquellwert
коефициент на обемно набъбванеVolumenquellzahl
стойност на обемното съсъхванеVolumenschwindwert
коефициент на обемното съсъхванеVolumenschwindzahl
обемно отношениеVolumenverhältnis
наvon
един от другvoneinander
предиvor
предхождамvorangehen
определям предварителноvorausbestimmen
предварително определянеVorausbestimmung
предхождамvorausgehen
прогнозаVoraussage
прогнозирамvoraussagen
предполагам, допускамvoraussetzen
предпоставкаVoraussetzung
вероятно, както изглеждаvoraussichtlich
уговоркаVorbehalt
предварително обработванеVorbehandlung
подготвямvorbereiten
предпазен, профилактиченvorbeugend
предпазно средствоVorbeugungsmittel
примеренvorbildlich
преденvorder
преден планVordergrung
предна странаVorderseite
предна частVorderteil
предна масаVordertisch
предна царгаVorderzarge
неотложенvordringlich
изпреварванеVoreilung
ъгъл на изпреварванетоVoreilungswinkel
придвижвам се напредvorfahren
изработвам предварителноvorfertigen
център за предварително изработванеVorfertigungszentrum
предна пещVorfeuerung
запланувано времеVorgabezeit
процесVorgang
предварително оформенvorgeform
предварително зададенvorgegeben
действиеVorgehen
начин на постъпванеVoegehensweise
междинна предавкаVorgelege
предисторияVorgeschichte
намерение, проектVorhaben
насичам, предварителноvorhacken
наличенvorhanden
наличиеVorhandensein
завеса, пердеVorhang
предиvorher
предходенvorhergehend
предишенvorherig
среща сеvorkommen
предварително лакиранеVorlackierung
проектVorlage
преден ходVorlauf
временен, засегаvorläufig
поставям предvorlegen
съществуваvorliegen
настоящvorliegend
отпредvorn
предприемамvornehmen
предимноvornehmlich
от самото началоvornherein
пресовам предварителноvorpressen
предимноvorrangig
запасVorrat
запасен резервоарVorratsbehälter
приспособлениеVorrichtung
придвижвам се напредvorrücken
включвам пред (нещо)vorschalten
избутвам напредvorschieben
предположениеVorschlag
предполагамvorschlagen
първо преминаване (на труп през гатера)B?Vorschnitt
първо преминаване (на труп през гатера)Vorschnittergägemaschine
предписвамvorschreiben
предписаниеVorschrift
задвижване при подаванеVorschub
подавателен механизъмVorschubapparat
смяна на подавателната лентаVorschubbsndwechsel
подавателно движениеVorschubbewendung
налягане при подаванеVorschubdruck
подавателен механизъмVorschubeinheit
подавателно устройствоVorschubeinrichtung
подавателен механизъмVorschubgerät
скорост на подаванеVorschubgeschwindigkeit
подавателен механизъмVorschubgetriebe
мощност на подаванеVorshubleistung
подавателен механизъмVorshubmechanismus
направление на подаванетоVorshubrichtung
ъгъл на направлението на подаванеVorschubrichtungswinkel
прекъсване на подаванетоVorschubstrockung
система за подаванеVorschubsystem
регулиране на подаванетоVorchubverstellung
подавателен валVorschubwalze
път на подаванетоVorschubweg
предвиждамvorsehen
предварително разцепванеVorspaltung
напрягам предварителноvoerspannen
предварително напряганеVorspannung
управа, ръководствоVorstand
издаващ се напредvorstehend
представляваVostrellubf
боя за предварително боядисванеVorstreichfarbe
предимствоVorteil
изгоденvorteilhaft
излизащ напредvotreteng
предварително сушенеVotrocknung
времененvorübergehend
предразсъдъкVorurteil
предварителен опитVorversuch
избирам предварителноvorwählen
