Статии

Машини за белене на кори

От: albena


Операцията по обелването на корите обхваща дейностите по беленето на обли материали или почистване на корите от материали, които са преминали през стадия на първично механично обработване. Наред с обелването на ко­рите често се цели и придаване на цилиндрична форма на облите материали.

Понастоящем намират приложение технологиите, при които беленето се извършва чрез рязане или триене. Познати са и химични технологии, но те не намират приложение в дървообработващата промишленост.

Беленето чрез рязане може да се осъществи ръчно (сведения за него няма да бъдат приведени) и машинно. И при двата случая кората се отделя от дър­весината с подходящи режещи инструменти. Наред с кората се отнема и част от дървесината.

Обелването на корите чрез триене може да се осъществи по следните начини:

– белене на корите по непрекъснат метод с помощта на ротори, вериги, шабери, чукове и др.;

– фрикционен метод, при който корите се свалят чрез взаимното триене на дървесните парчета в барабан;

– хидравличен метод, при който кората се сваля с водна струя под високо налягане – той намира по-рядко приложение.

Най-често срещани са машините, които работят с ножове, роторните и барабанните машини, за които ще бъдат дадени кратки пояснения.

По-малките роторни коробелачни машини (за белене на трупи с диаметри до 300 mm) се предпочитат особено при беленето на криви материали, предназ­начени за производството на плочи, а големите (за диаметри на трупите до 600 mm) – за белене на корите в гатерните предприятия.

Режещите инструменти на роторните коробелачни машини нямат остри резци. Техните кантове са затъпени. Тези ножове (най-често 5 броя) са лаге­рувани еластично върху въртящ се пръстен (ротор). Федерацията се осъществява по центробежен път, хидравлично, пневматично, посредством пружини и др.

Формата на ножовете и специалният начин на прикрепването им поз­воляват точното пасване на режещия възел към формата на материала. Но­жовете са в състояние да свалят само кората, без да могат да отделят и части от дървесината. Кората се отделя по камбиалния слой, тъй като механичната връзка там е най-слаба. Подаващото устройство едновременно центрова не­прекъснато трупа. По такъв начин ножовете обхващат изцяло даже и криви материали.

Подаването се осъществява от три вала, разположени под ъгъл 120° един спрямо друг. Подаващите валове имат шипове. В случаите, когато не е желателно завъртането на трупа, подаването се извършва с конични ролки. При някои конструкции подаващите валове са хоризонтални и работят с вертикални насочващи ролки.

По-важните специални изисквания за охраната на труда са следните: при ръчното белене от всяка страна на трупа трябва да стои по един работник; всички двигатели на коробелачните машини трябва да се задействат от едно място.

Прочетена: 5031 пъти

Последна редакция 2018-05-27 10:44:30