Статии

Технологични процеси при производството на дървени фасонирани материали и основи на проектирането им.

От: albena


Технологичен проект, е част от проекта  за преработване на трупи (бичене на трупи ), набор от техническа документация –  технология на преработка на трупи за фасониран материал, включва подбор на оборудването, оформление, описание на технологичния  процес.

Технологичният проект се изпълнява по техническо задание на клиента. При разработката на  проект участват следните фактори:

- Необходима  производителност.

- Състав на  суровината (диаметър, дължина, вид, качество).

- Необходима е класификация на фасонираните мартериали (сечения, дължина, начин на разкрояване,съставяне на диспозиции).

- Размери и конфигурация  на производственните  помещения и площадки на  клиента.

- Ниво на  квалификация на  персонала.

- Ограничаване на разходите.

- Други местни условия и изиквания от клиента.

Технологията  на проекта включва следните документи:

technology

- Разпределение на основните производствени зони.
- Схема, показваща движението на суровината и разположението на персонала.
- План за разположението на потока.
- Разпределение  на машини и механизми.
- Разпределение на пунктовете за доставки на комуникация.
- План за събирането  на кората  и другите насипни отпадъци.
- Планове на сгради и съоръжения (реконструкция на сгради и помещения), показващ местоположението на        технологични отвори, врати, повдигнати подове и т.н.

- Обяснителни бележки към членове.

- Съоръжения спецификация на технологичния поток.

- Изчисляване на изпълнението.
- Описание на процеса.

Защо имате нужда от технологичен проект?

Организация на стабилна и печеливша дъскорезница. Някои купуват скъпи и ненужни машини,а други  евтини и проблемни,    несмогващи машини. За търговския успех на една компания трябва изграждане на ефективна технология за приемане на суровините, за превоз на отпадъци и рециклиране им.С технологичен проект, клиентът получава предварително най-точна и пълна информация за предстоящите финансови във времето разходите за придобиване, доставка и монтаж на оборудване и довеждане до минимум от тук непредвидени разходи. Следователно е възможно да се направи надежден бизнес план, включващ график на финансиране, въвеждане в експлоатация и размера на необходимите оборотни средства, което зависи от конкретната технология.

Правилно построена технология осигурява максимална ефективност на инвестициите, както и необходимите за постигане на максимална икономическа ефективност.
Проектът дава възможност да се подготвите предварително за производството необходимото пространство за инсталиране на оборудването. По този начин, се спестява 1-3 месеца (периода на доставка на оборудване) преди началото на производството. Колко струва един месец без работа - това е написано във вашия бизнес план.

Възможно ли е да разработите свой собствен технологичен проект ?

Възможно е, но като цяло неефективен. В основата на бизнеса често се опитват ваши служители да се правят на технолози и инженери. С цялото ми уважение към тези специалисти, те обикновено не разполагат  с пълна и обективна информация за наличната техника на пазара, както и всички техники и методи на дървообработването, организацията за събирането и отвеждането на  отпадъците и т.н.

Най-често, този подход води до намаляване на ефективността в резултат на оптимален избор на оборудване, престой, увеличаване на размера на ръчния труд, повече производствени операции. Нечуван модел – няколко разкарвания на  материалите при обработката, прехвърляне на стекове между машините – повярвайте това е установено и не е толкова рядко срещано явление.

И всичко това за Вас са разходи  и загуби на вашето бъдещо предприятие господа инвеститори.

Прочетена: 8022 пъти

Последна редакция 2018-05-27 10:50:17