програмно управлениеVorwahlsteuerung
система за предварително програмиранеVorwahlsystem
подгрявамvorwärmen
нагревател за предварително нагряванеVorwärmer
напредvorwärts
метод за предварително омекчаванеVorweichverfahren
предимноvorwiegend
преждевременноvorzerkleinern
раздробявам предварителноVorzerkleinerung
предимствоvorzugsweise
вулканфибърVulkanfiber
везнаWaage
хоризонталенwaagerecht
хоризонтална равнинаWaagerechtebene
клетъчен пълнежWabenkern
среден клетъчен слойWabenmittellage
клетъчна скелетна структураWabenskelettkonstruktion
клетъчна пълнежна конструкцияWabenverbundkonstruktion
клетъчна пълнежна плоча от дървесни частициWabenverbundspanplatte
восъкWachs
восъчен байцWachsbeize
восъчна емулсияWachsmulsion
раста, нараствамwachsen
растеж, нарастванеWachsstum
люлееенеWackeln
тегловна чаша, чаша за претеглянеWägeglas
вагон, вагонеткаWagen
движение на вагонеткаWagenbewegung
транспортиране с вагонеткаWagenförderung
неточност при претеглянеWageungenauigkeit
вагонWaggon
вагоностроенеWaggonbau
теглене, меренеWägung
изборWahl
избираемwählbar
избирамwählen
чрез изборwahlweise
истинскиwahr
през време на, докатоwährend
възприемамwahrnehmen
вероятенwahrscheinlich
вероятностWahrscheinlichkeit
запазванеWahrung
гораWald
горска почваWalderde
прясно отсеченwaldfrisch
трески, получени при дърводобиваWaldhackschnitzel
асортимент дървен материал, получен при дърводобиваWaldholzsortiment
орехово дървоWaldnußbaum
валц, вал, валяк, ролкаWalze
валцовамwalzen
задвижване на валаWalzenanbetrieb
валцова сушилняWalzenbahntrockner
валова машина за олепиляване на дървесни частици, смесителWalzenbeleimmaschine
налягане на валаWalzendruck
валова леко нанасяща мапинаWalzenlackauftragsmaschine
двойка валциWalzenpaar
валова шлифовъчна машинаWalzenschleifmaschine
валова швабелмашинаWalzenschwabbelmaschine
валова машина за нанасяне на китWalzenspachtelmaschine
валова леконанасяща машинаWalzlackiermaschine
търкалящ се лагерWälzlager
стена, страница (на мебел)Wand
перваз за стенаWandbord
подвижна масаWandertisch
площ на стенаWandfläche
оформяне на стенаWandgestaltung
преобразувателWandler
изменениеWandlunf
ламперияWandpaneel
плоча за облицоване на стенаWandplatte
удвояване на страницаWandverdoppelung
стенна облицовкаWandverkleidung
страницаWange
стока, изделиеWare
топълwarm
топлинаWärme
отдаване на топлинаWärmeabgabe
топлинно разширениеWärmeausdehnung
коефициент на топлинното разширениеWärmeausdehnungskoeffizient
топлообменWärmeaustausch
потребност от топлинаWärmeaustauschvermögen
обусловен от топлинаWärmebedarf
термообработенwärmebedingt
термично обработванеwärmegehandelt
топлоустойчивостWärmebeständigkeit
топлинен балансWärmebilanz
топлоизолационен слойWärmedämmschicht
топлинно разширениеWärmedehnung
коефициент на топлопредаванеWärmedurchgangszahl
топлинно въздействиеWärmeeinwirkung
топлинна енергияWärmeenergie
разход на топлинна енергияWärmeenergieverbrauch
производство на топлинна енергияWärmeerzeugung
втвърдяващ се под влияние на топлинатаwärmehärtend
топлинна мощностWärmeleistunh
проводник на топлинаWärmeleiter
топлопроводимостWärmeleifähigkeit
провеждане на топлинаWärmeleitung
топлопроводимостWärmeleivermögen
коефициент на топлопроводимостWärmeleitzahl
количество на топлинаWärmemenge
източник на топлинаWärmequelle
