Статии

Широколентови шлайфмашини

От: albena


Приложението на широколентовите шлайфмашини е аналогично на това при валовите. В сравнение с тях широколентовите шлайфмашини имат пре­димството, че контактният вал е профилиран по обработваната повърхност и осигурява значително по-висока производителност. Това осигурява по-нататък дълъг живот на лентата, поради което се налагат по-редки смени на ра­ботния орган.

Особеното в конструкцията на широколентовите шлайфмашини е нали­чието на широки ленти, които се движат в противоположни посоки. По конструкция те са с различно разположение на лентата (под или над плота) и различен брой последователно работещи звена (за грубо и фино шлайфане).

Тези ма­шини са усложнени поради това, че лентата трябва да извършва и осцилиращо движение за постигане на високо качество на обработваната   повърх­ност.

Осцилациите се постигат чрез последователна промяна на наклона на горните барабани по време на движението на лентата. При тази система на работа детайлът се обработва повърхностно, а не линейно, както при шлайфащите валяци. Този повърхностен допир е характерен белег на широколентовите шлайфмашини, поради което те се наричат още и контактни шлайф­машини.

Той се осъществява от притискащи органи с различна конструкция, наричани контактни звена. Контактните звена могат да бъдат напр. гумени ролки със специално оребряване или оребрени профилни контактуващи по­върхности.

Специалните изисквания за охрана на труда при работа с контактни шлайф­машини са аналогични на тези при лентовите и валовите шлайфмашини

Технически данни за широколентовите шлайфмашини:

 

Скорост на шлайфане υ

m/s

23 – 30

Скорост на подаване u

m/min

4 – 10

Мощност на задвижване PA

kW

3,5 – 45

Максимална работна широчина

mm

до 2600

 

Прочетена: 1962 пъти

Последна редакция 2018-05-27 11:09:30