Статии
Автор: albena

Дървеният материал трябва да се сертифицира

Добавена на 17/02/2010

Интересът към закупуване на дървесина,на хартия и стоки от възобновяеми източници се разраства.Съответните потребители, търговци, инвеститори, общини, правителства и други групи, все искат гаранции, че чрез закупуване и употребяващите тези продукти, които се намират в положително,социално и екологично равновесие. Днес, организации да погледнат отвъд цената, качеството, достъпноста и функционалноста да се вземат предвид други фактори за възлагане на обществени поръчки и решения, включително екологични (ефектите върху околната среда, чрез продуктите или услуги ) и социалните аспекти (условия на труд, на местните хора и на работниците,тяхните прав...

Автор: albena

Машини за огъване на дървесина

Добавена на 10/02/2005

https://www.youtube.com/watch?v=LFypehZYSUw

Автор: albena

Гатерни триони

Добавена на 21/02/2005

Това са инструментите на гатерите. Те са подложени на силен опън и съще­временно трябва да бъдат и много тънки (за да се намалят загубите от дървесина при рязане). Това обуславя използването на висококачествена жилава ин­струментална стомана, най-често хром-ванадиева. За да не кривят трионите при работа и за да се получи чиста повърхност при рязане, те се опъват, за да се създадат вътрешни напрежения. За тази цел гатерният трион се валцова или проковава с чук в средната си част. Окаченият и опънат здраво в гатерната рамка трион вследствие на това има в предния и задния си ръб по-силно опъване в сравнение с това на средната зона, така че при рязане то...

Автор: albena

Зелен билборд в небето на Париж

Добавена на 18/11/2009

С една от най-големите зелени билбордове в световен мащаб, програма за въвеждането на горска сертификация PEFC, най-голямата в света система за горска сертификация, празнува своята 10 годишнина и дава на понятието "зелена реклама" нов смисъл. Намира се над покривите на Париж в близост до "порта за Клиши" на "Билборд" съобщение "PEFC" и "Pour nos forêts" "За нашите гори", е направено от повече от двеста растения и рамката е изработена с PEFC сертифициран дървен материал. PEFC бе много успешна за насърчаване на отговорно горско стопанство през последните десет години, както и две трети от сертифицирани гори в света, се управляват в ...

Автор: albena

Огъване на масивна дървесина

Добавена на 18/06/2008

Виенето на дървесина се числи към икономичните производствени методи. Неговите икономически и технологични предимства са: 1. Формоване без загуби с най-малък разход на дървесина в противо­положност на стружкоотнемащото формоване на криви детайли. 2. Производството на формовани детайли чрез виене е технологично по-просто и по-евтино, отколкото тяхното обработване на стружкоотнемащи машини. 3. Стойностите на виалните машини и съоръжения са значително по-ниски в сравнение с тези на стружкоотнемащите машини, инструментите и разходите за тяхното поддържане и заточване. 4. По-ниски разходи за енергия поради малкия разход на електро­енергия. ...

Автор: albena

Безстружково формоване на пластова дървесина

Добавена на 26/04/2007

Безстружково формоване на пластова дървесина Различават се два основни метода: 1) формообразуващо слепване; 2) виене на плоско-слепена пластова дървесина. При първия метод според изграждането на формованото тяло и произ­водствената техника се различават: – лепене и формоване на вътрешни форми а) с цели фурнирни листове; б) с фурнирни ивици по метода на навиване (леки съдове, шперплатни тръби); – лепене с помощта на калъп а) с равномерна дебелина на пластовете; б) с неравномерна дебелина на фурнирния пакет и частични удебелявания; – лепене с помощта на сгъстен въздух или хидравлично налягане а) чрез слепване и пресуване във форми при повишено н...

Автор: albena

Проектът «Дивите чудеса на Европа» събра над 100 хил. снимки, включително от България

Добавена на 07/07/2008

Над 100 хил. фотографии са събрани досега по проекта «Дивите чудеса на Европа», чийто основен консервационен партньор е международната природозащитна организация WWF.     Полетът на хиляди птици на Дуранкулашкото езеро в България и табела, надупчена от ловци. Алпийски козирог, която се опитва да слезе по почти отвесен склон в Испания. Пчелояд, който улавя земна пчела в Унгария. Това са само някои от фотографиите, запечатани по време на 114-те пътувания на 66 професионални фотографи в общо 48 европейски държави, които документират дивата природа на континента, понякога пренебрегвана за сметка на други популярни места по света. Последното пътуване на...

Автор: albena

Етапи на подготовката на производството

Добавена на 25/02/2009

  Направеният преглед може да бъде само указание. При съответни изисквания и условия в завода могат да се обхванат различни етапи или да се до­пълни с други проблеми. Етап Съдържание и документации 1 2 1. Получаване на планово задание чертежи, спецификации с означаване на размерите, общи технологични планове, поръчка за производ­ство, планови ограничители, план по дати и срококове, изисквания за изпитвания и доставка 2. Запознаване с планово­то задание анализ на функциите на изделието, серийност, ос­новни технологични решения, изучаване на специ­алните изисквания на възложителя 3. Изпитване на конструк­ция...

Автор: albena

Стартира кампанията "Да спасим в суматохата кестените"

Добавена на 05/03/2010

На 29 май в Борисовата градина се постави начало на инициативата, организирана от Столична община, Списание "8" и "Вашият градинар", целяща опазване на дърветата, които боледуват повече от 20 години от набезите на листоминиращия молец, който оставя ларвите си в листата и те се излюпват през пролетта. Като ефективна мярка срещу това бяха поставени капани за вредителите на 132 кестена в Борисовата градина. Те ще бъдат поддържани до края на лятото от градинаря Христо Йорданов с финансовата подкрепа на списание "8". Феромонният капан представлява пластмасова бутилка, пълна до половина с вода. Във всяка се закача женски феромон, който с миризмата си прив...

Автор: albena

Предварително технологично планиране за производство на нови изделия

Добавена на 23/02/2009

Задачата на тази дейност се състои в разработване на ориентировъчна технология за новите изделия или модели. Основа на тази планова работа са проектните и конструктивните чертежи, които по правило се изпращат от централното проектантско бюро на групата изделия. Групата за технологично планиране изработва най-напред технологична изграждаща схема, която представя в различна степен принципното изграждане на изделието от отделни елементи и агрегати. При това се дава указание какъв ще бъде об­хватът на производство на отделните елементи и какви работни операции са необходими за междинния монтаж на агрегатите с различно разположение на технологич...