топлинно напрежениеWärmespannung
натрупване на топлинаWärmestauung
топлинно излъчванеWärmestrahlung
топлинен потокWärmestrom
топлообменникWärmetauscher
топлотехникаWärmetechnik
топлотехническиwärmeteschnisch
топлоносителWärmeträger
топлопредаванеWärmeübertragung
коефицииент на топлопредаванеWärmeübertragugszahl
разход на енергияWärmverbrauch
загуба на топлинаWärmeverlust
топлоносителWärmevermittler
подаване на топлинаWärmezufuhr
смес с топъл въздухWarmluftgemisch
нагряван с топла водаwarmwasserbeheitz
обслужвам техническиwarten
престойWartzeit
техническо поддържанеWartung
разходи за техническо поддържанеWartungsaufwand
защоwarum
което, каквоwas
инсталация за измиванеWaschanlage
бельоWäsche
измиванеWaschen
миячна машинаWäscher
водаWasser
водоотблъскване, хидрофобенwasseadweisend
поемане на вода, водопоглъщанеWasseraufnahme
водна баняWasserbad
воден басейнWasserbecken
резервоар за водаWasserbehälter
воден байцWassebeize
оросяване с водаWasserbespüfung
оросяване с водаWasserbeständigkeit
водна параWasserdampf
отдаване на водна параWasserdampfabgabe
поглъщане на водна параWasserdampaufnahme
летлив с водна параwasserdampfflüchtig
съдържание на водна параWasserdampfgehalt
смес с водна параWasserdampfgemisch
количество на водна параWasserdampfmenge
водонепропускливwasserdicht
въздействие на водатаWassereinwirkung
водоструйна коробелачкаWassereindungsmaschine
извличане на водаWasserenzug
водоустойчивостWasserfestigkeit
съдържание на водаWassergehalt
съдържащ водаwasserhaltig
режим на влажносттаWasserhaushalt
изолиран от водаwasserisoliert
складиране във водаWasserlagerung
водопроводWasserlritung
разтворим във водаwasserlöslich
разтворимост във водаWasserlöslichkeit
водна масаWassermasse
количество на водаWassermenge
ниво на водатаWasserspiegel
водородWasserstoff
водородна връзкаWasserstoffbrückenvwebindung
съдържание на водородWasserstoffgehalt
водна струяWasserstrahl
белене на кора с водна струяWasserstrahlentrindung
водноструйна помпаWasserstrahlpumpe
водни капчициWassertröpfchen
водно стопанствоWasserwirtschaft
воденwäßrig
промяна, смянаWechsel
променливо натоварванеWechselbelastung
поле на променлив токWechselfeld
якост на променливо натоварванеWechselfestigkeit
променлив климатWechselklima
променямwechseln
променливwechselnd
сменяемо зъбно колелоWechselrad
взаименwechselseitig
верига на променлив токWechselstromkreis
на смени, редувайки сеwechselweise
взаимодействиеWechselwirkung
процес на взаимодействиеWechselwirkungsprozeß
път, начинWeg
порадиwegen
ходов вентил, ходов клапанWegenventil
отпадаwegfallen
датчик за преместванеWeggeber
заемамwegnehmen
извозвам, транспортирамwegtransportieren
мекweich
мека гумаWeichgummi
мекота, мекостWeichheit
мека дървесинаWeichholz
омекотителWeichmacher
върбаWeide
защотоweil
начинWeise
показвам, указвамweisen
бялweiß
бяла гнилотаWeißfäule
гъба причиняваща бяла гнилотаWeißfäülepitz
бяла върбаWeißweide
дървесина от бяла върбаWeißweidenholz
побеляванеWeißwerden
далеч, многоweit
далеч, многоweitaus
широчинаWeite
по-нататъшенweiter
по-нататъшно обработванеWeiterbehandlung
прониквам по-нататъкweiterdringen
развивам (се) по-нататъкweiterenwickeln
по-нататъшно развитиеWeiterenwicklung
в бъдеще, занапредweirethin
продължавам да се движаweiterlaufen
предавам по-нататъкweitleiten
