Статии
Автор: albena

1 тон рециклирана хартия спасява 13 дървета

Добавена на 12/06/2006

В хода на своето на ежедневие човечеството отделя все по-голямо и непрестанно растящо количество отпадъци. В предвид и не достатъчно рационалното съжителство с природата в един момент човек не успява да следва природния закон-всяко нещо преминава от една форма в друга. Така се нарушава естествения баланс, което води след себе си негативни последствия. Успоредно с нарастване на обема на генерираните отпадъци, нарастват и тяхното разнообразие, сложност и токсичност. Не можем повече да изхвърляме и разхищаваме природните ресурси, което изисква преосмисляне на еднопосочния поток на материалите - от производство през експлоатация и неизбежно към см...

Автор: albena

Сушилни за лакови покрития

Добавена на 10/02/2005

В зависимост от подложката и вида на лака сушенето се извършва с циркулиращ въздух, с инфрачервени лъчи (при електрическо, газово и друго загряване), с ултравиолетови лъчи или електронни облъчващи уредби. Инфрачервеното лъчене позволява да се постигне при дебела подложка в крайната фаза от процеса на сушене температура до 150°С и време на су­шене 1 – 3 min според вида на лака и нанесеното количество . Макси­малните мощности на загряване са от 5 до 10 kW/m2. Декоративните фолиа, импрегнирани с карбамидна смола, образуват мехури при сушене с инфра­червени лъчи. Ултравиолетовото лъчене се е наложило при сушенето на транспарентни полимеризиращи лакове. При с...

Автор: albena

Да върнем на природата това, което сме взели

Добавена на 03/07/2006

Повишаването на цените на петрола и други фосилни енергоизточници, както и техния дефицит, все по-често поставят въпроса за замяната на традиционните горива с други. Биомасата е естествен продукт на фотосинтезата, която се извършва във всички растения под въздействието на слънчевото горене. Затова тя е продукт на Слънцето и самовъзобновяващ се източник на енергия. И по-специално отпадъчната биомаса е един от най-важните алтернативни източници на енергия. С развиването на дърводобива и дървообработването дървесните отпадъци могат все по-широко да се ползват като екологично чисти био-горива.Дървесната биомаса може естествено да се възобновява. Б...

Автор: albena

Сглобяемите къщи – строителството на бъдещето

Добавена на 09/08/2006

Дървото е традиционен естествен строителен материал за атрактивно, екологично сравнително евтино строителство и ремонтни работи. С отлични топлоизолационни качества, дървото помага да се намалят енергийните разходи. Приложимо за изпълнение на видими и скрити конструкции, за оригинални екстериорни и интериорни решения. В Европа и САЩ сглобяемите къщи отдавна са се наложили на пазара. В Шотландия над половината от новостроящите се къщи са сглобяеми. През 2005 г. в Германия са били построени над 10 хил. сглобяеми къщи. Пазарът на сглобяеми къщи в Германия възлиза на над 1,5 млрд. евро.Литва също се нарежда сред страните със силно развитие на сглобяеми ж...

Автор: albena

Кампания за българската природа

Добавена на 03/10/2006

Природното богатство на България е сред най-значимите в Европа.В същото време защитените територии, които съхраняват най-редките и ценни животински и растителни видове и най-красивите естествени пейзажи, са едва 5% от територията на страната. Други европейски държави опазват най-малко два до три пъти повече. Всеки ден частици от този уникален капиталсе погубват безвъзвратно. В природен паркСтранджа се строи ваканционно селище внарушение на няколко закона.Държавната земя в защитена местностКамчийски пясъци е незаконноприватизирана и се планира застрояването й.Общинска земя на територията на природен паркВитоша е неправомерно продадена на част...

Автор: albena

ФЪН ШУЙ - наука или изкуство

Добавена на 30/10/2006

Фън шуй — науката за хармонията с околната среда и изкуството тя да се използва във всекидневието са известни от древни времена (възникват преди около 5000 години). Наричат го още древното китайско изкуство за откриване на баланс и хармония в обкръжаващото ни пространство.Китайците са прилагали фън шуй в продължение на много векове. Днес фън шуй масово навлиза в Америка и Европа.Това е и наука и изкуство. Наука - защото има сериозна теоретична основа,изкуство – защото всяко място изисква индивидуален и творчески подход. Термините ФЪН ШУЙ, ФЕНГ ШУЙ, ФЕН ШУЙ, ФЪНГ ШУЕЙ означават едно и също (разликата е от различната транскрипция).Буквално преведено FENG S...

Автор: albena

Глобализация и сертифициране

Добавена на 26/02/2007

Глобализирането е естествен процес, който се развива независимо от волята или нежеланието на световните лидери или отделни държави. Отварянето на границите за идеи, инвестиции, капиталови потоци и движение на хора и производствени процеси по целия свят, налага все по осезаема нужда от контролиране и уеднаквяване на критериите и качеството на огромния обособяващ се обмен. Стандартите представляват доброволни писмени споразумения, които установяват важни критерии за продукти, услуги и процеси. Те осигуряват съответствието между продуктите и услугите с целите за тяхното предлагане, както и тяхната съпоставимост, и съвместимост.Сертификацията е ...

Автор: albena

Сертификация на горите

Добавена на 27/02/2007

В световен мащаб съществуват две основни системи за горска сертификация FSC - Forest Stewardship Council и PEFC - Pan European Forest Certification. В Европа и САЩ сертификатът FSC е изключително разпространен и все повече компании го изискват от партньорите. FSC представлява международен горски стандарт, гарантиращ екологичния произход на изделията от дървесина. Потреблението на сертифициран дървен материал стимулира опазването на околната среда и съхраняването на биоразнообразието, както и гарантира зачитането на правата на местното население и защитата на екосистемата. Сертифицирането обхваща закоността при стопанисване и управление на горския фонд (проследяване на пътя н...

Автор: albena

Промени в Закона за горите

Добавена на 14/04/2008

София, 16 април 2008 г. - Коалицията от 30 природозащитни организации „За да остане природа в България” разкри готвени промени в Закона за горите, които облагодетелстват пряко строителството на енергийни и комуникационни обекти в държавния горски фонд.Новите текстове допускат строителството нателекомуникационни съоръжения, водноелектрически централи и ветроенергийни паркове в държавните гори, без имотите да се изключват от горския фонд (нови параграфи 5 и 42). Това ще се осъществява чрез учредяване на право на ползване на горите.Промените са одобрени на второ четене от Комисията по земеделие и гори в Народното събрание, без да съществува текст в пър...

Автор: albena

Твърде много незаконна дървесина на европейските пазари

Добавена на 22/07/2008

Почти една пета от дървесината, внесена в Европейския съюз през 2006 г., е дошла от незаконна сеч или потенциално незаконни източници, като Русия, Индонезия и Китай са сред основните вносители, се казва в нов доклад на WWF. Международната природозащитна организация призовава за силно европейско законодателство, което да спре навлизането на незаконна дървесина на европейските пазари.През 2006 г. ЕС е внесъл между 26,5 и 31 милиона куб.м. дървесина и свързани с нея продукти с незаконен произход, което е равносилно на цялата дървесина, добита в Полша през същата година. Изчисленията показват, че са незаконни или потенциално незаконни 23 на сто от дървесните прод...