Статии
Автор: albena

Машини за рендосване

Добавена на 09/02/2005

Машините за рендосване намират приложение в случаите, когато е необ­ходимо постигане на гладка повърхност независимо от това, дали повърхността е равнинна. Подобни операции се налагат във вагоно- и корабостроенето, при строежа на дървени жилища, при изработването на някои подови настилки и пр. Основният възел на машината се състои от едно или повече рендета, ко­ито са захванати по начина, посочени само за ВИП потребители. Обикновено инструментите са захванати към неподвижна маса. Обработваният детайл се привежда в движение върху работната маса от подавателни валяци, чиито обороти се изменят безстепенно. Дървесината преминава край рендосващия и...

Автор: albena

МАШИНИ ЗА ФРЕЗОВАНЕ И РЕНДОСВАНЕ

Добавена на 09/02/2005

Към машините за фрезоване се причисляват всички машини, които работят с фрезов режещ инструмент . Това са във всички случаи ротиращи инструменти независимо дали режат с околната или с челната си повърхност. Ножовите глави и ножовите валове са несъмнено инструменти, които работят с околната си повърхност. Означаването на машините с ножови валове като рендосвачни машини е неправилно, тъй като работният процес е надлъжно плоско фрезоване . Същинските машини за рендосване работят с режещи инструменти, които се движат по време на рязането праволинейно (или под лека дъгова траектория) . Това са почистващите и подравняващите хобелмашини , които почти не...

Автор: albena

Вертикални гатери

Добавена на 09/02/2005

Тези машини намират приложение в дървообработващите предприятия главно за разбичване на облите материали на дъски, талпи и за призмиране. Конструкцията и функциите на машината се определят от възвратно-постъпателното движение на трионите, което се осъществява от кривошипен механизъм . То притежава недостатъка, че в горна и долна мъртва точка движението на триона се обръща по посока. Това поражда масови сили, които упражняват неблагоприятно въздействие върху машината като цяло и особено върху основния вал и лагерите. Неблагоприятните влияния се намаляват чрез олекотяване на гатерната рамка и прикачане на инерционни маси (маховици) към основния...

Автор: albena

Изисквания спрямо съвременните дървообработващи машини

Добавена на 09/02/2005

Съвременната дървообработваща машина трябва да осигурява висока производителност на труда, ниска себестойност и високо качество на готовата продукция. Тя трябва да бъде пригодена за включване в машинни поточни линии за серийно и масово производство и с това да осигурява широки възможности за механизиране и автоматизиране на производствените процеси. По тази причина към съвременните дървообработващи машини се поставят следните изисквания: 1. Да изключват по възможност ръчните манипулации или да ги съкратят,опростят и облекчат (това се осъществява посредством устройства за механизирано зареждане и поемане, подаване и транспортиране). 2. Да оси...

Автор: albena

Верижни машини за фрезоване

Добавена на 08/02/2005

Верижните машини за фрезоване се използват при изработване на пра­воъгълни отвори с кръгла основа, главно за оформянето на дълбоки шлицове при монтирането на брави и при направата на мебели, строителни елементи и във вагоностроенето. Технически данни за зъборезните машини: Обороти на вала n min 12000 – 15000 Мощност на задвижване PA kW 1 – 2 Коефициент на спресуване ρ 5 – 7 Максимална дебелина на детайлите mm до 60 Конструктивните и функционалните особености на тези машини са след­ните. Режещият инструмент представлява безкрайна верига . Тя се води по шина от гладка челна направляваща ролка. В другия край на ши...