преработвамм по-нататъкweiterverarbeiten
по-нататъшно преработванеWeiterverbeitung
широк, обширенweitgeheng
широкослойна дървесинаWeitholz
който, койwelcher
вал, вълнаWelle
дължина на валаWellenlänge
вълновидно разположение на влакнатаWellenwuchs
с вълниста структураwellig
вълнистостWelligkeit
велпапе, вълнообразен картонWellpappe
святWelt
световна търговияWelthandel
световен пазарWeltmarkt
световно производствоWeltprodukt
обратWende
устройство за обръщанеWeneeinrichtung
обръщамwenden
обръщащо устройствоWender
обръщаща се режеща пластинаWendeschneidplatte
обръщащо устройствоWendevorrichtung
малкоwenig
когато, ако, макар и даwenn
измятанеWerfen
заводWerk
механизъм..werk
заводски (производствен) стандартWerkstandart
работилницаWerkstaff
материалWerkstoff
свойство на материалаWerkstoffeigeschaft
използване на материалиWerkstoffeinsatz
разработване на материалиWerkstoffenwicklung
комбинация от материалиWerkstoffkombination
изследване на материалиWerkstoffrschung
параметър на материалWerstoffparameter
изпитване на материалиWerkstoffprüfung
тип материалWerkstofftyp
обработваем детайлWerkstück
размери на обработваемия детайлWerkstückabmessungen
опора на обработваемия детайлWerkstückauflage
широчина на обработваемия детайлWerkstückbreite
дебелина на обработваемия детайлWerkstückdicke
копиране на дебелината на обработваемия детайлWerkstückdickenabtastung
разлика в дебелината на обработваемия детайлWerkstückdickenunterschied
край на обработваемия детайлWerkstückende
поток на обработваеми детайлиWerkstückfluß
големина на обработваения детайлWerkstückgröße
затягане на обработваемия детайлWerkstückspannung
толеранси на обработваем детайлWerkstücktoleranzen
предаване на обработваемия детайлWerkstückübergabe
инструментWerkzeug
производство на инструментиWerkzeugbau
базисна развнина на инструментWerkzeugbezugsebene
базисно направление на инструментWerkzeugbezugsrichtung
широчина на инструментаWerkzeugbreite
обороти на инструментаWerkzeugdrehzahl
диаметър на инструментаWerkzeugdurchmesser
разходи за поддържане на инструментите в изправностWerkzeuginstandshaltungskosten
ремонт на инструментиWerkzeuginstandsetzung
инструментална машинаWerkzeugmaschine
комплект инструментиWerkzeugsatz
режещ ръб на инструментWerkzeugschneide
равнина на рязане на инструментаWerkzeugshnittebene
приспособление за затягане на инструментWerkzeugspannvorrichtung
инструментален шпиндел, инструментално вретеноWerkzeugspindel
инструментална стоманаWerkzeugstahl
дръжка на инструментWerkzeugstiel
ножодържач, супортWerkzeugträger
издаване на инструмента напредWerkzeugüberstand
износване на инструментаWerkzeugverschleiß
подаване на инструментаWerkzeugvorschub
смяна на инструментаWerkzeugwechsel
вал на инструментаWerkzeugwelle
стойност, величинаWert
оценявам, преценявамwerten
таблица на стойноститеWertetabelle
без стойностwertlos
намаляване на стойносттаWertminderung
ценностиWertsachen
цененwertvoll
същностWesen
съществен, значителенwesentlich
поради коетоweshalb
конкуренцияWettbewerb
веймутов борWeymouthskiefer
важенwichtig
навивам, намотвамwickeln
отрязвамwiderspiegeln
съпротивлениеWiderstand
устойчивwiderstandsfähig
устойчивостWiderstandsfähigkeit
съпротивително нагряванеWiderstandsheizung
съпротивителен термометърWiderstandsthermometer
както, като, колкотоwie
отновоwieder
излагам, представямwiedergeben
повторимwiederholbar
повтарямwiederholen
повторно използванеWiedeverwertung
тегля, претеглямwiegen
колкоwieviel
колкоwillkürlich
лебедкаWinde
насипан с помощта на въздушна струяwindgestreut
изкривенwindschief
въздушен сепараторWindsichter
метод за въздушно сепариранеWindsichtverfahren
принцип за насипване с помощта на въздушна струяWindstreuprinzip
ъгълWinkel
панта с начупено рамоWinkelaufschraubband
устойчивост на ъглитеWinkelsteifigkeit
ъглово парчеWinkelstück
ъглово съединениеWinkelverbindung
с много ъглиwinklig
зимаWinter
ниеwir
завихрянеWirbel
вихрова дюзаWirbeldüse
вихров потокWirbelstrom
вихрова дюзаWirbelstromdüse
гръбначно животноWirbeltier
вихрова миячна машинаWirbelwäscher
ефективно движениеWirbewegung
действамwirken
активна мощностWirkleistung
действителенwirklich
действителностWirklichkeit
отговарящ на действителносттаwirklichkeitsgetreu
ефикасенwirksam
ефикасностWirksamkeit
активно веществоWirkstoff
количество на активното веществоWirkstoffmenge
действиеWirkung
коефициент на полезно действиеWirkungsgrad
изпитване на действието (на веществото за защита на дървесината)Wirkungstest
ефектенwirkungsvoll
начин на действиеWirkungsweise
активен пътWirkweg
стопанство, икономикаWirtschaft
стопански, икономически, рентабиленwirtschaftlich
рентабилностWirtschaftlichkeit
икономическа помощWirtschaftshilfe
икономическа системаWirtschaftssystem
бисмутWismut
знамwissen
наукаWissenschaft
ученWissenschaftler
наученwissenschaftlich
ниво на знаниетоWissensstand
устойчив на атмосферни влиянияwitterungsbeständig
устойчивост на атмосферни влиянияWitterungsbeständigkeit
атмосферна влажностWitterungsfeuchtigkeit
къде, къдетоwo
при коетоwobei
седмицаWoche
чрез което, благодарение на коетоwodurch
добре, твърде добреwohl
жилищна сградаWohnbau
жилищна зонаWohnbereich
живеяwohnen
жилишна площWohnfläche
жилищна функцияWohnfunktion
жилищна мебелWohnmöbel
производство на жилищна мебелWohnmöbelbau
жилищно помещениеWohnraum
обзавеждане на жилищно помещениеWohnraumausstattung
обзавеждане на жилищно помещениеWohnraumeinrichtung
мебели за жилищни помещенияWohnraummöbel
производство на мебели за жилишни помещенияWohnraummöbelbau
жилищеWohnung
строителство на жилищаWohnungsbau
обзавеждане на жилищаWohznungseinrichtung
дневнаWohnzimmer
мебели за дневнаWohnzimmermöbel
заобленост, изпъкналост, сводWölbung
вълчи зъб (КV-зъб)Wolfszahn
искамwollen
след коетоwonach
след коетоworauf
от коетоworaus
върху което, за коетоworüber
растежWuchs
неправилност, получена при растежа на дървотоWuchsunregelmößigkeit
внушителенwuchtig
издутина, издатинаWulst
желаниеWunsch
желаяwünschen
кубWürfel
насипан чрез тръскане (вибриране)wurtgeschüttet
ексцентрикова (тръскаща) ситова машинаWurtsieb
коренWurzel
дънерWurzelanlauf
вискозен, гъстzählflüssig
жилавостZähigkeit
брой, число, коефициентZahl
брояzählen
числен, изразен с числаzahlenmäßig
двойка числаZahlenpaar
числена стойностZahlenwert
броячZähler
многоброенzahlreich
зъбZahn
брой на зъбитеZähnezahl
форма на зъбаZahnform
клинозъбно съединениеZahnfuge
основа на зъбZahnfuß
основа на зъбZahngrund
линия на основата на зъбаZahngrundlinie
височина на зъбаZahnhöhe
зъбен венецZahnkranz
междузъбна пазваZahnlücke
зъбно колелоZahnrad
задвижване със зъбни колелаZahnradantrieb
зъбна дискова мелницаZahnscheibenmühle
път на рязане на един зъбZahnschnittweg
от страната на зъбаzahnseitig
връх на зъбZahnspitze
зъбен гребен, зъбна рейкаZahnstange
предавка със зъбен гребенZahnstangenantrieb
стъпка на зъбиZahnteilung
подаване на един зъбZahnvorschub
чеп, шип, шийка (на вал)Zapfen
права чепова пантаZapfenband
дебелина на чепаZapfendicke
съединение чрез чеп и диблиZapfendübelverbindung
палцева фрезаZapfenfräser
положение на чепаZapfenlage
отвор на чепаZapfenloch
дължина на чепаZapfenlänge
пасване на чепаZapfenpassung
шипорезна машинаZapfenschneidmaschine
съединение чрез шлиц и чепZapfen- und Schlitzverbindung
царгаZarge
ъглово съединение в рамки на кутииZargeneckverbindung
царгаZargenholz
конструкция с царгиZargenkonstruktion
маса с царгиZargentisch
напримерZ.b., zum Beispiel
десетzehn
десетократенzehnfach
десетгодишенzehnjärig
знак, признакZeichen
чертаяzeichen
рисунък, чертежZeichnung
показвамzeigen
редZeile
времеZeit
зависим от времетоzeitabhängig
интервал от времеZeitabstand
изискващ много времеzeitaufwendig
единица времеZeiteinheit
спестяване на времеZeitensparung
навремененzeitig
интервал от времеZeitintervall
времененzeitlich
уредба за програмно регулиранеZeitplanregelanlage
моментZeitpunkt
периодZeitraum
реле за времеZeitrelais
списаниеZeitschrift
загуба на времеZeitverlust
времененzeitweilig
клеткаZelle
клетъчен платнен филтърZellengewebefilter
клетъчна празнинаZellhohlraum
клетъченzellig
вещество, влизащо в състава на клеткатаZellinhaltsstoss
клетъчен колапсZellkollaps
клетъчна празнинаZellraum
целулозаZellstoff
целулозна индустрияZellstoffindustrie
производство на целулозаZellstoffproduktion
завод за целулозаZellstoffwerk
целулоидZelluloid
целулозаZellulose
клетъчна празнинаZellumen
клетъчна стенаZellwand
разхлабване на клетъчната стенаZellwandauflockerung
дебелина на клетъчната стенаZellwanddicke
слой на клетъчната стенаZellwandschicht
вещество на клетъчната стенаZellwandsubstanz
циментZement
възпрепядстващ втвърдяването на циментаzementerhärtungstörend
свързан (слепен) с циментzementgebunden
циментов разтворZementmörtel
централенzentral
центриращо свредлоZentrierbohrer
центрирам, центровамzentieren
центроващо устройствоZenrtiereinrichtung
конус за центрованеZentrierkonus
центърZenrtierspitze
центриращо устройствоZentriervorrichtung
центробежна силаZentrifugalkraft
центробежен пулверизаторZentrifugalzerstäuber
центриченzentrisch
центрово свредлоZentrumbohrer
счупвамzerbrechen
разпада сеzerfallen
развлакняванеZerfaserung
машина за развлакняване, дефибраторZerfaserungsmaschine
раздробявамzerkleinern
раздробяванеZerkleinerung
производителност на дробилна машинаZerkleinerungsleistung
раздробяващ дискZerkleinerungsscheibe
разглобяемzerlegbar
разглобяемостZerlegbarkeit
скъсвам, разкъсвамzerreißen
якост на разкъсванеZerreißfestigkeit
разлаганеZersetzung
възможност за рязане с образуване на стружкиZerspanbarkeit
режа с образуване на стружки, раздробявам (дървесината на частицzerspanen
дробилна машинаZerspaner
сила на раздробяванеZerspankraft
рязане с образуване на стружкиZerspanung
съоръжение за раздробяванеZerspanungsanlage
машина за раздробяванеZerspanungsmaschine
инструмент за раздробяванеZerspanungswerkzeug
разпрашавам, разпръсквамzerstäuben
пулверизаторZerstäuber
налягане при разрушаванеZerstäubungsdruck
разрушавамzerstören
разрушаванеZerstörung
без разрушаванеzerstörungsfrei
разсейвам, разпръсквамzerstreuen
пръснатопорестzerstreutporig
раздробявамzerteilen
раздробяванеZerteilung
степен на раздробяванеZerteilungsgrad
раздробяващ валZerteiwalze
правя изводиziehen
машина за цикленеZieheklinge
цикленеZiehklingen
машина за цикленеZiehklingenmaschine
целZiel
целенасоченzielgereichtet
целева величинаZielgröße
поставяне на целтаZielstellung
достаziemlich
украсаZierat
декоративна облицовкаZierbekleidung
декоративенн обковZierbeschlag
украсявамzieren
декоративно копчеZeirknopf
цифраZiffer
стаяZimmer
дърводелска конструкцияZimmererkonstruktion
дърводелецZimmermann
стайна температураZimmertemperatur
врата на стаяZimmertür
цинкZink
зъбZinke
нарязвам зъби, назъбвамzinken
зъборезна фрезмашинаZinkenfräsmaschine
назъбване, зъбно сеъдинениеZinkung
цинкова цулагаZinkzulage
калайZinn
алпийски кедър, сибирски кедърZirbelkiefer
циркулацияZirkulation
условия за циркулацияZirkulationsbedingungen
зонаZone
тънкият край на трупZopf
диаметър на трупа, измерен на тънкия крайZopfdurchmesser
група на диаметрите на тънкия край на трупитеZopfdurchmessergruppe
отчастиzum Teil
принадлежностиZubehör
приготвямzubereiten
подавамzubringen
при това, освен товаzudem
един към другzueinander
първо, най-напредzuerst
случаенzufällig
доволенzufrieden
задоволявамzufriedenstellen
прибавямzufügen
подаване, захранванеZufehr
подаващо съоръжениеZuführausrüstung
подаваща транспортна лентаZuführband
подавам, захранвамzuführen
подаване, захранванеZuführung
скорост на подаванеZuführungsgeschwindigkeit
подаващо приспособлениеZuführvorrichtung
опън, влак, ход, процесZug
добавянеZugabe
добавяно количествоZugabemenge
достъпенzugänglich
достъпностZugänglichkeit
обтегачZuganker
натоварване на опънZugbeanspruchung
натоварен на опънzugbelastet
разрушаване при опънZugbruch
машина за ипитване на натиск и опънZugdruckprüfmaschine
добавям, признавамzugeben
опъваща пружинаZugfeder
як на опънzugfest
як на опънZugfestigkeit
опъваща силаZugholz
същевременноzugleich
водачZugleiste
влекачZugmaschine
модул на линейна деформация при опънZugmodul
машина за изпитване на опънZugprüfmaschine
образец за изпитване на опънZugprüfstab
изпитване на опънZugprüfung
посегателствоZugriff
лежи в основатаzugrunde
напрежение при опънZugspannung
опъващ прът, опъвачZugstange
в полза наzugunsten
изпитване на опънZugversuch
зона на опънаZugzone
автоматика за затварянеZuhalteautomatik
затварям, държа затворенzuhalten
бъдещеZukunft
цулагаZulage
допускамzulassen
допустимzulässig
допусканеZulassung
най-после, накраяzuletzt
приточен въздухZuluft
щуцер за приточен въздухZuluftstutzen
особеноzumal
понеzumindest
най-напред, преди всичкоzunächst
увеличаванеZunahme
запалванеZünden
праханZunderschwamm
увеличава сеzunehmen
причислявамzuordnen
поставяне в съответствиеZuordnung
изправяне, разкрояванеZurichten
изтласквам назадzurückdrängen
връщам сеzurückfahren
обяснявам с, дължи се наzurüchführen
връщам сеzurückgehen
връщам се назадzurückgreifen
въздържам сеzurückhalten
резервиран сдържанzurückhaltend
изминавам, назадzurücklaufen
връщам на мястото муzurückstzen
отстъпващ наадzurückweichend
изтеглям назадzurückziehen
заедноzusammen
съвместна работаZusammenarbeit
сглобяванеZusammenbau
сглобявамzusammenbauern
свивам, сплесквамzusammendrücken
съвпадамzusammenfallen
обобщавамzusammenfassen
обобщениеZusammenfassung
съединявамzusammenfügen
съединявамzusammenführen
съпринадлежащzusammengehöhrend
връзка, зависимостZusammenhang
свързанzusammenhängend
сковавам (с гвоздей)zusammennageln
пасвамzusammenpassen
съединявам чрез пресованеzusammenpressen
снажданеZusammensetzen
състои сеzusammensetzen
съставZusammensetzung
монтирам един в другzusammenstecken
съставямzusammenstellen
съставянеZusammenstellung
свивам сеzusammenziehen
съединяващzusammenziehend
добавкаZusatz
допълнителенzusätzlich
количество на добавкатаZusatzmege
добавъчно веществоZusatzstoff
допълнителен патентZusatzpatent
добавкаZuschlag
разкроявамzuschneiden
разкрояванеZuschnitt
оптимизиране на разкрояванетоZuschnittotimierung
проблем на разкрояванетоZuschnittproblem
програма за разкрояванеZuschnittprogramm
схема за разкрояванеZuschnittschema
система за разкрояванеZuschnittssystem
добавянеzusetzen
състояние, положениеZustand
осъществяване, постиганеZustandenkommen
напречно подаванеZustellbewegung
одобрявамzustimmen
вярно еzutreffen
достъпZutritt
сигурен, надежденzuverlässig
сигурност, надежностZuverlässigkeit
предиzuvor
нарастване, прирастZuwachs
понякогаzuweilen
насочвам, обръщам къмzuwenden
принудаZwang
без принудаzwanglos
принудително вентилиранеZwangsbelüftung
механизъм за принудително смесванеZwangsrührwerk
наистина, действителноzwar
цел, смисълZweck
определяне на целтаZweckbestimmung
отговарящ на целтаzweckensprechend
целесъобразенzweckmäßig
целесъобразностZwäckmäßigkeit
с цел заzwecks
две, два, двамаzwei
съмнениеZweifel
без съмнениеzweifellos
клон, отрасълZweig
двукомпонентен лакZweikomponentenlack
два пътиzweimal
вал с два ножаZweimesserwelle
с две колелаzweirädrig
двуреденzweireihig
режещ двустранноzweischneidig
двустраненzweiseitig
двуместен, за двама душиzweisitzig
двустепененzweistufig
вториzweite
от две частиzweiteilig
второzweitens
двувалова шлифовъчна машинаZweiwalzenschleifmaschine
раздвояване на стъблотоZwieselwuchs
система-близнак, двойна системаZwillingssystem
ръчно столарско менгемеZwinge
принуждавамzwingen
междуzwischen
междинно дъноZwischenboden
междинен свободен ходZwischenfreilauf
междинна фугаZwischenfuge
с поставени междинни диблиzwischengedübelt
междинна предавкаZwischengetriebe
междинен складZwischenlager
междинен продуктZwischenprodukt
междинно пространствоZwischenraum
междинен слойZwischenschicht
междинно шлифованеZwischenschliff
поставям между (две неща)zwischensetzen
междинна частZwischenteil
междинно сушенеZwischentrocknung
делителна страницаZwischenwand
дванадесетzwölf
циклон (апарат за пречистване на въздух от прах)Zyklon
цикълZyklus
цилиндърZylinder
цилиндрична пантаZylinderband
секачна машина с цилиндричен роторZylinderhackmaschine
цилиндричен насичащ роторZylinderhackrotor
свредло с цилиндрична главаZylinderkopfbohrer
цилиндрична оливка (дръжка)Zylinderolive
лагер с цилиндрични ролкиZylinderrollenlager
цилиндричен трионZylindersägeblatt
цилиндричен супортZylindersupport
цилиндрична браваZylinderschloß
стена на цилиндърZylinderwand
цилиндриченzylindrisch
понастоящем, сега, в моментаz.Z., zur Zeit
катализаторKatalysator
Български Немски